Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jimnorton

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2023 12:06 ΜΜ MDT

Τόπος

Santa Fe, NM, US (Google, OSM)
Echinocereus triglochidiatus triglochidiatus - Photo (c) stinglessbee, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by stinglessbee
Η ταυτότητα του χρήστη cactus-d: Echinocereus triglochidiatus ssp. triglochidiatus, Ένα μέλος του Κάκτος (Οικογένεια Cactaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thebark

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2023 09:48 ΠΜ CDT

Τόπος

Lubbock, TX, USA (Google, OSM)
Escobaria vivipara - Photo (c) Kyla Rushton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kyla Rushton
Η ταυτότητα του χρήστη cactus-d: Escobaria vivipara, Ένα μέλος του Κάκτος (Οικογένεια Cactaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bacchusrock

Ημερομηνία

Μάιος 2023
Epithelantha micromeris - Photo (c) Lex García, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Lex García
Η ταυτότητα του χρήστη cactus-d: Epithelantha micromeris, Ένα μέλος του Κάκτος (Οικογένεια Cactaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kristingrahmann

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2023 01:14 ΜΜ CDT
Homalocephala texensis - Photo (c) Jerry Oldenettel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη cactus-d: Homalocephala texensis, Ένα μέλος του Κάκτος (Οικογένεια Cactaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lunar6

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2023 01:19 ΜΜ MST
Mammillaria grahamii - Photo (c) Mike and Zahra, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη cactus-d: Mammillaria grahamii, Ένα μέλος του Κάκτος (Οικογένεια Cactaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 28, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bacchusrock

Ημερομηνία

Μάιος 2023
Epithelantha micromeris - Photo (c) Lex García, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Lex García
Η ταυτότητα του χρήστη cactus-d: Epithelantha micromeris, Ένα μέλος του Κάκτος (Οικογένεια Cactaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

burrogirl

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2023 01:27 ΜΜ MST
Mammillaria grahamii - Photo (c) Mike and Zahra, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη cactus-d: Mammillaria grahamii, Ένα μέλος του Κάκτος (Οικογένεια Cactaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

richshipley

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2023 10:09 ΠΜ PDT
Opuntia basilaris - Photo (c) Katy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Katy
Η ταυτότητα του χρήστη cactus-d: Opuntia basilaris, Ένα μέλος του Κάκτος (Οικογένεια Cactaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bobnieman

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2023 12:20 ΜΜ MDT
Coryphantha macromeris macromeris - Photo (c) jamesdvonloh, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη cactus-d: Coryphantha macromeris ssp. macromeris, Ένα μέλος του Κάκτος (Οικογένεια Cactaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maha34

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2023 04:40 ΜΜ CDT
Homalocephala texensis - Photo (c) Jerry Oldenettel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη cactus-d: Homalocephala texensis, Ένα μέλος του Κάκτος (Οικογένεια Cactaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rdsage

Ημερομηνία

Μάρτιος 30, 2023 07:19 ΜΜ -03

Περιγραφή

This cactus shows only a small part of its "body" above ground. Most of the cactus is underground.

Plants were not uncommon, but difficult to see because they were so low to the ground. They grow in the cracks between larger flakes of rock (picture 5).

Parodia mammulosa - Photo (c) José Luis Barberán, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by José Luis Barberán
Η ταυτότητα του χρήστη cactus-d: Parodia mammulosa, Ένα μέλος του Κάκτος (Οικογένεια Cactaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 28, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jhinder2

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2023 03:34 ΜΜ MDT
Pediocactus simpsonii - Photo (c) Jimena Golcher-Benavides, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jimena Golcher-Benavides
Η ταυτότητα του χρήστη cactus-d: Pediocactus simpsonii, Ένα μέλος του Κάκτος (Οικογένεια Cactaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christopherbentley04

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)
Hamatocactus setispinus - Photo (c) Ad Konings, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ad Konings
Η ταυτότητα του χρήστη cactus-d: Hamatocactus setispinus, Ένα μέλος του Κάκτος (Οικογένεια Cactaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 28, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jamie692

Ημερομηνία

Μάιος 2023
Echinocereus engelmannii fasciculatus - Photo (c) Lance and Erin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη cactus-d: Echinocereus engelmannii ssp. fasciculatus, Ένα μέλος του Κάκτος (Οικογένεια Cactaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 28, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christopherbentley04

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)
Ancistrocactus brevihamatus brevihamatus - Photo (c) USFWS Endangered Species, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη cactus-d: Ancistrocactus brevihamatus ssp. brevihamatus, Ένα μέλος του Κάκτος (Οικογένεια Cactaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 28, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christopherbentley04

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)
Ancistrocactus brevihamatus brevihamatus - Photo (c) USFWS Endangered Species, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη cactus-d: Ancistrocactus brevihamatus ssp. brevihamatus, Ένα μέλος του Κάκτος (Οικογένεια Cactaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 28, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kaivictor

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2023 09:53 ΠΜ MDT
Pediocactus simpsonii - Photo (c) Jimena Golcher-Benavides, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jimena Golcher-Benavides
Η ταυτότητα του χρήστη cactus-d: Pediocactus simpsonii, Ένα μέλος του Κάκτος (Οικογένεια Cactaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lauralaska66

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2023 05:14 ΜΜ PDT
Opuntia basilaris - Photo (c) Katy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Katy
Η ταυτότητα του χρήστη cactus-d: Opuntia basilaris, Ένα μέλος του Κάκτος (Οικογένεια Cactaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ecgawa

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2023 03:23 ΜΜ CDT

Τόπος

Lawton, OK, US (Google, OSM)
Escobaria vivipara - Photo (c) Kyla Rushton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kyla Rushton
Η ταυτότητα του χρήστη cactus-d: Escobaria vivipara, Ένα μέλος του Κάκτος (Οικογένεια Cactaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mikeizzle_

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2023 06:59 ΜΜ MDT
Opuntia polyacantha - Photo (c) Michael J. Oldham, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Michael J. Oldham
Η ταυτότητα του χρήστη cactus-d: Opuntia polyacantha, Ένα μέλος του Κάκτος (Οικογένεια Cactaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 28, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sandraih

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2023 02:59 ΜΜ CST
Coryphantha elephantidens - Photo (c) jessicaabarca, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη cactus-d: Coryphantha elephantidens, Ένα μέλος του Κάκτος (Οικογένεια Cactaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 28, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reybal

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2023 10:00 ΠΜ CST

Τόπος

terra serena (Google, OSM)
Neolloydia conoidea - Photo (c) lalombrises, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by lalombrises
Η ταυτότητα του χρήστη cactus-d: Neolloydia conoidea, Ένα μέλος του Κάκτος (Οικογένεια Cactaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reybal

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2023 09:50 ΠΜ CST

Τόπος

25366, México (Google, OSM)
Neolloydia conoidea - Photo (c) lalombrises, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by lalombrises
Η ταυτότητα του χρήστη cactus-d: Neolloydia conoidea, Ένα μέλος του Κάκτος (Οικογένεια Cactaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

david7630

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2023 08:22 ΜΜ CDT
Echinocereus reichenbachii perbellus - Photo (c) Nathan Taylor, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nathan Taylor
Η ταυτότητα του χρήστη cactus-d: Echinocereus reichenbachii ssp. perbellus, Ένα μέλος του Κάκτος (Οικογένεια Cactaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 28, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

linhnguyen2023

Ημερομηνία

Μάιος 2023
Ferocactus viridescens viridescens - Photo (c) Jim Roberts, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jim Roberts
Η ταυτότητα του χρήστη cactus-d: Ferocactus viridescens ssp. viridescens, Ένα μέλος του Κάκτος (Οικογένεια Cactaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hannahl23

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2023 04:32 ΜΜ MDT
Pediocactus simpsonii - Photo (c) Jimena Golcher-Benavides, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jimena Golcher-Benavides
Η ταυτότητα του χρήστη cactus-d: Pediocactus simpsonii, Ένα μέλος του Κάκτος (Οικογένεια Cactaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

g_vladimir_hr

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2023 05:43 ΜΜ CDT
Coryphantha sulcata - Photo (c) nickscott, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by nickscott
Η ταυτότητα του χρήστη cactus-d: Coryphantha sulcata, Ένα μέλος του Κάκτος (Οικογένεια Cactaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

g_vladimir_hr

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2023 05:43 ΜΜ CDT
Coryphantha sulcata - Photo (c) nickscott, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by nickscott
Η ταυτότητα του χρήστη cactus-d: Coryphantha sulcata, Ένα μέλος του Κάκτος (Οικογένεια Cactaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

g_vladimir_hr

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2023 05:42 ΜΜ CDT
Ancistrocactus brevihamatus - Photo (c) tuff13, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by tuff13
Η ταυτότητα του χρήστη cactus-d: Ancistrocactus brevihamatus, Ένα μέλος του Κάκτος (Οικογένεια Cactaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

g_vladimir_hr

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2023 05:41 ΜΜ CDT
Ancistrocactus brevihamatus - Photo (c) tuff13, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by tuff13
Η ταυτότητα του χρήστη cactus-d: Ancistrocactus brevihamatus, Ένα μέλος του Κάκτος (Οικογένεια Cactaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 106158