Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aniruddha_singhamahapatra

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2020 12:31 ΜΜ IST
Papilio agenor polymnestor - Photo (c) Shriram Bhakare, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Shriram Bhakare
Η ταυτότητα του χρήστη chathuri_jayatissa: Papilio agenor ssp. polymnestor, Ένα μέλος του Παπιλιονοειδή (Υπεροικογένεια Papilionoidea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 20, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aniruddha_singhamahapatra

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2023

Τόπος

Assam, IN (Google, OSM)
Icthyophaga ichthyaetus - Photo (c) c michael hogan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by c michael hogan
Η ταυτότητα του χρήστη chathuri_jayatissa: Icthyophaga ichthyaetus, Ένα μέλος του Αετίδες (Οικογένεια Accipitridae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 29, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aniruddha_singhamahapatra

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2023 08:35 ΠΜ IST
Βόρειος Ραβδωτός Σκίουρος - Photo (c) Sean A. Higgins, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Sean A. Higgins
Η ταυτότητα του χρήστη chathuri_jayatissa: Βόρειος Ραβδωτός Σκίουρος (Funambulus pennantii)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aniruddha_singhamahapatra

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2023 08:35 ΠΜ IST
Vanellus indicus - Photo (c) Saurabh Agrawal, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Saurabh Agrawal
Η ταυτότητα του χρήστη chathuri_jayatissa: Vanellus indicus, Ένα μέλος του Χαραδριόμορφα (Τάξη Charadriiformes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aniruddha_singhamahapatra

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2023 02:09 ΜΜ IST
Apis cerana indica - Photo (c) Rajesh Sanap, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Rajesh Sanap
Η ταυτότητα του χρήστη chathuri_jayatissa: Apis cerana ssp. indica, Ένα μέλος του Άπις (Υπογένος Apis)
Προστέθηκε στις Μάιος 07, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shaveen_madushka

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2023 08:51 ΜΜ +0530

Τόπος

Udawela, Sri Lanka (Google, OSM)
Bowie - Photo (c) Peter Jaeger, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Peter Jaeger
Η ταυτότητα του χρήστη chathuri_jayatissa: Γένος Bowie, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 10, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shaveen_madushka

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2023 03:50 ΜΜ +0530
Ducula aenea - Photo (c) Dinuka Kavinda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη chathuri_jayatissa: Ducula aenea, Ένα μέλος του Περιστερόμορφα (Τάξη Columbiformes)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 10, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shaveen_madushka

Ημερομηνία

Απρίλιος 1, 2023 10:43 ΜΜ +0530

Τόπος

Udawela, Sri Lanka (Google, OSM)
Jamides celeno - Photo (c) CW Gan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by CW Gan
Η ταυτότητα του χρήστη chathuri_jayatissa: Jamides celeno, Ένα μέλος του Πολυομμάτινοι (Φυλή Polyommatini)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 10, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shaveen_madushka

Ημερομηνία

Απρίλιος 2, 2023 12:47 ΜΜ +0530

Τόπος

Udawela, Sri Lanka (Google, OSM)
Chrysilla lauta - Photo (c) Roman Prokhorov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Roman Prokhorov
Η ταυτότητα του χρήστη chathuri_jayatissa: Chrysilla lauta, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 10, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μπλε Παγώνι (Pavo cristatus)

Παρατηρητής

shaveen_madushka

Ημερομηνία

Απρίλιος 7, 2023 08:45 ΠΜ +0530

Τόπος

Kirinda, Sri Lanka (Google, OSM)
Μπλε Παγώνι - Photo (c) Cloudtail the Snow Leopard, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη chathuri_jayatissa: Μπλε Παγώνι (Pavo cristatus)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 10, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γελαδάρης (Bubulcus ibis)

Παρατηρητής

shaveen_madushka

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2023 05:20 ΜΜ +0530

Τόπος

Udawela, Sri Lanka (Google, OSM)
Γελαδάρης - Photo (c) Luis Mauricio Mena Páramo, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Luis Mauricio Mena Páramo
Η ταυτότητα του χρήστη chathuri_jayatissa: Γελαδάρης (Bubulcus ibis)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 10, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aniruddha_singhamahapatra

Ημερομηνία

Ιανουάριος 8, 2023 11:23 ΠΜ IST
Byasa dasarada - Photo (c) Balakrishnan Valappil, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη chathuri_jayatissa: Byasa dasarada, Ένα μέλος του Παπιλιονοειδή (Υπεροικογένεια Papilionoidea)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 07, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aniruddha_singhamahapatra

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2022 01:09 ΜΜ IST

Τόπος

Bankura, IN-WB, IN (Google, OSM)
Spilopelia chinensis - Photo (c) zinogre, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη chathuri_jayatissa: Spilopelia chinensis, Ένα μέλος του Περιστερόμορφα (Τάξη Columbiformes)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 08, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aniruddha_singhamahapatra

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 20, 2023 11:54 ΠΜ IST
Butea monosperma - Photo (c) Vijay Barve, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Vijay Barve
Η ταυτότητα του χρήστη chathuri_jayatissa: Butea monosperma, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αλκυόνη (Alcedo atthis)

Παρατηρητής

aniruddha_singhamahapatra

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 17, 2023 09:56 ΠΜ IST
Αλκυόνη - Photo (c) Mark Kilner, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη chathuri_jayatissa: Αλκυόνη (Alcedo atthis)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aniruddha_singhamahapatra

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2023 03:09 ΜΜ IST
Pachliopta aristolochiae - Photo (c) djhiker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by djhiker
Η ταυτότητα του χρήστη chathuri_jayatissa: Pachliopta aristolochiae, Ένα μέλος του Παπιλιονοειδή (Υπεροικογένεια Papilionoidea)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aniruddha_singhamahapatra

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 17, 2023 10:31 ΠΜ IST
Ypthima huebneri - Photo (c) MeenaV, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by MeenaV
Η ταυτότητα του χρήστη chathuri_jayatissa: Ypthima huebneri, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 18, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aniruddha_singhamahapatra

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 17, 2023 10:24 ΠΜ IST
Ariadne ariadne - Photo (c) CheongWeei Gan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by CheongWeei Gan
Η ταυτότητα του χρήστη chathuri_jayatissa: Ariadne ariadne, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 18, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aniruddha_singhamahapatra

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 17, 2023 10:20 ΠΜ IST
Crocothemis servilia - Photo (c) budak, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by budak
Η ταυτότητα του χρήστη chathuri_jayatissa: Crocothemis servilia, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 18, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ινδική Χήνα (Anser indicus)

Παρατηρητής

aniruddha_singhamahapatra

Ημερομηνία

Ιανουάριος 5, 2023 02:53 ΜΜ IST
Ινδική Χήνα - Photo (c) Christoph Moning, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Christoph Moning
Η ταυτότητα του χρήστη chathuri_jayatissa: Ινδική Χήνα (Anser indicus)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 14, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aniruddha_singhamahapatra

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2023

Τόπος

Assam, IN (Google, OSM)
Haliaeetus ichthyaetus - Photo (c) Richard Yank, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Richard Yank
Η ταυτότητα του χρήστη chathuri_jayatissa: Haliaeetus ichthyaetus [inactive], Ένα μέλος του Αετίδες (Οικογένεια Accipitridae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 14, 2023
Αντισυμβατική
(Ανενεργό Taxon)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ινδικός Ρινόκερος (Rhinoceros unicornis)

Παρατηρητής

aniruddha_singhamahapatra

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2023
Ινδικός Ρινόκερος - Photo (c) Robert Gowan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Robert Gowan
Η ταυτότητα του χρήστη chathuri_jayatissa: Ινδικός Ρινόκερος (Rhinoceros unicornis)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 14, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aniruddha_singhamahapatra

Ημερομηνία

Ιανουάριος 5, 2023 02:40 ΜΜ IST
Vanellus cinereus - Photo (c) Ákos Lumnitzer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Ákos Lumnitzer
Η ταυτότητα του χρήστη chathuri_jayatissa: Vanellus cinereus, Ένα μέλος του Χαραδριόμορφα (Τάξη Charadriiformes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 14, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ινδική Χήνα (Anser indicus)

Παρατηρητής

aniruddha_singhamahapatra

Ημερομηνία

Ιανουάριος 5, 2023 02:39 ΜΜ IST
Ινδική Χήνα - Photo (c) Christoph Moning, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Christoph Moning
Η ταυτότητα του χρήστη chathuri_jayatissa: Ινδική Χήνα (Anser indicus)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 14, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aniruddha_singhamahapatra

Ημερομηνία

Ιανουάριος 5, 2023 12:21 ΜΜ IST

Περιγραφή

injured & rescued

Pericrocotus speciosus - Photo (c) Dmitry Ivanov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Dmitry Ivanov
Η ταυτότητα του χρήστη chathuri_jayatissa: Pericrocotus speciosus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 14, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aniruddha_singhamahapatra

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2022 01:09 ΜΜ IST

Τόπος

Bankura, IN-WB, IN (Google, OSM)
Streptopelia chinensis - Photo (c) Antony Grossy, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Antony Grossy
Η ταυτότητα του χρήστη chathuri_jayatissa: Streptopelia chinensis [inactive], Ένα μέλος του Περιστερόμορφα (Τάξη Columbiformes)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 26, 2022
Αντισυμβατική
(Ανενεργό Taxon)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aniruddha_singhamahapatra

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2022 01:17 ΜΜ IST

Τόπος

West Bengal, India (Google, OSM)
Charaxes solon - Photo (c) CheongWeei Gan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by CheongWeei Gan
Η ταυτότητα του χρήστη chathuri_jayatissa: Charaxes solon, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 26, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aniruddha_singhamahapatra

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2022 01:03 ΜΜ IST
Mahathala ameria - Photo (c) Pasteur Ng, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Pasteur Ng
Η ταυτότητα του χρήστη chathuri_jayatissa: Mahathala ameria, Ένα μέλος του Λυκαινίδες (Οικογένεια Lycaenidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 26, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aniruddha_singhamahapatra

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2019 12:23 ΜΜ IST
Luffa aegyptiaca - Photo (c) Michelle Moura, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Michelle Moura
Η ταυτότητα του χρήστη chathuri_jayatissa: Luffa aegyptiaca, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 22, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια συγχώνευση ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Θωμισίδες (Οικογένεια Thomisidae)

Παρατηρητής

aniruddha_singhamahapatra

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2022 08:56 ΜΜ IST
Θωμισίδες - Photo (c) Jay Keller, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jay Keller
Η ταυτότητα του χρήστη chathuri_jayatissa: Θωμισίδες (Οικογένεια Thomisidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 02, 2022
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 233