Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gleblanc756

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 13, 2022 10:14 ΜΜ -03
Geophagus brasiliensis - Photo (c) Henrique Raupp, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Henrique Raupp
Η ταυτότητα του χρήστη cesar_gabriel_schmitke: Geophagus brasiliensis, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 18, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pedrogarabaya

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 10, 2018 11:16 ΠΜ -03
Crenicichla tuca - Photo (c) Cesar Gabriel SCHMITKE, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Cesar Gabriel SCHMITKE
Η ταυτότητα του χρήστη cesar_gabriel_schmitke: Crenicichla tuca, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 25, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

julianformosa

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2022 11:36 ΠΜ -03

Τόπος

Boca Pilagá (Google, OSM)
Bujurquina vittata - Photo (c) Leandro Bareiro Guiñazú, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Leandro Bareiro Guiñazú
Η ταυτότητα του χρήστη cesar_gabriel_schmitke: Bujurquina vittata, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 03, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

julianformosa

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2022 11:47 ΠΜ -03

Τόπος

Boca Pilagá (Google, OSM)
Moenkhausia bonita - Photo (c) Cesar Gabriel SCHMITKE, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Cesar Gabriel SCHMITKE
Η ταυτότητα του χρήστη cesar_gabriel_schmitke: Moenkhausia bonita, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 03, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

facundovarelab

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2021 10:21 ΠΜ -03
Australoheros tembe - Photo (c) Francisco González Táboas, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Francisco González Táboas
Η ταυτότητα του χρήστη cesar_gabriel_schmitke: Australoheros tembe, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 03, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

giramone

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2022 04:30 ΜΜ -03
Crenicichla lepidota - Photo (c) Cesar Gabriel SCHMITKE, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Cesar Gabriel SCHMITKE
Η ταυτότητα του χρήστη cesar_gabriel_schmitke: Crenicichla lepidota, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 03, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricardomoyano

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 14, 2020 09:30 ΠΜ -03
Australoheros ykeregua - Photo (c) Cesar Gabriel SCHMITKE, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Cesar Gabriel SCHMITKE
Η ταυτότητα του χρήστη cesar_gabriel_schmitke: Australoheros ykeregua, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 03, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tomascarper

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 26, 2021 09:16 ΜΜ -03
Geophagus brasiliensis - Photo (c) Henrique Raupp, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Henrique Raupp
Η ταυτότητα του χρήστη cesar_gabriel_schmitke: Geophagus brasiliensis, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 03, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tomascarper

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 26, 2021 09:17 ΜΜ -03
Geophagus brasiliensis - Photo (c) Henrique Raupp, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Henrique Raupp
Η ταυτότητα του χρήστη cesar_gabriel_schmitke: Geophagus brasiliensis, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 03, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

demianlescano

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2022 02:02 ΜΜ -03
Characidium rachovii - Photo (c) Guille Ivan Spajic, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Guille Ivan Spajic
Η ταυτότητα του χρήστη cesar_gabriel_schmitke: Characidium rachovii, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 03, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

daniel-molina

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2022 02:15 ΜΜ -03
Corydoras paleatus - Photo (c) h080, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη cesar_gabriel_schmitke: Corydoras paleatus, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 03, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricardomoyano

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2022 11:37 ΠΜ -03
Australoheros ykeregua - Photo (c) Cesar Gabriel SCHMITKE, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Cesar Gabriel SCHMITKE
Η ταυτότητα του χρήστη cesar_gabriel_schmitke: Australoheros ykeregua, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 12