Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

drhowell

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2016 11:44 AM EDT
Catostomus commersonii - Photo (c) Brian Gratwicke, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη chipperbirders: Catostomus commersonii, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

drhowell

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2016 12:33 PM EDT
Rhinichthys atratulus - Photo (c) Steven Wang, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Steven Wang
Η ταυτότητα του χρήστη chipperbirders: Rhinichthys atratulus, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bopryor

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Τόπος

Virginia, US (Google, OSM)

Περιγραφή

In Gulf branch, one of two seen

Anguilla rostrata - Photo (c) EricksonSmith, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη chipperbirders: Anguilla rostrata, Ένα μέλος του Εγχελυόμορφα (Τάξη Anguilliformes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 29, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

drhowell

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2017 11:03 AM EDT
Cyprinella - Photo (c) Brian Gratwicke, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη chipperbirders: Γένος Cyprinella, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sergio_isac_zuniga

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2022 08:35 AM CST
Melanerpes aurifrons - Photo (c) Scott Buckel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Scott Buckel
Η ταυτότητα του χρήστη chipperbirders: Melanerpes aurifrons, Ένα μέλος του Δρυοκολάπτες (Οικογένεια Picidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 16, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σφήνουρο Περιστέρι (Zenaida macroura)

Παρατηρητής

dinoexplorer1234

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2022 10:42 AM EDT
Σφήνουρο Περιστέρι - Photo (c) Donna Pomeroy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Donna Pomeroy
Η ταυτότητα του χρήστη chipperbirders: Σφήνουρο Περιστέρι (Zenaida macroura)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 07, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eduardovieira1301

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2022 09:40 AM -03
Coragyps atratus - Photo (c) llsproat, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη chipperbirders: Coragyps atratus, Ένα μέλος του Καθαρτίδες (Οικογένεια Cathartidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 07, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

astrobirder

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2022 01:28 PM MDT
Hirundo rustica erythrogaster - Photo (c) jackies96, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη chipperbirders: Hirundo rustica ssp. erythrogaster, Ένα μέλος του Σταβλοχελίδονο (Hirundo rustica)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 07, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)

Παρατηρητής

sheritfa

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2022 05:06 PM EDT
Myiarchus crinitus - Photo (c) Collin Stempien, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Collin Stempien
Η ταυτότητα του χρήστη chipperbirders: Myiarchus crinitus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 03, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

graytreefrog

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 27, 2021 02:44 PM EST
Μικρός Κιτρινοσκέλης - Photo (c) Juan Miguel Artigas Azas, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Juan Miguel Artigas Azas
Η ταυτότητα του χρήστη chipperbirders: Μικρός Κιτρινοσκέλης (Tringa flavipes)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

qwidgybo

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2022 12:54 PM EDT
Αμερικανικός Κιτρινολαίμης - Photo (c) Tony Varela Photography, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη chipperbirders: Αμερικανικός Κιτρινολαίμης (Geothlypis trichas)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τσίχλα Του Σουαίνσον (Catharus ustulatus)

Παρατηρητής

steveyoung

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2022 10:00 AM EDT
Τσίχλα Του Σουαίνσον - Photo (c) gbudyk, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by gbudyk
Η ταυτότητα του χρήστη chipperbirders: Τσίχλα Του Σουαίνσον (Catharus ustulatus)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cw1018

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2022 03:38 PM EDT
Buteo lineatus - Photo (c) Richard Wottrich, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Richard Wottrich
Η ταυτότητα του χρήστη chipperbirders: Buteo lineatus, Ένα μέλος του Αετίδες (Οικογένεια Accipitridae)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Οχθοχελίδονο (Riparia riparia)

Παρατηρητής

georectified

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2022 08:54 PM CDT
Οχθοχελίδονο - Photo (c) rupperrt78, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη chipperbirders: Οχθοχελίδονο (Riparia riparia)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικάνικο Γκρεμοχελίδονο (Petrochelidon pyrrhonota)

Παρατηρητής

georectified

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2022 08:54 PM CDT
Αμερικάνικο Γκρεμοχελίδονο - Photo (c) Richard Griffin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη chipperbirders: Αμερικάνικο Γκρεμοχελίδονο (Petrochelidon pyrrhonota)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mmmmbugs

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2022 07:15 AM EDT
Robinia pseudoacacia - Photo (c) Eric Koberle, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Eric Koberle
Η ταυτότητα του χρήστη chipperbirders: Robinia pseudoacacia, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Προυνέλλα Η Κοινή (Prunella vulgaris)

Παρατηρητής

mmmmbugs

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2022 07:06 AM EDT
Προυνέλλα Η Κοινή - Photo (c) fitomorfolog_t, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by fitomorfolog_t
Η ταυτότητα του χρήστη chipperbirders: Προυνέλλα Η Κοινή (Prunella vulgaris)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mmmmbugs

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2022 08:08 AM EDT
Xylocopa virginica - Photo (c) Christopher Eliot, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Christopher Eliot
Η ταυτότητα του χρήστη chipperbirders: Xylocopa virginica, Ένα μέλος του Ξυλοκοπάνα (Γένος Xylocopa)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mmmmbugs

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2022 08:11 AM EDT
Pelegrina - Photo (c) Jeff Heard, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jeff Heard
Η ταυτότητα του χρήστη chipperbirders: Γένος Pelegrina, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kbbirding

Ημερομηνία

Νοέμβριος 10, 2021 09:49 AM EST
Rhus copallinum - Photo (c) Dendroica cerulea, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη chipperbirders: Rhus copallinum, Ένα μέλος του Ρους (Γένος Rhus)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Νανόκεπφος (Alle alle)

Παρατηρητής

michaelbakkerpaiva

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2022 12:25 PM CEST
Νανόκεπφος - Photo (c) Scott Bowers, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Scott Bowers
Η ταυτότητα του χρήστη chipperbirders: Νανόκεπφος (Alle alle)
Προστέθηκε στις Μάιος 18, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πλαντάγο Το Λογχοειδές. (Plantago lanceolata)

Παρατηρητής

astrobirder

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 17, 2021 03:33 PM EST
Πλαντάγο Το Λογχοειδές. - Photo (c) Tig, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Tig
Η ταυτότητα του χρήστη chipperbirders: Πλαντάγο Το Λογχοειδές. (Plantago lanceolata)
Προστέθηκε στις Μάιος 15, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

capitalnaturalist

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2022 10:50 AM EDT
Φουντουκιά - Photo (c) Інна Радевич, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Інна Радевич
Η ταυτότητα του χρήστη chipperbirders: Φουντουκιά (Γένος Corylus)
Προστέθηκε στις Μάιος 15, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

capitalnaturalist

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2022 10:50 AM EDT
Corylus cornuta - Photo (c) Sue Wetmore, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sue Wetmore
Η ταυτότητα του χρήστη chipperbirders: Corylus cornuta, Ένα μέλος του Φουντουκιά (Γένος Corylus)
Προστέθηκε στις Μάιος 15, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

capitalnaturalist

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2022 02:50 PM EDT
Packera obovata - Photo (c) Eric Knight, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη chipperbirders: Packera obovata, Ένα μέλος του Σενεκιόνινες (Υποφυλή Senecioninae)
Προστέθηκε στις Μάιος 15, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

astrobirder

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2022 02:42 PM EDT

Περιγραφή

on my phone

Xylocopa virginica - Photo (c) Christopher Eliot, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Christopher Eliot
Η ταυτότητα του χρήστη chipperbirders: Xylocopa virginica, Ένα μέλος του Ξυλοκοπάνα (Γένος Xylocopa)
Προστέθηκε στις Μάιος 15, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ερμητική Τσίχλα (Catharus guttatus)

Παρατηρητής

steveyoung

Ημερομηνία

Απρίλιος 10, 2021 12:54 PM EDT

Περιγραφή

Later heard singing in yard

Ερμητική Τσίχλα - Photo (c) Becky Matsubara, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη chipperbirders: Ερμητική Τσίχλα (Catharus guttatus)
Προστέθηκε στις Μάιος 13, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zhelicarol

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2021 10:25 AM EDT

Τόπος

Arlington, VA, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Pretty bad photos, but I heard it singing and identified it as a Louisiana Waterthrush.

Parkesia motacilla - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη chipperbirders: Parkesia motacilla, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 13, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zhelicarol

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2021 09:37 AM EDT
Catharus fuscescens - Photo (c) JoAnne-Russo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη chipperbirders: Catharus fuscescens, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 13, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)

Παρατηρητής

anny_bee

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2021 10:11 AM EDT
Αμερικανική Τσίχλα - Photo (c) Judy Gallagher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη chipperbirders: Αμερικανική Τσίχλα (Turdus migratorius)
Προστέθηκε στις Μάιος 13, 2022
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 2834