Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ugnezzz

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2022 04:20 PM EEST
Thymelicus - Photo (c) Paul Cools, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paul Cools
Η ταυτότητα του χρήστη c_michael_hogan: Γένος Thymelicus, Ένα μέλος του Εσπερίδες (Οικογένεια Hesperiidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 07, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ugnezzz

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2022 03:42 PM EEST
Ochlodes - Photo (c) Didier, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη c_michael_hogan: Γένος Ochlodes, Ένα μέλος του Εσπερίδες (Οικογένεια Hesperiidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 07, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λουσίλια (Γένος Lucilia)

Παρατηρητής

bugologist_beth

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2022 07:51 PM EDT
Λουσίλια - Photo (c) Chris Moody, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη c_michael_hogan: Λουσίλια (Γένος Lucilia)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bugologist_beth

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2022 06:30 PM EDT
Yponomeuta - Photo (c) Donald Hobern, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη c_michael_hogan: Γένος Yponomeuta, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

crlevy

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2022 01:07 PM CST
Werauhia - Photo (c) Terry Gosliner, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Terry Gosliner
Η ταυτότητα του χρήστη c_michael_hogan: Γένος Werauhia, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stcampbel

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2022 10:35 PM EDT
Euphyia intermediata - Photo (c) Jim Johnson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Jim Johnson
Η ταυτότητα του χρήστη c_michael_hogan: Euphyia intermediata, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 05, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aragoncielo

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2022 09:40 AM MDT
Limenitis - Photo (c) David Marvin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη c_michael_hogan: Γένος Limenitis, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 05, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λεπτινοτάρσα (Γένος Leptinotarsa)

Παρατηρητής

aragoncielo

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2022 07:20 PM MDT
Λεπτινοτάρσα - Photo (c) Steven Mlodinow, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Steven Mlodinow
Η ταυτότητα του χρήστη c_michael_hogan: Λεπτινοτάρσα (Γένος Leptinotarsa)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 05, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

endromidae

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2022 11:45 PM CEST

Τόπος

Nistertal (Google, OSM)
Hofmannophila - Photo (c) vuk, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη c_michael_hogan: Γένος Hofmannophila, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 04, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chrissen

Ημερομηνία

Νοέμβριος 20, 2020 12:43 PM UTC

Περιγραφή

in flower widely across the area

Pterophylla racemosa - Photo (c) Murray NZ, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Murray Dawson
Η ταυτότητα του χρήστη c_michael_hogan: Pterophylla racemosa, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 04, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arklady

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2019 08:39 AM PDT
Clinocottus analis - Photo (c) old-bean-adams, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by old-bean-adams
Η ταυτότητα του χρήστη c_michael_hogan: Clinocottus analis, Ένα μέλος του Περκόμορφα (Τάξη Perciformes)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gautamliza

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2020 10:33 AM UTC

Τόπος

Normal, IL, US (Google, OSM)
Miscanthus - Photo (c) Ariel White, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Ariel White
Η ταυτότητα του χρήστη c_michael_hogan: Γένος Miscanthus, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

happyhat

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2022 03:39 PM CDT
Ambrosia trifida - Photo (c) gwen_cox, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη c_michael_hogan: Ambrosia trifida, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 03, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lady-longlegs94

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2022 04:47 PM ADT
Hylocomium splendens - Photo (c) Sheila, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη c_michael_hogan: Hylocomium splendens, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 03, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stcampbel

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2022 01:41 PM EDT
Polygonia interrogationis - Photo (c) Kent McFarland, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη c_michael_hogan: Polygonia interrogationis, Ένα μέλος του Πολυγωνία (Γένος Polygonia)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 03, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maya5s

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2022 12:12 PM NZST
Phormium tenax - Photo (c) Steve Attwood, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη c_michael_hogan: Phormium tenax, Ένα μέλος του Ασφοδελοειδή (Οικογένεια Asphodelaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 02, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maya5s

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2022 01:04 PM NZST
Austroderia - Photo (c) Murray NZ, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Murray Dawson
Η ταυτότητα του χρήστη c_michael_hogan: Γένος Austroderia, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 02, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

berny_dele_roses

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2022 12:10 PM -04
Oxalis gigantea - Photo (c) Ben Lyle Bedard, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Ben Lyle Bedard
Η ταυτότητα του χρήστη c_michael_hogan: Oxalis gigantea, Ένα μέλος του Οξαλίδα (Υπογένος Oxalis)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 02, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

debbiegiroux

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2022 04:45 PM CDT
Amorpha fruticosa - Photo (c) Andreas Rockstein, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη c_michael_hogan: Amorpha fruticosa, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rachellayne149

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2022 11:14 PM EDT
Cenopis - Photo (c) Jim Vargo at Moth Photographers Group, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη c_michael_hogan: Γένος Cenopis, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 30, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stcampbel

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2022 04:54 PM EDT
Cryptachaea - Photo (c) Lila, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Lila
Η ταυτότητα του χρήστη c_michael_hogan: Γένος Cryptachaea, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 30, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σφένδαμος (Γένος Acer)

Παρατηρητής

laren_pudek

Ημερομηνία

Η ημερομηνία λείπει

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία
Σφένδαμος - Photo (c) Ed Hass, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ed Hass
Η ταυτότητα του χρήστη c_michael_hogan: Σφένδαμος (Γένος Acer)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 30, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rachel_likes_nature

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2022 07:40 PM PDT

Τόπος

Clovis, CA, US (Google, OSM)
Colonus hesperus - Photo (c) joshuasexton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by joshuasexton
Η ταυτότητα του χρήστη c_michael_hogan: Colonus hesperus, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 30, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rachel_likes_nature

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2022 07:40 PM PDT

Τόπος

Clovis, CA, US (Google, OSM)
Salticinae - Photo (c) Jay Sun Len, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jay Sun Len
Η ταυτότητα του χρήστη c_michael_hogan: Υποοικογένεια Salticinae, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rachellayne149

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2022 11:30 PM EDT

Τόπος

Cullowhee, NC, USA (Google, OSM)
Acronicta - Photo (c) Ken-ichi Ueda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Ken-ichi Ueda
Η ταυτότητα του χρήστη c_michael_hogan: Γένος Acronicta, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stcampbel

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2022 02:31 PM EDT

Περιγραφή

Not sure what’s happening here

Hybos - Photo (c) Marcello Consolo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη c_michael_hogan: Γένος Hybos, Ένα μέλος του Εμπιδοειδή (Υπεροικογένεια Empidoidea)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stcampbel

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2022 03:42 PM EDT
Dolichopus - Photo (c) Philip Mark Osso, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Philip Mark Osso
Η ταυτότητα του χρήστη c_michael_hogan: Γένος Dolichopus, Ένα μέλος του Εμπιδοειδή (Υπεροικογένεια Empidoidea)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elvarobinson

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2021 07:26 AM AEST
Salsa fuliginata - Photo (c) Reiner Richter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Reiner Richter
Η ταυτότητα του χρήστη c_michael_hogan: Salsa fuliginata, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 28, 2022
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πτερυγωτά (Υφομοταξία Pterygota)

Παρατηρητής

stcampbel

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2022 03:43 PM EDT

Περιγραφή

See through larvae maybe hoverfly or wasp?

Panchaetothripidae - Photo (c) Rebecca Marschall, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Rebecca Marschall
Η ταυτότητα του χρήστη c_michael_hogan: Οικογένεια Panchaetothripidae, Ένα μέλος του Θυσανόπτερα (Τάξη Thysanoptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 28, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anna22

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2022 02:02 PM CAT

Τόπος

Chobe, BW (Google, OSM)
Mylothris agathina - Photo (c) Martin Grimm, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη c_michael_hogan: Mylothris agathina, Ένα μέλος του Πιερίνες (Υποοικογένεια Pierinae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 28, 2022
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 10039