Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αλογάκι Της Παναγίας (Mantis religiosa)

Παρατηρητής

jean_silouane_rebours

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2021 12:18 PM CEST
Αλογάκι Της Παναγίας - Photo (c) Игорь Мальцев, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη bruno_meriguet: Αλογάκι Της Παναγίας (Mantis religiosa)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αλογάκι Της Παναγίας (Mantis religiosa)

Παρατηρητής

davidsandler

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2021 03:21 PM CEST

Τόπος

Melk, Österreich (Google, OSM)
Αλογάκι Της Παναγίας - Photo (c) Игорь Мальцев, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη bruno_meriguet: Αλογάκι Της Παναγίας (Mantis religiosa)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αλογάκι Της Παναγίας (Mantis religiosa)

Παρατηρητής

davidsandler

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2021 04:23 PM CEST

Τόπος

Melk, Österreich (Google, OSM)
Αλογάκι Της Παναγίας - Photo (c) Игорь Мальцев, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη bruno_meriguet: Αλογάκι Της Παναγίας (Mantis religiosa)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αλογάκι Της Παναγίας (Mantis religiosa)

Παρατηρητής

davidsandler

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2021 04:46 PM CEST

Τόπος

Melk, Österreich (Google, OSM)
Αλογάκι Της Παναγίας - Photo (c) Игорь Мальцев, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη bruno_meriguet: Αλογάκι Της Παναγίας (Mantis religiosa)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αλογάκι Της Παναγίας (Mantis religiosa)

Παρατηρητής

davidsandler

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2021 05:13 PM CEST

Τόπος

Melk, Österreich (Google, OSM)
Αλογάκι Της Παναγίας - Photo (c) Игорь Мальцев, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη bruno_meriguet: Αλογάκι Της Παναγίας (Mantis religiosa)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αλογάκι Της Παναγίας (Mantis religiosa)

Παρατηρητής

inderain

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2021 12:09 PM EDT
Αλογάκι Της Παναγίας - Photo (c) Игорь Мальцев, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη bruno_meriguet: Αλογάκι Της Παναγίας (Mantis religiosa)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αλογάκι Της Παναγίας (Mantis religiosa)

Παρατηρητής

svpolarfox

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2021 02:52 PM UTC
Αλογάκι Της Παναγίας - Photo (c) Игорь Мальцев, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη bruno_meriguet: Αλογάκι Της Παναγίας (Mantis religiosa)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αλογάκι Της Παναγίας (Mantis religiosa)

Παρατηρητής

delfimferreira

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2021 02:52 PM WEST
Αλογάκι Της Παναγίας - Photo (c) Игорь Мальцев, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη bruno_meriguet: Αλογάκι Της Παναγίας (Mantis religiosa)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αλογάκι Της Παναγίας (Mantis religiosa)

Παρατηρητής

pinkgrasshopper

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2021 03:43 PM CEST

Τόπος

Bous, Luxemburg (Google, OSM)
Αλογάκι Της Παναγίας - Photo (c) Игорь Мальцев, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη bruno_meriguet: Αλογάκι Της Παναγίας (Mantis religiosa)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αλογάκι Της Παναγίας (Mantis religiosa)

Παρατηρητής

paulcraven

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2021 04:05 PM EDT
Αλογάκι Της Παναγίας - Photo (c) Игорь Мальцев, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη bruno_meriguet: Αλογάκι Της Παναγίας (Mantis religiosa)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mattyg_123

Ημερομηνία

Νοέμβριος 29, 2019 02:27 PM +11
Polyspilota - Photo (c) thierrycordenos, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη bruno_meriguet: Γένος Polyspilota, Ένα μέλος του Μάντηδες (Οικογένεια Mantidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 10, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

angelomg

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2021 08:11 AM UTC
Polyspilota - Photo (c) thierrycordenos, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη bruno_meriguet: Γένος Polyspilota, Ένα μέλος του Μάντηδες (Οικογένεια Mantidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 10, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

macasado

Ημερομηνία

Αύγουστος 18, 2011 10:07 PM CEST
Polyspilota - Photo (c) thierrycordenos, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη bruno_meriguet: Γένος Polyspilota, Ένα μέλος του Μάντηδες (Οικογένεια Mantidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 10, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andrys_201

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2021 09:57 AM MSK
Polyspilota - Photo (c) thierrycordenos, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη bruno_meriguet: Γένος Polyspilota, Ένα μέλος του Μάντηδες (Οικογένεια Mantidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 10, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andrys_201

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2021 10:02 AM MSK
Polyspilota - Photo (c) thierrycordenos, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη bruno_meriguet: Γένος Polyspilota, Ένα μέλος του Μάντηδες (Οικογένεια Mantidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 10, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

angelomg

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2021 10:19 AM EAT
Polyspilota - Photo (c) thierrycordenos, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη bruno_meriguet: Γένος Polyspilota, Ένα μέλος του Μάντηδες (Οικογένεια Mantidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 10, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andrys_201

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2021 10:00 AM MSK
Polyspilota - Photo (c) thierrycordenos, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη bruno_meriguet: Γένος Polyspilota, Ένα μέλος του Μάντηδες (Οικογένεια Mantidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 10, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andrys_201

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2021 10:02 AM MSK

Περιγραφή

DSC_0059

Polyspilota - Photo (c) thierrycordenos, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη bruno_meriguet: Γένος Polyspilota, Ένα μέλος του Μάντηδες (Οικογένεια Mantidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 10, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

justingerlach

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2019 07:19 AM BST

Τόπος

Sofia, Madagascar (Google, OSM)
Apterocorypha - Photo (c) Robin Gwen Agarwal, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη bruno_meriguet: Γένος Apterocorypha, Ένα μέλος του Σχιζομαντώδη (Ανθυποτάξη Schizomantodea)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 10, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martinmandak

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2014

Τόπος

Ankarana NP (Google, OSM)
Madamantis - Photo (c) Robin Gwen Agarwal, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη bruno_meriguet: Υπογένος Madamantis, Ένα μέλος του Μάντηδες (Οικογένεια Mantidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 01, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αλογάκι Της Παναγίας (Mantis religiosa)

Παρατηρητής

berzou

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2021 12:00 PM CEST
Αλογάκι Της Παναγίας - Photo (c) Игорь Мальцев, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη bruno_meriguet: Αλογάκι Της Παναγίας (Mantis religiosa)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

substanz

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2019

Τόπος

Fianarantsoa, MG (Google, OSM)

Περιγραφή

Some local kids were really interested in what I was taking pictures of. Once they realized they started to bring me every animal they could find.

Tenodera superstitiosa - Photo (c) Guy Eric Onjalalaina, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη bruno_meriguet: Tenodera superstitiosa, Ένα μέλος του Μάντηδες (Οικογένεια Mantidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

angelomg

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2021 02:36 PM EAT
Tenodera superstitiosa - Photo (c) Guy Eric Onjalalaina, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη bruno_meriguet: Tenodera superstitiosa, Ένα μέλος του Μάντηδες (Οικογένεια Mantidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicoxxi

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2019 06:14 PM +03
Hierodula transcaucasica - Photo (c) Paolo Mazzei, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη bruno_meriguet: Hierodula transcaucasica, Ένα μέλος του Μάντηδες (Οικογένεια Mantidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 20, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kseniya_prikhodko

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2017 10:05 PM MSK

Τόπος

Коктебель (Google, OSM)
Hierodula transcaucasica - Photo (c) Paolo Mazzei, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη bruno_meriguet: Hierodula transcaucasica, Ένα μέλος του Μάντηδες (Οικογένεια Mantidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 20, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fausto

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2020 11:59 AM CEST

Ετικέτες

Hierodula transcaucasica - Photo (c) Paolo Mazzei, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη bruno_meriguet: Hierodula transcaucasica, Ένα μέλος του Μάντηδες (Οικογένεια Mantidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 20, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chiawentsai

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2019
Nilomantini - Photo (c) thierrycordenos, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη bruno_meriguet: Φυλή Nilomantini, Ένα μέλος του Σχιζομαντώδη (Ανθυποτάξη Schizomantodea)
Προστέθηκε στις Μάιος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sevilla1

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 1, 2020 09:46 AM +03
Tenodera - Photo (c) Larry Meade, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη bruno_meriguet: Γένος Tenodera, Ένα μέλος του Μάντηδες (Οικογένεια Mantidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gagnebina

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2012 07:43 AM UTC
Polyspilota - Photo (c) thierrycordenos, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη bruno_meriguet: Γένος Polyspilota, Ένα μέλος του Μάντηδες (Οικογένεια Mantidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 30, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

angelomg

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2021 04:51 PM +03
Polyspilota - Photo (c) thierrycordenos, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη bruno_meriguet: Γένος Polyspilota, Ένα μέλος του Μάντηδες (Οικογένεια Mantidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 30, 2021
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 6590