Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

manfredi_leone

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 26, 2021 01:49 PM CET
Robinia pseudoacacia - Photo (c) Eric Koberle, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Eric Koberle
Η ταυτότητα του χρήστη cata-zhaw: Robinia pseudoacacia, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 10, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δασική Οξιά (Fagus sylvatica)

Παρατηρητής

manfredi_leone

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2022 02:28 PM CEST
Δασική Οξιά - Photo (c) Alexis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Alexis
Η ταυτότητα του χρήστη cata-zhaw: Δασική Οξιά (Fagus sylvatica)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 10, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κουτσουπιά (Cercis siliquastrum)

Παρατηρητής

manfredi_leone

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2021 12:45 PM CET
Κουτσουπιά - Photo (c) faerthen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by faerthen
Η ταυτότητα του χρήστη cata-zhaw: Κουτσουπιά (Cercis siliquastrum)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 10, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tom243

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2022 09:00 AM CEST

Τόπος

Leuk, Switzerland (Google, OSM)
Δυτικός Βουνοφυλλοσκόπος - Photo (c) Xavi, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Xavi
Η ταυτότητα του χρήστη cata-zhaw: Δυτικός Βουνοφυλλοσκόπος (Phylloscopus bonelli)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 10, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tom243

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2022 09:47 AM CEST

Τόπος

Leuk, Switzerland (Google, OSM)
Oxytropis pilosa - Photo (c) lichu, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη cata-zhaw: Oxytropis pilosa, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 10, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πυροκότσυφας (Monticola saxatilis)

Παρατηρητής

tom243

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2022 10:12 AM CEST

Τόπος

Leuk, Switzerland (Google, OSM)
Πυροκότσυφας - Photo (c) Francesco Veronesi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη cata-zhaw: Πυροκότσυφας (Monticola saxatilis)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 10, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tom243

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2022 10:29 AM CEST

Τόπος

Leuk, Switzerland (Google, OSM)
Linum - Photo (c) Boobook48, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη cata-zhaw: Γένος Linum, Ένα μέλος του Μαλπιγειώδη (Τάξη Malpighiales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 10, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

annik_fischer

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2022 11:52 AM CEST
Pulsatilla montana - Photo (c) Björn S..., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη cata-zhaw: Pulsatilla montana, Ένα μέλος του Ανεμώνες (Φυλή Anemoneae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 10, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γάλιο (Γένος Galium)

Παρατηρητής

annik_fischer

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2022 09:55 AM CEST
Γάλιο - Photo (c) Václav Dvořák, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Václav Dvořák
Η ταυτότητα του χρήστη cata-zhaw: Γάλιο (Γένος Galium)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 10, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ηλιάνθεμο Το Νομισματικό (Helianthemum nummularium)

Παρατηρητής

annik_fischer

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2022 10:34 AM CEST

Περιγραφή

Im Wald

Ηλιάνθεμο Το Νομισματικό - Photo (c) Emilio, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη cata-zhaw: Ηλιάνθεμο Το Νομισματικό (Helianthemum nummularium)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 10, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tom243

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2022 01:58 PM CEST
Astragalus onobrychis - Photo (c) Sergey Mayorov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sergey Mayorov
Η ταυτότητα του χρήστη cata-zhaw: Astragalus onobrychis, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 10, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tom243

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2022 12:38 PM CEST
Ononis natrix - Photo (c) Bastiaan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη cata-zhaw: Ononis natrix, Ένα μέλος του Ονωνίς (Γένος Ononis)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 10, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tom243

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2022 01:58 PM CEST
Astragalus monspessulanus - Photo (c) bathyporeia, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη cata-zhaw: Astragalus monspessulanus, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 10, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tom243

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2022 04:59 PM CEST
Stipa - Photo (c) Sergey Mayorov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sergey Mayorov
Η ταυτότητα του χρήστη cata-zhaw: Γένος Stipa, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 10, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ονωνίς (Γένος Ononis)

Παρατηρητής

tom243

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2022 05:43 PM CEST
Ονωνίς - Photo (c) Peter Hanegraaf, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη cata-zhaw: Ονωνίς (Γένος Ononis)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 10, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tom243

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2022 01:08 PM CEST
Melanargia galathea - Photo (c) Jon Mortin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Jon Mortin
Η ταυτότητα του χρήστη cata-zhaw: Melanargia galathea, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 10, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tom243

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2022 12:53 PM CEST
Pinguicula vulgaris - Photo (c) AJC1, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη cata-zhaw: Pinguicula vulgaris, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 10, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tom243

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Τόπος

Valais, CH (Google, OSM)
Mylabris variabilis - Photo (c) Julien Renoult, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Julien Renoult
Η ταυτότητα του χρήστη cata-zhaw: Mylabris variabilis, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 10, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tom243

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2022 01:48 PM CEST
Ononis natrix - Photo (c) Bastiaan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη cata-zhaw: Ononis natrix, Ένα μέλος του Ονωνίς (Γένος Ononis)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 10, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tom243

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Τόπος

Valais, CH (Google, OSM)
Epipactis atrorubens - Photo (c) anonymous, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη cata-zhaw: Epipactis atrorubens, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 10, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tom243

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2022 02:26 PM CEST
Cephalanthera rubra - Photo (c) Peter Zschunke, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη cata-zhaw: Cephalanthera rubra, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 10, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tom243

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2022 04:37 PM CEST
Αλπικός Αίγαγρος - Photo (c) Fabrizio Gottardi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Fabrizio Gottardi
Η ταυτότητα του χρήστη cata-zhaw: Αλπικός Αίγαγρος (Capra ibex)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 10, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tom243

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2022 12:41 PM CEST
Anthericum liliago - Photo (c) ƒred, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη cata-zhaw: Anthericum liliago, Ένα μέλος του Σπαράγγι (Οικογένεια Asparagaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 10, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shepardiushm

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2022 08:45 PM CEST

Τόπος

3953 Leuk, Schweiz (Google, OSM)
Cephalanthera - Photo (c) Nawis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nawis
Η ταυτότητα του χρήστη cata-zhaw: Γένος Cephalanthera, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 09, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luigibada

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2019 02:47 PM CEST
Stephanotis floribunda - Photo (c) Rafael Valls, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη cata-zhaw: Stephanotis floribunda, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 28, 2022
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

natalia_dg

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2021 11:30 AM CET
Notobasis syriaca - Photo (c) Uriah Resheff, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Uriah Resheff
Η ταυτότητα του χρήστη cata-zhaw: Notobasis syriaca, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 20, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ξινήθρα (Oxalis pes-caprae)

Παρατηρητής

giorgia_gagliardo

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2021 11:29 AM CET
Ξινήθρα - Photo (c) Aleta Rodriguez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη cata-zhaw: Ξινήθρα (Oxalis pes-caprae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Poa annua

Παρατηρητής

natalia_dg

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2021 11:32 AM CET
Poa annua - Photo AnRo0002, δεν υπάρχουν γνωστοί περιορισμοί πνευματικών δικαιωμάτων (Κοινό Κτήμα)
Η ταυτότητα του χρήστη cata-zhaw: Poa annua, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ερίγερο (Γένος Erigeron)

Παρατηρητής

ychellaram

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2021 11:36 AM CET
Ερίγερο - Photo (c) Todd Ramsden, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Todd Ramsden
Η ταυτότητα του χρήστη cata-zhaw: Ερίγερο (Γένος Erigeron)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

ychellaram

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2021 11:38 AM CET
Erodium moschatum - Photo (c) Jay Keller, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jay L. Keller
Η ταυτότητα του χρήστη cata-zhaw: Erodium moschatum, Ένα μέλος του Ερωδιός (Γένος Erodium)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 20, 2021
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 610