Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

victorpaiva28

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2022 12:18 AM -03

Περιγραφή

Domínio florístico: Mata Atlântica
Área antropizada

Obs.: O morcego tentava comer as bananas a todo custo, segue um link de vídeo.
As bananas possuem mais ou menos 12 cm de comprimento.

https://youtu.be/61TS-miFK7E

Carollia - Photo (c) Bernard DUPONT, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη carloshrussi: Γένος Carollia, Ένα μέλος του Νυχτερίδα (Τάξη Chiroptera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 11, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gyrrlfalcon

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2022 06:11 PM -04
Carollia - Photo (c) Bernard DUPONT, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη carloshrussi: Γένος Carollia, Ένα μέλος του Νυχτερίδα (Τάξη Chiroptera)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 13, 2022
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ημίπτερα (Τάξη Hemiptera)

Παρατηρητής

dhcardo

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2022 05:35 PM -03
Ημίπτερα - Photo (c) WonGun Kim, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by WonGun Kim
Η ταυτότητα του χρήστη carloshrussi: Ημίπτερα (Τάξη Hemiptera)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 08, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luciabh

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2022 08:30 PM -05
Molossidae - Photo (c) Chien Lee, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Chien Lee
Η ταυτότητα του χρήστη carloshrussi: Οικογένεια Molossidae, Ένα μέλος του Νυχτερίδα (Τάξη Chiroptera)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 07, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rosatelli

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2022 11:18 AM -03
Αράχνες - Photo (c) Chien Lee, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Chien Lee
Η ταυτότητα του χρήστη carloshrussi: Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 07, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fredericosonntag

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2019 07:45 PM -03
Histiotus diaphanopterus - Photo (c) Frederico Acaz Sonntag, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Frederico Acaz Sonntag
Η ταυτότητα του χρήστη carloshrussi: Histiotus diaphanopterus, Ένα μέλος του Νυχτερίδα (Τάξη Chiroptera)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 03, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paulopaixao

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2018 07:53 PM -03

Ετικέτες

Glossophaginae - Photo (c) Johnson Jou, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Johnson Jou
Η ταυτότητα του χρήστη carloshrussi: Υποοικογένεια Glossophaginae, Ένα μέλος του Νυχτερίδα (Τάξη Chiroptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 30, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paulopaixao

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2018 07:53 PM -03

Ετικέτες

Phyllostomidae - Photo (c) Jose G. Martinez-Fonseca, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη carloshrussi: Οικογένεια Phyllostomidae, Ένα μέλος του Νυχτερίδα (Τάξη Chiroptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 30, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thiagolyra

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2020 02:20 PM -03
Artibeus lituratus - Photo (c) Douglas Bete, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Douglas Bete
Η ταυτότητα του χρήστη carloshrussi: Artibeus lituratus, Ένα μέλος του Νυχτερίδα (Τάξη Chiroptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 28, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

calulovenegas

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2022 07:05 PM CST
Sturnira - Photo (c) Hermes Vega, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Hermes Vega
Η ταυτότητα του χρήστη carloshrussi: Γένος Sturnira, Ένα μέλος του Νυχτερίδα (Τάξη Chiroptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 27, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

giovanna183

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2022 07:30 PM -03
Artibeus lituratus - Photo (c) Douglas Bete, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Douglas Bete
Η ταυτότητα του χρήστη carloshrussi: Artibeus lituratus, Ένα μέλος του Νυχτερίδα (Τάξη Chiroptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 26, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mariaclaramejiaduque

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2022 07:33 PM -05
Stenodermatinae - Photo (c) Diego Barrales, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Diego Barrales
Η ταυτότητα του χρήστη carloshrussi: Υποοικογένεια Stenodermatinae, Ένα μέλος του Νυχτερίδα (Τάξη Chiroptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 26, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tapi45

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Τόπος

Misiones, AR (Google, OSM)
Platyrrhinus lineatus - Photo (c) Eden Fontes, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Eden Fontes
Η ταυτότητα του χρήστη carloshrussi: Platyrrhinus lineatus, Ένα μέλος του Νυχτερίδα (Τάξη Chiroptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 26, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vanessari

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2022 06:26 AM CST
Phyllostomidae - Photo (c) Jose G. Martinez-Fonseca, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη carloshrussi: Οικογένεια Phyllostomidae, Ένα μέλος του Νυχτερίδα (Τάξη Chiroptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 24, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luisalejandroquinterobernal

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2022 09:08 AM -05
Platyrrhinus - Photo (c) Gabriela Castro, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Gabriela Castro
Η ταυτότητα του χρήστη carloshrussi: Γένος Platyrrhinus, Ένα μέλος του Νυχτερίδα (Τάξη Chiroptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 22, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jonathanaguirre

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2011 10:53 AM -05
Platyrrhinus - Photo (c) Gabriela Castro, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Gabriela Castro
Η ταυτότητα του χρήστη carloshrussi: Γένος Platyrrhinus, Ένα μέλος του Νυχτερίδα (Τάξη Chiroptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 22, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

covillbirdy

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2022 10:33 AM CST

Τόπος

Manuel Antonio NP (Google, OSM)
Dermanura - Photo (c) Reinaldo Aguilar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη carloshrussi: Γένος Dermanura, Ένα μέλος του Νυχτερίδα (Τάξη Chiroptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 21, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gbieging

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2022 09:56 PM -03

Περιγραφή

It was eating some palm fruit

Artibeus lituratus - Photo (c) Douglas Bete, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Douglas Bete
Η ταυτότητα του χρήστη carloshrussi: Artibeus lituratus, Ένα μέλος του Νυχτερίδα (Τάξη Chiroptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 21, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

charadrius

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 1979
Phyllostomus elongatus - Photo (c) Jose G. Martinez-Fonseca, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη carloshrussi: Phyllostomus elongatus, Ένα μέλος του Νυχτερίδα (Τάξη Chiroptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 08, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γρυλλοειδή (Υπεροικογένεια Grylloidea)

Παρατηρητής

alessandherpiva

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2022 06:42 PM -03
Ορθόπτερα - Photo (c) Vlad Proklov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη carloshrussi: Ορθόπτερα (Τάξη Orthoptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 08, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ann_gaona

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2022 08:36 PM -05
Phyllostomidae - Photo (c) Jose G. Martinez-Fonseca, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη carloshrussi: Οικογένεια Phyllostomidae, Ένα μέλος του Νυχτερίδα (Τάξη Chiroptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 08, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

miscbr

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2019

Τόπος

Santa Catarina, BR (Google, OSM)
Μακρύγλωσση Νυχτερίδα Του Pallas - Photo (c) Frederico Acaz Sonntag, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Frederico Acaz Sonntag
Η ταυτότητα του χρήστη carloshrussi: Μακρύγλωσση Νυχτερίδα Του Pallas (Glossophaga soricina)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 08, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

miscbr

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2009

Τόπος

Santa Catarina, BR (Google, OSM)
Artibeus lituratus - Photo (c) Douglas Bete, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Douglas Bete
Η ταυτότητα του χρήστη carloshrussi: Artibeus lituratus, Ένα μέλος του Νυχτερίδα (Τάξη Chiroptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 08, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brunonoia

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2022 10:28 PM -03
Platyrrhinus lineatus - Photo (c) Eden Fontes, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Eden Fontes
Η ταυτότητα του χρήστη carloshrussi: Platyrrhinus lineatus, Ένα μέλος του Νυχτερίδα (Τάξη Chiroptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 07, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

narumk07

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Τόπος

Ecuador (Google, OSM)
Carollia - Photo (c) Bernard DUPONT, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη carloshrussi: Γένος Carollia, Ένα μέλος του Νυχτερίδα (Τάξη Chiroptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 07, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brenofarias

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2022 09:02 AM -03
Glossophaginae - Photo (c) Johnson Jou, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Johnson Jou
Η ταυτότητα του χρήστη carloshrussi: Υποοικογένεια Glossophaginae, Ένα μέλος του Νυχτερίδα (Τάξη Chiroptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 07, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

barbyyy

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2022 11:06 PM -05

Τόπος

Ahuano, Ecuador (Google, OSM)

Περιγραφή

Los murciélagos tienen un papel fundamental en la polinización. Aunque este proceso es asociado generalmente con los colibríes y las abejas, un grupo de estos animales nocturnos se encarga de polinizar a casi 500 especies de flores en el mundo.

Artibeus lituratus - Photo (c) Douglas Bete, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Douglas Bete
Η ταυτότητα του χρήστη carloshrussi: Artibeus lituratus, Ένα μέλος του Νυχτερίδα (Τάξη Chiroptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 07, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

iago_sv

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2016 04:05 PM -05

Τόπος

, El Oro, Ecuador (Google, OSM)
Carollia - Photo (c) Bernard DUPONT, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη carloshrussi: Γένος Carollia, Ένα μέλος του Νυχτερίδα (Τάξη Chiroptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 07, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

velvet-worm

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2022 09:22 PM CST
Phyllostomus - Photo (c) Ronald Bravo, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Ronald Bravo
Η ταυτότητα του χρήστη carloshrussi: Γένος Phyllostomus, Ένα μέλος του Νυχτερίδα (Τάξη Chiroptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 07, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

celesta

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2022 08:56 AM -05

Περιγραφή

Asking for a more exact ID. Thanks

Artibeus obscurus - Photo (c) Jose G. Martinez-Fonseca, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη carloshrussi: Artibeus obscurus, Ένα μέλος του Νυχτερίδα (Τάξη Chiroptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 07, 2022
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 1229