Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

clinton

Ημερομηνία

Ιανουάριος 14, 2023

Τόπος

Tasman Sea (Google, OSM)

Περιγραφή

Caught while trolling for tuna. SST 20 Celsius.

158 cm fork length, 52 cm girth.

Observation and image courtesy of Pete Thomas and Cameron Eddy.

Tetrapturus angustirostris - Photo (c) Mark McGrouther, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mark McGrouther
Η ταυτότητα του χρήστη cdstruthers: Tetrapturus angustirostris, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 17, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

albeer23

Ημερομηνία

Ιανουάριος 6, 2023 01:25 ΜΜ NZDT

Τόπος

Houghton Bay (Google, OSM)

Περιγραφή

Small 70 mm at 15 metres

Nemadactylus douglasii - Photo (c) Richard Ling, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη cdstruthers: Nemadactylus douglasii, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sam_15

Ημερομηνία

Ιανουάριος 7, 2023 12:38 ΜΜ NZDT
Bellapiscis medius - Photo (c) williamdomenge9, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by williamdomenge9
Η ταυτότητα του χρήστη cdstruthers: Bellapiscis medius, Ένα μέλος του Βλεννιοειδή (Τάξη Blenniiformes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kelvinperrie

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2, 2023 10:06 ΠΜ NZDT

Περιγραφή

I think?

Solegnathus spinosissimus - Photo (c) lachlan_fetterplace, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by lachlan_fetterplace
Η ταυτότητα του χρήστη cdstruthers: Solegnathus spinosissimus, Ένα μέλος του Συγγναθίδες (Οικογένεια Syngnathidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

judyo1

Ημερομηνία

Ιανουάριος 7, 2023 10:52 ΠΜ NZDT
Helicolenus percoides - Photo (c) ricjo007, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by ricjo007
Η ταυτότητα του χρήστη cdstruthers: Helicolenus percoides, Ένα μέλος του Σκορπαινίδες (Οικογένεια Scorpaenidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

judyo1

Ημερομηνία

Ιανουάριος 7, 2023 09:28 ΠΜ NZDT
Hypoplectrodes huntii - Photo anonymous, δεν υπάρχουν γνωστοί περιορισμοί πνευματικών δικαιωμάτων (Κοινό Κτήμα)
Η ταυτότητα του χρήστη cdstruthers: Hypoplectrodes huntii, Ένα μέλος του Περκόμορφα (Τάξη Perciformes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reinderw

Ημερομηνία

Ιανουάριος 8, 2023 09:31 ΠΜ NZDT
Emmelichthys nitidus - Photo (c) Ken Graham, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ken Graham
Η ταυτότητα του χρήστη cdstruthers: Emmelichthys nitidus, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kaukauexplorers

Ημερομηνία

Ιανουάριος 9, 2023 10:37 ΠΜ NZDT
Hippocampus abdominalis - Photo (c) Sascha Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sascha Schulz
Η ταυτότητα του χρήστη cdstruthers: Hippocampus abdominalis, Ένα μέλος του Ιππόκαμπος (Γένος Hippocampus)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ekwells

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 25, 2022 04:33 ΜΜ NZDT
Hyporhamphus ihi - Photo (c) lcolmer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by lcolmer
Η ταυτότητα του χρήστη cdstruthers: Hyporhamphus ihi, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benknight

Ημερομηνία

Ιανουάριος 10, 2023 03:11 ΜΜ NZDT
Odax pullus - Photo (c) lcolmer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by lcolmer
Η ταυτότητα του χρήστη cdstruthers: Odax pullus, Ένα μέλος του Περκόμορφα (Τάξη Perciformes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benknight

Ημερομηνία

Ιανουάριος 10, 2023 02:46 ΜΜ NZDT
Latridopsis forsteri - Photo (c) Erik Schlogl, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Erik Schlogl
Η ταυτότητα του χρήστη cdstruthers: Latridopsis forsteri, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benknight

Ημερομηνία

Ιανουάριος 10, 2023 01:33 ΜΜ NZDT
Chrysophrys auratus - Photo (c) ellalis, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by ellalis
Η ταυτότητα του χρήστη cdstruthers: Chrysophrys auratus, Ένα μέλος του Σπαρίδες (Οικογένεια Sparidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benknight

Ημερομηνία

Ιανουάριος 10, 2023 01:34 ΜΜ NZDT
Latridopsis ciliaris - Photo (c) Nigel Marsh, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nigel Marsh
Η ταυτότητα του χρήστη cdstruthers: Latridopsis ciliaris, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gregs

Ημερομηνία

Νοέμβριος 17, 2017 12:42 ΜΜ +13
Dipturus nasutus - Photo (c) Clinton Duffy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Clinton Duffy
Η ταυτότητα του χρήστη cdstruthers: Dipturus nasutus, Ένα μέλος του Ελασμοβράγχιοι (Ομοταξία Elasmobranchii)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 15, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tam_topes

Ημερομηνία

Αύγουστος 17, 2012

Τόπος

Southland, NZ (Google, OSM)

Περιγραφή

guessing this little one is about 4-5 days old max, going off a skate I seen freshly born recently

Dipturus nasutus - Photo (c) Clinton Duffy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Clinton Duffy
Η ταυτότητα του χρήστη cdstruthers: Dipturus nasutus, Ένα μέλος του Ελασμοβράγχιοι (Ομοταξία Elasmobranchii)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 15, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tony_wills

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 6, 2017 03:45 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

No idea what this skeleton is. Seems to have webbed feet and a long tail.

The last photo has a circular item for scale - it is 52mm outside diameter.

Dipturus nasutus - Photo (c) Clinton Duffy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Clinton Duffy
Η ταυτότητα του χρήστη cdstruthers: Dipturus nasutus, Ένα μέλος του Ελασμοβράγχιοι (Ομοταξία Elasmobranchii)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 15, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

swede_ida

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2017 10:41 ΠΜ NZST
Dipturus nasutus - Photo (c) Clinton Duffy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Clinton Duffy
Η ταυτότητα του χρήστη cdstruthers: Dipturus nasutus, Ένα μέλος του Ελασμοβράγχιοι (Ομοταξία Elasmobranchii)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 15, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

altobejo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2020 09:45 ΠΜ +13

Τόπος

Pacific Ocean, NZ (Google, OSM)

Περιγραφή

Found floating on it's side in the shallows. Picked up by hand and then released after photos

Pteraclis veliferum - Photo (c) altobejo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη cdstruthers: Pteraclis veliferum, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vanhoutan

Ημερομηνία

Αύγουστος 2018

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία

Περιγραφή

Part of a 10-day research expedition to tag Pacific Bluefin tuna, image taken by charter boat crew. These fish were satellite tagged and tracked.

Thunnus orientalis - Photo (c) Jackson W.F. Chu, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Jackson W.F. Chu
Η ταυτότητα του χρήστη cdstruthers: Thunnus orientalis, Ένα μέλος του Θύννος (Γένος Thunnus)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vanhoutan

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2018 03:04 ΜΜ +11

Περιγραφή

Hoki tails dangling out of deck deck on a large commercial fishing vessel. Part of a 10-day research expedition to tag Pacific Bluefin tuna, image taken by Andre Boustany.

Macruronus novaezelandiae - Photo (c) Ken Graham, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ken Graham
Η ταυτότητα του χρήστη cdstruthers: Macruronus novaezelandiae, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vanhoutan

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2018 02:44 ΜΜ +11

Περιγραφή

Hoki dangling out of seine on the haul back to a large commercial fishing vessel. Part of a 10-day research expedition to tag Pacific Bluefin tuna, image taken by Andre Boustany.

Lepidopus caudatus - Photo (c) Nicolas REMY and Lena REMY, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Nicolas REMY and Lena REMY
Η ταυτότητα του χρήστη cdstruthers: Lepidopus caudatus, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

clinton

Ημερομηνία

Μάρτιος 31, 2009 03:05 ΜΜ NZDT
Thyrsites atun - Photo (c) dhaintz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by dhaintz
Η ταυτότητα του χρήστη cdstruthers: Thyrsites atun, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 22, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luca_dt

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2022 11:41 ΠΜ NZST

Περιγραφή

Now this was a bit of a surprise.
Swam out when I lifted a rock. It then tucked into a space nearby. Very weird things. Habitat shot last. That's the spot he was in before I flipped the rock.

~4cm long
Lower intertidal.

Epigonichthys hectori - Photo (c) Luca Davenport-Thomas, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Luca Davenport-Thomas
Η ταυτότητα του χρήστη cdstruthers: Epigonichthys hectori, Ένα μέλος του Χορδωτό (Συνομοταξία Chordata)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μουγγριές (Οικογένεια Congridae)

Παρατηρητής

willjacobsmith

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2022 03:16 ΜΜ NZST

Τόπος

Cable Bay, NZ (Google, OSM)
Μουγγριές - Photo (c) DavidR.808, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by DavidR.808
Η ταυτότητα του χρήστη cdstruthers: Μουγγριές (Οικογένεια Congridae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 26, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amyv971

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2022 12:54 ΜΜ NZST
Helicolenus - Photo (c) Phil Bendle, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Phil Bendle
Η ταυτότητα του χρήστη cdstruthers: Γένος Helicolenus, Ένα μέλος του Σκορπαινίδες (Οικογένεια Scorpaenidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 26, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

highlands

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2022 03:59 ΜΜ NZST
Macroramphosus scolopax - Photo (c) AcquarioVillage, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη cdstruthers: Macroramphosus scolopax, Ένα μέλος του Συγναθόμορφα (Τάξη Syngnathiformes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 26, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gregs

Ημερομηνία

Νοέμβριος 17, 2017 12:42 ΜΜ +13
Zearaja nasuta - Photo (c) Clinton Duffy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Clinton Duffy
Η ταυτότητα του χρήστη cdstruthers: Zearaja nasuta [inactive], Ένα μέλος του Ελασμοβράγχιοι (Ομοταξία Elasmobranchii)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 24, 2022
Αντισυμβατική
(Ανενεργό Taxon) Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tam_topes

Ημερομηνία

Αύγουστος 17, 2012

Τόπος

Southland, NZ (Google, OSM)

Περιγραφή

guessing this little one is about 4-5 days old max, going off a skate I seen freshly born recently

Zearaja nasuta - Photo (c) Clinton Duffy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Clinton Duffy
Η ταυτότητα του χρήστη cdstruthers: Zearaja nasuta [inactive], Ένα μέλος του Ελασμοβράγχιοι (Ομοταξία Elasmobranchii)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 24, 2022
Αντισυμβατική
(Ανενεργό Taxon) Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tony_wills

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 6, 2017 03:45 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

No idea what this skeleton is. Seems to have webbed feet and a long tail.

The last photo has a circular item for scale - it is 52mm outside diameter.

Zearaja nasuta - Photo (c) Clinton Duffy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Clinton Duffy
Η ταυτότητα του χρήστη cdstruthers: Zearaja nasuta [inactive], Ένα μέλος του Ελασμοβράγχιοι (Ομοταξία Elasmobranchii)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 24, 2022
Αντισυμβατική
(Ανενεργό Taxon) Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

swede_ida

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2017 10:41 ΠΜ NZST
Zearaja nasuta - Photo (c) Clinton Duffy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Clinton Duffy
Η ταυτότητα του χρήστη cdstruthers: Zearaja nasuta [inactive], Ένα μέλος του Ελασμοβράγχιοι (Ομοταξία Elasmobranchii)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 24, 2022
Αντισυμβατική
(Ανενεργό Taxon) Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Στατιστικά

  • 562