Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amanda1259

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2021 01:17 PM EDT

Περιγραφή

Seen at Silver Springs, near Ocala FL. Tail was not blue.

Aspidoscelis sexlineatus - Photo (c) rsnyder11, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη buffleheads: Aspidoscelis sexlineatus, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 20, 2021.
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καφέ Γεράκι Falco berigora

Παρατηρητής

ranger_vanessa

Ημερομηνία

Ιανουάριος 25, 2018 06:50 PM AEDT

Τόπος

Victoria, AU (Google, OSM)

Περιγραφή

Habitat - Near a rocky outcrop
Nest present - No
Behavior - Resting
How many? - One
Additional comments? - Juvenile Black-shouldered Kite roosting in a tree on a rocky outcrop at the You Yangs Regional Park

Καφέ Γεράκι - Photo (c) nishanw, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη buffleheads: Καφέ Γεράκι (Falco berigora)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 19, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Καφέ Γεράκι Falco berigora

Παρατηρητής

marietarrant

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2018 04:33 PM AEST

Ετικέτες

Καφέ Γεράκι - Photo (c) nishanw, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη buffleheads: Καφέ Γεράκι (Falco berigora)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 19, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Αετίδες Οικογένεια Accipitridae

Παρατηρητής

even928

Ημερομηνία

Μάρτιος 27, 2013 01:30 PM HKT
Milvus migrans affinis - Photo (c) Mike Hooper, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη buffleheads: Milvus migrans ssp. affinis, Ένα μέλος του Τσίφτης (Milvus migrans)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 19, 2021.
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

eddiebug

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2018 12:25 PM PDT

Ετικέτες

Junonia grisea - Photo (c) cjackson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη buffleheads: Junonia grisea, Ένα μέλος του Νυμφαλίνες (Υποοικογένεια Nymphalinae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 15, 2021.
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

rebeccafay

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2018 10:03 AM PDT
Junonia grisea - Photo (c) cjackson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη buffleheads: Junonia grisea, Ένα μέλος του Νυμφαλίνες (Υποοικογένεια Nymphalinae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 15, 2021.
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Καναδικός Λύγκας Lynx canadensis

Παρατηρητής

zeledonia

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2005

Τόπος

Minnesota, US (Google, OSM)

Ετικέτες

Καναδικός Λύγκας - Photo (c) Ryan MacDonnell, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη buffleheads: Καναδικός Λύγκας (Lynx canadensis)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 09, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Καναδικός Λύγκας Lynx canadensis

Παρατηρητής

zeledonia

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2005

Τόπος

Minnesota, US (Google, OSM)

Ετικέτες

Καναδικός Λύγκας - Photo (c) Ryan MacDonnell, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη buffleheads: Καναδικός Λύγκας (Lynx canadensis)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 09, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Καναδικός Λύγκας Lynx canadensis

Παρατηρητής

bogwalker

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2019

Τόπος

Minnesota, US (Google, OSM)
Καναδικός Λύγκας - Photo (c) Ryan MacDonnell, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη buffleheads: Καναδικός Λύγκας (Lynx canadensis)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 09, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Μανδαρίνος Aix galericulata

Παρατηρητής

brandonwoo

Ημερομηνία

Ιανουάριος 14, 2021 01:01 PM EST

Περιγραφή

continuing

Μανδαρίνος - Photo (c) Alexis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη buffleheads: Μανδαρίνος (Aix galericulata)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 08, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

brandonwoo

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2021

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)
Amazona - Photo (c) Arthur Chapman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη buffleheads: Γένος Amazona, Ένα μέλος του Παπαγάλος (Τάξη Psittaciformes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 27, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

brandonwoo

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2021 10:21 AM EST
Camponotus planatus - Photo (c) Judy Gallagher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Judy Gallagher
Η ταυτότητα του χρήστη buffleheads: Camponotus planatus, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 27, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

brandonwoo

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2021 10:21 AM EST
Paratrechina longicornis - Photo (c) Judy Gallagher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Judy Gallagher
Η ταυτότητα του χρήστη buffleheads: Paratrechina longicornis, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 27, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

brandonwoo

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2021 10:25 AM EST
Crematogaster laeviuscula - Photo (c) Clarence Holmes, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη buffleheads: Crematogaster laeviuscula, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 27, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

brandonwoo

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2021 10:41 AM EST
Menemerus bivittatus - Photo (c) Philip Herbst, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη buffleheads: Menemerus bivittatus, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 27, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

brandonwoo

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2021 02:53 PM EST
Dysdercus - Photo (c) ritafoo, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη buffleheads: Γένος Dysdercus, Ένα μέλος του Πυροκορίδες (Οικογένεια Pyrrhocoridae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 27, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

brandonwoo

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2021

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)
Amazona oratrix - Photo (c) Heather Paul, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη buffleheads: Amazona oratrix, Ένα μέλος του Παπαγάλος (Τάξη Psittaciformes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 27, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

brandonwoo

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2021

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)
Amazona finschi - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη buffleheads: Amazona finschi, Ένα μέλος του Παπαγάλος (Τάξη Psittaciformes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 27, 2021.
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

cypselurus

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2021

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)
Amazona oratrix - Photo (c) Heather Paul, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη buffleheads: Amazona oratrix, Ένα μέλος του Παπαγάλος (Τάξη Psittaciformes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 27, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Μοσχοποντικός Ondatra zibethicus

Παρατηρητής

dongminsung

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2017 12:20 PM EDT

Περιγραφή

Confirm?

Μοσχοποντικός - Photo (c) Stephen Garvey, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη buffleheads: Μοσχοποντικός (Ondatra zibethicus)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 24, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

brandonwoo

Ημερομηνία

Ιανουάριος 13, 2021 11:52 AM EST
Hygronemobius alleni - Photo (c) Brandon Woo, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη buffleheads: Hygronemobius alleni, Ένα μέλος του Νεμομπιίνες (Υποοικογένεια Nemobiinae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 23, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

brandonwoo

Ημερομηνία

Ιανουάριος 13, 2021 11:59 AM EST
Hygronemobius alleni - Photo (c) Brandon Woo, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη buffleheads: Hygronemobius alleni, Ένα μέλος του Νεμομπιίνες (Υποοικογένεια Nemobiinae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 23, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

brandonwoo

Ημερομηνία

Ιανουάριος 13, 2021 12:02 PM EST

Περιγραφή

Very exciting find! Fairly common on ground and debris in mangrove swamp. More detailed images are posted at BugGuide: https://bugguide.net/node/view/1938237/bgpage

Hygronemobius alleni - Photo (c) Brandon Woo, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη buffleheads: Hygronemobius alleni, Ένα μέλος του Νεμομπιίνες (Υποοικογένεια Nemobiinae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 23, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

brandonwoo

Ημερομηνία

Ιανουάριος 19, 2021 04:42 PM EST

Τόπος

Crestview, FL, US (Google, OSM)
Trimerotropis maritima - Photo (c) Fyn Kynd, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη buffleheads: Trimerotropis maritima, Ένα μέλος του Οιδιποδίνες (Υποοικογένεια Oedipodinae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 23, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

brandonwoo

Ημερομηνία

Ιανουάριος 20, 2021 04:12 PM EST

Περιγραφή

!!! Found in muddy ditch

Ellipes minuta - Photo (c) Kimberlie Sasan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη buffleheads: Ellipes minuta, Ένα μέλος του Καιλίφερα (Υποτάξη Caelifera)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 23, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brandonwoo

Ημερομηνία

Ιανουάριος 20, 2021 04:52 PM EST

Περιγραφή

Very large

Cirsium horridulum - Photo (c) tnewman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη buffleheads: Cirsium horridulum, Ένα μέλος του Γαϊδουράγκαθο (Γένος Cirsium)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 23, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

brandonwoo

Ημερομηνία

Ιανουάριος 10, 2021 04:50 PM EST
Tradescantia ohiensis - Photo (c) Marco Pellegrini, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη buffleheads: Tradescantia ohiensis, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 11, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

brandonwoo

Ημερομηνία

Ιανουάριος 10, 2021 04:51 PM EST
Tillandsia usneoides - Photo (c) Iván Reséndiz Cruz, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη buffleheads: Tillandsia usneoides, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 11, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

brandonwoo

Ημερομηνία

Ιανουάριος 10, 2021 04:51 PM EST
Λαντάνα Η Ορθόκλαδη - Photo (c) dandybiologist, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη buffleheads: Λαντάνα Η Ορθόκλαδη (Lantana camara)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 11, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

treeswallow01

Ημερομηνία

Ιανουάριος 4, 2021 04:19 PM EST

Περιγραφή

Continuing rarity for Nassau County.

Anser rossii - Photo (c) Andrew Cannizzaro, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη buffleheads: Anser rossii, Ένα μέλος του Χήνα (Γένος Anser)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 07, 2021.
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 860