Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeremy116

Ημερομηνία

Η ημερομηνία λείπει

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία
Agkistrodon - Photo (c) Kirk, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kirk
Η ταυτότητα του χρήστη cassiedt: Γένος Agkistrodon, Ένα μέλος του Εχιδνίδες (Οικογένεια Viperidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 20, 2019
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

heartland

Ημερομηνία

Ιανουάριος 13, 2018 09:10 AM CST
Phoradendron leucarpum - Photo (c) Mary Keim, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη cassiedt: Phoradendron leucarpum, Ένα μέλος του Σανδαλιώδη (Τάξη Santalales)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 15, 2018
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ranger_rachel

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 18, 2017 01:06 PM CST
Phoradendron leucarpum - Photo (c) Mary Keim, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη cassiedt: Phoradendron leucarpum, Ένα μέλος του Σανδαλιώδη (Τάξη Santalales)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 15, 2018
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ranger_rachel

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2018 10:37 AM CDT

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία

Περιγραφή

We don’t really think this is it, looks more like a cocoon instead of a fungus. Anyone have any ideas?

Κερκοποειδή - Photo (c) Ferran Turmo Gort, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη cassiedt: Κερκοποειδή (Υπεροικογένεια Cercopoidea)
Προστέθηκε στις Μάιος 17, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mammoth_grrl

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2018 01:12 PM CDT
Oxalis stricta - Photo (c) Bill Keim, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη cassiedt: Oxalis stricta, Ένα μέλος του Οξαλίδα (Υπογένος Oxalis)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 22, 2018
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ranger_rachel

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2018 01:31 PM CDT
Malacosoma disstria - Photo (c) Royal Tyler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Royal Tyler
Η ταυτότητα του χρήστη cassiedt: Malacosoma disstria, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 19, 2018
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Παρθενοκισσός Ο Πεντάλοβος (Parthenocissus quinquefolia)

Παρατηρητής

mammoth_grrl

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2018 01:12 PM CDT
Παρθενοκισσός Ο Πεντάλοβος - Photo (c) Carolyn Gritzmaker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Carolyn Gritzmaker
Η ταυτότητα του χρήστη cassiedt: Παρθενοκισσός Ο Πεντάλοβος (Parthenocissus quinquefolia)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 10, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mammoth_grrl

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2018 02:21 PM CDT
Sceloporus olivaceus - Photo (c) Matthew High, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη cassiedt: Sceloporus olivaceus, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 10, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rrcreech52

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2017 11:58 AM CST
Panicum virgatum - Photo (c) aarongunnar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by aarongunnar
Η ταυτότητα του χρήστη cassiedt: Panicum virgatum, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 01, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mammoth_grrl

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1, 2017 05:05 PM CDT
Neoscona crucifera - Photo (c) Michael Schmidt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη cassiedt: Neoscona crucifera, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 01, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rrcreech52

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2017 11:30 AM CST
Trachemys scripta elegans - Photo (c) Laurent Lebois ©, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη cassiedt: Trachemys scripta ssp. elegans, Ένα μέλος του Νεροχελώνα Με Κόκκινα Μάγουλα (Trachemys scripta)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 25, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rrcreech52

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2017 10:58 AM CST

Περιγραφή

Not sure about this ID. Large pods of seeds on the tree and the ground.

Gleditsia triacanthos - Photo (c) Eric in SF, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Eric Hunt
Η ταυτότητα του χρήστη cassiedt: Gleditsia triacanthos, Ένα μέλος του Κυαμοειδή (Οικογένεια Fabaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 25, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeremy116

Ημερομηνία

Η ημερομηνία λείπει

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία
Η ταυτότητα του χρήστη cassiedt: Agkistrodon contortrix [inactive], Ένα μέλος του Εχιδνίδες (Οικογένεια Viperidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 23, 2018
Κορυφαίος
(Ανενεργό Taxon)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

heartland

Ημερομηνία

Ιανουάριος 13, 2018 09:10 AM CST
Phoradendron tomentosum - Photo (c) Belinda Lo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη cassiedt: Phoradendron tomentosum [inactive], Ένα μέλος του Σανδαλιώδη (Τάξη Santalales)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 16, 2018
Αντισυμβατική
(Ανενεργό Taxon)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mammoth_grrl

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2, 2018 11:31 AM CST
Verbesina virginica - Photo (c) cleointhesmokies, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη cassiedt: Verbesina virginica, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 02, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ranger_rachel

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 18, 2017 01:06 PM CST
Phoradendron tomentosum - Photo (c) Belinda Lo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη cassiedt: Phoradendron tomentosum [inactive], Ένα μέλος του Σανδαλιώδη (Τάξη Santalales)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 18, 2017
Αντισυμβατική
(Ανενεργό Taxon)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mammoth_grrl

Ημερομηνία

Νοέμβριος 29, 2017 08:37 AM CST
Coragyps atratus - Photo (c) llsproat, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη cassiedt: Coragyps atratus, Ένα μέλος του Καθαρτίδες (Οικογένεια Cathartidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2017
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mammoth_grrl

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1, 2017 05:05 PM CDT
Neoscona - Photo (c) Andrea Kreuzhage, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Andrea Kreuzhage
Η ταυτότητα του χρήστη cassiedt: Γένος Neoscona, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 16, 2017
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mammoth_grrl

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2017 03:36 PM CDT
Vernonia - Photo (c) Cody Hough, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη cassiedt: Γένος Vernonia, Ένα μέλος του Κιχωριοειδή (Υποοικογένεια Cichorioideae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 16, 2017
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

heartland

Ημερομηνία

Νοέμβριος 15, 2017 08:27 AM CST
Neoscona - Photo (c) Andrea Kreuzhage, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Andrea Kreuzhage
Η ταυτότητα του χρήστη cassiedt: Γένος Neoscona, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 16, 2017
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

heartland

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2017 03:50 PM CDT
Peucetia viridans - Photo (c) Cletus Lee, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη cassiedt: Peucetia viridans, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 09, 2017
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mammoth_grrl

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2013 08:37 PM CDT

Περιγραφή

This fellow was stunned from the cold, so we brought him inside for a few minutes.

Sceloporus consobrinus - Photo (c) johnwilliams, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by johnwilliams
Η ταυτότητα του χρήστη cassiedt: Sceloporus consobrinus, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 09, 2017
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mammoth_grrl

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2017 08:25 AM CDT
Argiope aurantia - Photo (c) Gordon Dietzman, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Gordon Dietzman
Η ταυτότητα του χρήστη cassiedt: Argiope aurantia, Ένα μέλος του Αργιόπη (Γένος Argiope)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 07, 2017
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mammoth_grrl

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2017 12:47 PM CDT
Quercus fusiformis - Photo (c) Alison Northup, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Alison Northup
Η ταυτότητα του χρήστη cassiedt: Quercus fusiformis, Ένα μέλος του Δρυς (Υπογένος Quercus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 07, 2017
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mammoth_grrl

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2014 10:50 AM CDT
Sceloporus olivaceus - Photo (c) Matthew High, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη cassiedt: Sceloporus olivaceus, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 07, 2017
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

msbrookman

Ημερομηνία

Ιούλιος 2017
Aspidoscelis gularis - Photo (c) Michael Price, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Michael Price
Η ταυτότητα του χρήστη cassiedt: Aspidoscelis gularis, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2017
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 26