Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gyspytravelerdee

Ημερομηνία

Μάρτιος 22, 2022 11:36 AM -05

Τόπος

Alpine (Google, OSM)
Ungnadia speciosa - Photo (c) Tania Homayoun, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Tania Homayoun
Η ταυτότητα του χρήστη choyt: Ungnadia speciosa, Ένα μέλος του Σαπινδοειδή (Οικογένεια Sapindaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 26, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

debm

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 27, 2022 10:57 AM CST
Astragalus emoryanus terlinguensis - Photo (c) Chuck Sexton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Chuck Sexton
Η ταυτότητα του χρήστη choyt: Astragalus emoryanus var. terlinguensis, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

debm

Ημερομηνία

Ιανουάριος 29, 2022 02:03 PM CST
Aristolochia coryi - Photo (c) Bill Freiheit, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Bill Freiheit
Η ταυτότητα του χρήστη choyt: Aristolochia coryi, Ένα μέλος του Πιπερώδη (Τάξη Piperales)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 11, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

laurakeene

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2018 11:51 AM EDT
Telegonus cellus - Photo (c) Juan Carlos Garcia Morales, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Juan Carlos Garcia Morales
Η ταυτότητα του χρήστη choyt: Telegonus cellus, Ένα μέλος του Εσπερίδες (Οικογένεια Hesperiidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 05, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

natureali

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2013 03:06 PM PDT
Telegonus cellus - Photo (c) Juan Carlos Garcia Morales, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Juan Carlos Garcia Morales
Η ταυτότητα του χρήστη choyt: Telegonus cellus, Ένα μέλος του Εσπερίδες (Οικογένεια Hesperiidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 05, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

knightericm

Ημερομηνία

Απρίλιος 2021

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)
Bonamia ovalifolia - Photo (c) Cathryn Hoyt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Cathryn Hoyt
Η ταυτότητα του χρήστη choyt: Bonamia ovalifolia, Ένα μέλος του Περιπλοκοειδή (Οικογένεια Convolvulaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 01, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jbecky

Ημερομηνία

Απρίλιος 4, 2021 11:16 AM CDT

Περιγραφή

A small, burnt orange butterfly resting on a dirt path.

Copaeodes aurantiaca - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη choyt: Copaeodes aurantiaca, Ένα μέλος του Εσπερίδες (Οικογένεια Hesperiidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 23, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

charlottewatsonsanders

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2021 11:28 AM CDT
Agave lechuguilla - Photo (c) Patty Leslie Pasztor, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Patty Leslie Pasztor
Η ταυτότητα του χρήστη choyt: Agave lechuguilla, Ένα μέλος του Αγαύη (Γένος Agave)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 23, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adkonings

Ημερομηνία

Απρίλιος 20, 2021 01:21 PM MDT
Buteogallus anthracinus - Photo (c) Jo De Pauw, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jo De Pauw
Η ταυτότητα του χρήστη choyt: Buteogallus anthracinus, Ένα μέλος του Αετίδες (Οικογένεια Accipitridae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 23, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adkonings

Ημερομηνία

Απρίλιος 20, 2021 02:20 PM MDT
Pyrocephalus rubinus - Photo (c) Juan Miguel Artigas Azas, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Juan Miguel Artigas Azas
Η ταυτότητα του χρήστη choyt: Pyrocephalus rubinus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 23, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adkonings

Ημερομηνία

Απρίλιος 20, 2021 03:00 PM MDT
Oreochromis aureus - Photo (c) Phil's 1stPix, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη choyt: Oreochromis aureus, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 23, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adkonings

Ημερομηνία

Απρίλιος 20, 2021 01:07 PM MDT
Melanerpes aurifrons - Photo (c) Scott Buckel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Scott Buckel
Η ταυτότητα του χρήστη choyt: Melanerpes aurifrons, Ένα μέλος του Δρυοκολάπτες (Οικογένεια Picidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 23, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

debm

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2021 01:30 PM CDT
Erythranthe inamoena - Photo (c) Bridget McCall, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Bridget McCall
Η ταυτότητα του χρήστη choyt: Erythranthe inamoena, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johneppler

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2015 08:43 AM EDT

Περιγραφή

Blackfoot Daisy (Melampodium Leucanthum) in Big Bend National Park, Texas.

Melampodium leucanthum - Photo (c) Matthew Allen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Matthew Allen
Η ταυτότητα του χρήστη choyt: Melampodium leucanthum, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

debm

Ημερομηνία

Μάρτιος 22, 2021 10:34 AM CDT
Oxalis albicans - Photo (c) 114397479669890378989, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Franco Folini
Η ταυτότητα του χρήστη choyt: Oxalis albicans, Ένα μέλος του Οξαλίδα (Υπογένος Oxalis)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

debm

Ημερομηνία

Μάρτιος 24, 2021 08:12 AM CDT
Oenothera hartwegii - Photo (c) Chuck Sexton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Chuck Sexton
Η ταυτότητα του χρήστη choyt: Oenothera hartwegii, Ένα μέλος του Οναγροειδή (Οικογένεια Onagraceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dduff

Ημερομηνία

Μάρτιος 21, 2021 01:32 PM MDT
Juniperus flaccida - Photo (c) CARLOS VELAZCO, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη choyt: Juniperus flaccida, Ένα μέλος του Σαβίνα (Τμήμα Sabina)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dduff

Ημερομηνία

Μάρτιος 21, 2021 03:49 PM MDT
Agave lechuguilla - Photo (c) Patty Leslie Pasztor, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Patty Leslie Pasztor
Η ταυτότητα του χρήστη choyt: Agave lechuguilla, Ένα μέλος του Αγαύη (Γένος Agave)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thomas_damon

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 5, 2019 11:07 AM UTC
Nerisyrenia camporum - Photo (c) Jerry Oldenettel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη choyt: Nerisyrenia camporum, Ένα μέλος του Κραμβοειδή (Οικογένεια Brassicaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

debm

Ημερομηνία

Απρίλιος 2021

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)
Aristolochia coryi - Photo (c) Bill Freiheit, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Bill Freiheit
Η ταυτότητα του χρήστη choyt: Aristolochia coryi, Ένα μέλος του Πιπερώδη (Τάξη Piperales)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tonyg

Ημερομηνία

Απρίλιος 3, 2021 12:57 PM CDT
Nicolletia edwardsii - Photo (c) juliet512, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη choyt: Nicolletia edwardsii, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mesene

Ημερομηνία

Μάιος 2015
Satyrium polingi polingi - Photo (c) Ken Kertell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ken Kertell
Η ταυτότητα του χρήστη choyt: Satyrium polingi ssp. polingi, Ένα μέλος του Λυκαινίδες (Οικογένεια Lycaenidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

debm

Ημερομηνία

Απρίλιος 7, 2021 01:23 PM CDT
Machaeranthera tanacetifolia - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα
Η ταυτότητα του χρήστη choyt: Machaeranthera tanacetifolia, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cholmesphoto

Ημερομηνία

Απρίλιος 8, 2021 01:57 PM EDT
Psilostrophe tagetina - Photo (c) Aaron Balam, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Aaron Balam
Η ταυτότητα του χρήστη choyt: Psilostrophe tagetina, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

debm

Ημερομηνία

Απρίλιος 7, 2021 11:38 AM CDT
Lytta cribrata - Photo (c) Mike Quinn, Austin, TX, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mike Quinn, Austin, TX
Η ταυτότητα του χρήστη choyt: Lytta cribrata, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 19, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

debm

Ημερομηνία

Απρίλιος 7, 2021 09:16 AM CDT
Dayia havardii - Photo (c) Gary Nored, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη choyt: Dayia havardii, Ένα μέλος του Ερεικώδη (Τάξη Ericales)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

debm

Ημερομηνία

Απρίλιος 4, 2021 11:04 AM CDT
Streptanthus cutleri - Photo (c) mattbuckingham, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by mattbuckingham
Η ταυτότητα του χρήστη choyt: Streptanthus cutleri, Ένα μέλος του Κραμβοειδή (Οικογένεια Brassicaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

debm

Ημερομηνία

Απρίλιος 3, 2021 03:28 PM CDT
Melampodium leucanthum - Photo (c) Matthew Allen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Matthew Allen
Η ταυτότητα του χρήστη choyt: Melampodium leucanthum, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

debm

Ημερομηνία

Απρίλιος 3, 2021 12:29 PM CDT
Nicolletia edwardsii - Photo (c) juliet512, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη choyt: Nicolletia edwardsii, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

debm

Ημερομηνία

Απρίλιος 3, 2021 10:36 AM CDT
Eragrostis lehmanniana - Photo (c) Alex Abair, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alex Abair
Η ταυτότητα του χρήστη choyt: Eragrostis lehmanniana, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 50