Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oleanderseth

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2020 01:18 AM CDT
Karwinskia humboldtiana - Photo (c) Arnulfo Moreno, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη chobuck: Karwinskia humboldtiana, Ένα μέλος του Ροδώδη (Τάξη Rosales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 20, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sorjuana

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2018 03:37 PM CDT
Pseudabutilon umbellatum - Photo (c) Lex García, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη chobuck: Pseudabutilon umbellatum, Ένα μέλος του Μαλάχες (Φυλή Malveae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 18, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amargoza

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2018 06:05 PM HST

Τόπος

Harlingen, TX, USA (Google, OSM)
Megathyrsus maximus - Photo (c) 葉子, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη chobuck: Megathyrsus maximus, Ένα μέλος του Ποοειδή (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 15, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δεκαοχτούρα (Streptopelia decaocto)

Παρατηρητής

swilmoth

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)
Δεκαοχτούρα - Photo (c) Daniel, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη chobuck: Δεκαοχτούρα (Streptopelia decaocto)
Προστέθηκε στις Μάιος 05, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανική Νερόκοτα (Gallinula galeata)

Παρατηρητής

joni

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 01:53 PM UTC
Αμερικανική Νερόκοτα - Photo (c) uzun, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη chobuck: Αμερικανική Νερόκοτα (Gallinula galeata)
Προστέθηκε στις Μάιος 04, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joni

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2021 08:08 AM UTC
Calyptocarpus vialis - Photo (c) Kuan-Chieh (Chuck) Hung, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη chobuck: Calyptocarpus vialis, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Μάιος 04, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joni

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2021 08:22 AM UTC
Lepidium - Photo (c) Bart  Wursten, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη chobuck: Γένος Lepidium, Ένα μέλος του Κραμβοειδή (Οικογένεια Brassicaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 04, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πρασινοτσικνιάς (Butorides virescens)

Παρατηρητής

joni

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2021 08:51 PM UTC
Πρασινοτσικνιάς - Photo (c) Kelly Colgan Azar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη chobuck: Πρασινοτσικνιάς (Butorides virescens)
Προστέθηκε στις Μάιος 04, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amargoza

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2021 03:17 PM CDT
Borrichia frutescens - Photo (c) Layla, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Layla Dishman
Η ταυτότητα του χρήστη chobuck: Borrichia frutescens, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amargoza

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2021 03:47 PM CDT

Τόπος

Harlingen, TX, USA (Google, OSM)
Coreopsis basalis - Photo (c) Ryan McDaniel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη chobuck: Coreopsis basalis, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amargoza

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)
Mammillaria prolifera - Photo (c) mattbuckingham, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη chobuck: Mammillaria prolifera, Ένα μέλος του Κάκτος (Οικογένεια Cactaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amargoza

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Τόπος

Ιδιωτικό
Nyctidromus albicollis - Photo (c) greglasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη chobuck: Nyctidromus albicollis, Ένα μέλος του Αιγοθηλόμορφα (Τάξη Caprimulgiformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cactuscreekranch

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2021 08:46 AM UTC
Amazilia yucatanensis - Photo (c) greglasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη chobuck: Amazilia yucatanensis, Ένα μέλος του Κολίμπρι (Οικογένεια Trochilidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cactuscreekranch

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2021 10:13 AM UTC
Agaricus campestris - Photo (c) Joshua Lincoln, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη chobuck: Agaricus campestris, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cactuscreekranch

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2021 10:19 AM UTC
Opuntia engelmannii - Photo (c) Margarita Orlova, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη chobuck: Opuntia engelmannii, Ένα μέλος του Κάκτος (Οικογένεια Cactaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cmjm93

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2020

Περιγραφή

Male

Tramea darwini - Photo (c) J. N. Stuart, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη chobuck: Tramea darwini, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 12, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

javigonz

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2020 01:29 PM CDT
Καναδέζικη Νανοσκαλίδρα - Photo (c) cyric, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by cyric
Η ταυτότητα του χρήστη chobuck: Καναδέζικη Νανοσκαλίδρα (Calidris pusilla)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Caria ino

Παρατηρητής

bcfl14

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2020 03:01 PM CDT
Caria ino - Photo (c) Nick Block, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη chobuck: Caria ino, Ένα μέλος του Παπιλιονοειδή (Υπεροικογένεια Papilionoidea)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 12, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bcfl14

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2020 03:01 PM CDT
Eysenhardtia texana - Photo (c) Cullen Hanks, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη chobuck: Eysenhardtia texana, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 12, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bcfl14

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2020 10:03 AM CDT
Mimosa strigillosa - Photo (c) Mary Keim, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη chobuck: Mimosa strigillosa, Ένα μέλος του Κυαμοειδή (Οικογένεια Fabaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 12, 2020
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bcfl14

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2020 10:04 AM CDT
Asclepias oenotheroides - Photo (c) Layla, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Layla Dishman
Η ταυτότητα του χρήστη chobuck: Asclepias oenotheroides, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 12, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bcfl14

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2020 10:06 AM CDT

Περιγραφή

Clipping. Dense

Antigonon leptopus - Photo (c) venus5026, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη chobuck: Antigonon leptopus, Ένα μέλος του Πολυγονατοειδή (Οικογένεια Polygonaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 05, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bcfl14

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2020 07:48 AM CDT
Euptoieta hegesia - Photo (c) Bill Bouton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη chobuck: Euptoieta hegesia, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 04, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bcfl14

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1, 2020 08:43 AM CDT
Rhynchosida physocalyx - Photo (c) Julia Soper, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη chobuck: Rhynchosida physocalyx, Ένα μέλος του Μαλάχες (Φυλή Malveae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 04, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φαναράκια (Cardiospermum halicacabum)

Παρατηρητής

bcfl14

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1, 2020 08:52 AM CDT
Φαναράκια - Photo (c) Kuan-Chieh (Chuck) Hung, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη chobuck: Φαναράκια (Cardiospermum halicacabum)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 04, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bcfl14

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2020 09:51 AM CDT
Agapostemon - Photo (c) Ernest Herrera, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη chobuck: Γένος Agapostemon, Ένα μέλος του Ανθόφιλα (Επιοικογένεια Anthophila)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 04, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bcfl14

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2020 08:00 PM CDT
Vigna luteola - Photo (c) rochelle legare, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη chobuck: Vigna luteola, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 04, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bcfl14

Ημερομηνία

Αύγουστος 18, 2020 09:48 AM CDT
Passiflora foetida - Photo (c) rmiguel, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη chobuck: Passiflora foetida, Ένα μέλος του Παθανθές (Γένος Passiflora)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 04, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jasonrcrosby

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2020 09:47 AM UTC
Condalia viridis - Photo (c) Chuck Sexton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη chobuck: Condalia viridis, Ένα μέλος του Ροδώδη (Τάξη Rosales)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 06, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bcfl14

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2020 11:12 AM CDT
Ruellia nudiflora - Photo (c) Layla, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Layla Dishman
Η ταυτότητα του χρήστη chobuck: Ruellia nudiflora, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 20, 2020
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 760