Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αργυροτσικνιάς (Ardea alba)

Παρατηρητής

jana_majnova

Ημερομηνία

Νοέμβριος 6, 2022 01:13 AM CST
Αργυροτσικνιάς - Photo (c) daverowe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη choudavid0: Αργυροτσικνιάς (Ardea alba)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 07, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alwstuff

Ημερομηνία

Νοέμβριος 20, 2022 04:36 PM CST

Τόπος

台灣南投縣 (Google, OSM)
Motacilla tschutschensis taivana - Photo (c) Игорь Двуреков, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Игорь Двуреков
Η ταυτότητα του χρήστη choudavid0: Motacilla tschutschensis ssp. taivana, Ένα μέλος του Ανατολική Κιτρινοσουσουράδα (Motacilla tschutschensis)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 07, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alwstuff

Ημερομηνία

Νοέμβριος 20, 2022 04:37 PM CST

Τόπος

台灣南投縣 (Google, OSM)
Motacilla alba leucopsis - Photo (c) 권경숙, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by 권경숙
Η ταυτότητα του χρήστη choudavid0: Motacilla alba ssp. leucopsis, Ένα μέλος του Λευκοσουσουράδα (Motacilla alba)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 07, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λασπότρυγγας (Tringa glareola)

Παρατηρητής

naturalist40467

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 5, 2022 04:15 PM CST
Λασπότρυγγας - Photo (c) Saurabh Agrawal, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Saurabh Agrawal
Η ταυτότητα του χρήστη choudavid0: Λασπότρυγγας (Tringa glareola)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 07, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πρασινοσκέλης (Tringa nebularia)

Παρατηρητής

naturalist40467

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2, 2022 10:24 AM CST
Πρασινοσκέλης - Photo (c) Ximo Galarza, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη choudavid0: Πρασινοσκέλης (Tringa nebularia)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 07, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ασπρομέτωπη Χήνα (Anser albifrons)

Παρατηρητής

naturalist40467

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2022 09:30 AM CST
Ασπρομέτωπη Χήνα - Photo (c) Skip Russell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη choudavid0: Ασπρομέτωπη Χήνα (Anser albifrons)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 07, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hsincandy

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 6, 2022 01:02 PM CST
Psilopogon nuchalis - Photo (c) Mengti Yang, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Mengti Yang
Η ταυτότητα του χρήστη choudavid0: Psilopogon nuchalis, Ένα μέλος του Δρυοκολαπτόμορφα (Τάξη Piciformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 07, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jennesy

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 7, 2022 09:43 AM CST

Τόπος

新莊區 (Google, OSM)
Gracupica nigricollis - Photo (c) Darren, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη choudavid0: Gracupica nigricollis, Ένα μέλος του Στουρνίδες (Οικογένεια Sturnidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 07, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kellyshu

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2022

Τόπος

Taiwan (Google, OSM)
Acridotheres javanicus - Photo (c) Yu Ching Tam, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Yu Ching Tam
Η ταυτότητα του χρήστη choudavid0: Acridotheres javanicus, Ένα μέλος του Μάινα (Γένος Acridotheres)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 07, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kellyshu

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 6, 2022 04:18 PM CST
Pycnonotus sinensis formosae - Photo (c) 葉子, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη choudavid0: Pycnonotus sinensis ssp. formosae, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 07, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kellyshu

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 6, 2022 04:22 PM CST
Streptopelia chinensis - Photo (c) Antony Grossy, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Antony Grossy
Η ταυτότητα του χρήστη choudavid0: Streptopelia chinensis, Ένα μέλος του Περιστερόμορφα (Τάξη Columbiformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 07, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kellyshu

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 6, 2022 04:49 PM CST

Τόπος

西屯區, TW (Google, OSM)
Lonchura punctulata - Photo (c) Michael, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Michael
Η ταυτότητα του χρήστη choudavid0: Lonchura punctulata, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 07, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturalist40467

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 7, 2022 09:01 AM CST
Κοκκινόλαιμο Νανοβουτηχτάρι - Photo (c) Aitor Guerrero, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη choudavid0: Κοκκινόλαιμο Νανοβουτηχτάρι (Tachybaptus ruficollis)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 07, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zachcheng

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1, 2022 01:43 PM CST

Τόπος

台灣苗栗縣 (Google, OSM)
Lonchura punctulata - Photo (c) Michael, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Michael
Η ταυτότητα του χρήστη choudavid0: Lonchura punctulata, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 07, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λασπότρυγγας (Tringa glareola)

Παρατηρητής

abujudy

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2022 09:22 AM CST

Τόπος

台灣宜蘭縣 (Google, OSM)
Λασπότρυγγας - Photo (c) Saurabh Agrawal, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Saurabh Agrawal
Η ταυτότητα του χρήστη choudavid0: Λασπότρυγγας (Tringa glareola)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abujudy

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2022 09:23 AM CST

Τόπος

台灣宜蘭縣 (Google, OSM)
Βροχοπούλι Του Ειρηνικού - Photo (c) James M. Maley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by James M. Maley
Η ταυτότητα του χρήστη choudavid0: Βροχοπούλι Του Ειρηνικού (Pluvialis fulva)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ψαραετός (Pandion haliaetus)

Παρατηρητής

abujudy

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2022 09:31 AM CST

Τόπος

台灣宜蘭縣 (Google, OSM)
Ψαραετός - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη choudavid0: Ψαραετός (Pandion haliaetus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δεντροσπουργίτης (Passer montanus)

Παρατηρητής

abujudy

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2022 09:35 AM CST

Τόπος

台灣宜蘭縣 (Google, OSM)
Δεντροσπουργίτης - Photo (c) hedera.baltica, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη choudavid0: Δεντροσπουργίτης (Passer montanus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αργυροτσικνιάς (Ardea alba)

Παρατηρητής

abujudy

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2022 10:07 AM CST

Τόπος

台灣宜蘭縣 (Google, OSM)
Αργυροτσικνιάς - Photo (c) daverowe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη choudavid0: Αργυροτσικνιάς (Ardea alba)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ψαραετός (Pandion haliaetus)

Παρατηρητής

abujudy

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2022 02:05 PM CST

Τόπος

台灣宜蘭縣 (Google, OSM)
Ψαραετός - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη choudavid0: Ψαραετός (Pandion haliaetus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abujudy

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2022 02:08 PM CST

Τόπος

台灣宜蘭縣 (Google, OSM)
Motacilla tschutschensis taivana - Photo (c) Игорь Двуреков, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Игорь Двуреков
Η ταυτότητα του χρήστη choudavid0: Motacilla tschutschensis ssp. taivana, Ένα μέλος του Ανατολική Κιτρινοσουσουράδα (Motacilla tschutschensis)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καλαμοκανάς (Himantopus himantopus)

Παρατηρητής

abujudy

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2022 01:16 PM CST

Τόπος

台灣宜蘭縣 (Google, OSM)
Καλαμοκανάς - Photo (c) Paolo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Paolo
Η ταυτότητα του χρήστη choudavid0: Καλαμοκανάς (Himantopus himantopus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chenshu

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2, 2022 03:43 PM CST
Myophonus insularis - Photo (c) 戴安國, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by 戴安國
Η ταυτότητα του χρήστη choudavid0: Myophonus insularis, Ένα μέλος του Μυϊοθηριίδες (Οικογένεια Muscicapidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

papilioshih

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2, 2022 08:18 PM CST
Otus lettia glabripes - Photo (c) Cheng-Tao Lin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Cheng-Tao Lin
Η ταυτότητα του χρήστη choudavid0: Otus lettia ssp. glabripes, Ένα μέλος του Γλαύκα (Τάξη Strigiformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

george146

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 3, 2022 01:18 AM CST
Monticola solitarius philippensis - Photo (c) Tristan Scholze, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Tristan Scholze
Η ταυτότητα του χρήστη choudavid0: Monticola solitarius ssp. philippensis, Ένα μέλος του Γαλαζοκότσυφας (Monticola solitarius)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καστανοκεφαλάς (Lanius cristatus)

Παρατηρητής

liuwenling

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 3, 2022 07:00 AM CST

Τόπος

秀林鄉, TW (Google, OSM)
Καστανοκεφαλάς - Photo (c) Sam Hambly, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sam Hambly
Η ταυτότητα του χρήστη choudavid0: Καστανοκεφαλάς (Lanius cristatus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jmoon35

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 3, 2022 06:33 AM CST
Gorsachius melanolophus - Photo (c) 葉子, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη choudavid0: Gorsachius melanolophus, Ένα μέλος του Πελεκανόμορφα (Τάξη Pelecaniformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jimliu3382

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2022 04:31 PM CST
Amaurornis phoenicurus - Photo (c) Vishwanath Gowda, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Vishwanath Gowda
Η ταυτότητα του χρήστη choudavid0: Amaurornis phoenicurus, Ένα μέλος του Ραλλίδες (Οικογένεια Rallidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jimliu3382

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2022 09:48 AM CST
Gorsachius melanolophus - Photo (c) 葉子, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη choudavid0: Gorsachius melanolophus, Ένα μέλος του Πελεκανόμορφα (Τάξη Pelecaniformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kennyhwu

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2022 01:14 PM CST
Callosciurus erythraeus thaiwanensis - Photo (c) 尹若宇, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by 尹若宇
Η ταυτότητα του χρήστη choudavid0: Callosciurus erythraeus ssp. thaiwanensis, Ένα μέλος του Σκίουρος Του Pallas (Callosciurus erythraeus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2022
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 16930