Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

agnestrekker

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2021 10:24 AM HKT
Megaustenia imperator - Photo (c) portioid, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη chenyu: Megaustenia imperator, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pbarsha

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2021 08:04 AM CST
Bradybaena similaris - Photo (c) Carol Kwok, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη chenyu: Bradybaena similaris, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

derektakefoto

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2021 09:07 AM HKT
Lissachatina fulica - Photo (c) Martin Mandák, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη chenyu: Lissachatina fulica, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sunnetchan

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2021 08:54 PM HKT
Lissachatina immaculata - Photo (c) Gonzalo Mucientes Sandoval, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη chenyu: Lissachatina immaculata, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sunnetchan

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2021 08:55 PM HKT

Περιγραφή

Party

Lissachatina immaculata - Photo (c) Gonzalo Mucientes Sandoval, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη chenyu: Lissachatina immaculata, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mia9115

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2021 06:13 PM CST
Lissachatina fulica - Photo (c) Martin Mandák, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη chenyu: Lissachatina fulica, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matthewkwan

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2021 08:24 PM HKT
Camaena cicatricosa - Photo (c) Yan Cai, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη chenyu: Camaena cicatricosa, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturalist55500

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2021 09:21 AM CST
Parmarion martensi - Photo (c) msone, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη chenyu: Parmarion martensi, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

liuguangyu

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2021 04:27 PM CST
Cryptozona siamensis - Photo (c) Woraphot Bunkhwamdi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη chenyu: Cryptozona siamensis, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

smalltown_huang

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2021 10:49 PM CST
Bradybaena fortunei - Photo (c) plusq, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη chenyu: Bradybaena fortunei, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

smalltown_huang

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2021 09:55 PM CST
Nesiohelix moreletiana - Photo (c) georginathompsxn, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη chenyu: Nesiohelix moreletiana, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

smalltown_huang

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2021 09:24 PM CST
Nesiohelix moreletiana - Photo (c) georginathompsxn, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη chenyu: Nesiohelix moreletiana, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

smalltown_huang

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2021 09:13 PM CST
Nesiohelix moreletiana - Photo (c) georginathompsxn, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη chenyu: Nesiohelix moreletiana, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saspd_haohan_w

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2021 11:47 AM CST

Τόπος

Shanghai (Google, OSM)
Bradybaena - Photo (c) sunnetchan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη chenyu: Γένος Bradybaena, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

smalltown_huang

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2021 11:14 PM CST
Bradybaena fortunei - Photo (c) plusq, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη chenyu: Bradybaena fortunei, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lynetteclennell

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2021 11:09 AM HKT
Valiguna siamensis - Photo (c) Yan Cai, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη chenyu: Valiguna siamensis, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 16, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lynetteclennell

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2021 01:53 PM HKT
Kaliella - Photo (c) Nikolai Vladimirov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη chenyu: Γένος Kaliella, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 16, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lynetteclennell

Ημερομηνία

Αύγουστος 18, 2021 02:06 PM HKT
Bradybaena similaris - Photo (c) Carol Kwok, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη chenyu: Bradybaena similaris, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 16, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lynetteclennell

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2021 01:18 PM HKT
Megaustenia imperator - Photo (c) portioid, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη chenyu: Megaustenia imperator, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 16, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wingwing1

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2021 08:09 PM AWST
Megaustenia imperator - Photo (c) portioid, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη chenyu: Megaustenia imperator, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 16, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wingwing1

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2021 08:22 PM AWST
Megaustenia imperator - Photo (c) portioid, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη chenyu: Megaustenia imperator, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 16, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wingwing1

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2021 08:34 PM AWST
Megaustenia imperator - Photo (c) portioid, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη chenyu: Megaustenia imperator, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 16, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andriy

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2021 10:55 PM CST

Τόπος

澳門5H26+Q9C (Google, OSM)
Lissachatina immaculata - Photo (c) Gonzalo Mucientes Sandoval, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη chenyu: Lissachatina immaculata, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 16, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wingwing1

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2021 05:48 PM AWST
Megaustenia imperator - Photo (c) portioid, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη chenyu: Megaustenia imperator, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 16, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lynetteclennell

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2021 02:47 PM HKT
Camaena cicatricosa - Photo (c) Yan Cai, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη chenyu: Camaena cicatricosa, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 16, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michael1041

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2021 10:19 PM CST
Laevicaulis alte - Photo (c) i_c_riddell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη chenyu: Laevicaulis alte, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 16, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michael1041

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2021 01:11 PM CST
Lissachatina fulica - Photo (c) Martin Mandák, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη chenyu: Lissachatina fulica, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 16, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zinogre

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2021 01:32 PM CST
Cathaica fasciola - Photo (c) Alvaro Rego, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη chenyu: Cathaica fasciola, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 16, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emanon

Ημερομηνία

Αύγουστος 17, 2021 08:11 AM HKT
Lissachatina immaculata - Photo (c) Gonzalo Mucientes Sandoval, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη chenyu: Lissachatina immaculata, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 15, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

genlinjiao

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2021 08:39 AM CST
Lissachatina immaculata - Photo (c) Gonzalo Mucientes Sandoval, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη chenyu: Lissachatina immaculata, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 15, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 2385