Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

plauche

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2022 10:43 AM EDT
Ischnura hastata - Photo (c) Erland Refling Nielsen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ceherzog: Ischnura hastata, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 07, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

plauche

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2022 10:25 AM EDT

Τόπος

Brevard, NC, US (Google, OSM)
Hibiscus moscheutos - Photo (c) jjp, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ceherzog: Hibiscus moscheutos, Ένα μέλος του Ιβίσκος (Γένος Hibiscus)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeff1962

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2022 08:46 AM EDT

Περιγραφή

Urfer Family Park

Zenaida asiatica - Photo (c) Jerry DeBoer, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jerry DeBoer
Η ταυτότητα του χρήστη ceherzog: Zenaida asiatica, Ένα μέλος του Περιστερόμορφα (Τάξη Columbiformes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 16, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ceallaigh99

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2022 11:10 AM EDT
Callisia fragrans - Photo (c) Martha Minerva Fernández Arias, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Martha Minerva Fernández Arias
Η ταυτότητα του χρήστη ceherzog: Callisia fragrans, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 05, 2022
Υποστηρικτικό
Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)

Παρατηρητής

ceallaigh99

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2022 11:29 AM EDT
Μύκητας, Λειχήνα - Photo (c) pbertner, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by pbertner
Η ταυτότητα του χρήστη ceherzog: Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 05, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ceallaigh99

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2022 10:34 AM EDT
Libellula needhami - Photo (c) Victor W Fazio III, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Victor W Fazio III
Η ταυτότητα του χρήστη ceherzog: Libellula needhami, Ένα μέλος του Λιβελούλα (Γένος Libellula)
Προστέθηκε στις Μάιος 14, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Παρθενοκισσός Ο Πεντάλοβος (Parthenocissus quinquefolia)

Παρατηρητής

ceallaigh99

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2022 11:33 AM EDT

Περιγραφή

This is a vine.

Παρθενοκισσός Ο Πεντάλοβος - Photo (c) Carolyn Gritzmaker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Carolyn Gritzmaker
Η ταυτότητα του χρήστη ceherzog: Παρθενοκισσός Ο Πεντάλοβος (Parthenocissus quinquefolia)
Προστέθηκε στις Μάιος 14, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ceallaigh99

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2022 08:34 AM EDT
Eugenia uniflora - Photo (c) Peter Vos, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Peter Vos
Η ταυτότητα του χρήστη ceherzog: Eugenia uniflora, Ένα μέλος του Μυρτοειδή (Οικογένεια Myrtaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 14, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

phaynes

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2022 08:20 AM EDT

Περιγραφή

iNat suggestion was Lyre leaf sage or hairy indigo but I don’t know. Maybe a mint?

Salvia lyrata - Photo (c) dogtooth77, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη ceherzog: Salvia lyrata, Ένα μέλος του Σάλβια (Γένος Salvia)
Προστέθηκε στις Μάιος 12, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mary1272

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2022 08:41 AM EDT
Eugenia uniflora - Photo (c) Peter Vos, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Peter Vos
Η ταυτότητα του χρήστη ceherzog: Eugenia uniflora, Ένα μέλος του Μυρτοειδή (Οικογένεια Myrtaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 30, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ceallaigh99

Ημερομηνία

Η ημερομηνία λείπει

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία
Nuphar advena - Photo (c) Jay Keller, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jay L. Keller
Η ταυτότητα του χρήστη ceherzog: Nuphar advena, Ένα μέλος του Νυμφαιώδη (Τάξη Nymphaeales)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 29, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bradives

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2020 10:29 AM EDT
Pinus rigida - Photo (c) jlmason, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by jlmason
Η ταυτότητα του χρήστη ceherzog: Pinus rigida, Ένα μέλος του Πεύκο (Γένος Pinus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ceallaigh99

Ημερομηνία

Μάρτιος 9, 2022 09:27 AM UTC
Salvia lyrata - Photo (c) dogtooth77, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη ceherzog: Salvia lyrata, Ένα μέλος του Σάλβια (Γένος Salvia)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ceallaigh99

Ημερομηνία

Μάρτιος 9, 2022 10:17 AM UTC
Lygodesmia aphylla - Photo (c) Bob Peterson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη ceherzog: Lygodesmia aphylla, Ένα μέλος του Κιχωριέαι (Φυλή Cichorieae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ceallaigh99

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2022 11:36 AM EDT
Callicarpa americana - Photo (c) CameliaTWU, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη ceherzog: Callicarpa americana, Ένα μέλος του Χειλανθή (Οικογένεια Lamiaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ceallaigh99

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2022 08:24 AM UTC
Abrus precatorius - Photo (c) Clarence Holmes, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη ceherzog: Abrus precatorius, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ceallaigh99

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2022 07:58 AM EDT
Pluchea odorata - Photo (c) Benjamin J. Dion, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Benjamin J. Dion
Η ταυτότητα του χρήστη ceherzog: Pluchea odorata, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 18, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

phaynes

Ημερομηνία

Ιανουάριος 28, 2022 10:05 AM EST

Περιγραφή

I was no where near a bog.

Habenaria floribunda - Photo (c) Mary Keim, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη ceherzog: Habenaria floribunda, Ένα μέλος του Ορχιδέες (Φυλή Orchideae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 28, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

phaynes

Ημερομηνία

Ιανουάριος 18, 2022 10:28 AM EST
Osmunda spectabilis - Photo (c) Janet Wright, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Janet Wright
Η ταυτότητα του χρήστη ceherzog: Osmunda spectabilis, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 20, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chaseyb

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 25, 2021 05:24 PM EST

Τόπος

Sarasota, FL, US (Google, OSM)
Pleopeltis michauxiana - Photo (c) Susan Elliott, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Susan Elliott
Η ταυτότητα του χρήστη ceherzog: Pleopeltis michauxiana, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 26, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αραλιίδες (Οικογένεια Araliaceae)

Παρατηρητής

jereschke

Ημερομηνία

Ιανουάριος 16, 2021 06:05 PM EST
Σεφλέρα Νάνα - Photo (c) Juliana Montoya, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Juliana Montoya
Η ταυτότητα του χρήστη ceherzog: Σεφλέρα Νάνα (Heptapleurum arboricola)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 30, 2021
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lucypie

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2021 08:20 AM EDT
Αμερικανικός Σταχτοτσικνιάς - Photo (c) Dan Roach, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Dan Roach
Η ταυτότητα του χρήστη ceherzog: Αμερικανικός Σταχτοτσικνιάς (Ardea herodias)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 01, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sarasota_manatee_ecoflora_sean

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2020 09:34 AM EDT
Passiflora pallida - Photo (c) Logan Crees, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Logan Crees
Η ταυτότητα του χρήστη ceherzog: Passiflora pallida, Ένα μέλος του Παθανθές (Γένος Passiflora)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 01, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bruceholst

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 24, 2021 12:09 AM EST
Smilax pumila - Photo (c) Jonathan (JC) Carpenter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jonathan (JC) Carpenter
Η ταυτότητα του χρήστη ceherzog: Smilax pumila, Ένα μέλος του Λειριώδη (Τάξη Liliales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 07, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mpoinat

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 11, 2021 04:39 PM EST
Epipremnum aureum - Photo (c) sandrae34242, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by sandrae34242
Η ταυτότητα του χρήστη ceherzog: Epipremnum aureum, Ένα μέλος του Αροειδή (Οικογένεια Araceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 12, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

phaynes

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2020 08:14 AM EDT
Iris savannarum - Photo (c) Mary Keim, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη ceherzog: Iris savannarum, Ένα μέλος του Ιριδοειδή (Οικογένεια Iridaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 03, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeff1962

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2021

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Caspersen Beach

Gopherus polyphemus - Photo (c) Dave, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Dave
Η ταυτότητα του χρήστη ceherzog: Gopherus polyphemus, Ένα μέλος του Χελώνα (Οικογένεια Testudinidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 31, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

synfy

Ημερομηνία

Ιανουάριος 21, 2021 07:35 PM UTC

Τόπος

Myakka City (Google, OSM)
Emilia sonchifolia - Photo (c) portioid, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by portioid
Η ταυτότητα του χρήστη ceherzog: Emilia sonchifolia, Ένα μέλος του Σενεκιόνινες (Υποφυλή Senecioninae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 22, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paisley

Ημερομηνία

Ιανουάριος 18, 2021 10:40 AM EST
Zanthoxylum fagara - Photo (c) Miguel González Botello, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Miguel González Botello
Η ταυτότητα του χρήστη ceherzog: Zanthoxylum fagara, Ένα μέλος του Σαπινδώδη (Τάξη Sapindales)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

claire622

Ημερομηνία

Ιανουάριος 18, 2021 03:20 PM EST
Platycerium bifurcatum - Photo (c) LUIS O GONZALEZ-HERNANDEZ, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by LUIS O GONZALEZ-HERNANDEZ
Η ταυτότητα του χρήστη ceherzog: Platycerium bifurcatum, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 18, 2021
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 399