Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davnelson

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2024 06:23 ΜΜ EDT
Americorchestia - Photo (c) Sequoia Janirella Wrens, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sequoia Janirella Wrens
Η ταυτότητα του χρήστη cannizag: Γένος Americorchestia, Ένα μέλος του Ευμαλακόστρακα (Υφομοταξία Eumalacostraca)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mathis_walheim

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2024 02:02 ΜΜ CEST
Dikerogammarus - Photo (c) NOAA Great Lakes Environmental Research Laboratory, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη cannizag: Γένος Dikerogammarus, Ένα μέλος του Ευμαλακόστρακα (Υφομοταξία Eumalacostraca)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 22, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emmerganser

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2024 01:45 ΜΜ MDT
Hyalella - Photo (c) Mardon Erbland, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Mardon Erbland
Η ταυτότητα του χρήστη cannizag: Γένος Hyalella, Ένα μέλος του Ευμαλακόστρακα (Υφομοταξία Eumalacostraca)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 22, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pdfrenne

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2024 01:13 ΜΜ EDT
Gammarus - Photo (c) Pete Woods, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Pete Woods
Η ταυτότητα του χρήστη cannizag: Γένος Gammarus, Ένα μέλος του Ευμαλακόστρακα (Υφομοταξία Eumalacostraca)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

demianhiss

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2024 02:39 ΜΜ CEST
Gammaridae - Photo (c) Andrew Cannizzaro, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Andrew Cannizzaro
Η ταυτότητα του χρήστη cannizag: Οικογένεια Gammaridae, Ένα μέλος του Ευμαλακόστρακα (Υφομοταξία Eumalacostraca)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 22, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

choptlivah

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2024 04:27 ΜΜ CST

Τόπος

White Bear 70 (Google, OSM)
Gammarus lacustris - Photo (c) Erin McKittrick, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Erin McKittrick
Η ταυτότητα του χρήστη cannizag: Gammarus lacustris, Ένα μέλος του Ευμαλακόστρακα (Υφομοταξία Eumalacostraca)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 22, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chris_coxson

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2024 01:57 ΜΜ EDT
Gammarus - Photo (c) Pete Woods, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Pete Woods
Η ταυτότητα του χρήστη cannizag: Γένος Gammarus, Ένα μέλος του Ευμαλακόστρακα (Υφομοταξία Eumalacostraca)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 22, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jasen_liu

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2024 07:45 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Caught in shallow vegetated area with fast flow

Gammarus - Photo (c) Pete Woods, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Pete Woods
Η ταυτότητα του χρήστη cannizag: Γένος Gammarus, Ένα μέλος του Ευμαλακόστρακα (Υφομοταξία Eumalacostraca)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

meliphaga

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2024 07:43 ΜΜ MDT
Gammarus lacustris - Photo (c) Erin McKittrick, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Erin McKittrick
Η ταυτότητα του χρήστη cannizag: Gammarus lacustris, Ένα μέλος του Ευμαλακόστρακα (Υφομοταξία Eumalacostraca)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 21, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

meliphaga

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2024 07:47 ΜΜ MDT
Gammarus lacustris - Photo (c) Erin McKittrick, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Erin McKittrick
Η ταυτότητα του χρήστη cannizag: Gammarus lacustris, Ένα μέλος του Ευμαλακόστρακα (Υφομοταξία Eumalacostraca)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 21, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maiglocke

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2024 04:30 ΜΜ CEST

Τόπος

德国 (Google, OSM)
Corophiinae - Photo (c) smithsonian_marinegeo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by smithsonian_marinegeo
Η ταυτότητα του χρήστη cannizag: Υποοικογένεια Corophiinae, Ένα μέλος του Ευμαλακόστρακα (Υφομοταξία Eumalacostraca)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

samuelnhoung

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2024
Hyalella - Photo (c) Mardon Erbland, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Mardon Erbland
Η ταυτότητα του χρήστη cannizag: Γένος Hyalella, Ένα μέλος του Ευμαλακόστρακα (Υφομοταξία Eumalacostraca)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 21, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

casteens_w

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2024 02:15 ΜΜ CDT

Περιγραφή

W036

Amphipoda - Photo (c) Jackson W.F. Chu, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη cannizag: Τάξη Amphipoda, Ένα μέλος του Ευμαλακόστρακα (Υφομοταξία Eumalacostraca)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

taylorburns64

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2024 12:43 ΜΜ CDT
Americorchestia - Photo (c) Sequoia Janirella Wrens, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sequoia Janirella Wrens
Η ταυτότητα του χρήστη cannizag: Γένος Americorchestia, Ένα μέλος του Ευμαλακόστρακα (Υφομοταξία Eumalacostraca)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

red_wolf

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2024 11:56 ΠΜ PDT
Talitridae - Photo (c) Danilo Hegg, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Danilo Hegg
Η ταυτότητα του χρήστη cannizag: Οικογένεια Talitridae, Ένα μέλος του Ευμαλακόστρακα (Υφομοταξία Eumalacostraca)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

red_wolf

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2024 12:00 ΜΜ PDT
Hyalidae - Photo (c) Hakai Institute, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Hakai Institute
Η ταυτότητα του χρήστη cannizag: Οικογένεια Hyalidae, Ένα μέλος του Ευμαλακόστρακα (Υφομοταξία Eumalacostraca)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

asteriscus

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2024 06:28 ΜΜ CEST
Gammarus - Photo (c) Pete Woods, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Pete Woods
Η ταυτότητα του χρήστη cannizag: Γένος Gammarus, Ένα μέλος του Ευμαλακόστρακα (Υφομοταξία Eumalacostraca)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 21, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

velella_velella

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2024 12:47 ΜΜ PDT
Ampithoidae - Photo (c) Connor, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Connor
Η ταυτότητα του χρήστη cannizag: Οικογένεια Ampithoidae, Ένα μέλος του Ευμαλακόστρακα (Υφομοταξία Eumalacostraca)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tomas_cedhagen

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2024 03:02 ΜΜ CEST

Περιγραφή

Surprisingly, this dead amphipod was found in the vegetation 1-2 above the waterlevel.

Gammaridae - Photo (c) Andrew Cannizzaro, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Andrew Cannizzaro
Η ταυτότητα του χρήστη cannizag: Οικογένεια Gammaridae, Ένα μέλος του Ευμαλακόστρακα (Υφομοταξία Eumalacostraca)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tomas_cedhagen

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2024 03:08 ΜΜ CEST

Περιγραφή

Surprisingly, this dead amphipod was found in the vegetation 1-2 above the waterlevel.

Gammaridae - Photo (c) Andrew Cannizzaro, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Andrew Cannizzaro
Η ταυτότητα του χρήστη cannizag: Οικογένεια Gammaridae, Ένα μέλος του Ευμαλακόστρακα (Υφομοταξία Eumalacostraca)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jesseholifield

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2024 07:09 ΜΜ CDT
Idoteidae - Photo (c) jim-anderson, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by jim-anderson
Η ταυτότητα του χρήστη cannizag: Οικογένεια Idoteidae, Ένα μέλος του Ισόποδα (Τάξη Isopoda)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 21, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

micah_shively

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2024 05:08 ΜΜ CDT
Hyalella azteca - Photo 

Eric A. Lazo-Wasem, δεν υπάρχουν γνωστοί περιορισμοί πνευματικών δικαιωμάτων (Κοινό Κτήμα)
Η ταυτότητα του χρήστη cannizag: Σύνθετο Hyalella azteca, Ένα μέλος του Ευμαλακόστρακα (Υφομοταξία Eumalacostraca)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

radbackedsalamander

Ημερομηνία

Ιούλιος 2024

Τόπος

United States (Google, OSM)

Περιγραφή

Freshwater stream in Newbury, MA.

Gammarus - Photo (c) Pete Woods, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Pete Woods
Η ταυτότητα του χρήστη cannizag: Γένος Gammarus, Ένα μέλος του Ευμαλακόστρακα (Υφομοταξία Eumalacostraca)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 20, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

logybayer

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2024 02:56 ΜΜ NDT

Περιγραφή

2.0 mm nose to body rear. when straight. Found in water dipped from the shoreline of a small pond.

Hyalella wellborni - Photo (c) Mardon Erbland, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Mardon Erbland
Η ταυτότητα του χρήστη cannizag: Hyalella wellborni, Ένα μέλος του Ευμαλακόστρακα (Υφομοταξία Eumalacostraca)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 20, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diegogs23

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2024 06:27 ΜΜ CEST
Hyalidae - Photo (c) Hakai Institute, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Hakai Institute
Η ταυτότητα του χρήστη cannizag: Οικογένεια Hyalidae, Ένα μέλος του Ευμαλακόστρακα (Υφομοταξία Eumalacostraca)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cofa

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2024 02:42 ΜΜ PDT
Hyalidae - Photo (c) Hakai Institute, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Hakai Institute
Η ταυτότητα του χρήστη cannizag: Οικογένεια Hyalidae, Ένα μέλος του Ευμαλακόστρακα (Υφομοταξία Eumalacostraca)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cofa

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2024 02:44 ΜΜ PDT
Hyalidae - Photo (c) Hakai Institute, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Hakai Institute
Η ταυτότητα του χρήστη cannizag: Οικογένεια Hyalidae, Ένα μέλος του Ευμαλακόστρακα (Υφομοταξία Eumalacostraca)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cofa

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2024 02:44 ΜΜ PDT
Hyalidae - Photo (c) Hakai Institute, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Hakai Institute
Η ταυτότητα του χρήστη cannizag: Οικογένεια Hyalidae, Ένα μέλος του Ευμαλακόστρακα (Υφομοταξία Eumalacostraca)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mabuva2021

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2024 08:41 ΠΜ EDT
Gammarus mucronatus - Photo (c) smithsonian_marinegeo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by smithsonian_marinegeo
Η ταυτότητα του χρήστη cannizag: Gammarus mucronatus, Ένα μέλος του Ευμαλακόστρακα (Υφομοταξία Eumalacostraca)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 20, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diveri

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2024 02:39 ΜΜ BST
Crangonyx floridanus - Photo (c) Andrew Cannizzaro, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Andrew Cannizzaro
Η ταυτότητα του χρήστη cannizag: Σύνθετο Crangonyx floridanus, Ένα μέλος του Ευμαλακόστρακα (Υφομοταξία Eumalacostraca)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 20, 2024
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 22547