Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

airb28

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2023 08:58 ΠΜ MST

Περιγραφή

Hanging out on picnic table

Leucorrhinia glacialis - Photo (c) Cameron Eckert, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Cameron Eckert
Η ταυτότητα του χρήστη camerondeckert: Leucorrhinia glacialis, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τσίχλα Του Σουαίνσον (Catharus ustulatus)

Παρατηρητής

jozien

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2023 07:19 ΠΜ MST

Τόπος

Yukon, Canada (Google, OSM)
Τσίχλα Του Σουαίνσον - Photo (c) gbudyk, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by gbudyk
Η ταυτότητα του χρήστη camerondeckert: Τσίχλα Του Σουαίνσον (Catharus ustulatus)
Προστέθηκε στις Μάιος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ryleighwhitfield

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2023 06:24 ΜΜ MST
Αμερικανικός Δασότρυγγας - Photo (c) Juan Miguel Artigas Azas, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Juan Miguel Artigas Azas
Η ταυτότητα του χρήστη camerondeckert: Αμερικανικός Δασότρυγγας (Tringa solitaria)
Προστέθηκε στις Μάιος 14, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jozien

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2023 09:58 ΠΜ MST

Τόπος

Yukon, CA-YT, CA (Google, OSM)
Empidonax hammondii - Photo (c) Pablo Lèautaud, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη camerondeckert: Empidonax hammondii, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 09, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shuttergirl

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2023 02:36 ΜΜ EDT
Anax junius - Photo (c) Chad Arment, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Chad Arment
Η ταυτότητα του χρήστη camerondeckert: Anax junius, Ένα μέλος του Ανισόπτερα (Υποτάξη Anisoptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

enspring

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2023 11:43 ΠΜ PDT
Ischnura cervula - Photo (c) Cameron Eckert, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Cameron Eckert
Η ταυτότητα του χρήστη camerondeckert: Ischnura cervula, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Νανοσκιουράκι (Neotamias minimus)

Παρατηρητής

chickadeeee

Ημερομηνία

Απρίλιος 20, 2023 01:25 ΜΜ MST
Νανοσκιουράκι - Photo (c) Cameron Eckert, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Cameron Eckert
Η ταυτότητα του χρήστη camerondeckert: Νανοσκιουράκι (Neotamias minimus)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 21, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dmreeves

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2022 12:06 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Photo Credit: Rod Colvin/USFWS Volunteer

Erpetogomphus compositus - Photo (c) Cameron Eckert, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Cameron Eckert
Η ταυτότητα του χρήστη camerondeckert: Erpetogomphus compositus, Ένα μέλος του Ανισόπτερα (Υποτάξη Anisoptera)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 18, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juliakcarr

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2022 07:32 ΠΜ PDT
Leucorrhinia proxima - Photo (c) Cameron Eckert, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Cameron Eckert
Η ταυτότητα του χρήστη camerondeckert: Leucorrhinia proxima, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 18, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rob21

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2016
Φασιανίδες - Photo (c) Agustín Povedano, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη camerondeckert: Φασιανίδες (Οικογένεια Phasianidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 12, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joachimbertrands

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2022 10:37 ΠΜ MST
Ικτιδίνες - Photo (c) vtmonarch, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by vtmonarch
Η ταυτότητα του χρήστη camerondeckert: Ικτιδίνες (Υποοικογένεια Mustelinae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

guinhvar

Ημερομηνία

Απρίλιος 1, 2023 06:32 ΜΜ MST

Περιγραφή

Sparrow size bird green with black & white wing bars; hooked beak. Seed eater. Male red with same markings

Spinus pinus - Photo (c) Mason Maron, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Mason Maron
Η ταυτότητα του χρήστη camerondeckert: Spinus pinus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 07, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicoledensmore

Ημερομηνία

Απρίλιος 5, 2023 07:17 ΜΜ MST

Τόπος

Mt. Lorne, YT, CA (Google, OSM)
Loxia leucoptera - Photo (c) Philippe Hénault, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Philippe Hénault
Η ταυτότητα του χρήστη camerondeckert: Loxia leucoptera, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 06, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

josephlitke

Ημερομηνία

Μάρτιος 31, 2023 11:25 ΠΜ MST
Lagopus - Photo (c) TroyEcol, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by TroyEcol
Η ταυτότητα του χρήστη camerondeckert: Γένος Lagopus, Ένα μέλος του Φασιανίδες (Οικογένεια Phasianidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 02, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χιονοτσίχλονο (Plectrophenax nivalis)

Παρατηρητής

ryleighwhitfield

Ημερομηνία

Μάρτιος 11, 2023 07:26 ΜΜ MST
Χιονοτσίχλονο - Photo (c) Donna Pomeroy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Donna Pomeroy
Η ταυτότητα του χρήστη camerondeckert: Χιονοτσίχλονο (Plectrophenax nivalis)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κίτρινη Πάρουλα (Setophaga petechia)

Παρατηρητής

ryleighwhitfield

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2022 07:38 ΜΜ MST
Κίτρινη Πάρουλα - Photo (c) Alan Vernon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη camerondeckert: Κίτρινη Πάρουλα (Setophaga petechia)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

touchstone

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2022 02:26 ΜΜ MST
Aeshna - Photo (c) Walwyn, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη camerondeckert: Γένος Aeshna, Ένα μέλος του Ανισόπτερα (Υποτάξη Anisoptera)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 24, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kg-

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2019 11:26 ΠΜ PDT
Ischnura damula - Photo (c) Cameron Eckert, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Cameron Eckert
Η ταυτότητα του χρήστη camerondeckert: Ischnura damula, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aperrier

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2021 07:16 ΜΜ MST

Τόπος

Yukon, Canada (Google, OSM)
Leucorrhinia borealis - Photo (c) Cameron Eckert, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Cameron Eckert
Η ταυτότητα του χρήστη camerondeckert: Leucorrhinia borealis, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sydcannings

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2021 08:09 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Immature sitting down behind adult Herring Gull

Larus glaucescens - Photo (c) karorem, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by karorem
Η ταυτότητα του χρήστη camerondeckert: Larus glaucescens, Ένα μέλος του Γλάροι (Γένος Larus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sydcannings

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2021 05:25 ΜΜ PDT
Larus glaucescens - Photo (c) karorem, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by karorem
Η ταυτότητα του χρήστη camerondeckert: Larus glaucescens, Ένα μέλος του Γλάροι (Γένος Larus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tbelansky

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2021 03:23 ΜΜ MDT
Larus brachyrhynchus - Photo (c) Teale Fristoe, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Teale Fristoe
Η ταυτότητα του χρήστη camerondeckert: Larus brachyrhynchus, Ένα μέλος του Γλάροι (Γένος Larus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Θωρακωτή Σκαλίδρα (Calidris melanotos)

Παρατηρητής

ewren

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2021 10:25 ΠΜ PDT

Τόπος

Yukon Y0B, Canada (Google, OSM)

Περιγραφή

Originally thought it was feigning to pull me off a nest, appeared to actually be injured and unable to fly

Θωρακωτή Σκαλίδρα - Photo (c) Andrew Cannizzaro, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη camerondeckert: Θωρακωτή Σκαλίδρα (Calidris melanotos)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πρασινοκέφαλη Πάπια (Anas platyrhynchos)

Παρατηρητής

ryleighwhitfield

Ημερομηνία

Μάρτιος 11, 2023 09:13 ΜΜ MST

Τόπος

Whitehorse, YT, CA (Google, OSM)
Πρασινοκέφαλη Πάπια - Photo (c) ανώνυμος, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη camerondeckert: Πρασινοκέφαλη Πάπια (Anas platyrhynchos)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ddlshart

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2022 08:01 ΠΜ -06
Hydrobates - Photo (c) Jeremy Barker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jeremy Barker
Η ταυτότητα του χρήστη camerondeckert: Γένος Hydrobates, Ένα μέλος του Ρινοτρυπόμορφα (Τάξη Procellariiformes)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 16, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeffreypeter

Ημερομηνία

Μάρτιος 3, 2023 12:21 ΜΜ MST

Περιγραφή

one individual perched above compost bin for ~6 hours

Aegolius acadicus - Photo (c) Zane Shantz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Zane Shantz
Η ταυτότητα του χρήστη camerondeckert: Aegolius acadicus, Ένα μέλος του Γλαύκα (Τάξη Strigiformes)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sydcannings

Ημερομηνία

Απρίλιος 20, 2020 12:12 ΜΜ PDT

Περιγραφή

sorry about poor photo quality; wing pattern visible in second photo. Calling typical "che-dit"

Corthylio calendula - Photo (c) Jonathan Eisen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Jonathan Eisen
Η ταυτότητα του χρήστη camerondeckert: Corthylio calendula, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 15, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brucebennett

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2020 10:13 ΠΜ PDT
Spizella passerina - Photo (c) Ad Konings, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ad Konings
Η ταυτότητα του χρήστη camerondeckert: Spizella passerina, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 21, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

josh_vandermeulen

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2021 11:04 ΠΜ EDT
Micrathyria atra - Photo (c) Cameron Eckert, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Cameron Eckert
Η ταυτότητα του χρήστη camerondeckert: Micrathyria atra, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gaudettelaura

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2016 11:22 ΠΜ EDT

Τόπος

Panama (Google, OSM)
Perissolestes remotus - Photo (c) Laura Gaudette, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Laura Gaudette
Η ταυτότητα του χρήστη camerondeckert: Perissolestes remotus, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 16, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 2771