Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

svend_christensen

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2021 01:23 PM SAST
Phalaris canariensis - Photo (c) Rob Curtis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη brothernorbert: Phalaris canariensis, Ένα μέλος του Ποοειδή (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gitte6

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2021 09:03 AM CEST
Holcus lanatus - Photo (c) Belinda Lo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη brothernorbert: Holcus lanatus, Ένα μέλος του Ποοειδή (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

morosten

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2021 09:22 PM SAST
Dactylis glomerata - Photo (c) mjcorreia, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη brothernorbert: Dactylis glomerata, Ένα μέλος του Ποοειδή (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dundunje

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2021 05:29 PM CEST
Dactylis glomerata - Photo (c) mjcorreia, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη brothernorbert: Dactylis glomerata, Ένα μέλος του Ποοειδή (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aage_mogensen

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2021 10:29 PM SAST
Dactylis glomerata - Photo (c) mjcorreia, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη brothernorbert: Dactylis glomerata, Ένα μέλος του Ποοειδή (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

uku2

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2021 08:04 AM SAST

Τόπος

Vildbjerg (Google, OSM)
Dactylis glomerata - Photo (c) mjcorreia, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη brothernorbert: Dactylis glomerata, Ένα μέλος του Ποοειδή (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cfddmu

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2021 11:04 AM CEST
Dactylis glomerata - Photo (c) mjcorreia, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη brothernorbert: Dactylis glomerata, Ένα μέλος του Ποοειδή (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

straaberg

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2021 07:52 PM SAST

Τόπος

Taastrup (Google, OSM)
Dactylis glomerata - Photo (c) mjcorreia, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη brothernorbert: Dactylis glomerata, Ένα μέλος του Ποοειδή (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

karsten44

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2021 01:26 PM CEST
Dactylis glomerata - Photo (c) mjcorreia, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη brothernorbert: Dactylis glomerata, Ένα μέλος του Ποοειδή (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jcsvenning

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2021 09:20 PM CEST
Dactylis glomerata - Photo (c) mjcorreia, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη brothernorbert: Dactylis glomerata, Ένα μέλος του Ποοειδή (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anita395

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2021 04:07 PM SAST

Τόπος

Ribe (Google, OSM)
Dactylis glomerata - Photo (c) mjcorreia, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη brothernorbert: Dactylis glomerata, Ένα μέλος του Ποοειδή (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

futhork

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2021 11:06 AM SAST
Dactylis glomerata - Photo (c) mjcorreia, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη brothernorbert: Dactylis glomerata, Ένα μέλος του Ποοειδή (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hanjohan

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2021 09:43 AM CEST
Dactylis glomerata - Photo (c) mjcorreia, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη brothernorbert: Dactylis glomerata, Ένα μέλος του Ποοειδή (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danweibel

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2021 08:03 PM SAST
Pooideae - Photo (c) reddad, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by reddad
Η ταυτότητα του χρήστη brothernorbert: Υποοικογένεια Pooideae, Ένα μέλος του Ποοειδή (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jonjagd

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2021 05:00 PM SAST
Dactylis glomerata - Photo (c) mjcorreia, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη brothernorbert: Dactylis glomerata, Ένα μέλος του Ποοειδή (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

idaaaaaaa

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2021 11:21 AM SAST

Τόπος

København (Google, OSM)
Dactylis glomerata - Photo (c) mjcorreia, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη brothernorbert: Dactylis glomerata, Ένα μέλος του Ποοειδή (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

balder1979

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2021 07:49 PM SAST

Τόπος

Vejle (Google, OSM)
Dactylis glomerata - Photo (c) mjcorreia, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη brothernorbert: Dactylis glomerata, Ένα μέλος του Ποοειδή (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

patricia_csobanczi

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2021 11:25 AM SAST

Τόπος

Denmark (Google, OSM)
Dactylis glomerata - Photo (c) mjcorreia, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη brothernorbert: Dactylis glomerata, Ένα μέλος του Ποοειδή (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bjork_jakobsen

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2021 09:14 PM SAST
Dactylis glomerata - Photo (c) mjcorreia, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη brothernorbert: Dactylis glomerata, Ένα μέλος του Ποοειδή (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nataschakbh

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2021 04:47 PM SAST

Τόπος

Søborg (Google, OSM)
Dactylis glomerata - Photo (c) mjcorreia, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη brothernorbert: Dactylis glomerata, Ένα μέλος του Ποοειδή (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

klavs

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2021 08:48 PM CEST
Dactylis glomerata - Photo (c) mjcorreia, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη brothernorbert: Dactylis glomerata, Ένα μέλος του Ποοειδή (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mettemo

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2021 03:29 PM SAST
Dactylis glomerata - Photo (c) mjcorreia, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη brothernorbert: Dactylis glomerata, Ένα μέλος του Ποοειδή (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anton_reher

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2021 11:05 AM CEST
Dactylis glomerata - Photo (c) mjcorreia, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη brothernorbert: Dactylis glomerata, Ένα μέλος του Ποοειδή (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jesper194

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2021 04:16 PM CEST
Dactylis glomerata - Photo (c) mjcorreia, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη brothernorbert: Dactylis glomerata, Ένα μέλος του Ποοειδή (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johngottenborgbruun

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2021 06:47 PM EEST

Τόπος

Nykøbing Sj (Google, OSM)
Dactylis glomerata - Photo (c) mjcorreia, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη brothernorbert: Dactylis glomerata, Ένα μέλος του Ποοειδή (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

frankscheving

Ημερομηνία

Αύγουστος 31, 2021 03:54 PM EEST
Dactylis glomerata - Photo (c) mjcorreia, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη brothernorbert: Dactylis glomerata, Ένα μέλος του Ποοειδή (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martin_der_prinz

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2017 01:20 PM CEST
Campanula trachelium - Photo (c) Zdeňka Nováková, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη brothernorbert: Campanula trachelium, Ένα μέλος του Καμπανούλα (Γένος Campanula)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πρηνανθές Το Ερυθρό (Prenanthes purpurea)

Παρατηρητής

martin_der_prinz

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2017 01:18 PM CEST
Πρηνανθές Το Ερυθρό - Photo (c) Nicolas Zwahlen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη brothernorbert: Πρηνανθές Το Ερυθρό (Prenanthes purpurea)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martin_der_prinz

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2017 01:45 PM CEST
Impatiens parviflora - Photo (c) Denis Ivanov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη brothernorbert: Impatiens parviflora, Ένα μέλος του Ερεικώδη (Τάξη Ericales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martin_der_prinz

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2017 02:24 PM CEST
Ασπλήνιο Ο Επιτοίχιος Απήγανος - Photo (c) Kai-Philipp Schablewski, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη brothernorbert: Ασπλήνιο Ο Επιτοίχιος Απήγανος (Asplenium ruta-muraria)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 187423