Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ellurasanctuary

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2021

Περιγραφή

~9mm long
It's got coloured wings, longer than the body and a short tongue which don't match Flower-loving flies very well.
However the body patterns line up well.

Anabarhynchus - Photo (c) Danilo Hegg, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη bushfly: Γένος Anabarhynchus, Ένα μέλος του Ορθόρραφα (Ανθυποτάξη Orthorrhapha)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dianadavey

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2021 09:30 PM AEDT
Anabarhynchus plumbeoides - Photo (c) s w, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Shaun Winterton
Η ταυτότητα του χρήστη bushfly: Anabarhynchus plumbeoides, Ένα μέλος του Ορθόρραφα (Ανθυποτάξη Orthorrhapha)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 20, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

roxylaz

Ημερομηνία

Οκτώβριος 6, 2021 04:02 PM AEDT
Anabarhynchus - Photo (c) Danilo Hegg, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη bushfly: Γένος Anabarhynchus, Ένα μέλος του Ορθόρραφα (Ανθυποτάξη Orthorrhapha)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

twan3253

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2021 03:32 PM AEST
Anabarhynchus maritimus - Photo (c) Simon Grove, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Simon Grove (TMAG)
Η ταυτότητα του χρήστη bushfly: Anabarhynchus maritimus, Ένα μέλος του Ορθόρραφα (Ανθυποτάξη Orthorrhapha)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reiner

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2019 10:25 AM AEST

Περιγραφή

sorry about bad pics - it was camera shy

Anabarhynchus striatifrons - Photo (c) Reiner Richter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη bushfly: Anabarhynchus striatifrons, Ένα μέλος του Ορθόρραφα (Ανθυποτάξη Orthorrhapha)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 18, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

questagame

Ημερομηνία

Αύγουστος 2018

Τόπος

Queensland, AU (Google, OSM)

Περιγραφή

Sighting and photos (c) sandra_tuszynska.
Field Notes - Larva found in potted soil. About 2cm long. Seethrough in abdomen area with intestinrs visible.

Asiloidea - Photo (c) Steven Mlodinow, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη bushfly: Υπεροικογένεια Asiloidea, Ένα μέλος του Ορθόρραφα (Ανθυποτάξη Orthorrhapha)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kerrileeharris

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1, 2020 08:39 AM AEDT

Περιγραφή

first time I've seen (noticed) this species

Dasybasis gentilis - Photo (c) Keith Martin-Smith, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη bushfly: Dasybasis gentilis, Ένα μέλος του Ορθόρραφα (Ανθυποτάξη Orthorrhapha)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 16, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

williambrockelsby

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2021 01:47 AM NZDT
Anabarhynchus - Photo (c) Danilo Hegg, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη bushfly: Γένος Anabarhynchus, Ένα μέλος του Ορθόρραφα (Ανθυποτάξη Orthorrhapha)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 13, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kerrileeharris

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2021 03:09 PM AEDT

Περιγραφή

in low heath near the coast, on a warm day with light winds

Anabarhynchus - Photo (c) Danilo Hegg, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη bushfly: Γένος Anabarhynchus, Ένα μέλος του Ορθόρραφα (Ανθυποτάξη Orthorrhapha)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 13, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reiner

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2018 11:51 AM AEST
Anabarhynchus ornatifrons - Photo (c) Reiner Richter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη bushfly: Anabarhynchus ornatifrons, Ένα μέλος του Ορθόρραφα (Ανθυποτάξη Orthorrhapha)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 06, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

malcolm_in_townsville

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2020 10:02 AM AEST
Anabarhynchus ornatifrons - Photo (c) Reiner Richter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη bushfly: Anabarhynchus ornatifrons, Ένα μέλος του Ορθόρραφα (Ανθυποτάξη Orthorrhapha)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 06, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reiner

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2018 10:03 AM AEST
Anabarhynchus ornatifrons - Photo (c) Reiner Richter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη bushfly: Anabarhynchus ornatifrons, Ένα μέλος του Ορθόρραφα (Ανθυποτάξη Orthorrhapha)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 06, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reiner

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2018 03:27 PM AEST
Anabarhynchus ornatifrons - Photo (c) Reiner Richter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη bushfly: Anabarhynchus ornatifrons, Ένα μέλος του Ορθόρραφα (Ανθυποτάξη Orthorrhapha)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 06, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reiner

Ημερομηνία

Αύγουστος 31, 2018 08:09 AM AEST
Anabarhynchus ornatifrons - Photo (c) Reiner Richter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη bushfly: Anabarhynchus ornatifrons, Ένα μέλος του Ορθόρραφα (Ανθυποτάξη Orthorrhapha)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 06, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reiner

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2019 07:40 AM AEST
Anabarhynchus ornatifrons - Photo (c) Reiner Richter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη bushfly: Anabarhynchus ornatifrons, Ένα μέλος του Ορθόρραφα (Ανθυποτάξη Orthorrhapha)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 06, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reiner

Ημερομηνία

Αύγουστος 17, 2019 08:22 PM AEST
Anabarhynchus queenslandensis - Photo (c) Reiner Richter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη bushfly: Anabarhynchus queenslandensis, Ένα μέλος του Ορθόρραφα (Ανθυποτάξη Orthorrhapha)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 06, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rover-rod

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2020 03:02 PM AEDT
Anabarhynchus - Photo (c) Danilo Hegg, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη bushfly: Γένος Anabarhynchus, Ένα μέλος του Ορθόρραφα (Ανθυποτάξη Orthorrhapha)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 06, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shaun-winterton

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 12, 2017 09:15 AM PST
Anabarhynchus niveus - Photo (c) Shaun Winterton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη bushfly: Anabarhynchus niveus, Ένα μέλος του Ορθόρραφα (Ανθυποτάξη Orthorrhapha)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 01, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cinclosoma

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2021 10:08 AM AEST
Anabarhynchus - Photo (c) Danilo Hegg, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη bushfly: Γένος Anabarhynchus, Ένα μέλος του Ορθόρραφα (Ανθυποτάξη Orthorrhapha)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 13, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reiner

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 10, 2020 12:07 PM AEDT
Η ταυτότητα του χρήστη bushfly: Anabarhynchus kangaroo, Ένα μέλος του Ορθόρραφα (Ανθυποτάξη Orthorrhapha)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 02, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dhobern

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 22, 2021 12:25 AM AEDT

Περιγραφή

Sample from Malaise trap, Aranda, ACT, Australia, 12-19 February 2021

Anabarhynchus plumbeoides - Photo (c) s w, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Shaun Winterton
Η ταυτότητα του χρήστη bushfly: Anabarhynchus plumbeoides, Ένα μέλος του Ορθόρραφα (Ανθυποτάξη Orthorrhapha)
Προστέθηκε στις Μάιος 16, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harveyperkins

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2019 11:50 AM AEDT
Anabarhynchus planifrons - Photo (c) nomennudum, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη bushfly: Anabarhynchus planifrons, Ένα μέλος του Ορθόρραφα (Ανθυποτάξη Orthorrhapha)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 10, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harveyperkins

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2019 01:45 PM AEDT
Anabarhynchus planifrons - Photo (c) nomennudum, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη bushfly: Anabarhynchus planifrons, Ένα μέλος του Ορθόρραφα (Ανθυποτάξη Orthorrhapha)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 09, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davidsando

Ημερομηνία

Μάρτιος 1, 2021 04:29 PM ACDT
Bathypogon - Photo (c) Lek Khauv, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη bushfly: Γένος Bathypogon, Ένα μέλος του Ασιλίδες (Οικογένεια Asilidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 08, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davidsando

Ημερομηνία

Μάρτιος 5, 2021 11:39 AM ACDT
Bathypogon - Photo (c) Lek Khauv, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη bushfly: Γένος Bathypogon, Ένα μέλος του Ασιλίδες (Οικογένεια Asilidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 08, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

simono

Ημερομηνία

Ιανουάριος 16, 2021 09:31 AM AWST

Περιγραφή

Unusually flattened posture at rest. Body length about 1cm.

Bathypogon - Photo (c) Lek Khauv, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη bushfly: Γένος Bathypogon, Ένα μέλος του Ασιλίδες (Οικογένεια Asilidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 08, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mich_1

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 11, 2020 12:24 AM +11
Blepharotes splendidissimus - Photo (c) Reiner Richter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη bushfly: Blepharotes splendidissimus, Ένα μέλος του Ασιλίδες (Οικογένεια Asilidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 13, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rover-rod

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 22, 2021 09:46 AM AEDT
Asilinae - Photo (c) Steve Reekie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη bushfly: Υποοικογένεια Asilinae, Ένα μέλος του Ασιλίδες (Οικογένεια Asilidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 13, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reiner

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 27, 2021 02:19 PM AEDT
Asilinae - Photo (c) Steve Reekie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη bushfly: Υποοικογένεια Asilinae, Ένα μέλος του Ασιλίδες (Οικογένεια Asilidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 13, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jb2602

Ημερομηνία

Ιανουάριος 22, 2019 11:46 PM AEDT

Τόπος

Ainslie, ACT (Google, OSM)
Dasybasis circumdata - Photo (c) jb2602, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη bushfly: Dasybasis circumdata, Ένα μέλος του Ορθόρραφα (Ανθυποτάξη Orthorrhapha)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 10, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 68