Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

skrentnyjeff

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2021 04:44 PM CDT
Fuscoporia gilva - Photo (c) sulasula, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη carolt-80: Fuscoporia gilva, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 11, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

skrentnyjeff

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2021 03:28 PM CDT
Calycina citrina - Photo (c) Gitte Langgaard Jensen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη carolt-80: Calycina citrina, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 11, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ruthmetterhausen

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2021 02:00 PM CDT

Τόπος

Edgebrook Woods (Google, OSM)
Omphalotus illudens - Photo (c) Jason Hollinger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη carolt-80: Omphalotus illudens, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ruthmetterhausen

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2021 02:01 PM CDT
Ganoderma sessile - Photo (c) vickiedenicola, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη carolt-80: Ganoderma sessile, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ruthmetterhausen

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2021 11:17 AM CDT

Τόπος

Indian Road woods (Google, OSM)
Apioperdon pyriforme - Photo (c) Mike Potts, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη carolt-80: Apioperdon pyriforme, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ruthmetterhausen

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2021 11:01 AM CDT
Agalinis tenuifolia - Photo (c) chert_hollow, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη carolt-80: Agalinis tenuifolia, Ένα μέλος του Οροβαγχοειδή (Οικογένεια Orobanchaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 28, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ruthmetterhausen

Ημερομηνία

Αύγουστος 19, 2021 10:59 AM CDT

Ετικέτες

Lepiota cristata - Photo (c) Eddi Bisulli, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη carolt-80: Lepiota cristata, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 20, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ruthmetterhausen

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2021 11:05 AM CDT

Ετικέτες

Monarda fistulosa - Photo (c) Joshua Wysor, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη carolt-80: Monarda fistulosa, Ένα μέλος του Χειλανθή (Οικογένεια Lamiaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ruthmetterhausen

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021

Τόπος

Illinois, US (Google, OSM)

Ετικέτες

Allium tricoccum - Photo (c) Dan Mullen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη carolt-80: Allium tricoccum, Ένα μέλος του Άλλιον (Γένος Allium)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ruthmetterhausen

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2021 11:22 AM CDT

Ετικέτες

Ductifera pululahuana - Photo (c) Ian Meske, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη carolt-80: Ductifera pululahuana, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ruthmetterhausen

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2021 11:28 AM CDT

Ετικέτες

Lactarius psammicola - Photo (c) Alan Rockefeller, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη carolt-80: Lactarius psammicola, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 22, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ruthmetterhausen

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2021 04:03 PM CDT

Ετικέτες

Allium cernuum - Photo (c) Jason Sturner, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη carolt-80: Allium cernuum, Ένα μέλος του Άλλιον (Γένος Allium)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ruthmetterhausen

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2021 04:06 PM CDT

Ετικέτες

Silphium perfoliatum - Photo (c) Dan Mullen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη carolt-80: Silphium perfoliatum, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ruthmetterhausen

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2021 09:36 AM CDT
Chlorophyllum molybdites - Photo (c) joshl, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη carolt-80: Chlorophyllum molybdites, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 30, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ruthmetterhausen

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2021 01:56 PM CDT

Ετικέτες

Neofavolus alveolaris - Photo (c) Julie Travaglini, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη carolt-80: Neofavolus alveolaris, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 30, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ruthmetterhausen

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2021 02:05 PM CDT

Ετικέτες

Schizophyllum commune - Photo (c) Grey Smith, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη carolt-80: Schizophyllum commune, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 30, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ζωή (Ζωή)

Παρατηρητής

ruthmetterhausen

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2021 02:09 PM CDT

Ετικέτες

Leocarpus fragilis - Photo (c) Jason Hollinger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη carolt-80: Leocarpus fragilis, Ένα μέλος του Μυκητόζωα (Συνομοταξία Mycetozoa)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 30, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ruthmetterhausen

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2021 02:33 PM CDT

Ετικέτες

Ductifera pululahuana - Photo (c) Ian Meske, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη carolt-80: Ductifera pululahuana, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 30, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ruthmetterhausen

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2021 02:39 PM CDT

Ετικέτες

Stereum gausapatum - Photo (c) Paul Cook, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη carolt-80: Stereum gausapatum, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 30, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ruthmetterhausen

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2021 02:44 PM CDT

Ετικέτες

Echinacea purpurea - Photo (c) Virginia (Ginny) Sanderson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη carolt-80: Echinacea purpurea, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 30, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ruthmetterhausen

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2021 02:46 PM CDT

Ετικέτες

Monarda fistulosa - Photo (c) Joshua Wysor, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη carolt-80: Monarda fistulosa, Ένα μέλος του Χειλανθή (Οικογένεια Lamiaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 30, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Προυνέλλα Η Κοινή (Prunella vulgaris)

Παρατηρητής

ruthmetterhausen

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2021 02:54 PM CDT

Ετικέτες

Προυνέλλα Η Κοινή - Photo (c) Jason Headley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη carolt-80: Προυνέλλα Η Κοινή (Prunella vulgaris)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 30, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ruthmetterhausen

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2021 03:43 PM CDT

Ετικέτες

Cantharellus chicagoensis - Photo (c) John Plischke, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη carolt-80: Cantharellus chicagoensis, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 30, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ruthmetterhausen

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2021 01:51 PM CDT
Elymus hystrix - Photo (c) mccrea, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by mccrea
Η ταυτότητα του χρήστη carolt-80: Elymus hystrix, Ένα μέλος του Ποοειδή (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 10, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ruthmetterhausen

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2021 10:23 AM CDT
Sisyrinchium angustifolium - Photo (c) dogtooth77, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη carolt-80: Sisyrinchium angustifolium, Ένα μέλος του Ιριδοειδή (Οικογένεια Iridaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 09, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ruthmetterhausen

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2021 01:49 PM CDT
Triosteum aurantiacum - Photo (c) Mike B, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη carolt-80: Triosteum aurantiacum, Ένα μέλος του Αιγοφυλλοειδή (Οικογένεια Caprifoliaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 08, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ruthmetterhausen

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2021 09:53 AM CDT
Carex grayi - Photo (c) Tyler Smith, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη carolt-80: Carex grayi, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Μάιος 30, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ruthmetterhausen

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2021 10:23 AM CDT
Hydrophyllum virginianum - Photo (c) Dan Mullen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη carolt-80: Hydrophyllum virginianum, Ένα μέλος του Βοραγινοειδή (Οικογένεια Boraginaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φραγκάρια (Γένος Fragaria)

Παρατηρητής

ruthmetterhausen

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2021 11:41 AM CDT
Fragaria virginiana - Photo (c) tapaculo99, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη carolt-80: Fragaria virginiana, Ένα μέλος του Φραγκάρια (Γένος Fragaria)
Προστέθηκε στις Μάιος 04, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ruthmetterhausen

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2021 10:27 AM CDT
Carex amphibola - Photo (c) Paul Marcum, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη carolt-80: Carex amphibola, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2021
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 93