Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sedgequeen

Ημερομηνία

Απρίλιος 3, 2022 02:06 PM PDT

Ετικέτες

Lapsana communis - Photo (c) Bjarke Schäfer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Bjarke Schäfer
Η ταυτότητα του χρήστη buck_fievre: Lapsana communis, Ένα μέλος του Κιχωριέαι (Φυλή Cichorieae)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Άγριο Γεράνι (Geranium robertianum)

Παρατηρητής

sedgequeen

Ημερομηνία

Απρίλιος 3, 2022 01:19 PM PDT

Περιγραφή

1486 feet elevation.

Ετικέτες

Άγριο Γεράνι - Photo (c) Gilles San Martin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Gilles San Martin
Η ταυτότητα του χρήστη buck_fievre: Άγριο Γεράνι (Geranium robertianum)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sedgequeen

Ημερομηνία

Απρίλιος 3, 2022 01:19 PM PDT

Περιγραφή

1486 feet elevation.

Ετικέτες

Pseudotsuga menziesii - Photo (c) Anne Parsons, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Anne Parsons
Η ταυτότητα του χρήστη buck_fievre: Pseudotsuga menziesii, Ένα μέλος του Πευκοειδή (Οικογένεια Pinaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sedgequeen

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2022 04:11 PM PDT

Ετικέτες

Ariolimax columbianus - Photo (c) ritchie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη buck_fievre: Ariolimax columbianus, Ένα μέλος του Αριωνιοειδή (Ανθυποτάξη Arionoidei)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sedgequeen

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Περιγραφή

1394 feet elevation.

Ετικέτες

Crotalus oreganus oreganus - Photo (c) owenrtm77, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by owenrtm77
Η ταυτότητα του χρήστη buck_fievre: Crotalus oreganus ssp. oreganus, Ένα μέλος του Κροταλίας (Γένος Crotalus)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρωπαϊκή Σφήκα (Polistes dominula)

Παρατηρητής

sedgequeen

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2022 03:30 PM PDT

Τόπος

Corvallis, OR, USA (Google, OSM)
Ευρωπαϊκή Σφήκα - Photo (c) alfonsobenayas, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη buck_fievre: Ευρωπαϊκή Σφήκα (Polistes dominula)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sedgequeen

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2022 03:19 PM PDT

Τόπος

Corvallis, OR, USA (Google, OSM)
Ranunculus orthorhynchus - Photo (c) D In Orbit, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη buck_fievre: Ranunculus orthorhynchus, Ένα μέλος του Ρανούγκουλος (Γένος Ranunculus)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sedgequeen

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2022 03:29 PM PDT

Τόπος

Corvallis, OR, USA (Google, OSM)
Thamnophis sirtalis concinnus - Photo (c) cbernz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by cbernz
Η ταυτότητα του χρήστη buck_fievre: Thamnophis sirtalis ssp. concinnus, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sedgequeen

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2022 03:57 PM PDT

Περιγραφή

1394 feet elevation.

Ετικέτες

Pituophis catenifer - Photo (c) matthew gruen, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by matthew gruen
Η ταυτότητα του χρήστη buck_fievre: Pituophis catenifer, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sedgequeen

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2022 03:11 PM PDT

Τόπος

Corvallis, OR, USA (Google, OSM)
Toxicodendron diversilobum - Photo (c) Stacey Vielma, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Stacey Vielma
Η ταυτότητα του χρήστη buck_fievre: Toxicodendron diversilobum, Ένα μέλος του Ανακαρδιοειδή (Υποοικογένεια Anacardioideae)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πάρουλα Του Ουίλσον (Cardellina pusilla)

Παρατηρητής

sedgequeen

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2022 03:52 PM PDT

Ετικέτες

Πάρουλα Του Ουίλσον - Photo (c) isaacsanchez, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη buck_fievre: Πάρουλα Του Ουίλσον (Cardellina pusilla)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μάραθο (Foeniculum vulgare)

Παρατηρητής

castillejajosie

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2022 02:53 PM PDT
Μάραθο - Photo (c) Allie Schiltmeyer, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Allie Schiltmeyer
Η ταυτότητα του χρήστη buck_fievre: Μάραθο (Foeniculum vulgare)
Προστέθηκε στις Μάιος 18, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μάραθο (Foeniculum vulgare)

Παρατηρητής

castillejajosie

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2022 02:29 PM PDT
Μάραθο - Photo (c) Allie Schiltmeyer, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Allie Schiltmeyer
Η ταυτότητα του χρήστη buck_fievre: Μάραθο (Foeniculum vulgare)
Προστέθηκε στις Μάιος 18, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

castillejajosie

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2022 03:51 PM PDT
Psaltriparus minimus - Photo (c) Becky Matsubara, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη buck_fievre: Psaltriparus minimus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 18, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sedgequeen

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2022 11:04 AM PDT

Ετικέτες

Dicentra formosa - Photo (c) Peter Prehn, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη buck_fievre: Dicentra formosa, Ένα μέλος του Φουμαριίδες (Υποοικογένεια Fumarioideae)
Προστέθηκε στις Μάιος 18, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγριοβρώμη (Avena fatua)

Παρατηρητής

sedgequeen

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2022 04:20 PM PDT

Ετικέτες

Αγριοβρώμη - Photo (c) kmerrill, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη buck_fievre: Αγριοβρώμη (Avena fatua)
Προστέθηκε στις Μάιος 18, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sedgequeen

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2022 04:32 PM PDT

Ετικέτες

Sialia mexicana - Photo (c) Jamie Chavez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη buck_fievre: Sialia mexicana, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 18, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sedgequeen

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2022 04:20 PM PDT

Ετικέτες

Sialia mexicana - Photo (c) Jamie Chavez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη buck_fievre: Sialia mexicana, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 18, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sedgequeen

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2022 04:15 PM PDT

Ετικέτες

Sialia mexicana - Photo (c) Jamie Chavez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη buck_fievre: Sialia mexicana, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 18, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sedgequeen

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2022 03:31 PM PDT

Ετικέτες

Populus trichocarpa - Photo (c) Heather Navle, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Heather Navle
Η ταυτότητα του χρήστη buck_fievre: Populus trichocarpa, Ένα μέλος του Λεύκα (Γένος Populus)
Προστέθηκε στις Μάιος 18, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sedgequeen

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2022 06:55 PM PDT

Περιγραφή

Serpentine substrate. 1400 feet elevation.

Rhododendron occidentale - Photo (c) Eric in SF, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη buck_fievre: Rhododendron occidentale, Ένα μέλος του Ερεικίδες (Οικογένεια Ericaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 17, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sedgequeen

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2022 07:15 PM PDT

Περιγραφή

Serpentine substrate. 1400 feet elevation.

Rhododendron occidentale - Photo (c) Eric in SF, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη buck_fievre: Rhododendron occidentale, Ένα μέλος του Ερεικίδες (Οικογένεια Ericaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 17, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sedgequeen

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2022 07:18 PM PDT

Περιγραφή

Serpentine substrate. 1400 feet elevation.

Darlingtonia californica - Photo (c) Andrew Gottscho, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Andrew Gottscho
Η ταυτότητα του χρήστη buck_fievre: Darlingtonia californica, Ένα μέλος του Ερεικώδη (Τάξη Ericales)
Προστέθηκε στις Μάιος 17, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sedgequeen

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2022 06:55 PM PDT

Περιγραφή

Serpentine substrate. 1400 feet elevation.

Darlingtonia californica - Photo (c) Andrew Gottscho, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Andrew Gottscho
Η ταυτότητα του χρήστη buck_fievre: Darlingtonia californica, Ένα μέλος του Ερεικώδη (Τάξη Ericales)
Προστέθηκε στις Μάιος 17, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tlaloc27

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2022 03:18 PM PDT
Pipilo chlorurus - Photo (c) Paul Donahue, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paul Donahue
Η ταυτότητα του χρήστη buck_fievre: Pipilo chlorurus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 16, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

raymie

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 6, 2022 03:10 PM CST
Αμερικανικός Κόκκινος Σκίουρος - Photo (c) Mark D. Read, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mark D. Read
Η ταυτότητα του χρήστη buck_fievre: Αμερικανικός Κόκκινος Σκίουρος (Tamiasciurus hudsonicus)
Προστέθηκε στις Μάιος 16, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σφήνουρο Περιστέρι (Zenaida macroura)

Παρατηρητής

castillejajosie

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2022 04:46 PM PDT
Σφήνουρο Περιστέρι - Photo (c) Donna Pomeroy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Donna Pomeroy
Η ταυτότητα του χρήστη buck_fievre: Σφήνουρο Περιστέρι (Zenaida macroura)
Προστέθηκε στις Μάιος 15, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

castillejajosie

Ημερομηνία

Μάιος 2022
Charadrius nivosus - Photo (c) Mike Baird, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη buck_fievre: Charadrius nivosus, Ένα μέλος του Χαραδριόμορφα (Τάξη Charadriiformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 15, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

castillejajosie

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2022 04:57 PM PDT
Αμερικανικός Σταχτοτσικνιάς - Photo (c) Dan Roach, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Dan Roach
Η ταυτότητα του χρήστη buck_fievre: Αμερικανικός Σταχτοτσικνιάς (Ardea herodias)
Προστέθηκε στις Μάιος 15, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

castillejajosie

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2022 04:57 PM PDT
Αμερικανικός Λευκοτσικνιάς - Photo (c) Juan Miguel Artigas Azas, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Juan Miguel Artigas Azas
Η ταυτότητα του χρήστη buck_fievre: Αμερικανικός Λευκοτσικνιάς (Egretta thula)
Προστέθηκε στις Μάιος 15, 2022
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 1986