Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joseesgenial2

Ημερομηνία

Νοέμβριος 20, 2023 11:42 ΠΜ -04
Probaenia - Photo (c) Vinícius Rodrigues de Souza, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Vinícius Rodrigues de Souza
Η ταυτότητα του χρήστη cameronramsey: Γένος Probaenia, Ένα μέλος του Χρυσομηλίδες (Οικογένεια Chrysomelidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chatonov

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 3, 2023 08:25 ΠΜ -03
Octuroplata octopustulata - Photo (c) Renato Machado de Sobral, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Renato Machado de Sobral
Η ταυτότητα του χρήστη cameronramsey: Octuroplata octopustulata, Ένα μέλος του Χρυσομηλίδες (Οικογένεια Chrysomelidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stevecsurhes

Ημερομηνία

Νοέμβριος 17, 2023 09:29 ΠΜ AEST
Uroplata girardi - Photo (c) Zoology123, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Zoology123
Η ταυτότητα του χρήστη cameronramsey: Uroplata girardi, Ένα μέλος του Χρυσομηλίδες (Οικογένεια Chrysomelidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stevecsurhes

Ημερομηνία

Νοέμβριος 17, 2023 09:26 ΠΜ AEST
Uroplata girardi - Photo (c) Zoology123, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Zoology123
Η ταυτότητα του χρήστη cameronramsey: Uroplata girardi, Ένα μέλος του Χρυσομηλίδες (Οικογένεια Chrysomelidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stevecsurhes

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2023 04:55 ΜΜ AEST
Octotoma scabripennis - Photo (c) brooks70, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by brooks70
Η ταυτότητα του χρήστη cameronramsey: Octotoma scabripennis, Ένα μέλος του Χρυσομηλίδες (Οικογένεια Chrysomelidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joseesgenial2

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2023 04:52 ΜΜ -04
Heterispa - Photo (c) Lucas Rubio, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Lucas Rubio
Η ταυτότητα του χρήστη cameronramsey: Γένος Heterispa, Ένα μέλος του Χρυσομηλίδες (Οικογένεια Chrysomelidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

geoffreywalker69

Ημερομηνία

Μάρτιος 10, 2016 10:43 ΠΜ AEST
Uroplata girardi - Photo (c) Zoology123, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Zoology123
Η ταυτότητα του χρήστη cameronramsey: Uroplata girardi, Ένα μέλος του Χρυσομηλίδες (Οικογένεια Chrysomelidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

loz65

Ημερομηνία

Νοέμβριος 22, 2023 02:55 ΜΜ AEDT
Octotoma scabripennis - Photo (c) brooks70, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by brooks70
Η ταυτότητα του χρήστη cameronramsey: Octotoma scabripennis, Ένα μέλος του Χρυσομηλίδες (Οικογένεια Chrysomelidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jurassicbro238

Ημερομηνία

Νοέμβριος 5, 2023 09:32 ΠΜ -05
Xenochalepus - Photo (c) C. Mallory, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by C. Mallory
Η ταυτότητα του χρήστη cameronramsey: Γένος Xenochalepus, Ένα μέλος του Χρυσομηλίδες (Οικογένεια Chrysomelidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

helensmith

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2023 01:34 ΜΜ AEDT

Περιγραφή

Doing a good job of shredding the Lantana leaves at Nielsen Park

Octotoma scabripennis - Photo (c) brooks70, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by brooks70
Η ταυτότητα του χρήστη cameronramsey: Octotoma scabripennis, Ένα μέλος του Χρυσομηλίδες (Οικογένεια Chrysomelidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gregtasney

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2023 08:03 ΠΜ AEST
Uroplata girardi - Photo (c) Zoology123, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Zoology123
Η ταυτότητα του χρήστη cameronramsey: Uroplata girardi, Ένα μέλος του Χρυσομηλίδες (Οικογένεια Chrysomelidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hntro

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2023 04:27 ΜΜ AEDT

Περιγραφή

mating on lantana, ~5mm. tentative cv id given the host plant

Octotoma scabripennis - Photo (c) brooks70, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by brooks70
Η ταυτότητα του χρήστη cameronramsey: Octotoma scabripennis, Ένα μέλος του Χρυσομηλίδες (Οικογένεια Chrysomelidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

natashataylor

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2023 10:47 ΠΜ AEST

Τόπος

Lower Oxley Creek (Google, OSM)
Octotoma scabripennis - Photo (c) brooks70, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by brooks70
Η ταυτότητα του χρήστη cameronramsey: Octotoma scabripennis, Ένα μέλος του Χρυσομηλίδες (Οικογένεια Chrysomelidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alew570

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 3, 2023 05:58 ΜΜ EST
Microrhopala vittata - Photo (c) Jimmy Dee, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Jimmy Dee
Η ταυτότητα του χρήστη cameronramsey: Microrhopala vittata, Ένα μέλος του Χρυσομηλίδες (Οικογένεια Chrysomelidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rickowen

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2016 03:35 ΜΜ CDT
Chalepus sanguinicollis - Photo (c) Judy Gallagher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Judy Gallagher
Η ταυτότητα του χρήστη cameronramsey: Chalepus sanguinicollis, Ένα μέλος του Χρυσομηλίδες (Οικογένεια Chrysomelidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joseesgenial2

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 1, 2023 01:00 ΜΜ -04
Uroplata - Photo (c) Mike Plagens, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mike Plagens
Η ταυτότητα του χρήστη cameronramsey: Γένος Uroplata, Ένα μέλος του Χρυσομηλίδες (Οικογένεια Chrysomelidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stevecsurhes

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 3, 2023 10:39 ΠΜ AEST
Uroplata girardi - Photo (c) Zoology123, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Zoology123
Η ταυτότητα του χρήστη cameronramsey: Uroplata girardi, Ένα μέλος του Χρυσομηλίδες (Οικογένεια Chrysomelidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stevecsurhes

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 3, 2023 10:46 ΠΜ AEST
Uroplata girardi - Photo (c) Zoology123, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Zoology123
Η ταυτότητα του χρήστη cameronramsey: Uroplata girardi, Ένα μέλος του Χρυσομηλίδες (Οικογένεια Chrysomelidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicklambert

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2023 09:59 ΠΜ AEDT
Uroplata girardi - Photo (c) Zoology123, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Zoology123
Η ταυτότητα του χρήστη cameronramsey: Uroplata girardi, Ένα μέλος του Χρυσομηλίδες (Οικογένεια Chrysomelidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)

Παρατηρητής

odzala-rm

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2023 01:37 ΜΜ WAT
Lycidae - Photo (c) Fyn Kynd, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Fyn Kynd
Η ταυτότητα του χρήστη cameronramsey: Οικογένεια Lycidae, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sarahhubert

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2018 12:26 ΜΜ CDT
Helocassis clavata - Photo (c) skitterbug, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by skitterbug
Η ταυτότητα του χρήστη cameronramsey: Helocassis clavata, Ένα μέλος του Χρυσομηλίδες (Οικογένεια Chrysomelidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zihuadean

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2023 08:07 ΠΜ CST
Microrhopala pulchella - Photo (c) John Kemner, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by John Kemner
Η ταυτότητα του χρήστη cameronramsey: Microrhopala pulchella, Ένα μέλος του Χρυσομηλίδες (Οικογένεια Chrysomelidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emmguevara

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2023 08:56 ΠΜ CST
Microrhopala perforata - Photo (c) jmmaes, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by jmmaes
Η ταυτότητα του χρήστη cameronramsey: Microrhopala perforata, Ένα μέλος του Χρυσομηλίδες (Οικογένεια Chrysomelidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πτερυγωτά (Υφομοταξία Pterygota)

Παρατηρητής

emmetbn

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2023 11:24 ΠΜ EDT
Ημίπτερα - Photo (c) WonGun Kim, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by WonGun Kim
Η ταυτότητα του χρήστη cameronramsey: Ημίπτερα (Τάξη Hemiptera)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πτερυγωτά (Υφομοταξία Pterygota)

Παρατηρητής

schusoff

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2023 12:26 ΜΜ EDT
Ημίπτερα - Photo (c) WonGun Kim, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by WonGun Kim
Η ταυτότητα του χρήστη cameronramsey: Ημίπτερα (Τάξη Hemiptera)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

coronadogim

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2023 01:39 ΜΜ CST
Xenochalepus maculicollis - Photo (c) Julio Alejandro Álvarez Ruiz, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Julio Alejandro Álvarez Ruiz
Η ταυτότητα του χρήστη cameronramsey: Xenochalepus maculicollis, Ένα μέλος του Χρυσομηλίδες (Οικογένεια Chrysomelidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

roe_brasil

Ημερομηνία

Νοέμβριος 4, 2023 11:58 ΠΜ -03

Περιγραφή

Fotos realizadas durante a 47° Passarinhada contra o porto seco.

Oxychalepus - Photo (c) Cheryl Harleston López Espino, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Cheryl Harleston López Espino
Η ταυτότητα του χρήστη cameronramsey: Γένος Oxychalepus, Ένα μέλος του Χρυσομηλίδες (Οικογένεια Chrysomelidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

klimmi

Ημερομηνία

Νοέμβριος 10, 2023 11:39 ΠΜ -05

Τόπος

Kolumbien (Google, OSM)
Microrhopala columbica - Photo (c) Fabian Klimm, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Fabian Klimm
Η ταυτότητα του χρήστη cameronramsey: Microrhopala columbica, Ένα μέλος του Χρυσομηλίδες (Οικογένεια Chrysomelidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joao_ortolan

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2023 04:19 ΜΜ -03
Octhispa - Photo (c) cecibelgarrido, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη cameronramsey: Γένος Octhispa, Ένα μέλος του Χρυσομηλίδες (Οικογένεια Chrysomelidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juancarlosgarciamorales1

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2019 12:32 ΜΜ CDT
Pentispa bivittaticollis - Photo (c) Juan Carlos Garcia Morales, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Juan Carlos Garcia Morales
Η ταυτότητα του χρήστη cameronramsey: Pentispa bivittaticollis, Ένα μέλος του Χρυσομηλίδες (Οικογένεια Chrysomelidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2023
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 9730