Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shienok

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2018 07:15 ΠΜ +12
Κοινός Καστανός Αρουραίος - Photo (c) Ouwesok, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη carita: Κοινός Καστανός Αρουραίος (Rattus norvegicus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 31, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

miroslav86

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2022 10:58 ΠΜ CEST
Symphoricarpos albus - Photo (c) khenke, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by khenke
Η ταυτότητα του χρήστη carita: Symphoricarpos albus, Ένα μέλος του Αιγοφυλλοειδή (Οικογένεια Caprifoliaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 27, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stevejones

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2017 12:17 ΜΜ MDT

Ετικέτες

Cacama valvata - Photo (c) Cullen Hanks, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Cullen Hanks
Η ταυτότητα του χρήστη carita: Cacama valvata, Ένα μέλος του Τεττιγίνες (Υποοικογένεια Cicadinae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)

Παρατηρητής

radinis

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2021 03:27 ΜΜ MST
Ετερόπτερα - Photo (c) WonGun Kim, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by WonGun Kim
Η ταυτότητα του χρήστη carita: Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gpoutas

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2020 07:53 ΠΜ MDT
Aphonopelma chalcodes - Photo (c) bobbyfingers, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by bobbyfingers
Η ταυτότητα του χρήστη carita: Aphonopelma chalcodes, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ppinat

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2005
Carnegiea gigantea - Photo (c) Marianne Skov Jensen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Marianne Skov Jensen
Η ταυτότητα του χρήστη carita: Carnegiea gigantea, Ένα μέλος του Κάκτος (Οικογένεια Cactaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mason_s

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2022 12:15 ΜΜ MST
Lycus sanguineus - Photo (c) Mike Quinn, Austin, TX, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mike Quinn, Austin, TX
Η ταυτότητα του χρήστη carita: Lycus sanguineus, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cheetolord02

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2022 12:38 ΜΜ MST
Aphonopelma chalcodes - Photo (c) bobbyfingers, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by bobbyfingers
Η ταυτότητα του χρήστη carita: Aphonopelma chalcodes, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eric_hough

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2022 09:21 ΜΜ MST
Aphonopelma - Photo (c) Chris A. Hamilton, Brent E. Hendrixson, Jason E. Bond, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη carita: Γένος Aphonopelma, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bcison

Ημερομηνία

Μάρτιος 11, 2023 10:23 ΠΜ MST

Περιγραφή

A group of at least four spotted, young and adults.

Κοάτι Με Λευκή Μύτη - Photo (c) Benjamin Blaisot, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Benjamin Blaisot
Η ταυτότητα του χρήστη carita: Κοάτι Με Λευκή Μύτη (Nasua narica)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jaahljuu

Ημερομηνία

Μάρτιος 23, 2023 11:07 ΠΜ PDT
Nereidinae - Photo (c) Leslie Harris, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Leslie Harris
Η ταυτότητα του χρήστη carita: Υποοικογένεια Nereidinae, Ένα μέλος του Πολύχαιτοι (Ομοταξία Polychaeta)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 26, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jaahljuu

Ημερομηνία

Μάρτιος 23, 2023 11:12 ΠΜ PDT
Nereididae - Photo (c) Ken-ichi Ueda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Ken-ichi Ueda
Η ταυτότητα του χρήστη carita: Οικογένεια Nereididae, Ένα μέλος του Πολύχαιτοι (Ομοταξία Polychaeta)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 26, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

latacat

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2019 05:39 ΜΜ MST
Argemone pleiacantha - Photo (c) Erin and Lance Willett, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη carita: Argemone pleiacantha, Ένα μέλος του Μηκωνοειδών (Οικογένεια Papaveraceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 25, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

latacat

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2018 04:17 ΜΜ MST
Potentilla thurberi - Photo (c) Mané Salinas Rodríguez, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Mané Salinas Rodríguez
Η ταυτότητα του χρήστη carita: Potentilla thurberi, Ένα μέλος του Ροδοειδή (Οικογένεια Rosaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

latacat

Ημερομηνία

Μάρτιος 15, 2023 01:09 ΜΜ MST
Dudleya saxosa - Photo (c) Joe Decruyenaere, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη carita: Dudleya saxosa, Ένα μέλος του Κρασσουλοειδή (Οικογένεια Crassulaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 25, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

latacat

Ημερομηνία

Μάρτιος 6, 2023 08:30 ΜΜ MST
Αμερικανικός Λευκοτσικνιάς - Photo (c) Juan Miguel Artigas Azas, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Juan Miguel Artigas Azas
Η ταυτότητα του χρήστη carita: Αμερικανικός Λευκοτσικνιάς (Egretta thula)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

latacat

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2022 01:52 ΜΜ MST
Battus philenor - Photo (c) Edward Perry IV, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Edward Perry IV
Η ταυτότητα του χρήστη carita: Battus philenor, Ένα μέλος του Παπιλιονοειδή (Υπεροικογένεια Papilionoidea)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

latacat

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2021 12:59 ΜΜ MST
Pituophis catenifer - Photo (c) Derek Hameister, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Derek Hameister
Η ταυτότητα του χρήστη carita: Pituophis catenifer, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

latacat

Ημερομηνία

Οκτώβριος 6, 2021 04:42 ΜΜ MST
Adelpha eulalia - Photo (c) Bill Bouton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη carita: Adelpha eulalia, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

latacat

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2021 12:05 ΜΜ MST
Argemone pleiacantha - Photo (c) Erin and Lance Willett, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη carita: Argemone pleiacantha, Ένα μέλος του Μηκωνοειδών (Οικογένεια Papaveraceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 25, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

latacat

Ημερομηνία

Οκτώβριος 6, 2021 04:38 ΜΜ MST
Limenitis arthemis arizonensis - Photo (c) Bill Bouton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη carita: Limenitis arthemis ssp. arizonensis, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brandon_k_percival

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2022 08:48 ΠΜ MST

Τόπος

Arizona (Google, OSM)
Empidonax fulvifrons - Photo (c) Rafael Rodríguez Brito, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Rafael Rodríguez Brito
Η ταυτότητα του χρήστη carita: Empidonax fulvifrons, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brandon_k_percival

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2022 03:26 ΜΜ MST

Τόπος

Arizona (Google, OSM)
Trogon elegans - Photo (c) Dominic Sherony, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη carita: Trogon elegans, Ένα μέλος του Τρωγωνίδες (Οικογένεια Trogonidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gwark

Ημερομηνία

Μάρτιος 15, 2023 02:05 ΜΜ AKDT

Τόπος

Sitka, AK, USA (Google, OSM)
Anthopleura artemisia - Photo (c) kayakmak, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by kayakmak
Η ταυτότητα του χρήστη carita: Anthopleura artemisia, Ένα μέλος του Κνιδόζωα (Συνομοταξία Cnidaria)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gwark

Ημερομηνία

Μάρτιος 15, 2023 02:06 ΜΜ AKDT

Τόπος

Sitka, AK, USA (Google, OSM)
Anthopleura artemisia - Photo (c) kayakmak, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by kayakmak
Η ταυτότητα του χρήστη carita: Anthopleura artemisia, Ένα μέλος του Κνιδόζωα (Συνομοταξία Cnidaria)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gwark

Ημερομηνία

Μάρτιος 21, 2023 01:07 ΜΜ AKDT

Τόπος

Sitka, AK, USA (Google, OSM)
Podilymbus podiceps - Photo (c) Gordon Karre, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Gordon Karre
Η ταυτότητα του χρήστη carita: Podilymbus podiceps, Ένα μέλος του Πυγοποδίδες (Οικογένεια Podicipedidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jaahljuu

Ημερομηνία

Μάρτιος 22, 2023 10:23 ΠΜ PDT
Sphyrapicus ruber - Photo (c) Doug Greenberg, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη carita: Sphyrapicus ruber, Ένα μέλος του Δρυοκολάπτες (Οικογένεια Picidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καναδέζικη Χήνα (Branta canadensis)

Παρατηρητής

skoosiit

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 16, 2023 12:24 ΜΜ PST

Περιγραφή

Terrible photos to back up awesome audio. are the resident Branta canadensis a subspecies on Haida Gwaii?

Καναδέζικη Χήνα - Photo (c) Dimitris S, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Dimitris S
Η ταυτότητα του χρήστη carita: Καναδέζικη Χήνα (Branta canadensis)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρωπαϊκή Βουκεφάλα (Bucephala clangula)

Παρατηρητής

jaahljuu

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2022 12:05 ΜΜ PDT
Ευρωπαϊκή Βουκεφάλα - Photo (c) Doug Greenberg, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη carita: Ευρωπαϊκή Βουκεφάλα (Bucephala clangula)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

meaw101

Ημερομηνία

Μάρτιος 2, 2023 10:02 ΜΜ +07
Sarbine - Photo (c) budak, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by budak
Η ταυτότητα του χρήστη carita: Γένος Sarbine, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2023
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 9325