Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sfrn

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2019 12:51 PM UTC
Pseudanarta flava - Photo (c) James Bailey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη cehmoth: Pseudanarta flava, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 16, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mmwebb

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2018 01:22 PM MDT
Pseudanarta flavidens - Photo (c) Ronald Parry, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη cehmoth: Pseudanarta flavidens, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 16, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tiluchi

Ημερομηνία

Αύγουστος 18, 2020 11:53 PM EDT
Pseudanarta crocea - Photo (c) James Bailey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη cehmoth: Pseudanarta crocea, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 16, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tiluchi

Ημερομηνία

Αύγουστος 18, 2020 11:55 PM EDT
Pseudanarta crocea - Photo (c) James Bailey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη cehmoth: Pseudanarta crocea, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 16, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mattkenne1

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2021 12:34 PM UTC

Περιγραφή

Four ind. on False Boneset with S. grandimedia.

Schinia oleagina - Photo (c) Lee Hoy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη cehmoth: Schinia oleagina, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 15, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leonardohe

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2021 09:58 AM MDT
Schinia errans - Photo (c) Jay Keller, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jay L. Keller
Η ταυτότητα του χρήστη cehmoth: Schinia errans, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 14, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cfallon

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2021 11:42 AM PDT
Heliolonche modicella - Photo (c) Lisa Couper, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη cehmoth: Heliolonche modicella, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 11, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dickcannings

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2021 09:17 PM PDT
Euxoa albipennis - Photo (c) susanelliott, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Susan Elliott
Η ταυτότητα του χρήστη cehmoth: Euxoa albipennis, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 10, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dickcannings

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2021 10:07 PM PDT
Sympistis occata - Photo (c) Daryl Coldren, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη cehmoth: Sympistis occata, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 10, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

birderkellyk

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2019 10:15 AM MDT
Tyria jacobaeae - Photo (c) Paul Cools, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη cehmoth: Tyria jacobaeae, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 08, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reilly_jackson

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2018 02:39 PM UTC

Περιγραφή

Highline Trail

Neoarctia beanii - Photo (c) Doug Macaulay, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη cehmoth: Neoarctia beanii, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 08, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

j_arndt

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 7, 2021 09:31 AM PDT

Περιγραφή

See second photo for distinctive hindwing pattern.

Sympistis poliochroa - Photo (c) Doug Macaulay, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη cehmoth: Sympistis poliochroa, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 07, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leonardohe

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2021 07:37 AM MDT
Schinia miniana - Photo (c) Jeff Oliver, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη cehmoth: Schinia miniana, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 07, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amzapp

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2021 09:42 PM CDT
Schinia tertia - Photo (c) Diana-Terry Hibbitts, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη cehmoth: Schinia tertia, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 07, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zdufran

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2021 01:23 PM CDT

Περιγραφή

New for me. Found by @leahn19

Schinia hulstia - Photo (c) BJ Stacey, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη cehmoth: Schinia hulstia, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 07, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gaudettelaura

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2021
Schinia regina - Photo (c) David Andreas Tønnessen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη cehmoth: Schinia regina, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 04, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ellen5

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Τόπος

New Mexico, US (Google, OSM)
Parryella filifolia - Photo (c) Andy Bridges, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη cehmoth: Parryella filifolia, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

craigmartin

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2019 07:45 AM MDT
Parryella filifolia - Photo (c) Andy Bridges, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη cehmoth: Parryella filifolia, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

craigmartin

Ημερομηνία

Μάρτιος 10, 2019 04:18 PM MDT
Parryella filifolia - Photo (c) Andy Bridges, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη cehmoth: Parryella filifolia, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

craigmartin

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2018 10:40 AM MDT

Ετικέτες

Parryella filifolia - Photo (c) Andy Bridges, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη cehmoth: Parryella filifolia, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wingedchimera

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2020 09:41 AM MST
Parryella filifolia - Photo (c) Andy Bridges, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη cehmoth: Parryella filifolia, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amzapp

Ημερομηνία

Αύγουστος 31, 2021 10:22 PM CDT
Schinia chrysellus - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη cehmoth: Schinia chrysellus, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

calinsdad

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2021 07:45 PM HST
Galgula partita - Photo (c) kens18, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη cehmoth: Galgula partita, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 30, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

calinsdad

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2021 12:46 PM HST
Schinia rivulosa - Photo (c) Andy Reago & Chrissy McClarren, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη cehmoth: Schinia rivulosa, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 30, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

calinsdad

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2021 10:24 PM HST
Plagiomimicus spumosum - Photo (c) Leah Nelson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη cehmoth: Plagiomimicus spumosum, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 30, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thompsonmark23

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2, 2020 06:52 PM PST
Sympistis occata - Photo (c) Daryl Coldren, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη cehmoth: Sympistis occata, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 30, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hannawacker

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2021 09:40 PM CDT

Περιγραφή

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Sympistis occata - Photo (c) Daryl Coldren, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη cehmoth: Sympistis occata, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 30, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rkostecke

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2021 09:18 PM CDT
Sympistis toddi - Photo (c) David G. Barker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη cehmoth: Sympistis toddi, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 30, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rkostecke

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2021 09:35 PM CDT
Sympistis toddi - Photo (c) David G. Barker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη cehmoth: Sympistis toddi, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 30, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

j_arndt

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2021 07:08 AM PDT
Sympistis youngi - Photo (c) mpgranch, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη cehmoth: Sympistis youngi, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 30, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 12691