Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

annehagood

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 5, 2023 02:29 PM EST
Μαγνολιόψιδα - Photo (c) KC Kasem, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by KC Kasem
Η ταυτότητα του χρήστη carrieseltzer: Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

witchyma

Ημερομηνία

Απρίλιος 5, 2020 12:34 PM EDT
Λεπτοκαρυά - Photo (c) Steve Van de Voorde, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Steve Van de Voorde
Η ταυτότητα του χρήστη carrieseltzer: Λεπτοκαρυά (Corylus avellana)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 06, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

kwat

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2021 06:38 AM MDT

Τόπος

Green River (Google, OSM)
Fraxinus anomala - Photo (c) Jim Morefield, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη carrieseltzer: Fraxinus anomala, Ένα μέλος του Φραξός (Γένος Fraxinus)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 06, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

quynhnguyen500

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2021 05:11 PM EDT

Τόπος

Boston, MA, USA (Google, OSM)
Λιγούστρο - Photo (c) pileatedtree, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by pileatedtree
Η ταυτότητα του χρήστη carrieseltzer: Λιγούστρο (Γένος Ligustrum)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 06, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

liamaunan

Ημερομηνία

Οκτώβριος 11, 2020 02:55 PM UTC

Τόπος

Maquoketa, IA, US (Google, OSM)
Σφένδαμος Της Μανιτόμπα - Photo (c) bbk-htx, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη carrieseltzer: Σφένδαμος Της Μανιτόμπα (Acer negundo)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 06, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

diana_carolina8

Ημερομηνία

Ιανουάριος 20, 2023 01:08 PM -05

Τόπος

Puembo (Google, OSM)
Χειλανθή - Photo (c) Chad Arment, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Chad Arment
Η ταυτότητα του χρήστη carrieseltzer: Χειλανθή (Οικογένεια Lamiaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 06, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανώτερα Φυτά (Συνομοταξία Tracheophyta)

Παρατηρητής

caitmcwil

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2022 01:59 PM EAT

Τόπος

Meru, Tanzania (Google, OSM)
Ανώτερα Φυτά - Photo (c) harrylurling, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by harrylurling
Η ταυτότητα του χρήστη carrieseltzer: Ανώτερα Φυτά (Συνομοταξία Tracheophyta)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 03, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανώτερα Φυτά (Συνομοταξία Tracheophyta)

Παρατηρητής

caitmcwil

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2022 01:44 PM EAT

Τόπος

Meru, Tanzania (Google, OSM)
Ανώτερα Φυτά - Photo (c) harrylurling, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by harrylurling
Η ταυτότητα του χρήστη carrieseltzer: Ανώτερα Φυτά (Συνομοταξία Tracheophyta)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 03, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marthinoz

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 23, 2022 05:04 PM EAT
Πτηνά - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη carrieseltzer: Πτηνά (Ομοταξία Aves)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 03, 2023
Βελτίωση
Insects

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Έντομα (Ομοταξία Insecta)

Παρατηρητής

aboubakar

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2022 11:45 AM UTC

Τόπος

Mogitu, Tanzania (Google, OSM)
Έντομα - Photo (c) Clarence Holmes, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Clarence Holmes
Η ταυτότητα του χρήστη carrieseltzer: Έντομα (Ομοταξία Insecta)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 03, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aboubakar

Ημερομηνία

Η ημερομηνία λείπει

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία
Bunaea alcinoe - Photo (c) kibuyu, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη carrieseltzer: Bunaea alcinoe, Ένα μέλος του Βομβυκοειδή (Υπεροικογένεια Bombycoidea)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 03, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kierstenwestbrook

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2022 01:32 PM EAT
Casuarinaceae - Photo (c) Nick Lambert, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Nick Lambert
Η ταυτότητα του χρήστη carrieseltzer: Οικογένεια Casuarinaceae, Ένα μέλος του Φηγώδη (Τάξη Fagales)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 03, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

safari_guide_shedrack

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2022 05:21 PM EAT
Μαγνολιόψιδα - Photo (c) KC Kasem, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by KC Kasem
Η ταυτότητα του χρήστη carrieseltzer: Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 03, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)

Παρατηρητής

ruth557

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2022 01:56 PM EAT

Τόπος

Mwaseni, Tanzania (Google, OSM)
Λαμιώδη - Photo (c) Alexander Yakovlev, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alexander Yakovlev
Η ταυτότητα του χρήστη carrieseltzer: Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 03, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

brandonkemp

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2022 10:12 AM EAT
Μαγνολιόψιδα - Photo (c) KC Kasem, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by KC Kasem
Η ταυτότητα του χρήστη carrieseltzer: Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 03, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)

Παρατηρητής

troop890girls

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2022 12:32 PM EAT

Τόπος

Ikoma, Tanzania (Google, OSM)
Αστεροειδή - Photo (c) Ram-Man, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη carrieseltzer: Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 03, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

salehe

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2022 11:38 AM EAT

Περιγραφή

Callotr0phis

Calotropis - Photo (c) heritageofchicalim, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη carrieseltzer: Γένος Calotropis, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 03, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

devon35

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2022 01:16 PM EAT

Τόπος

B144, Karatu, TZ (Google, OSM)
Calliandra - Photo (c) Jessica dos Anjos, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jessica dos Anjos
Η ταυτότητα του χρήστη carrieseltzer: Γένος Calliandra, Ένα μέλος του Κυαμοειδή (Οικογένεια Fabaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 03, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mohammadm

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2022 03:27 PM EAT
Monoon longifolium - Photo (c) lolabotanica, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη carrieseltzer: Monoon longifolium, Ένα μέλος του Μαγνολιώδη (Τάξη Magnoliales)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 03, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mohammadm

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2022 05:47 PM EAT
Mangifera indica - Photo (c) 葉子, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη carrieseltzer: Mangifera indica, Ένα μέλος του Ανακαρδιοειδή (Υποοικογένεια Anacardioideae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 03, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mohammadm

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2022 01:25 PM EAT

Τόπος

Rhotia, Tanzania (Google, OSM)
Croton - Photo (c) behiel, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη carrieseltzer: Γένος Croton, Ένα μέλος του Ευφορβιοειδή (Οικογένεια Euphorbiaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 03, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

lina313

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2022 10:59 AM EAT
Μαγνολιόψιδα - Photo (c) KC Kasem, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by KC Kasem
Η ταυτότητα του χρήστη carrieseltzer: Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 03, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

papoose

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2022 11:41 AM EAT
Μαγνολιόψιδα - Photo (c) KC Kasem, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by KC Kasem
Η ταυτότητα του χρήστη carrieseltzer: Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 03, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

mohammadm

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2022 03:18 PM EAT
Μαγνολιόψιδα - Photo (c) KC Kasem, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by KC Kasem
Η ταυτότητα του χρήστη carrieseltzer: Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 03, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

mohammadm

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2022 03:19 PM EAT
Μαγνολιόψιδα - Photo (c) KC Kasem, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by KC Kasem
Η ταυτότητα του χρήστη carrieseltzer: Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 03, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

eric1841

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2022 04:22 PM EAT
Μαγνολιόψιδα - Photo (c) KC Kasem, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by KC Kasem
Η ταυτότητα του χρήστη carrieseltzer: Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 03, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

laurent289

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2022 02:11 PM EAT
Monoon longifolium - Photo (c) lolabotanica, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη carrieseltzer: Monoon longifolium, Ένα μέλος του Μαγνολιώδη (Τάξη Magnoliales)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 03, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

joel247

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2022 01:42 PM EAT
Μαγνολιόψιδα - Photo (c) KC Kasem, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by KC Kasem
Η ταυτότητα του χρήστη carrieseltzer: Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 03, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

meganeaves

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2022 06:03 PM EAT
Μαγνολιόψιδα - Photo (c) KC Kasem, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by KC Kasem
Η ταυτότητα του χρήστη carrieseltzer: Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 03, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

cwellssalerno

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2022 09:24 AM EAT

Τόπος

Iringa, TZ (Google, OSM)
Μαγνολιόψιδα - Photo (c) KC Kasem, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by KC Kasem
Η ταυτότητα του χρήστη carrieseltzer: Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 03, 2023
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 35771