Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tessthenaturalist

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2019 02:27 ΜΜ EDT
Ophiocordyceps unilateralis - Photo (c) Steve Collins, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Steve Collins
Η ταυτότητα του χρήστη charissab: Σύνθετο Ophiocordyceps unilateralis, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 30, 2019
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stephane_degreef

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2017

Τόπος

Guna Yala, Panama (Google, OSM)

Περιγραφή

Part of the O. unilateralis complex - possibly undescribed species. On a Camponotus cf. sericeiventris.

Ophiocordyceps unilateralis - Photo (c) Steve Collins, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Steve Collins
Η ταυτότητα του χρήστη charissab: Σύνθετο Ophiocordyceps unilateralis, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 30, 2019
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eccentric_entomophile

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2016

Περιγραφή

Entomopathogenic fungus growing out of an old ant that grips the plant.

Ετικέτες

Ophiocordyceps unilateralis - Photo (c) Steve Collins, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Steve Collins
Η ταυτότητα του χρήστη charissab: Σύνθετο Ophiocordyceps unilateralis, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 30, 2019
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arnoldwijker

Ημερομηνία

Οκτώβριος 27, 2014 10:20 ΠΜ CET

Τόπος

Tambopata, Peru (Google, OSM)
Ophiocordyceps unilateralis - Photo (c) Steve Collins, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Steve Collins
Η ταυτότητα του χρήστη charissab: Σύνθετο Ophiocordyceps unilateralis, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 30, 2019
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hydaticus

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 24, 2015

Τόπος

blounts creek, nc (Google, OSM)
Ophiocordyceps unilateralis - Photo (c) Steve Collins, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Steve Collins
Η ταυτότητα του χρήστη charissab: Σύνθετο Ophiocordyceps unilateralis, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 30, 2019
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hydaticus

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 17, 2017 11:05 ΜΜ CST

Περιγραφή

On Camponotus

Ophiocordyceps unilateralis - Photo (c) Steve Collins, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Steve Collins
Η ταυτότητα του χρήστη charissab: Σύνθετο Ophiocordyceps unilateralis, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 30, 2019
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

laurabaird

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 6, 2017 10:32 ΠΜ HST
Ophiocordyceps unilateralis - Photo (c) Steve Collins, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Steve Collins
Η ταυτότητα του χρήστη charissab: Σύνθετο Ophiocordyceps unilateralis, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 30, 2019
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nature_lover_v

Ημερομηνία

Ιανουάριος 30, 2018 11:22 ΠΜ CST

Περιγραφή

The "zombie ant" fungus claims another host.

Ophiocordyceps unilateralis - Photo (c) Steve Collins, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Steve Collins
Η ταυτότητα του χρήστη charissab: Σύνθετο Ophiocordyceps unilateralis, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 30, 2019
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robirwin

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2012 08:22 ΠΜ HST

Περιγραφή

Growing from a Camponotus ant

Ετικέτες

Ophiocordyceps unilateralis - Photo (c) Steve Collins, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Steve Collins
Η ταυτότητα του χρήστη charissab: Σύνθετο Ophiocordyceps unilateralis, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 30, 2019
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jrvv

Ημερομηνία

Μάρτιος 2018

Τόπος

South Carolina, US (Google, OSM)
Ophiocordyceps unilateralis - Photo (c) Steve Collins, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Steve Collins
Η ταυτότητα του χρήστη charissab: Σύνθετο Ophiocordyceps unilateralis, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 30, 2019
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ronchesterdelpui

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2016

Τόπος

Mississippi, US (Google, OSM)
Ophiocordyceps unilateralis - Photo (c) Steve Collins, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Steve Collins
Η ταυτότητα του χρήστη charissab: Σύνθετο Ophiocordyceps unilateralis, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 30, 2019
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

julien-brdl

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 11, 2017 11:20 ΜΜ CET
Ophiocordyceps unilateralis - Photo (c) Steve Collins, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Steve Collins
Η ταυτότητα του χρήστη charissab: Σύνθετο Ophiocordyceps unilateralis, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 30, 2019
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

julien-brdl

Ημερομηνία

Μάρτιος 21, 2017 04:42 ΜΜ CET
Ophiocordyceps unilateralis - Photo (c) Steve Collins, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Steve Collins
Η ταυτότητα του χρήστη charissab: Σύνθετο Ophiocordyceps unilateralis, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 30, 2019
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

birdernaturalist

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2019 05:14 ΜΜ MST

Τόπος

Tambopata, Peru (Google, OSM)

Ετικέτες

Ophiocordyceps unilateralis - Photo (c) Steve Collins, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Steve Collins
Η ταυτότητα του χρήστη charissab: Σύνθετο Ophiocordyceps unilateralis, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 30, 2019
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joemdo

Ημερομηνία

Μάρτιος 3, 2019 08:53 ΠΜ EST

Περιγραφή

Guessing this is what happened here... carpenter ant fell victim to this fungus?

Ophiocordyceps unilateralis - Photo (c) Steve Collins, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Steve Collins
Η ταυτότητα του χρήστη charissab: Σύνθετο Ophiocordyceps unilateralis, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 30, 2019
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jrvv

Ημερομηνία

Μάρτιος 2018

Τόπος

South Carolina, US (Google, OSM)
Ophiocordyceps unilateralis - Photo (c) Steve Collins, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Steve Collins
Η ταυτότητα του χρήστη charissab: Σύνθετο Ophiocordyceps unilateralis, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 30, 2019
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sean_green

Ημερομηνία

Μάρτιος 24, 2018 10:12 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Florida carpenter ant, Camponatus floridanus (Buckley) has been infected with a species of paracitic fungus, possibly Ophiocordyceps unilateralis. This specimen was found clinging to Spanish moss at Dead River Park in Thonotosassa, Florida.

Ophiocordyceps unilateralis - Photo (c) Steve Collins, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Steve Collins
Η ταυτότητα του χρήστη charissab: Σύνθετο Ophiocordyceps unilateralis, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 30, 2019
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

clodoaldo_am

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 7, 2017 07:55 ΠΜ HST

Ετικέτες

Ophiocordyceps unilateralis - Photo (c) Steve Collins, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Steve Collins
Η ταυτότητα του χρήστη charissab: Σύνθετο Ophiocordyceps unilateralis, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 30, 2019
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jrvv

Ημερομηνία

Ιούλιος 2018

Τόπος

South Carolina, US (Google, OSM)
Ophiocordyceps unilateralis - Photo (c) Steve Collins, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Steve Collins
Η ταυτότητα του χρήστη charissab: Σύνθετο Ophiocordyceps unilateralis, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 30, 2019
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dunawayb96

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2018 04:16 ΜΜ CDT
Ophiocordyceps unilateralis - Photo (c) Steve Collins, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Steve Collins
Η ταυτότητα του χρήστη charissab: Σύνθετο Ophiocordyceps unilateralis, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 30, 2019
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jrvv

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2018

Τόπος

South Carolina, US (Google, OSM)
Ophiocordyceps unilateralis - Photo (c) Steve Collins, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Steve Collins
Η ταυτότητα του χρήστη charissab: Σύνθετο Ophiocordyceps unilateralis, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 30, 2019
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nilstack

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1, 2018 11:00 ΠΜ EDT
Ophiocordyceps unilateralis - Photo (c) Steve Collins, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Steve Collins
Η ταυτότητα του χρήστη charissab: Σύνθετο Ophiocordyceps unilateralis, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 30, 2019
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rossalleni

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2018 12:45 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Approximately 30 Camponotus sp. ants infected by Ophiocordyceps unilateralis. Some of which are infected by a hyperparasite. They were all found on a log at the head of a drainage. Samples have been sent to Charissa De Bekker at UCF to identify the hyperparasite.

Ophiocordyceps unilateralis - Photo (c) Steve Collins, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Steve Collins
Η ταυτότητα του χρήστη charissab: Σύνθετο Ophiocordyceps unilateralis, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 30, 2019
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

teodoro_chivatabedoya

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2018

Περιγραφή

fotografiado en lab

Recomendaciones para su registro, descripción y posterior determinación:
-Fotografiar estructuras del basidioma/cuerpo fructifero/carpoforo/seta (por encima, por debajo y de perfil), en el caso de retirar el ejemplar sin conocerlo, debes comprometerte a realizar una descripción detallada para aportar a su conocimiento y que no quede en una muestra arrancada, fotografiada y desechada.
-Es importante que describas las dimensiones, forma, consistencia, textura, color y olor. Recuerda que los ejemplares cambian bastante según su estado de desarrollo, así que es ideal familiarizarse con la zona (sustrato) para hacer un seguimiento y logres detallar la variabilidad fenotípica del basidioma o ascoma (cuerpo fructífero)
-Toma fotos del entorno y agrega datos del ecosistema (humedad, temperatura, altura y tipo de bosque).
-No olvides que la determinación de hongos es compleja y no se realiza únicamente con fotografías, esta tarea (a nivel de genero y especie; en la mayoría) implica otras actividades como descripción morfológica externa e interna, reacciones químicas, microscopia y ADN.

Otros datos y recomendaciones en:
Grupo XYLARIA Hongos de Colombia ©2016
FACEBOOK: https://www.facebook.com/groups/xylariahongosBogota/
INSTAGRAM: https://www.instagram.com/neotropical_fungi/
teodorot@outlook.es

Ophiocordyceps unilateralis - Photo (c) Steve Collins, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Steve Collins
Η ταυτότητα του χρήστη charissab: Σύνθετο Ophiocordyceps unilateralis, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 30, 2019
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

teodoro_chivatabedoya

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2018

Περιγραφή

Recomendaciones para su registro, descripción y posterior determinación:
-Fotografiar estructuras del basidioma/cuerpo fructifero/carpoforo/seta (por encima, por debajo y de perfil), en el caso de retirar el ejemplar sin conocerlo, debes comprometerte a realizar una descripción detallada para aportar a su conocimiento y que no quede en una muestra arrancada, fotografiada y desechada.
-Es importante que describas las dimensiones, forma, consistencia, textura, color y olor. Recuerda que los ejemplares cambian bastante según su estado de desarrollo, así que es ideal familiarizarse con la zona (sustrato) para hacer un seguimiento y logres detallar la variabilidad fenotípica del basidioma o ascoma (cuerpo fructífero)
-Toma fotos del entorno y agrega datos del ecosistema (humedad, temperatura, altura y tipo de bosque).
-No olvides que la determinación de hongos es compleja y no se realiza únicamente con fotografías, esta tarea (a nivel de genero y especie; en la mayoría) implica otras actividades como descripción morfológica externa e interna, reacciones químicas, microscopia y ADN.

Otros datos y recomendaciones en:
Grupo XYLARIA Hongos de Colombia ©2016
FACEBOOK: https://www.facebook.com/groups/xylariahongosBogota/
INSTAGRAM: https://www.instagram.com/neotropical_fungi/
teodorot@outlook.es

Ophiocordyceps unilateralis - Photo (c) Steve Collins, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Steve Collins
Η ταυτότητα του χρήστη charissab: Σύνθετο Ophiocordyceps unilateralis, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 30, 2019
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

haczech

Ημερομηνία

Μάρτιος 28, 2019 06:20 ΜΜ ADT
Ophiocordyceps unilateralis - Photo (c) Steve Collins, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Steve Collins
Η ταυτότητα του χρήστη charissab: Σύνθετο Ophiocordyceps unilateralis, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 30, 2019
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

birdernaturalist

Ημερομηνία

Ιανουάριος 13, 2018 04:52 ΜΜ MST

Περιγραφή

Ophiocordyceps camponoti-atricipis: provided by Joao Araujo on Facebook Group Hongos Entomopathagenos Latinamericanos

Ophiocordyceps camponoti-atricipis - Photo (c) Rich Hoyer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Rich Hoyer
Η ταυτότητα του χρήστη charissab: Ophiocordyceps camponoti-atricipis, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2019
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

birdernaturalist

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2019 09:13 ΠΜ MST

Περιγραφή

on Camponotus atriceps, fide Alex Wild

Ετικέτες

Ophiocordyceps camponoti-atricipis - Photo (c) Rich Hoyer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Rich Hoyer
Η ταυτότητα του χρήστη charissab: Ophiocordyceps camponoti-atricipis, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tessthenaturalist

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2019 02:27 ΜΜ EDT
Ophiocordyceps unilateralis - Photo (c) Alex Teo Khek Teck, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Alex Teo Khek Teck
Η ταυτότητα του χρήστη charissab: Ophiocordyceps unilateralis [inactive], Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2019
Αντισυμβατική
(Ανενεργό Taxon)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

birdernaturalist

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2019 01:34 ΜΜ MST

Τόπος

Tambopata, Peru (Google, OSM)

Περιγραφή

with secondary infection of hyperparasite

Ophiocordyceps lloydii - Photo (c) Frank Deschandol, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Frank Deschandol
Η ταυτότητα του χρήστη charissab: Ophiocordyceps lloydii, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 06, 2019
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 63