Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seanblaney

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2021 02:42 PM ADT
Rorippa palustris - Photo (c) eyeweed, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη cchapman: Rorippa palustris, Ένα μέλος του Κραμβοειδή (Οικογένεια Brassicaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seanblaney

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2021 11:58 AM ADT

Περιγραφή

wpt 1362

Stellaria alsine - Photo (c) Drepanostoma, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη cchapman: Stellaria alsine, Ένα μέλος του Καρυοφυλλοειδή (Οικογένεια Caryophyllaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seanblaney

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2021 04:53 PM ADT
Juncus marginatus - Photo (c) Lauren, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη cchapman: Juncus marginatus, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

janacles

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2021 01:04 PM EDT
Αλλιάρια Η Φαρμακευτική - Photo (c) 57Andrew, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη cchapman: Αλλιάρια Η Φαρμακευτική (Alliaria petiolata)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jessica_consiglio

Ημερομηνία

Αύγουστος 2021

Τόπος

Ontario, CA (Google, OSM)
Euphorbia corollata - Photo (c) Gordilly, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη cchapman: Euphorbia corollata, Ένα μέλος του Ευφορβία (Γένος Euphorbia)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 23, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

icbryson

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2021 10:49 AM ADT
Carex buxbaumii - Photo (c) ksandsman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη cchapman: Carex buxbaumii, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 23, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stalphonse

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2021 08:37 AM ADT
Lysimachia terrestris - Photo (c) Jerry Oldenettel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη cchapman: Lysimachia terrestris, Ένα μέλος του Λυσιμαχία (Γένος Lysimachia)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 23, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jameskamstra

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2021 10:09 AM EDT
Solidago sempervirens - Photo (c) Bill Keim, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη cchapman: Solidago sempervirens, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 23, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κόνυζα Η Καναδική (Erigeron canadensis)

Παρατηρητής

iamthelemon

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2021 02:30 PM ADT
Κόνυζα Η Καναδική - Photo (c) Anne Reeves, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη cchapman: Κόνυζα Η Καναδική (Erigeron canadensis)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kemorley

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2021 04:50 PM ADT
Cakile edentula - Photo (c) Dan Mullen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη cchapman: Cakile edentula, Ένα μέλος του Κακίλη (Γένος Cakile)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cojobio

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2021 10:38 AM ADT
Scirpus cyperinus - Photo (c) Mark Kluge, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη cchapman: Scirpus cyperinus, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lewnanny_richardson

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2021 01:31 PM ADT
Ophioglossum pusillum - Photo (c) Superior National Forest, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη cchapman: Ophioglossum pusillum, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seanhaughian

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2019 09:58 AM EDT

Περιγραφή

on red maple

Nephroma parile - Photo (c) cjlewis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by cjlewis
Η ταυτότητα του χρήστη cchapman: Nephroma parile, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeffgoddard

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2021 01:01 PM EDT

Τόπος

Sebago, ME, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Was being visited by a bumblebee (see last image).

Epifagus virginiana - Photo (c) skitterbug, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη cchapman: Epifagus virginiana, Ένα μέλος του Οροβάγχες (Φυλή Orobancheae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seanblaney

Ημερομηνία

Αύγουστος 2019

Περιγραφή

wpt 1411

Cyperus bipartitus - Photo (c) Mark Kluge, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη cchapman: Cyperus bipartitus, Ένα μέλος του Κύπειρος (Γένος Cyperus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

donmclelland

Ημερομηνία

Αύγουστος 2021

Περιγραφή

Only 1 plant in this location. Less than 20 meters from highway

Goodyera tesselata - Photo (c) Ken-ichi Ueda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη cchapman: Goodyera tesselata, Ένα μέλος του Ορχιδοειδή (Υποοικογένεια Orchidoideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

donmclelland

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2021 09:32 AM ADT
Pyrola asarifolia - Photo (c) Tony Ernst, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη cchapman: Pyrola asarifolia, Ένα μέλος του Ερεικίδες (Οικογένεια Ericaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rorymacneil

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2021 09:46 AM ADT

Τόπος

Waverley, NS, CA (Google, OSM)
Sparganium americanum - Photo (c) Ken-ichi Ueda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη cchapman: Sparganium americanum, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

becca6

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2016 02:52 PM EDT
Xylocopa virginica - Photo (c) Christopher Eliot, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη cchapman: Xylocopa virginica, Ένα μέλος του Ξυλοκοπάνα (Γένος Xylocopa)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

iaincrowell

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2021 11:39 AM ADT
Ricasolia quercizans - Photo (c) Jason Hollinger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη cchapman: Ricasolia quercizans, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 16, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τριφύλλι Αλφάλφα (Medicago sativa)

Παρατηρητής

victoriasalt

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2021 06:16 PM ADT
Τριφύλλι Αλφάλφα - Photo (c) Jon Sullivan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη cchapman: Τριφύλλι Αλφάλφα (Medicago sativa)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 16, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rosemarycurley

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2021 01:52 PM ADT
Bidens frondosa - Photo (c) Frank Mayfield, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη cchapman: Bidens frondosa, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 16, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rosemarycurley

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2021 01:41 PM ADT

Περιγραφή

shoreline of brackish pond

Phragmites australis americanus - Photo (c) tkirby, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη cchapman: Phragmites australis ssp. americanus, Ένα μέλος του Ποοειδή (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 16, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rosemarycurley

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2021 06:06 PM ADT

Περιγραφή

roadside

Symphyotrichum novae-angliae - Photo (c) musicmanz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη cchapman: Symphyotrichum novae-angliae, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 16, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bobbar

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2021 11:45 AM EDT
Symphyotrichum novi-belgii - Photo (c) Hermann Falkner, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη cchapman: Symphyotrichum novi-belgii, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 16, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jrgallop

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2021 11:56 AM ADT
Spiranthes arcisepala - Photo (c) arethusa, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη cchapman: Spiranthes arcisepala, Ένα μέλος του Ορχιδοειδή (Υποοικογένεια Orchidoideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 15, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jrgallop

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2021 11:59 AM ADT
Equisetum variegatum - Photo (c) Ed Alverson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη cchapman: Equisetum variegatum, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 15, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jrgallop

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2021 12:04 PM ADT

Περιγραφή

Either a robust form of juncus tenuis or J. dudleyi. Auricle is short/nearly non-existent which makes me think maybe dudleyi. Found in wet meadow near road in a weakly calcareous site.

My only hesitation is that perhaps auricles fall off later in development when the leaves die back. It very well may be a robust tenuis. Will compare to a typical Juncus tenuis. Stay tuned.

Juncus dudleyi - Photo (c) Don Sutherland, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη cchapman: Juncus dudleyi, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 15, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

iaincrowell

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2021 09:39 AM ADT
Carex lurida - Photo (c) Kyle, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη cchapman: Carex lurida, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 15, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

iaincrowell

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2021 11:54 AM ADT
Medeola virginiana - Photo (c) zen Sutherland, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη cchapman: Medeola virginiana, Ένα μέλος του Λειριοειδέες (Υποοικογένεια Lilioideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 15, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 13962