Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

visu

Ημερομηνία

Νοέμβριος 23, 2023 02:16 ΜΜ IST
Lycodon aulicus - Photo (c) Zeev NG, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Zeev NG
Η ταυτότητα του χρήστη chayantgonsalves: Lycodon aulicus, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

visu

Ημερομηνία

Νοέμβριος 23, 2023 03:56 ΜΜ IST
Hypothymis azurea - Photo (c) sunmr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη chayantgonsalves: Hypothymis azurea, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

visu

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2023 05:16 ΜΜ IST
Tirumala septentrionis - Photo (c) Hareesha A S, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Hareesha A S
Η ταυτότητα του χρήστη chayantgonsalves: Tirumala septentrionis, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

visu

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2023 04:59 ΜΜ IST
Euploea - Photo (c) avocat, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by avocat
Η ταυτότητα του χρήστη chayantgonsalves: Γένος Euploea, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

visu

Ημερομηνία

Νοέμβριος 23, 2023 04:44 ΜΜ IST
Terpsiphone paradisi - Photo (c) Rohith Srinivasan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Rohith Srinivasan
Η ταυτότητα του χρήστη chayantgonsalves: Terpsiphone paradisi, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zarrin_aruba

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2021 01:18 ΠΜ UTC
Calligrapha bicolorata - Photo (c) Subhajit Roy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Subhajit Roy
Η ταυτότητα του χρήστη chayantgonsalves: Calligrapha bicolorata, Ένα μέλος του Χρυσομηλίδες (Οικογένεια Chrysomelidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vikasdprasad

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2021 09:50 ΠΜ IST

Περιγραφή

This particular one looked darker than the others

Calligrapha bicolorata - Photo (c) Subhajit Roy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Subhajit Roy
Η ταυτότητα του χρήστη chayantgonsalves: Calligrapha bicolorata, Ένα μέλος του Χρυσομηλίδες (Οικογένεια Chrysomelidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

veenas

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2021 04:16 ΜΜ IST
Calligrapha bicolorata - Photo (c) Subhajit Roy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Subhajit Roy
Η ταυτότητα του χρήστη chayantgonsalves: Calligrapha bicolorata, Ένα μέλος του Χρυσομηλίδες (Οικογένεια Chrysomelidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

praveen_tangirala

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2021 12:15 ΜΜ IST

Τόπος

Home of (Google, OSM)
Calligrapha bicolorata - Photo (c) Subhajit Roy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Subhajit Roy
Η ταυτότητα του χρήστη chayantgonsalves: Calligrapha bicolorata, Ένα μέλος του Χρυσομηλίδες (Οικογένεια Chrysomelidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vikasdprasad

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2021 12:14 ΜΜ IST
Calligrapha bicolorata - Photo (c) Subhajit Roy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Subhajit Roy
Η ταυτότητα του χρήστη chayantgonsalves: Calligrapha bicolorata, Ένα μέλος του Χρυσομηλίδες (Οικογένεια Chrysomelidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ashwinv

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2020 06:15 ΜΜ IST
Calligrapha bicolorata - Photo (c) Subhajit Roy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Subhajit Roy
Η ταυτότητα του χρήστη chayantgonsalves: Calligrapha bicolorata, Ένα μέλος του Χρυσομηλίδες (Οικογένεια Chrysomelidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

subhadrad

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2020 01:10 ΜΜ IST

Τόπος

Ferns Residency (Google, OSM)
Calligrapha bicolorata - Photo (c) Subhajit Roy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Subhajit Roy
Η ταυτότητα του χρήστη chayantgonsalves: Calligrapha bicolorata, Ένα μέλος του Χρυσομηλίδες (Οικογένεια Chrysomelidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vanathip

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2021 10:35 ΠΜ IST
Papilio agenor polymnestor - Photo (c) Shriram Bhakare, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Shriram Bhakare
Η ταυτότητα του χρήστη chayantgonsalves: Papilio agenor ssp. polymnestor, Ένα μέλος του Παπιλιονοειδή (Υπεροικογένεια Papilionoidea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 20, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ranjini

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2021 05:54 ΜΜ IST
Papilio agenor polymnestor - Photo (c) Shriram Bhakare, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Shriram Bhakare
Η ταυτότητα του χρήστη chayantgonsalves: Papilio agenor ssp. polymnestor, Ένα μέλος του Παπιλιονοειδή (Υπεροικογένεια Papilionoidea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 20, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amzblr

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 30, 2020 10:59 ΠΜ IST
Papilio agenor polymnestor - Photo (c) Shriram Bhakare, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Shriram Bhakare
Η ταυτότητα του χρήστη chayantgonsalves: Papilio agenor ssp. polymnestor, Ένα μέλος του Παπιλιονοειδή (Υπεροικογένεια Papilionoidea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 20, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vanathip

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2021 07:46 ΠΜ IST
Entelegynae - Photo (c) Jakob Fahr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jakob Fahr
Η ταυτότητα του χρήστη chayantgonsalves: Ανθυποτάξη Entelegynae, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 17, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aadyathammaiah

Ημερομηνία

Ιανουάριος 31, 2021 05:31 ΜΜ IST
Bubulcus coromandus - Photo (c) Kim, Hyun-tae, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Kim, Hyun-tae
Η ταυτότητα του χρήστη chayantgonsalves: Bubulcus coromandus, Ένα μέλος του Πελεκανόμορφα (Τάξη Pelecaniformes)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 13, 2023
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seemamerchant

Ημερομηνία

Απρίλιος 2021

Τόπος

Tamil Nadu, IN (Google, OSM)
Terminalia latifolia - Photo (c) Marco Schmidt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη chayantgonsalves: Terminalia latifolia, Ένα μέλος του Μυρτώδη (Τάξη Myrtales)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 13, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tpfindia

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2023 06:20 ΜΜ IST
Lasiocampidae - Photo (c) joannerusso, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by joannerusso
Η ταυτότητα του χρήστη chayantgonsalves: Οικογένεια Lasiocampidae, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 11, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Naja naja

Παρατηρητής

tpfindia

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2022 12:16 ΜΜ IST
Naja naja - Photo (c) Pravin V Vishe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Pravin V Vishe
Η ταυτότητα του χρήστη chayantgonsalves: Naja naja, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

visu

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2023 04:55 ΜΜ IST
Neptini - Photo (c) Tom Tarrant, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη chayantgonsalves: Φυλή Neptini, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

visu

Ημερομηνία

Οκτώβριος 19, 2023 07:58 ΠΜ IST
Mycalesis - Photo (c) Chris Chafer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Chris Chafer
Η ταυτότητα του χρήστη chayantgonsalves: Γένος Mycalesis, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

visu

Ημερομηνία

Νοέμβριος 7, 2023 04:41 ΜΜ IST
Pachliopta hector - Photo (c) Tarique Sani, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη chayantgonsalves: Pachliopta hector, Ένα μέλος του Παπιλιονοειδή (Υπεροικογένεια Papilionoidea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wb711

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2017 05:47 ΜΜ CEST
Craspedocephalus - Photo (c) Prasanna Parab, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη chayantgonsalves: Γένος Craspedocephalus, Ένα μέλος του Εχιδνίδες (Οικογένεια Viperidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 10, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Naja naja

Παρατηρητής

rajendrakamble

Ημερομηνία

Νοέμβριος 9, 2023 09:19 ΜΜ IST
Naja naja - Photo (c) Pravin V Vishe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Pravin V Vishe
Η ταυτότητα του χρήστη chayantgonsalves: Naja naja, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 10, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wb711

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2017 05:47 ΜΜ IST
Craspedocephalus - Photo (c) Prasanna Parab, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη chayantgonsalves: Γένος Craspedocephalus, Ένα μέλος του Εχιδνίδες (Οικογένεια Viperidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 10, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

avinashbhagat2

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2018 10:20 ΠΜ IST
Psammophilus - Photo (c) Deepak Gupta, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη chayantgonsalves: Γένος Psammophilus, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 10, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

avinashbhagat2

Ημερομηνία

Νοέμβριος 29, 2022 07:14 ΠΜ IST
Calotes - Photo (c) WK Cheng, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by WK Cheng
Η ταυτότητα του χρήστη chayantgonsalves: Γένος Calotes, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 10, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

avinashbhagat2

Ημερομηνία

Νοέμβριος 29, 2022 08:04 ΠΜ IST
Calotes - Photo (c) WK Cheng, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by WK Cheng
Η ταυτότητα του χρήστη chayantgonsalves: Γένος Calotes, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 10, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

avinashbhagat2

Ημερομηνία

Απρίλιος 4, 2023 09:12 ΜΜ IST
Cyrtodactylus rubidus - Photo (c) Harikrishnan S, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη chayantgonsalves: Cyrtodactylus rubidus, Ένα μέλος του Γκεκκονίδες (Οικογένεια Gekkonidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 10, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 15640