Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jaahljuu

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2022 01:28 PM PDT
Scyra acutifrons - Photo (c) Ken-ichi Ueda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη carita: Scyra acutifrons, Ένα μέλος του Ετεροτρήματα (Υποενότητα ζώων Heterotremata)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 16, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

blakeweis

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2019 06:28 PM MDT
Oreocarya glomerata - Photo (c) Todd Boland, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Todd Boland
Η ταυτότητα του χρήστη carita: Oreocarya glomerata, Ένα μέλος του Βοραγινοειδή (Οικογένεια Boraginaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 14, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

riotkat

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2019 10:18 AM MDT
Oreocarya glomerata - Photo (c) Todd Boland, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Todd Boland
Η ταυτότητα του χρήστη carita: Oreocarya glomerata, Ένα μέλος του Βοραγινοειδή (Οικογένεια Boraginaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 14, 2022
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jaahljuu

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2022 01:28 PM PDT
Meliscaeva cinctella - Photo (c) Per Hoffmann Olsen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Per Hoffmann Olsen
Η ταυτότητα του χρήστη carita: Meliscaeva cinctella, Ένα μέλος του Συρφίδες (Οικογένεια Syrphidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 09, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kim215

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2022 07:06 PM PDT
Eubranchus olivaceus - Photo (c) Ken-ichi Ueda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη carita: Eubranchus olivaceus, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 09, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

samantha461

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2019 05:11 PM PDT
Hemitomes congestum - Photo (c) Damon Tighe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Damon Tighe
Η ταυτότητα του χρήστη carita: Hemitomes congestum, Ένα μέλος του Ερεικίδες (Οικογένεια Ericaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 08, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sapphirestarfish

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2020 08:22 AM PDT
Hemitomes congestum - Photo (c) Damon Tighe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Damon Tighe
Η ταυτότητα του χρήστη carita: Hemitomes congestum, Ένα μέλος του Ερεικίδες (Οικογένεια Ericaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 08, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ecrdavies

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2021 01:54 PM PDT

Τόπος

Port Alice, BC, CA (Google, OSM)

Περιγραφή

Found at beaver lake trail under pine tree

Hemitomes congestum - Photo (c) Damon Tighe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Damon Tighe
Η ταυτότητα του χρήστη carita: Hemitomes congestum, Ένα μέλος του Ερεικίδες (Οικογένεια Ericaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 08, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ecrdavies

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2021 01:54 PM PDT

Τόπος

Port Alice, BC, CA (Google, OSM)
Hemitomes - Photo (c) pfly, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη carita: Γένος Hemitomes, Ένα μέλος του Ερεικίδες (Οικογένεια Ericaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 08, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kyliemilne1

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2022 04:42 PM PDT
Hemitomes congestum - Photo (c) Damon Tighe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Damon Tighe
Η ταυτότητα του χρήστη carita: Hemitomes congestum, Ένα μέλος του Ερεικίδες (Οικογένεια Ericaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 08, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

julianheavyside

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2022 04:51 PM PDT
Hemitomes congestum - Photo (c) Damon Tighe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Damon Tighe
Η ταυτότητα του χρήστη carita: Hemitomes congestum, Ένα μέλος του Ερεικίδες (Οικογένεια Ericaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 08, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

julianheavyside

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2022 05:18 PM PDT
Hemitomes congestum - Photo (c) Damon Tighe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Damon Tighe
Η ταυτότητα του χρήστη carita: Hemitomes congestum, Ένα μέλος του Ερεικίδες (Οικογένεια Ericaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 08, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

julianheavyside

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2022 04:12 PM PDT
Hemitomes congestum - Photo (c) Damon Tighe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Damon Tighe
Η ταυτότητα του χρήστη carita: Hemitomes congestum, Ένα μέλος του Ερεικίδες (Οικογένεια Ericaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 08, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

julianheavyside

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2022 12:52 PM PDT
Hemitomes congestum - Photo (c) Damon Tighe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Damon Tighe
Η ταυτότητα του χρήστη carita: Hemitomes congestum, Ένα μέλος του Ερεικίδες (Οικογένεια Ericaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 08, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rushingriverbees

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2022 08:33 AM PDT
Urticina clandestina - Photo (c) Robin Gwen Agarwal, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Robin Gwen Agarwal
Η ταυτότητα του χρήστη carita: Urticina clandestina, Ένα μέλος του Κνιδόζωα (Συνομοταξία Cnidaria)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 05, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rushingriverbees

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2022 08:13 AM PDT
Haliclona cinerea - Photo (c) Louis-Philippe Bateman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Louis-Philippe Bateman
Η ταυτότητα του χρήστη carita: Haliclona cinerea, Ένα μέλος του Σπόγγος (Συνομοταξία Porifera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 05, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rushingriverbees

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2022 09:58 AM PDT
Myxomycetes - Photo (c) kim fleming, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη carita: Ομοταξία Myxomycetes, Ένα μέλος του Μυκητόζωα (Συνομοταξία Mycetozoa)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 05, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ellyne

Ημερομηνία

Αύγουστος 19, 2021 07:09 PM PDT
Megapenthes caprella - Photo (c) Chloe and Trevor Van Loon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Chloe and Trevor Van Loon
Η ταυτότητα του χρήστη carita: Megapenthes caprella, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 05, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ellyne

Ημερομηνία

Αύγουστος 17, 2021 11:15 AM PDT
Megapenthes caprella - Photo (c) Chloe and Trevor Van Loon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Chloe and Trevor Van Loon
Η ταυτότητα του χρήστη carita: Megapenthes caprella, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 05, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ellyne

Ημερομηνία

Αύγουστος 19, 2021 06:22 PM PDT

Ετικέτες

Megapenthes caprella - Photo (c) Chloe and Trevor Van Loon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Chloe and Trevor Van Loon
Η ταυτότητα του χρήστη carita: Megapenthes caprella, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 05, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ellyne

Ημερομηνία

Αύγουστος 19, 2021 01:32 PM PDT

Ετικέτες

Megapenthes caprella - Photo (c) Chloe and Trevor Van Loon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Chloe and Trevor Van Loon
Η ταυτότητα του χρήστη carita: Megapenthes caprella, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 05, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

escuela618

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2021 02:58 PM UTC
Stevia rebaudiana - Photo (c) lskrida, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη carita: Stevia rebaudiana, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jalexander_chamba

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2021 05:43 PM -05
Stevia rebaudiana - Photo (c) lskrida, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη carita: Stevia rebaudiana, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

terry483

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2022 10:21 AM PDT
Artomyces - Photo (c) Tatiana Bulyonkova, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη carita: Γένος Artomyces, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 03, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nikki_laine

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2022 04:18 PM PDT
Litiulus alaskanus - Photo (c) Paul Norwood, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paul Norwood
Η ταυτότητα του χρήστη carita: Litiulus alaskanus, Ένα μέλος του Εύγναθα (Μικροτάξη Eugnatha)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 02, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zofo

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2022 12:32 PM PDT
Pycnoporellus fulgens - Photo (c) sjhopkins, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη carita: Pycnoporellus fulgens, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 02, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shonasunflower

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2022 04:33 PM PDT
Splachnum ampullaceum - Photo (c) Stefan Gey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Stefan Gey
Η ταυτότητα του χρήστη carita: Splachnum ampullaceum, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 02, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kendallstephan

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2022 12:19 PM PDT
Agaricales - Photo (c) Meg Madden, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Meg Madden
Η ταυτότητα του χρήστη carita: Τάξη Agaricales, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 02, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πρασινοκάβουρας (Carcinus maenas)

Παρατηρητής

jaahljuu

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2022 09:53 AM PDT
Πρασινοκάβουρας - Photo (c) Klaus Kevin Kristensen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Klaus Kevin Kristensen
Η ταυτότητα του χρήστη carita: Πρασινοκάβουρας (Carcinus maenas)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 02, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ladyhawk62

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2022 12:14 PM PDT

Τόπος

Juskatla (Google, OSM)
Oplopanax horridus - Photo (c) J Brew, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη carita: Oplopanax horridus, Ένα μέλος του Αραλιίδες (Οικογένεια Araliaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 02, 2022
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 8518