Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cypselurus

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2022 05:37 PM WIT
Malurus cyanocephalus - Photo (c) Carlos N. G. Bocos, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Carlos N. G. Bocos
Η ταυτότητα του χρήστη buffleheads: Malurus cyanocephalus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cypselurus

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2022 10:52 AM EDT

Τόπος

Sherburne, NY, US (Google, OSM)
Αμερικάνικος Σταχτογερανός - Photo (c) Ad Konings, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ad Konings
Η ταυτότητα του χρήστη buffleheads: Αμερικάνικος Σταχτογερανός (Antigone canadensis)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 12, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brandonwoo

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2022 09:45 AM EDT
Menemerus bivittatus - Photo (c) portioid, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by portioid
Η ταυτότητα του χρήστη buffleheads: Menemerus bivittatus, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Παρθενοκισσός (Γένος Parthenocissus)

Παρατηρητής

hermionedeng

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2022 02:53 PM MDT
Παρθενοκισσός - Photo (c) Blondinrikard Fröberg, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη buffleheads: Παρθενοκισσός (Γένος Parthenocissus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 06, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

albertolobato

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2019 08:39 AM CDT
Saltator grandis - Photo (c) Ad Konings, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ad Konings
Η ταυτότητα του χρήστη buffleheads: Saltator grandis, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 12, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brandonwoo

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2021 10:25 AM EST
Crematogaster laeviuscula - Photo (c) Clarence Holmes, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Clarence Holmes
Η ταυτότητα του χρήστη buffleheads: Crematogaster laeviuscula, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 25, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ρακούν (Procyon lotor)

Παρατηρητής

wild_ecology

Ημερομηνία

Νοέμβριος 6, 2021 02:29 AM EDT
Ρακούν - Photo (c) Paul Steeves, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paul Steeves
Η ταυτότητα του χρήστη buffleheads: Ρακούν (Procyon lotor)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amanda1259

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2021 01:17 PM EDT

Περιγραφή

Seen at Silver Springs, near Ocala FL. Tail was not blue.

Aspidoscelis sexlineatus - Photo (c) rsnyder11, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by rsnyder11
Η ταυτότητα του χρήστη buffleheads: Aspidoscelis sexlineatus, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 20, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καφέ Γεράκι (Falco berigora)

Παρατηρητής

ranger_vanessa

Ημερομηνία

Ιανουάριος 25, 2018 06:50 PM AEDT

Τόπος

Victoria, AU (Google, OSM)

Περιγραφή

Habitat - Near a rocky outcrop
Nest present - No
Behavior - Resting
How many? - One
Additional comments? - Juvenile Black-shouldered Kite roosting in a tree on a rocky outcrop at the You Yangs Regional Park

Καφέ Γεράκι - Photo (c) Ellura Sanctuary, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Ellura Sanctuary
Η ταυτότητα του χρήστη buffleheads: Καφέ Γεράκι (Falco berigora)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καφέ Γεράκι (Falco berigora)

Παρατηρητής

marietarrant

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2018 04:33 PM AEST

Ετικέτες

Καφέ Γεράκι - Photo (c) Ellura Sanctuary, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Ellura Sanctuary
Η ταυτότητα του χρήστη buffleheads: Καφέ Γεράκι (Falco berigora)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τσίφτης (Milvus migrans)

Παρατηρητής

even928

Ημερομηνία

Μάρτιος 27, 2013 01:30 PM HKT
Milvus migrans affinis - Photo (c) Mike Hooper, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Mike Hooper
Η ταυτότητα του χρήστη buffleheads: Milvus migrans ssp. affinis, Ένα μέλος του Τσίφτης (Milvus migrans)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 19, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eddiebug

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2018 12:25 PM PDT

Ετικέτες

Junonia grisea - Photo (c) cjackson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by cjackson
Η ταυτότητα του χρήστη buffleheads: Junonia grisea, Ένα μέλος του Νυμφαλίνες (Υποοικογένεια Nymphalinae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 15, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rebeccafay

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2018 10:03 AM PDT
Junonia grisea - Photo (c) cjackson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by cjackson
Η ταυτότητα του χρήστη buffleheads: Junonia grisea, Ένα μέλος του Νυμφαλίνες (Υποοικογένεια Nymphalinae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 15, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καναδικός Λύγκας (Lynx canadensis)

Παρατηρητής

zeledonia

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2005

Τόπος

Minnesota, US (Google, OSM)

Ετικέτες

Καναδικός Λύγκας - Photo (c) Ryan MacDonnell, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Ryan MacDonnell
Η ταυτότητα του χρήστη buffleheads: Καναδικός Λύγκας (Lynx canadensis)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 09, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καναδικός Λύγκας (Lynx canadensis)

Παρατηρητής

zeledonia

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2005

Τόπος

Minnesota, US (Google, OSM)

Ετικέτες

Καναδικός Λύγκας - Photo (c) Ryan MacDonnell, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Ryan MacDonnell
Η ταυτότητα του χρήστη buffleheads: Καναδικός Λύγκας (Lynx canadensis)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 09, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καναδικός Λύγκας (Lynx canadensis)

Παρατηρητής

bogwalker

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2019

Τόπος

Minnesota, US (Google, OSM)
Καναδικός Λύγκας - Photo (c) Ryan MacDonnell, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Ryan MacDonnell
Η ταυτότητα του χρήστη buffleheads: Καναδικός Λύγκας (Lynx canadensis)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 09, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μανδαρίνος (Aix galericulata)

Παρατηρητής

brandonwoo

Ημερομηνία

Ιανουάριος 14, 2021 01:01 PM EST

Περιγραφή

continuing

Μανδαρίνος - Photo (c) Анна Голубева, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Анна Голубева
Η ταυτότητα του χρήστη buffleheads: Μανδαρίνος (Aix galericulata)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 08, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brandonwoo

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2021

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)
Amazona - Photo (c) César Augusto Angel Valencia, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by César Augusto Angel Valencia
Η ταυτότητα του χρήστη buffleheads: Γένος Amazona, Ένα μέλος του Παπαγάλος (Τάξη Psittaciformes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 27, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brandonwoo

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2021 10:21 AM EST
Camponotus planatus - Photo (c) Judy Gallagher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Judy Gallagher
Η ταυτότητα του χρήστη buffleheads: Camponotus planatus, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 27, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brandonwoo

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2021 10:21 AM EST
Paratrechina longicornis - Photo (c) cdhsiao, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by cdhsiao
Η ταυτότητα του χρήστη buffleheads: Paratrechina longicornis, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 27, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brandonwoo

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2021 10:25 AM EST
Crematogaster laeviuscula - Photo (c) Clarence Holmes, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Clarence Holmes
Η ταυτότητα του χρήστη buffleheads: Crematogaster laeviuscula [inactive], Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 27, 2021
Αντισυμβατική
(Ανενεργό Taxon)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brandonwoo

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2021 10:41 AM EST
Menemerus bivittatus - Photo (c) portioid, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by portioid
Η ταυτότητα του χρήστη buffleheads: Menemerus bivittatus, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 27, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brandonwoo

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2021 02:53 PM EST
Dysdercus - Photo (c) ritafoo, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by ritafoo
Η ταυτότητα του χρήστη buffleheads: Γένος Dysdercus, Ένα μέλος του Πυροκορίδες (Οικογένεια Pyrrhocoridae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 27, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brandonwoo

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2021

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)
Amazona oratrix - Photo (c) Bryan Pfeiffer, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Bryan Pfeiffer
Η ταυτότητα του χρήστη buffleheads: Amazona oratrix, Ένα μέλος του Παπαγάλος (Τάξη Psittaciformes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 27, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brandonwoo

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2021

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)
Amazona finschi - Photo (c) James M. Maley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by James M. Maley
Η ταυτότητα του χρήστη buffleheads: Amazona finschi, Ένα μέλος του Παπαγάλος (Τάξη Psittaciformes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 27, 2021
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cypselurus

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2021

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)
Amazona oratrix - Photo (c) Bryan Pfeiffer, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Bryan Pfeiffer
Η ταυτότητα του χρήστη buffleheads: Amazona oratrix, Ένα μέλος του Παπαγάλος (Τάξη Psittaciformes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 27, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dongminsung

Ημερομηνία

Απρίλιος 2017

Τόπος

Massachusetts, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Confirm?

Μοσχοποντικός - Photo (c) Stephen Garvey, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Stephen Garvey
Η ταυτότητα του χρήστη buffleheads: Μοσχοποντικός (Ondatra zibethicus)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brandonwoo

Ημερομηνία

Ιανουάριος 13, 2021 11:52 AM EST
Hygronemobius alleni - Photo (c) Brandon Woo, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Brandon Woo
Η ταυτότητα του χρήστη buffleheads: Hygronemobius alleni, Ένα μέλος του Νεμομπιίνες (Υποοικογένεια Nemobiinae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 23, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brandonwoo

Ημερομηνία

Ιανουάριος 13, 2021 11:59 AM EST
Hygronemobius alleni - Photo (c) Brandon Woo, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Brandon Woo
Η ταυτότητα του χρήστη buffleheads: Hygronemobius alleni, Ένα μέλος του Νεμομπιίνες (Υποοικογένεια Nemobiinae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 23, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brandonwoo

Ημερομηνία

Ιανουάριος 13, 2021 12:02 PM EST

Περιγραφή

Very exciting find! Fairly common on ground and debris in mangrove swamp. More detailed images are posted at BugGuide: https://bugguide.net/node/view/1938237/bgpage

Hygronemobius alleni - Photo (c) Brandon Woo, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Brandon Woo
Η ταυτότητα του χρήστη buffleheads: Hygronemobius alleni, Ένα μέλος του Νεμομπιίνες (Υποοικογένεια Nemobiinae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 23, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 840