Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cnovaes

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2023 10:27 AM -03
Cladonia confusa - Photo (c) Christopher Stephens, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Christopher Stephens
Η ταυτότητα του χρήστη carlosvidigal: Cladonia confusa, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 27, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

geovane_siqueira

Ημερομηνία

Ιανουάριος 25, 2023 01:07 PM -03

Τόπος

Linhares, ES, BR (Google, OSM)
Parmeliaceae - Photo (c) leftcoastnaturalist, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by leftcoastnaturalist
Η ταυτότητα του χρήστη carlosvidigal: Οικογένεια Parmeliaceae, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 25, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bruno_bertholino

Ημερομηνία

Η ημερομηνία λείπει
Stemonitis - Photo (c) debk, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη carlosvidigal: Γένος Stemonitis, Ένα μέλος του Μυκητόζωα (Συνομοταξία Mycetozoa)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 25, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pig_anaelisa

Ημερομηνία

Ιανουάριος 22, 2023

Τόπος

Playground | SESC (Google, OSM)
Corythalia - Photo (c) Rafael Mariante, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Rafael Mariante
Η ταυτότητα του χρήστη carlosvidigal: Γένος Corythalia, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 24, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arturcuca_avisteiali

Ημερομηνία

Ιανουάριος 21, 2023 05:43 PM -04
Cladonia - Photo (c) Ilja Klutman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη carlosvidigal: Γένος Cladonia, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 24, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cernawsky

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2017 11:48 AM -03
Usnea - Photo (c) John D Reynolds, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by John D Reynolds
Η ταυτότητα του χρήστη carlosvidigal: Γένος Usnea, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 21, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

edvandroabreuribeiro

Ημερομηνία

Ιανουάριος 21, 2022 11:22 AM -03
Stemonitidales - Photo (c) Alexis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Alexis
Η ταυτότητα του χρήστη carlosvidigal: Τάξη Stemonitidales, Ένα μέλος του Μυκητόζωα (Συνομοταξία Mycetozoa)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 21, 2023
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nelson_wisnik

Ημερομηνία

Ιανουάριος 14, 2023 04:31 PM -03
Mycena - Photo (c) leftcoastnaturalist, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by leftcoastnaturalist
Η ταυτότητα του χρήστη carlosvidigal: Γένος Mycena, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 20, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Υγροκύβη (Γένος Hygrocybe)

Παρατηρητής

lorapina

Ημερομηνία

Ιανουάριος 12, 2023 11:59 AM -03
Υγροκύβη - Photo (c) noah_siegel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by noah_siegel
Η ταυτότητα του χρήστη carlosvidigal: Υγροκύβη (Γένος Hygrocybe)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ronyristow

Ημερομηνία

Ιανουάριος 20, 2023 11:08 AM -03
Auricularia - Photo (c) chong_ren_huang_paul, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη carlosvidigal: Γένος Auricularia, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andyfrank

Ημερομηνία

Ιανουάριος 20, 2023 01:35 PM -03
Coenogonium - Photo (c) David Jeffrey Ringer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by David Jeffrey Ringer
Η ταυτότητα του χρήστη carlosvidigal: Γένος Coenogonium, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lucaskaminski

Ημερομηνία

Ιανουάριος 19, 2023 01:53 PM -03
Cladonia - Photo (c) Ilja Klutman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη carlosvidigal: Γένος Cladonia, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jlcartes

Ημερομηνία

Ιανουάριος 20, 2023 09:24 AM -03
Gymnopilus - Photo (c) Eric in SF, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Eric in SF
Η ταυτότητα του χρήστη carlosvidigal: Γένος Gymnopilus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gloriagomes

Ημερομηνία

Ιανουάριος 18, 2023 09:06 AM -03
Peltigeraceae - Photo (c) Joe Walewski, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Joe Walewski
Η ταυτότητα του χρήστη carlosvidigal: Οικογένεια Peltigeraceae, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 20, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ronyristow

Ημερομηνία

Ιανουάριος 20, 2023 09:06 AM -03
Epiphyllum oxypetalum - Photo (c) 葉子, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη carlosvidigal: Epiphyllum oxypetalum, Ένα μέλος του Κάκτος (Οικογένεια Cactaceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ronyristow

Ημερομηνία

Ιανουάριος 20, 2023 09:06 AM -03
Epiphyllum - Photo (c) Puneet Pandit, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Puneet Pandit
Η ταυτότητα του χρήστη carlosvidigal: Γένος Epiphyllum, Ένα μέλος του Κάκτος (Οικογένεια Cactaceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 20, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

edvandroabreuribeiro

Ημερομηνία

Ιανουάριος 14, 2023 03:55 PM -03
Polyporales - Photo (c) skitterbug, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by skitterbug
Η ταυτότητα του χρήστη carlosvidigal: Τάξη Polyporales, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 19, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marcio_santos_ferreira

Ημερομηνία

Ιανουάριος 10, 2023 09:44 AM -03
Cladonia - Photo (c) Ilja Klutman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη carlosvidigal: Γένος Cladonia, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 18, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαράσμιος (Γένος Marasmius)

Παρατηρητής

leonardomercon

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2009 08:57 AM -03

Περιγραφή

Fotos produzidas para o Projeto do livro "Últimos Refúgios: Parque Estadual de Itaúnas - Série Áreas Protegidas" e áreas vizinhas, lançado em 2011.


Images created for the book Project "Últimos Refúgios: Parque Estadual de Itaúnas - Série Áreas Protegidas" and surrounding areas, released in 2011.

Ετικέτες

Μαράσμιος - Photo (c) Teodoro Chivatá Bedoya, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Teodoro Chivatá Bedoya
Η ταυτότητα του χρήστη carlosvidigal: Μαράσμιος (Γένος Marasmius)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 18, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leonardomercon

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2009 03:58 PM -03

Περιγραφή

Fotos produzidas para o Projeto do livro "Últimos Refúgios: Parque Estadual de Itaúnas - Série Áreas Protegidas" e áreas vizinhas, lançado em 2011.


Images created for the book Project "Últimos Refúgios: Parque Estadual de Itaúnas - Série Áreas Protegidas" and surrounding areas, released in 2011.

Ετικέτες

Collybiopsis - Photo (c) Alexis Robiolle, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Alexis Robiolle
Η ταυτότητα του χρήστη carlosvidigal: Γένος Collybiopsis, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 18, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hiltonmouraneto

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 16, 2022 09:18 AM -03
Trametes sanguinea - Photo (c) Teodoro Chivatá Bedoya, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Teodoro Chivatá Bedoya
Η ταυτότητα του χρήστη carlosvidigal: Trametes sanguinea, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 18, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

deniszabin

Ημερομηνία

Νοέμβριος 30, 2022 05:16 PM -03

Περιγραφή

Growing from dead arborescent fern petioles in cloud forest

Favolaschia - Photo (c) Philip Herbst, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Philip Herbst
Η ταυτότητα του χρήστη carlosvidigal: Γένος Favolaschia, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 18, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nelson_wisnik

Ημερομηνία

Ιανουάριος 16, 2023 09:24 AM -03
Pyxine - Photo (c) Nova Patch (they/them), μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Nova Patch (they/them)
Η ταυτότητα του χρήστη carlosvidigal: Γένος Pyxine, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 18, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πλευρώτους (Γένος Pleurotus)

Παρατηρητής

pedrohamilton

Ημερομηνία

Ιανουάριος 16, 2023 04:14 PM -03
Πλευρώτους - Photo (c) yoshieslunchbox, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by yoshieslunchbox
Η ταυτότητα του χρήστη carlosvidigal: Πλευρώτους (Γένος Pleurotus)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 18, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

caja-manga

Ημερομηνία

Ιανουάριος 15, 2023 10:51 AM -03
Cookeina tricholoma - Photo (c) Chien Lee, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Chien Lee
Η ταυτότητα του χρήστη carlosvidigal: Cookeina tricholoma, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 18, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

edvandroabreuribeiro

Ημερομηνία

Ιανουάριος 14, 2023 12:08 PM -03
Coenogonium - Photo (c) David Jeffrey Ringer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by David Jeffrey Ringer
Η ταυτότητα του χρήστη carlosvidigal: Γένος Coenogonium, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 18, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

siddantas

Ημερομηνία

Ιανουάριος 16, 2023 08:16 PM -04
Ophiocordyceps unilateralis - Photo (c) Jon Bremer, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jon Bremer
Η ταυτότητα του χρήστη carlosvidigal: Σύνθετο Ophiocordyceps unilateralis, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 18, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

layane4

Ημερομηνία

Ιανουάριος 13, 2023 08:39 AM -03

Περιγραφή

Fauna e Flora da região do córrego do ouro

Schizophyllum - Photo (c) Philip Herbst, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Philip Herbst
Η ταυτότητα του χρήστη carlosvidigal: Γένος Schizophyllum, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 18, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marinacortes

Ημερομηνία

Ιανουάριος 17, 2023 10:39 AM -03
Coprinellus - Photo (c) Henk Wallays, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Henk Wallays
Η ταυτότητα του χρήστη carlosvidigal: Γένος Coprinellus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 18, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pedrohamilton

Ημερομηνία

Ιανουάριος 17, 2023 08:59 AM -03
Coprinellus disseminatus - Photo (c) magikarp99, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη carlosvidigal: Coprinellus disseminatus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 18, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 2692