Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pbsouthwood

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2019 10:30 AM SAST

Τόπος

Atlantis Reef (Google, OSM)
Coryphella capensis - Photo (c) Georgina Jones, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Georgina Jones
Η ταυτότητα του χρήστη caperadd: Coryphella capensis, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάιος 16, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seastung

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2018 01:00 PM SAST
Africofusus ocelliferus - Photo (c) Georgina Jones, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Georgina Jones
Η ταυτότητα του χρήστη caperadd: Africofusus ocelliferus, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

david_welch

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Τόπος

Western Cape, ZA (Google, OSM)
Haploblepharus edwardsii - Photo (c) Georgina Jones, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Georgina Jones
Η ταυτότητα του χρήστη caperadd: Haploblepharus edwardsii, Ένα μέλος του Καρχαρινόμορφα (Τάξη Carcharhiniformes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seachangeproject

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Τόπος

Western Cape, ZA (Google, OSM)
Haploblepharus edwardsii - Photo (c) Georgina Jones, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Georgina Jones
Η ταυτότητα του χρήστη caperadd: Haploblepharus edwardsii, Ένα μέλος του Καρχαρινόμορφα (Τάξη Carcharhiniformes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seastung

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2018 10:36 AM SAST
Duvaucelia odhneri - Photo (c) whodden, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by whodden
Η ταυτότητα του χρήστη caperadd: Duvaucelia odhneri, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 06, 2021
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seastung

Ημερομηνία

Μάρτιος 21, 2018 05:17 AM SAST

Περιγραφή

medallion egg ribbon diagnostic

Antiopella longidentata - Photo (c) Terry Gosliner, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Terry Gosliner
Η ταυτότητα του χρήστη caperadd: Antiopella longidentata, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 15, 2020
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnnybirder

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 24, 2014 02:59 PM SAST
Marthasterias africana - Photo (c) holger_heye, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by holger_heye
Η ταυτότητα του χρήστη caperadd: Marthasterias africana, Ένα μέλος του Αστερίας (Ομοταξία Asteroidea)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 22, 2020
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wingate

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2019 10:17 AM SAST
Dicrurus adsimilis - Photo (c) Ad Konings, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ad Konings
Η ταυτότητα του χρήστη caperadd: Dicrurus adsimilis, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 16, 2020
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

orano0411

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2019

Περιγραφή

Photo taken during BioBlitz at Dalebrook Tidal Pool for City Nature Challenge 2019

Ετικέτες

Porphyra capensis - Photo (c) aidenbiccard, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη caperadd: Porphyra capensis, Ένα μέλος του Ροδοφύκη (Συνομοταξία Rhodophyta)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2019
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

orano0411

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2019

Περιγραφή

Photo taken during BioBlitz at Dalebrook Tidal Pool for City Nature Challenge 2019

Ετικέτες

Codium - Photo (c) Valter Jacinto, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη caperadd: Γένος Codium, Ένα μέλος του Χλωρόφυτα (Συνομοταξία Chlorophyta)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2019
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

orano0411

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2019

Περιγραφή

Photo taken during BioBlitz at Dalebrook Tidal Pool for City Nature Challenge 2019

Ετικέτες

Roweia stephensoni - Photo (c) Louise Matschke, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Louise Matschke
Η ταυτότητα του χρήστη caperadd: Roweia stephensoni, Ένα μέλος του Ολοθουροειδή (Ομοταξία Holothuroidea)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2019
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

orano0411

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2019

Περιγραφή

Photo taken during BioBlitz at Dalebrook Tidal Pool for City Nature Challenge 2019

Ετικέτες

Roweia stephensoni - Photo (c) Louise Matschke, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Louise Matschke
Η ταυτότητα του χρήστη caperadd: Roweia stephensoni, Ένα μέλος του Ολοθουροειδή (Ομοταξία Holothuroidea)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2019
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

orano0411

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2019

Περιγραφή

Photo taken during BioBlitz at Dalebrook Tidal Pool for City Nature Challenge 2019

Ετικέτες

Hemiocnus insolens - Photo (c) Georgina Jones, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Georgina Jones
Η ταυτότητα του χρήστη caperadd: Hemiocnus insolens, Ένα μέλος του Ολοθουροειδή (Ομοταξία Holothuroidea)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2019
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

orano0411

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2019

Περιγραφή

Photo taken during BioBlitz at Dalebrook Tidal Pool for City Nature Challenge 2019

Ετικέτες

Hemiocnus insolens - Photo (c) Georgina Jones, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Georgina Jones
Η ταυτότητα του χρήστη caperadd: Hemiocnus insolens, Ένα μέλος του Ολοθουροειδή (Ομοταξία Holothuroidea)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2019
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

orano0411

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2019

Περιγραφή

Photo taken during BioBlitz at Dalebrook Tidal Pool for City Nature Challenge 2019

Ετικέτες

Bifurcariopsis capensis - Photo (c) Peter Southwood, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Peter Southwood
Η ταυτότητα του χρήστη caperadd: Bifurcariopsis capensis, Ένα μέλος του Χρωμιστά (Βασίλειο Chromista)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2019
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ροδοφύκη (Συνομοταξία Rhodophyta)

Παρατηρητής

orano0411

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2019

Περιγραφή

Photo taken during BioBlitz at Dalebrook Tidal Pool for City Nature Challenge 2019

Ετικέτες

Ροδοφύκη - Photo (c) Heather Fulton-Bennett, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Heather Fulton-Bennett
Η ταυτότητα του χρήστη caperadd: Ροδοφύκη (Συνομοταξία Rhodophyta)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2019
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

orano0411

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2019

Περιγραφή

Photo taken during BioBlitz at Dalebrook Tidal Pool for City Nature Challenge 2019

Ετικέτες

Codium - Photo (c) Valter Jacinto, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη caperadd: Γένος Codium, Ένα μέλος του Χλωρόφυτα (Συνομοταξία Chlorophyta)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2019
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

orano0411

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2019

Περιγραφή

Photo taken during BioBlitz at Dalebrook Tidal Pool for City Nature Challenge 2019

Ετικέτες

Χλωρόφυτα - Photo (c) Aleksandr Novikov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Aleksandr Novikov
Η ταυτότητα του χρήστη caperadd: Χλωρόφυτα (Συνομοταξία Chlorophyta)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2019
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

orano0411

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2019

Περιγραφή

Photo taken during BioBlitz at Dalebrook Tidal Pool for City Nature Challenge 2019

Ετικέτες

Ochrophyta - Photo (c) Jonathan Lavan, underpressurephotog.com, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jonathan Lavan, underpressurephotog.com
Η ταυτότητα του χρήστη caperadd: Συνομοταξία Ochrophyta, Ένα μέλος του Χρωμιστά (Βασίλειο Chromista)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2019
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)

Παρατηρητής

orano0411

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2019

Περιγραφή

Photo taken during BioBlitz at Dalebrook Tidal Pool for City Nature Challenge 2019

Ετικέτες

Γαστερόποδα - Photo (c) John Slapcinsky, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη caperadd: Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2019
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

orano0411

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2019

Περιγραφή

Photo taken during BioBlitz at Dalebrook Tidal Pool for City Nature Challenge 2019

Ετικέτες

Codium - Photo (c) Valter Jacinto, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη caperadd: Γένος Codium, Ένα μέλος του Χλωρόφυτα (Συνομοταξία Chlorophyta)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2019
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

orano0411

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2019

Περιγραφή

Photo taken during BioBlitz at Dalebrook Tidal Pool for City Nature Challenge 2019

Ετικέτες

Roweia stephensoni - Photo (c) Louise Matschke, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Louise Matschke
Η ταυτότητα του χρήστη caperadd: Roweia stephensoni, Ένα μέλος του Ολοθουροειδή (Ομοταξία Holothuroidea)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2019
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

orano0411

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2019

Περιγραφή

Photo taken during BioBlitz at Dalebrook Tidal Pool for City Nature Challenge 2019

Ετικέτες

Mazzaella capensis - Photo (c) Jannie Groenewald, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jannie Groenewald
Η ταυτότητα του χρήστη caperadd: Mazzaella capensis, Ένα μέλος του Ροδοφύκη (Συνομοταξία Rhodophyta)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2019
Κορυφαίος
Plants

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φυτό (Βασίλειο Plantae)

Παρατηρητής

orano0411

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2019

Περιγραφή

Photo taken during BioBlitz at Dalebrook Tidal Pool for City Nature Challenge 2019

Ετικέτες

Mazzaella capensis - Photo (c) Jannie Groenewald, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jannie Groenewald
Η ταυτότητα του χρήστη caperadd: Mazzaella capensis, Ένα μέλος του Ροδοφύκη (Συνομοταξία Rhodophyta)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2019
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

orano0411

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2019

Περιγραφή

Photo taken during BioBlitz at Dalebrook Tidal Pool for City Nature Challenge 2019

Ετικέτες

Ulva - Photo (c) Kristian Peters, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη caperadd: Γένος Ulva, Ένα μέλος του Χλωρόφυτα (Συνομοταξία Chlorophyta)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2019
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

orano0411

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2019

Περιγραφή

Photo taken during BioBlitz at Dalebrook Tidal Pool for City Nature Challenge 2019

Ετικέτες

Anthopleura michaelseni - Photo (c) jjrepublic, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη caperadd: Anthopleura michaelseni, Ένα μέλος του Κνιδόζωα (Συνομοταξία Cnidaria)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2019
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

orano0411

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2019

Περιγραφή

Photo taken during BioBlitz at Dalebrook Tidal Pool for City Nature Challenge 2019

Ετικέτες

Ecklonia maxima - Photo (c) Bernadette Hubbart, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη caperadd: Ecklonia maxima, Ένα μέλος του Χρωμιστά (Βασίλειο Chromista)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2019
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

orano0411

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2019

Περιγραφή

Photo taken during BioBlitz at Dalebrook Tidal Pool for City Nature Challenge 2019

Ετικέτες

Πατελογαστερόποδα - Photo (c) Ken-ichi Ueda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Ken-ichi Ueda
Η ταυτότητα του χρήστη caperadd: Πατελογαστερόποδα (Υφομοταξία Patellogastropoda)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2019
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

orano0411

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2019

Περιγραφή

Photo taken during BioBlitz at Dalebrook Tidal Pool for City Nature Challenge 2019

Ετικέτες

Πατελογαστερόποδα - Photo (c) Ken-ichi Ueda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Ken-ichi Ueda
Η ταυτότητα του χρήστη caperadd: Πατελογαστερόποδα (Υφομοταξία Patellogastropoda)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2019
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

orano0411

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2019

Περιγραφή

Photo taken during BioBlitz at Dalebrook Tidal Pool for City Nature Challenge 2019

Ετικέτες

Anthopleura michaelseni - Photo (c) jjrepublic, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη caperadd: Anthopleura michaelseni, Ένα μέλος του Κνιδόζωα (Συνομοταξία Cnidaria)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2019
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 211