Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wildmare64

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2023 01:56 ΜΜ PDT
Hydrophyllum tenuipes - Photo (c) Charlie Levin, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Charlie Levin
Η ταυτότητα του χρήστη c_michael_hogan: Hydrophyllum tenuipes, Ένα μέλος του Βοραγινοειδή (Οικογένεια Boraginaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγριοράδικο (Taraxacum officinale)

Παρατηρητής

mercedes-fletcher

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 26, 2023 01:53 ΜΜ EST
Αγριοράδικο - Photo (c) stremblay21, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by stremblay21
Η ταυτότητα του χρήστη c_michael_hogan: Αγριοράδικο (Taraxacum officinale)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 26, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

laurenbd

Ημερομηνία

Μάρτιος 13, 2023 05:19 ΜΜ EDT
Ophioglossum - Photo (c) elke_erb, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη c_michael_hogan: Γένος Ophioglossum, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τιπουλίδες (Οικογένεια Tipulidae)

Παρατηρητής

mantrinee_318

Ημερομηνία

Μάρτιος 22, 2023 02:20 ΜΜ +07
Τιπουλίδες - Photo (c) whrenwraith, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη c_michael_hogan: Τιπουλίδες (Οικογένεια Tipulidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rachellayne149

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2023 03:43 ΜΜ EDT
Viola rotundifolia - Photo (c) roy pilcher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by roy pilcher
Η ταυτότητα του χρήστη c_michael_hogan: Viola rotundifolia, Ένα μέλος του Μαλπιγειώδη (Τάξη Malpighiales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βομβυκοειδή (Υπεροικογένεια Bombycoidea)

Παρατηρητής

stcampbel

Ημερομηνία

Μάρτιος 24, 2023 01:14 ΜΜ EDT
Βομβυκοειδή - Photo (c) Laura Habel, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη c_michael_hogan: Βομβυκοειδή (Υπεροικογένεια Bombycoidea)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 25, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

allison_athena_autry

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2023 11:03 ΠΜ PST
Cercis occidentalis - Photo (c) Todd Ramsden, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Todd Ramsden
Η ταυτότητα του χρήστη c_michael_hogan: Cercis occidentalis, Ένα μέλος του Κυαμοειδή (Οικογένεια Fabaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mantrinee_318

Ημερομηνία

Μάρτιος 22, 2023 11:50 ΠΜ +07
Junonia iphita - Photo (c) CheongWeei Gan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by CheongWeei Gan
Η ταυτότητα του χρήστη c_michael_hogan: Junonia iphita, Ένα μέλος του Νυμφαλίνες (Υποοικογένεια Nymphalinae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

possiblewalrus

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2021

Τόπος

Arizona, US (Google, OSM)
Ferocactus wislizeni - Photo (c) Jay Keller, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jay Keller
Η ταυτότητα του χρήστη c_michael_hogan: Ferocactus wislizeni, Ένα μέλος του Κάκτος (Οικογένεια Cactaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

possiblewalrus

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2023 10:55 ΠΜ CDT
Exidia - Photo (c) Kirk Rumple, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Kirk Rumple
Η ταυτότητα του χρήστη c_michael_hogan: Γένος Exidia, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

possiblewalrus

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2023 07:04 ΜΜ CDT

Περιγραφή

velvet foot ?

Physalacriaceae - Photo (c) Nathan Wilson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη c_michael_hogan: Οικογένεια Physalacriaceae, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

susiepetrie

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2016 05:58 ΜΜ PDT
Aphyllon franciscanum - Photo (c) David Greenberger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by David Greenberger
Η ταυτότητα του χρήστη c_michael_hogan: Aphyllon franciscanum, Ένα μέλος του Οροβάγχες (Φυλή Orobancheae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

suncana

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2023 08:37 ΠΜ SAST
Ardisia crenata - Photo (c) Tatters ✾, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη c_michael_hogan: Ardisia crenata, Ένα μέλος του Μυρσινοειδή (Υποοικογένεια Myrsinoideae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

suncana

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2023 08:27 ΠΜ SAST
Lobelia - Photo (c) floydgriffith, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη c_michael_hogan: Γένος Lobelia, Ένα μέλος του Αστερώδη (Τάξη Asterales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hiedi_kuenzli

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 10, 2023 10:40 ΠΜ EST
Fomitopsis betulina - Photo (c) Richard Jacob, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Richard Jacob
Η ταυτότητα του χρήστη c_michael_hogan: Fomitopsis betulina, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

suncana

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2023 08:24 ΠΜ SAST
Impatiens hochstetteri - Photo (c) markus lilje, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by markus lilje
Η ταυτότητα του χρήστη c_michael_hogan: Impatiens hochstetteri, Ένα μέλος του Ερεικώδη (Τάξη Ericales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 19, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

suncana

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2023 08:37 ΠΜ SAST
Μαγνολιόψιδα - Photo (c) KC Kasem, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by KC Kasem
Η ταυτότητα του χρήστη c_michael_hogan: Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 19, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

suncana

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2023 08:27 ΠΜ SAST
Μαγνολιόψιδα - Photo (c) KC Kasem, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by KC Kasem
Η ταυτότητα του χρήστη c_michael_hogan: Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 19, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

suncana

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2023 08:24 ΠΜ SAST
Impatiens - Photo (c) Dominicus Johannes Bergsma, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη c_michael_hogan: Γένος Impatiens, Ένα μέλος του Ερεικώδη (Τάξη Ericales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 19, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευφορβιοειδή (Οικογένεια Euphorbiaceae)

Παρατηρητής

suncana

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2023 08:37 ΠΜ SAST
Ευφορβιοειδή - Photo (c) jrebman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by jrebman
Η ταυτότητα του χρήστη c_michael_hogan: Ευφορβιοειδή (Οικογένεια Euphorbiaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 19, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bridgetspencer

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 18, 2023 04:00 ΜΜ PST

Περιγραφή

Form A

Doto amyra - Photo (c) Robin Gwen Agarwal, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Robin Gwen Agarwal
Η ταυτότητα του χρήστη c_michael_hogan: Doto amyra, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 19, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rachellayne149

Ημερομηνία

Μάρτιος 5, 2023 01:53 ΜΜ EST

Τόπος

Cullowhee, NC, USA (Google, OSM)
Viola sororia - Photo (c) Erika Betts, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Erika Betts
Η ταυτότητα του χρήστη c_michael_hogan: Viola sororia, Ένα μέλος του Μαλπιγειώδη (Τάξη Malpighiales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 18, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

happygolucky_mel

Ημερομηνία

Ιανουάριος 28, 2023 01:09 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

The largest ant I've seen in New Zealand. At least 10mm long; I measured it with my ruler but it wouldn't stay still to be photographed with it. It was by itself, no others seen in the 5mins I observed it.

Austroponera - Photo (c) Amanda Black, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Amanda Black
Η ταυτότητα του χρήστη c_michael_hogan: Γένος Austroponera, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 16, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marinajoelle188

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2023

Τόπος

New Jersey, US (Google, OSM)
Archilochus colubris - Photo (c) fiddleman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by fiddleman
Η ταυτότητα του χρήστη c_michael_hogan: Archilochus colubris, Ένα μέλος του Κολίμπρι (Οικογένεια Trochilidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 15, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marinajoelle188

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2023

Τόπος

New Jersey, US (Google, OSM)
Archilochus - Photo (c) Vicki DeLoach, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη c_michael_hogan: Γένος Archilochus, Ένα μέλος του Κολίμπρι (Οικογένεια Trochilidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 15, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kylarodg

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2022 03:15 ΜΜ CDT
Desmodium - Photo (c) Dan Mullen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη c_michael_hogan: Γένος Desmodium, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 14, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βουνοφτελιά (Ulmus glabra)

Παρατηρητής

viktoriabilous

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2022 09:45 ΠΜ MSK
Βουνοφτελιά - Photo (c) pluralzed, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη c_michael_hogan: Βουνοφτελιά (Ulmus glabra)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 14, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

viktoriabilous

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2022 09:47 ΠΜ MSK
Quercus petraea - Photo (c) Tig, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Tig
Η ταυτότητα του χρήστη c_michael_hogan: Quercus petraea, Ένα μέλος του Βελανιδιά (Τμήμα Quercus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 14, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sarahwetterer

Ημερομηνία

Ιούνιος 2021

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)
Sacoila lanceolata - Photo (c) dwittkower, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη c_michael_hogan: Sacoila lanceolata, Ένα μέλος του Ορχιδοειδή (Υποοικογένεια Orchidoideae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 14, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

claudiarose

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2023

Περιγραφή

Interested in the beers

Carpophilinae - Photo (c) Even Dankowicz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Even Dankowicz
Η ταυτότητα του χρήστη c_michael_hogan: Υποοικογένεια Carpophilinae, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 13, 2023
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 11107