Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rodenjw

Ημερομηνία

Απρίλιος 2019

Τόπος

United States (Google, OSM)
Cambarunio iris - Photo Dick Biggins, U.S. Fish and Wildlife Service, δεν υπάρχουν γνωστοί περιορισμοί πνευματικών δικαιωμάτων (Κοινό Κτήμα)
Η ταυτότητα του χρήστη chapmantl: Cambarunio iris, Ένα μέλος του Δίθυρα (Ομοταξία Bivalvia)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 14, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rodenjw

Ημερομηνία

Απρίλιος 2019

Τόπος

United States (Google, OSM)
Ortmanniana ligamentina - Photo (c) Scott Gibson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη chapmantl: Ortmanniana ligamentina, Ένα μέλος του Δίθυρα (Ομοταξία Bivalvia)
Προστέθηκε στις Μάιος 26, 2020
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια συγχώνευση ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

price_brown31

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 29, 2020 10:26 AM CST
Plethodon glutinosus - Photo (c) bugman83, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη chapmantl: Plethodon glutinosus, Ένα μέλος του Ουρόδηλα (Τάξη Caudata)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 04, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nbourke

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 29, 2020 12:23 PM UTC
Plethodon glutinosus - Photo (c) bugman83, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη chapmantl: Plethodon glutinosus, Ένα μέλος του Ουρόδηλα (Τάξη Caudata)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 04, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chrisbolick

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2019

Τόπος

Tennessee, US (Google, OSM)
Plethodon glutinosus - Photo (c) bugman83, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη chapmantl: Plethodon glutinosus, Ένα μέλος του Ουρόδηλα (Τάξη Caudata)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 25, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rodenjw

Ημερομηνία

Ιούνιος 2019

Τόπος

Tennessee, US (Google, OSM)
Plethodon glutinosus - Photo (c) bugman83, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη chapmantl: Plethodon glutinosus, Ένα μέλος του Ουρόδηλα (Τάξη Caudata)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 20, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dempsbl

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 11, 2020 03:50 PM EST
Περιστέρι - Photo (c) Vibhu Prasad, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη chapmantl: Περιστέρι (Columba livia)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 20, 2020
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rodenjw

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 15, 2020 03:55 PM EST
Eurycea cirrigera - Photo (c) Zach Lim, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη chapmantl: Eurycea cirrigera, Ένα μέλος του Ουρόδηλα (Τάξη Caudata)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 20, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lancedj

Ημερομηνία

Ιανουάριος 6, 2020 12:16 PM EST

Περιγραφή

Alive.

Κοινή Χελώνα-Αλιγάτορας - Photo (c) Keegan Smith, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη chapmantl: Κοινή Χελώνα-Αλιγάτορας (Chelydra serpentina)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 06, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

twicks696

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 5, 2020 08:02 PM EST
Lithobates sylvaticus - Photo (c) ricmartin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη chapmantl: Lithobates sylvaticus, Ένα μέλος του Ρανίδες (Οικογένεια Ranidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 06, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

twicks696

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 5, 2020 08:14 PM EST
Notophthalmus viridescens - Photo (c) mattbuckingham, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη chapmantl: Notophthalmus viridescens, Ένα μέλος του Ουρόδηλα (Τάξη Caudata)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 06, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dillonbobo

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2019 09:26 PM UTC
Agkistrodon - Photo (c) Kirk, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη chapmantl: Γένος Agkistrodon, Ένα μέλος του Εχιδνίδες (Οικογένεια Viperidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 20, 2019
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lancedj

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2019 12:01 PM EDT

Περιγραφή

Young adult

Ambystoma maculatum - Photo (c) mattbuckingham, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη chapmantl: Ambystoma maculatum, Ένα μέλος του Ουρόδηλα (Τάξη Caudata)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 30, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

savethesalamanders

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2015

Τόπος

Tennessee, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Number of Individuals Seen: 1

Weather Conditions: 24 degrees C.

Habitat Type: Forest.

Behavior Observed: Under cover (log).

Description: Juvenile.

Additional Comments:

Plethodon glutinosus - Photo (c) bugman83, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη chapmantl: Plethodon glutinosus, Ένα μέλος του Ουρόδηλα (Τάξη Caudata)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 12, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

off_trail_anne

Ημερομηνία

Αύγουστος 2018

Τόπος

Kentucky, US (Google, OSM)
Plethodon glutinosus - Photo (c) bugman83, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη chapmantl: Plethodon glutinosus, Ένα μέλος του Ουρόδηλα (Τάξη Caudata)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 12, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dempsbl

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2019 09:14 PM EDT
Plethodon glutinosus - Photo (c) bugman83, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη chapmantl: Plethodon glutinosus, Ένα μέλος του Ουρόδηλα (Τάξη Caudata)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 12, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vewessel

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2019 09:25 AM EDT
Plethodon glutinosus - Photo (c) bugman83, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη chapmantl: Plethodon glutinosus, Ένα μέλος του Ουρόδηλα (Τάξη Caudata)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 12, 2019
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

drawntoscales

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2019 09:38 AM CDT
Plethodon glutinosus - Photo (c) bugman83, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη chapmantl: Plethodon glutinosus, Ένα μέλος του Ουρόδηλα (Τάξη Caudata)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 12, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pnoah27

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2019 09:49 AM EDT
Plethodon glutinosus - Photo (c) bugman83, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη chapmantl: Plethodon glutinosus, Ένα μέλος του Ουρόδηλα (Τάξη Caudata)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 12, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

coaneshawn

Ημερομηνία

Η ημερομηνία λείπει
Crotalus horridus - Photo (c) Raymond Little, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη chapmantl: Crotalus horridus, Ένα μέλος του Κροταλίας (Γένος Crotalus)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 12, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

coaneshawn

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2019 11:12 PM EDT
Antheraea polyphemus - Photo (c) Sean McCann, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη chapmantl: Antheraea polyphemus, Ένα μέλος του Βομβυκοειδή (Υπεροικογένεια Bombycoidea)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 12, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

coaneshawn

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2019 12:50 AM EDT
Eacles imperialis - Photo (c) Andy Reago & Chrissy McClarren, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη chapmantl: Eacles imperialis, Ένα μέλος του Βομβυκοειδή (Υπεροικογένεια Bombycoidea)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 12, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

redeyedfrogger

Ημερομηνία

Μάιος 2019

Τόπος

Indiana, US (Google, OSM)
Storeria occipitomaculata - Photo (c) J.D. Willson, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη chapmantl: Storeria occipitomaculata, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 29, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

redeyedfrogger

Ημερομηνία

Ιούνιος 2006
Masticophis flagellum - Photo (c) dianaterryhibbitts, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Diana-Terry Hibbitts
Η ταυτότητα του χρήστη chapmantl: Masticophis flagellum, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 29, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

redeyedfrogger

Ημερομηνία

Μάιος 2019

Τόπος

Indiana, US (Google, OSM)
Sternotherus odoratus - Photo (c) Kevin Metcalf, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη chapmantl: Sternotherus odoratus, Ένα μέλος του Χελώνα (Τάξη Testudines)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 29, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

redeyedfrogger

Ημερομηνία

Μάιος 2019

Τόπος

Virginia, US (Google, OSM)
Plethodon hoffmani - Photo (c) Brad Carlson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη chapmantl: Plethodon hoffmani, Ένα μέλος του Ουρόδηλα (Τάξη Caudata)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 29, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

redeyedfrogger

Ημερομηνία

Ιούνιος 2019

Τόπος

Indiana, US (Google, OSM)
Clonophis kirtlandii - Photo (c) Todd Pierson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη chapmantl: Clonophis kirtlandii, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 23, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dempsbl

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2019 04:48 PM EDT
Κοινή Χελώνα-Αλιγάτορας - Photo (c) Keegan Smith, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη chapmantl: Κοινή Χελώνα-Αλιγάτορας (Chelydra serpentina)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 14, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

redeyedfrogger

Ημερομηνία

Μάιος 2019

Τόπος

Virginia, US (Google, OSM)
Plethodon glutinosus - Photo (c) bugman83, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη chapmantl: Plethodon glutinosus, Ένα μέλος του Ουρόδηλα (Τάξη Caudata)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 14, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

redeyedfrogger

Ημερομηνία

Μάιος 2019

Τόπος

Indiana, US (Google, OSM)
Νεροχελώνα Με Κόκκινα Μάγουλα - Photo (c) Linda De Volder, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη chapmantl: Νεροχελώνα Με Κόκκινα Μάγουλα (Trachemys scripta)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 14, 2019
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 266