Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diesburg_a_029

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2023 04:19 PM EST
Buteo lineatus - Photo (c) Richard Wottrich, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Richard Wottrich
Η ταυτότητα του χρήστη bridgetspencer: Buteo lineatus, Ένα μέλος του Αετίδες (Οικογένεια Accipitridae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 30, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γαλαζοτσικνιάς (Egretta caerulea)

Παρατηρητής

ismail_n_003

Ημερομηνία

Ιανουάριος 12, 2023 12:11 PM EST
Γαλαζοτσικνιάς - Photo (c) MARMAR, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by MARMAR
Η ταυτότητα του χρήστη bridgetspencer: Γαλαζοτσικνιάς (Egretta caerulea)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 30, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harumitomita

Ημερομηνία

Ιανουάριος 21, 2023 12:26 PM PST
Buteo lineatus - Photo (c) Richard Wottrich, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Richard Wottrich
Η ταυτότητα του χρήστη bridgetspencer: Buteo lineatus, Ένα μέλος του Αετίδες (Οικογένεια Accipitridae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 30, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

devon17

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2022 04:47 PM PDT

Περιγραφή

3 of them in the tree.

Melanerpes formicivorus - Photo (c) Dmitry Mozzherin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη bridgetspencer: Melanerpes formicivorus, Ένα μέλος του Δρυοκολάπτες (Οικογένεια Picidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

boscoandmag

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2023
Padda oryzivora - Photo (c) Darren, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη bridgetspencer: Padda oryzivora, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 30, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κίτρινος Χυμοπότης (Sphyrapicus varius)

Παρατηρητής

scarletskylight

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2023 04:30 PM CST

Περιγραφή

Backyard birding; observation made while visiting family.

Κίτρινος Χυμοπότης - Photo (c) Christian Grenier, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Christian Grenier
Η ταυτότητα του χρήστη bridgetspencer: Κίτρινος Χυμοπότης (Sphyrapicus varius)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 30, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yajayra

Ημερομηνία

Ιανουάριος 19, 2023 03:30 PM PST
Sayornis nigricans - Photo (c) Robyn Waayers, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Robyn Waayers
Η ταυτότητα του χρήστη bridgetspencer: Sayornis nigricans, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 30, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Οικόσιτη Πρασινοκέφαλη Πάπια (Anas platyrhynchos var. domesticus)

Παρατηρητής

cjedow

Ημερομηνία

Ιανουάριος 25, 2023 08:52 AM CST

Τόπος

Brackenridge Park (Google, OSM)
Οικόσιτη Πρασινοκέφαλη Πάπια - Photo (c) Codrin Bucur, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Codrin Bucur
Η ταυτότητα του χρήστη bridgetspencer: Οικόσιτη Πρασινοκέφαλη Πάπια (Anas platyrhynchos var. domesticus)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 30, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σπιτοσπουργίτης (Passer domesticus)

Παρατηρητής

nvony

Ημερομηνία

Ιανουάριος 29, 2023 12:01 PM EST
Σπιτοσπουργίτης - Photo (c) Ximo Galarza, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη bridgetspencer: Σπιτοσπουργίτης (Passer domesticus)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 30, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

renateelster

Ημερομηνία

Ιανουάριος 28, 2023 11:38 AM PST
Leiothlypis celata - Photo (c) Rich Kostecke, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Rich Kostecke
Η ταυτότητα του χρήστη bridgetspencer: Leiothlypis celata, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 30, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανικό Κεφαλούδι (Oxyura jamaicensis)

Παρατηρητής

ryan84

Ημερομηνία

Ιανουάριος 29, 2023 02:36 PM EST
Αμερικανικό Κεφαλούδι - Photo (c) Juan Miguel Artigas Azas, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Juan Miguel Artigas Azas
Η ταυτότητα του χρήστη bridgetspencer: Αμερικανικό Κεφαλούδι (Oxyura jamaicensis)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 30, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καπακλής (Mareca strepera)

Παρατηρητής

ryan84

Ημερομηνία

Ιανουάριος 29, 2023 02:56 PM EST
Καπακλής - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη bridgetspencer: Καπακλής (Mareca strepera)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 30, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michellesloan

Ημερομηνία

Ιανουάριος 28, 2023 03:53 PM CST
Agelaius phoeniceus - Photo (c) Ad Konings, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ad Konings
Η ταυτότητα του χρήστη bridgetspencer: Agelaius phoeniceus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 30, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

phillips_j_005

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2023 03:55 PM EST

Περιγραφή

Saw this guy on USF’s golf course. He kept flying away before I could get close enough for a better shot to distinguish between species. Pretty sure it is a blue jay. Picture of him flying is pretty cool

Sialia sialis - Photo (c) Susan Elliott, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Susan Elliott
Η ταυτότητα του χρήστη bridgetspencer: Sialia sialis, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 30, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

p2rublek

Ημερομηνία

Ιανουάριος 29, 2023 03:44 PM EST
Κατοπτροφόρος Τρύγγας - Photo (c) Bridget Spencer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Bridget Spencer
Η ταυτότητα του χρήστη bridgetspencer: Κατοπτροφόρος Τρύγγας (Tringa semipalmata)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 30, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)

Παρατηρητής

johngonzalez101

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2023 01:15 AM CST
Κιτρινόπυγη Πάρουλα - Photo (c) Zane Shantz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Zane Shantz
Η ταυτότητα του χρήστη bridgetspencer: Κιτρινόπυγη Πάρουλα (Setophaga coronata)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 30, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

franpfer

Ημερομηνία

Ιανουάριος 29, 2023 01:13 PM CST

Τόπος

Austin, TX, USA (Google, OSM)
Zonotrichia leucophrys - Photo (c) uzun, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by uzun
Η ταυτότητα του χρήστη bridgetspencer: Zonotrichia leucophrys, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 30, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wesley_v_strong

Ημερομηνία

Ιανουάριος 29, 2023 10:27 AM CST
Coragyps atratus - Photo (c) llsproat, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη bridgetspencer: Coragyps atratus, Ένα μέλος του Καθαρτίδες (Οικογένεια Cathartidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 30, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινή Πουπουλόπαπια (Somateria mollissima)

Παρατηρητής

norahartigan

Ημερομηνία

Ιανουάριος 29, 2023 11:36 AM EST
Κοινή Πουπουλόπαπια - Photo (c) Christoph Moning, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Christoph Moning
Η ταυτότητα του χρήστη bridgetspencer: Κοινή Πουπουλόπαπια (Somateria mollissima)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 30, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jldm

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2021 10:00 AM CDT

Τόπος

old cedar bridge (Google, OSM)

Περιγραφή

Old image. All I an think is: Angry Bird!

Polioptila caerulea - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη bridgetspencer: Polioptila caerulea, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 30, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adolfo102

Ημερομηνία

Νοέμβριος 15, 2022 01:27 PM EST

Περιγραφή

Doreys park lake

Οικόσιτη Πρασινοκέφαλη Πάπια - Photo (c) Codrin Bucur, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Codrin Bucur
Η ταυτότητα του χρήστη bridgetspencer: Οικόσιτη Πρασινοκέφαλη Πάπια (Anas platyrhynchos var. domesticus)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 30, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αζτεκόγλαρος (Leucophaeus atricilla)

Παρατηρητής

jsaitz

Ημερομηνία

Ιανουάριος 29, 2023 12:27 PM EST
Αζτεκόγλαρος - Photo (c) Heather Paul, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη bridgetspencer: Αζτεκόγλαρος (Leucophaeus atricilla)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 30, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κιτρινόπυγη Πάρουλα (Setophaga coronata)

Παρατηρητής

sean579

Ημερομηνία

Ιανουάριος 29, 2023 01:43 PM PST
Κιτρινόπυγη Πάρουλα - Photo (c) Zane Shantz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Zane Shantz
Η ταυτότητα του χρήστη bridgetspencer: Κιτρινόπυγη Πάρουλα (Setophaga coronata)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 30, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jsaitz

Ημερομηνία

Ιανουάριος 29, 2023 03:44 PM EST
Chroicocephalus philadelphia - Photo (c) Marv Elliott, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Marv Elliott
Η ταυτότητα του χρήστη bridgetspencer: Chroicocephalus philadelphia, Ένα μέλος του Γλάροι (Υποοικογένεια Larinae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 30, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jsaitz

Ημερομηνία

Ιανουάριος 29, 2023 03:44 PM EST
Αμερικανικό Ποταμογλάρονο - Photo (c) Bert Filemyr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Bert Filemyr
Η ταυτότητα του χρήστη bridgetspencer: Αμερικανικό Ποταμογλάρονο (Sterna forsteri)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 30, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jsaitz

Ημερομηνία

Ιανουάριος 29, 2023 02:17 PM EST
Αμερικανικό Ποταμογλάρονο - Photo (c) Bert Filemyr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Bert Filemyr
Η ταυτότητα του χρήστη bridgetspencer: Αμερικανικό Ποταμογλάρονο (Sterna forsteri)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 30, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Οικόσιτη Πρασινοκέφαλη Πάπια (Anas platyrhynchos var. domesticus)

Παρατηρητής

l3erdnik

Ημερομηνία

Ιανουάριος 29, 2023 02:50 PM EST
Οικόσιτη Πρασινοκέφαλη Πάπια - Photo (c) Codrin Bucur, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Codrin Bucur
Η ταυτότητα του χρήστη bridgetspencer: Οικόσιτη Πρασινοκέφαλη Πάπια (Anas platyrhynchos var. domesticus)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 30, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Οικόσιτη Πρασινοκέφαλη Πάπια (Anas platyrhynchos var. domesticus)

Παρατηρητής

blue_tortuga

Ημερομηνία

Ιανουάριος 29, 2023 04:53 PM PST
Οικόσιτη Πρασινοκέφαλη Πάπια - Photo (c) Codrin Bucur, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Codrin Bucur
Η ταυτότητα του χρήστη bridgetspencer: Οικόσιτη Πρασινοκέφαλη Πάπια (Anas platyrhynchos var. domesticus)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 30, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aniedes

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2023

Τόπος

California, US (Google, OSM)
Zonotrichia atricapilla - Photo (c) steve_ha, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη bridgetspencer: Zonotrichia atricapilla, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 30, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανική Φαλαρίδα (Fulica americana)

Παρατηρητής

lisamparent

Ημερομηνία

Ιανουάριος 29, 2023 04:23 PM EST
Αμερικανική Φαλαρίδα - Photo (c) Robin Gwen Agarwal, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Robin Gwen Agarwal
Η ταυτότητα του χρήστη bridgetspencer: Αμερικανική Φαλαρίδα (Fulica americana)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 30, 2023
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 47292