Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

moutitit

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2023 05:06 ΜΜ EAT

Τόπος

Sada, Mayotte (Google, OSM)
Polyspilota - Photo (c) Ricky Taylor, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ricky Taylor
Η ταυτότητα του χρήστη bruno_meriguet: Γένος Polyspilota, Ένα μέλος του Μάντηδες (Οικογένεια Mantidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αλογάκι Της Παναγίας (Mantis religiosa)

Παρατηρητής

francesco_001

Ημερομηνία

Νοέμβριος 22, 2023 02:23 ΜΜ CET
Αλογάκι Της Παναγίας - Photo (c) Ryszard, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη bruno_meriguet: Αλογάκι Της Παναγίας (Mantis religiosa)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pevel65

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2023 12:46 ΜΜ CET
Hierodula - Photo (c) budak, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by budak
Η ταυτότητα του χρήστη bruno_meriguet: Γένος Hierodula, Ένα μέλος του Μάντηδες (Οικογένεια Mantidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

herrcule

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2023 10:43 ΜΜ CEST
Hierodula - Photo (c) budak, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by budak
Η ταυτότητα του χρήστη bruno_meriguet: Γένος Hierodula, Ένα μέλος του Μάντηδες (Οικογένεια Mantidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αλογάκι Της Παναγίας (Mantis religiosa)

Παρατηρητής

pedroantoniolazaro

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2019 12:20 ΜΜ CEST
Αλογάκι Της Παναγίας - Photo (c) Ryszard, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη bruno_meriguet: Αλογάκι Της Παναγίας (Mantis religiosa)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αλογάκι Της Παναγίας (Mantis religiosa)

Παρατηρητής

drabyniuk

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2022 07:26 ΠΜ EEST
Αλογάκι Της Παναγίας - Photo (c) Ryszard, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη bruno_meriguet: Αλογάκι Της Παναγίας (Mantis religiosa)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αλογάκι Της Παναγίας (Mantis religiosa)

Παρατηρητής

serega1974

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2021 11:45 ΠΜ MSK
Αλογάκι Της Παναγίας - Photo (c) Ryszard, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη bruno_meriguet: Αλογάκι Της Παναγίας (Mantis religiosa)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

petra_antl

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2023 05:20 ΜΜ CET

Τόπος

Alicante, España (Google, OSM)
Iris oratoria - Photo (c) Hailey Adler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Hailey Adler
Η ταυτότητα του χρήστη bruno_meriguet: Iris oratoria, Ένα μέλος του Σχιζομαντώδη (Ανθυποτάξη Schizomantodea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

baptiste_plana

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2023 01:26 ΜΜ CEST
Menesia bipunctata - Photo (c) Ralph Martin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Ralph Martin
Η ταυτότητα του χρήστη bruno_meriguet: Menesia bipunctata, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andy11889

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2023 07:48 ΜΜ EAT

Τόπος

Parc Mitsinjo (Google, OSM)
Mantasoa - Photo (c) Andrey Vlasenko, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Andrey Vlasenko
Η ταυτότητα του χρήστη bruno_meriguet: Γένος Mantasoa, Ένα μέλος του Μάντηδες (Οικογένεια Mantidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αλογάκι Της Παναγίας (Mantis religiosa)

Παρατηρητής

inesh98

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2022 09:15 ΜΜ WEST
Αλογάκι Της Παναγίας - Photo (c) Ryszard, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη bruno_meriguet: Αλογάκι Της Παναγίας (Mantis religiosa)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amala5

Ημερομηνία

Νοέμβριος 22, 2023 05:20 ΜΜ CET
Hierodula - Photo (c) budak, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by budak
Η ταυτότητα του χρήστη bruno_meriguet: Γένος Hierodula, Ένα μέλος του Μάντηδες (Οικογένεια Mantidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 23, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αλογάκι Της Παναγίας (Mantis religiosa)

Παρατηρητής

clement-guenier

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2023
Αλογάκι Της Παναγίας - Photo (c) Ryszard, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη bruno_meriguet: Αλογάκι Της Παναγίας (Mantis religiosa)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αλογάκι Της Παναγίας (Mantis religiosa)

Παρατηρητής

serega1974

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2022 08:09 ΠΜ MSK
Αλογάκι Της Παναγίας - Photo (c) Ryszard, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη bruno_meriguet: Αλογάκι Της Παναγίας (Mantis religiosa)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αλογάκι Της Παναγίας (Mantis religiosa)

Παρατηρητής

serega1974

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2022 01:04 ΜΜ MSK
Αλογάκι Της Παναγίας - Photo (c) Ryszard, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη bruno_meriguet: Αλογάκι Της Παναγίας (Mantis religiosa)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ασιατικός Μάντης (Hierodula transcaucasica)

Παρατηρητής

serega1974

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2022 01:20 ΜΜ MSK
Ασιατικός Μάντης - Photo (c) Paolo Mazzei, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paolo Mazzei
Η ταυτότητα του χρήστη bruno_meriguet: Ασιατικός Μάντης (Hierodula transcaucasica)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αλογάκι Της Παναγίας (Mantis religiosa)

Παρατηρητής

mireia_biologueandocom

Ημερομηνία

Νοέμβριος 23, 2023 12:22 ΜΜ CET
Αλογάκι Της Παναγίας - Photo (c) Ryszard, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη bruno_meriguet: Αλογάκι Της Παναγίας (Mantis religiosa)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 23, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αλογάκι Της Παναγίας (Mantis religiosa)

Παρατηρητής

baulibel

Ημερομηνία

Αύγουστος 18, 2023 11:54 ΜΜ WEST
Αλογάκι Της Παναγίας - Photo (c) Ryszard, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη bruno_meriguet: Αλογάκι Της Παναγίας (Mantis religiosa)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ainaramihangi_fb

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 12, 2020 11:02 ΠΜ UTC
Tarachomantis caldwelli - Photo (c) Martin Mandák, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Martin Mandák
Η ταυτότητα του χρήστη bruno_meriguet: Tarachomantis caldwelli, Ένα μέλος του Μάντηδες (Οικογένεια Mantidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lendebeer

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 30, 2013 07:19 ΜΜ EAT

Ετικέτες

Raw
Tarachomantis betsilea - Photo (c) Len deBeer, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Len deBeer
Η ταυτότητα του χρήστη bruno_meriguet: Tarachomantis betsilea, Ένα μέλος του Μάντηδες (Οικογένεια Mantidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wildaftersunset

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2023 04:07 ΜΜ CEST

Περιγραφή

Baby ready to fight 😂

Hierodula - Photo (c) budak, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by budak
Η ταυτότητα του χρήστη bruno_meriguet: Γένος Hierodula, Ένα μέλος του Μάντηδες (Οικογένεια Mantidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vandaleao

Ημερομηνία

Νοέμβριος 15, 2023 04:58 ΜΜ WET

Τόπος

São Lourenço (Google, OSM)
Iris oratoria - Photo (c) Hailey Adler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Hailey Adler
Η ταυτότητα του χρήστη bruno_meriguet: Iris oratoria, Ένα μέλος του Σχιζομαντώδη (Ανθυποτάξη Schizomantodea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αλογάκι Της Παναγίας (Mantis religiosa)

Παρατηρητής

llokin

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2023 11:22 ΠΜ WET
Αλογάκι Της Παναγίας - Photo (c) Ryszard, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη bruno_meriguet: Αλογάκι Της Παναγίας (Mantis religiosa)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 21, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αλογάκι Της Παναγίας (Mantis religiosa)

Παρατηρητής

niko_mandl

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2011 02:36 ΜΜ CEST

Τόπος

Krk, HR-PG, HR (Google, OSM)
Αλογάκι Της Παναγίας - Photo (c) Ryszard, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη bruno_meriguet: Αλογάκι Της Παναγίας (Mantis religiosa)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αλογάκι Της Παναγίας (Mantis religiosa)

Παρατηρητής

marisa37865

Ημερομηνία

Νοέμβριος 17, 2023 12:07 ΜΜ CET
Αλογάκι Της Παναγίας - Photo (c) Ryszard, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη bruno_meriguet: Αλογάκι Της Παναγίας (Mantis religiosa)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 21, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jianong_li

Ημερομηνία

Νοέμβριος 19, 2023 07:08 ΜΜ CET

Τόπος

意大利米兰省 (Google, OSM)
Hierodula - Photo (c) budak, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by budak
Η ταυτότητα του χρήστη bruno_meriguet: Γένος Hierodula, Ένα μέλος του Μάντηδες (Οικογένεια Mantidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adtll

Ημερομηνία

Νοέμβριος 19, 2023 04:14 ΜΜ CET
Hierodula - Photo (c) budak, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by budak
Η ταυτότητα του χρήστη bruno_meriguet: Γένος Hierodula, Ένα μέλος του Μάντηδες (Οικογένεια Mantidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ασιατικός Μάντης (Hierodula transcaucasica)

Παρατηρητής

negoay

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2023 12:36 ΜΜ +03
Ασιατικός Μάντης - Photo (c) Paolo Mazzei, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paolo Mazzei
Η ταυτότητα του χρήστη bruno_meriguet: Ασιατικός Μάντης (Hierodula transcaucasica)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 21, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

axeldh

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2017 12:01 ΜΜ CEST

Περιγραφή

Sortie entomologie 2017.

Agapanthia intermedia - Photo (c) Ralph Martin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Ralph Martin
Η ταυτότητα του χρήστη bruno_meriguet: Agapanthia intermedia, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

antoinekita

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2021 11:05 ΠΜ CEST
Agapanthia cardui - Photo (c) Dani Rth, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Dani Rth
Η ταυτότητα του χρήστη bruno_meriguet: Agapanthia cardui, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 8598