Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

john_barkla

Ημερομηνία

Ιανουάριος 13, 2022 03:54 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

Common under coastal manuka shrublands

Ehrharta diplax - Photo (c) Colin Meurk, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Colin Meurk
Η ταυτότητα του χρήστη brianrance: Ehrharta diplax, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 02, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

john_barkla

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2022 03:57 ΜΜ NZST

Περιγραφή

Occasional, amongst a flax shelterbelt

Blechnum procerum - Photo (c) Lloyd Esler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Lloyd Esler
Η ταυτότητα του χρήστη brianrance: Blechnum procerum, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 25, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

john_barkla

Ημερομηνία

Ιανουάριος 22, 2022 04:29 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

Common amongst Racomitrium in montane shrublands

Austrolycopodium fastigiatum - Photo (c) Isaac Bain, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Isaac Bain
Η ταυτότητα του χρήστη brianrance: Austrolycopodium fastigiatum, Ένα μέλος του Ανώτερα Φυτά (Συνομοταξία Tracheophyta)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 16, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

john_barkla

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2022 10:10 ΠΜ NZDT

Περιγραφή

Occasional, in montane ultramafic rockland

Geranium brevicaule - Photo (c) Mark H, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mark H
Η ταυτότητα του χρήστη brianrance: Geranium brevicaule, Ένα μέλος του Γεράνιο (Γένος Geranium)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

john_barkla

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2022 12:49 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

Locally abundant in ephemeral subalpine bog

Isolepis basilaris - Photo (c) John Barkla, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by John Barkla
Η ταυτότητα του χρήστη brianrance: Isolepis basilaris, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

john_barkla

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2022 03:47 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

Common, in subalpine tussock-shrubland

Raoulia subsericea - Photo (c) John Barkla, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by John Barkla
Η ταυτότητα του χρήστη brianrance: Raoulia subsericea, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

john_barkla

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2022 04:25 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

Rare, on bank of small watercourse under montane beech forest.

Myosotis forsteri - Photo (c) Andy MacDonald, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Andy MacDonald
Η ταυτότητα του χρήστη brianrance: Myosotis forsteri, Ένα μέλος του Βοραγινοειδή (Οικογένεια Boraginaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

john_barkla

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2022 10:03 ΠΜ NZDT

Περιγραφή

Common, in montane shrubland

Coprosma propinqua - Photo (c) James Bailey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by James Bailey
Η ταυτότητα του χρήστη brianrance: Coprosma propinqua, Ένα μέλος του Ερυθροδανοειδή (Οικογένεια Rubiaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

john_barkla

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2022 10:03 ΠΜ NZDT

Περιγραφή

Common, in montane shrublands

Corokia cotoneaster - Photo (c) gailtv, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by gailtv
Η ταυτότητα του χρήστη brianrance: Corokia cotoneaster, Ένα μέλος του Αστερώδη (Τάξη Asterales)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

john_barkla

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2022 10:10 ΠΜ NZDT

Περιγραφή

Locally common in montane rocky shrublands

Coprosma brunnea - Photo (c) Jono Underwood, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jono Underwood
Η ταυτότητα του χρήστη brianrance: Coprosma brunnea, Ένα μέλος του Ερυθροδανοειδή (Οικογένεια Rubiaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

john_barkla

Ημερομηνία

Ιανουάριος 23, 2022 05:10 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

Occasional, in alpine rockland

Forstera purpurata - Photo (c) Rowan Hindmarsh-Walls, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Rowan Hindmarsh-Walls
Η ταυτότητα του χρήστη brianrance: Forstera purpurata, Ένα μέλος του Αστερώδη (Τάξη Asterales)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 30, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

john_barkla

Ημερομηνία

Ιανουάριος 23, 2022 05:08 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

Occasional, in alpine herbfield

Gaultheria nubicola - Photo (c) David Lyttle, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by David Lyttle
Η ταυτότητα του χρήστη brianrance: Gaultheria nubicola, Ένα μέλος του Ερεικίδες (Οικογένεια Ericaceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 30, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

john_barkla

Ημερομηνία

Ιανουάριος 24, 2022 08:39 ΠΜ NZDT

Περιγραφή

Rare, in alpine wetland

Microseris scapigera - Photo (c) Nathan Johnson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη brianrance: Microseris scapigera, Ένα μέλος του Κιχωριέαι (Φυλή Cichorieae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 30, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

john_barkla

Ημερομηνία

Ιανουάριος 24, 2022 09:47 ΠΜ NZDT

Περιγραφή

Occasional, in alpine rockland

Brachyglottis revoluta - Photo (c) chrismorse, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη brianrance: Brachyglottis revoluta, Ένα μέλος του Σενεκίονες (Φυλή Senecioneae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 30, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

john_barkla

Ημερομηνία

Ιανουάριος 24, 2022 10:30 ΠΜ NZDT

Περιγραφή

Occasional, on alpine scree

Poa buchananii - Photo (c) David Lyttle, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by David Lyttle
Η ταυτότητα του χρήστη brianrance: Poa buchananii, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 30, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

john_barkla

Ημερομηνία

Ιανουάριος 23, 2022 04:11 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

Occasional, in alpine rockland

Colobanthus buchananii - Photo (c) Melissa Hutchison, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Melissa Hutchison
Η ταυτότητα του χρήστη brianrance: Colobanthus buchananii, Ένα μέλος του Καρυοφυλλοειδή (Οικογένεια Caryophyllaceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 30, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

john_barkla

Ημερομηνία

Ιανουάριος 23, 2022 04:12 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

Occasional, in alpine rockland

Epilobium crassum - Photo (c) matt-walters, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by matt-walters
Η ταυτότητα του χρήστη brianrance: Epilobium crassum, Ένα μέλος του Επιλόβιο (Γένος Epilobium)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 30, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

john_barkla

Ημερομηνία

Ιανουάριος 23, 2022 02:10 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

Locally common in alpine stony pavement

Stellaria gracilenta - Photo (c) John Barkla, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by John Barkla
Η ταυτότητα του χρήστη brianrance: Stellaria gracilenta, Ένα μέλος του Καρυοφυλλοειδή (Οικογένεια Caryophyllaceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 30, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

john_barkla

Ημερομηνία

Ιανουάριος 23, 2022 02:10 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

Locally common in alpine Stony pavement

Raoulia apicinigra - Photo (c) Alice Shanks, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alice Shanks
Η ταυτότητα του χρήστη brianrance: Raoulia apicinigra, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 30, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

john_barkla

Ημερομηνία

Ιανουάριος 23, 2022 02:45 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

Common, in alpine herbfield

Coprosma perpusilla - Photo (c) Natalie Tapson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη brianrance: Coprosma perpusilla, Ένα μέλος του Ερυθροδανοειδή (Οικογένεια Rubiaceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 30, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

john_barkla

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2022

Περιγραφή

Occasional, in alpine herbfield

Aciphylla lecomtei - Photo (c) Leon Perrie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Leon Perrie
Η ταυτότητα του χρήστη brianrance: Aciphylla lecomtei, Ένα μέλος του Σελινοειδή (Οικογένεια Apiaceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 30, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

john_barkla

Ημερομηνία

Ιανουάριος 23, 2022 02:54 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

Occasional,in clefts in alpine rock

Anisotome pilifera - Photo (c) chrismorse, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη brianrance: Anisotome pilifera, Ένα μέλος του Σελινοειδή (Οικογένεια Apiaceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 30, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

john_barkla

Ημερομηνία

Ιανουάριος 23, 2022 03:12 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

Occasional, in clefts in alpine rock

Veronica ciliolata ciliolata - Photo (c) Rowan Hindmarsh-Walls, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Rowan Hindmarsh-Walls
Η ταυτότητα του χρήστη brianrance: Veronica ciliolata ssp. ciliolata, Ένα μέλος του Βερονίκη (Γένος Veronica)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 30, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

john_barkla

Ημερομηνία

Ιανουάριος 23, 2022 04:15 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

Occasional, in alpine rockland

Celmisia hectorii - Photo (c) Milena, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Milena
Η ταυτότητα του χρήστη brianrance: Celmisia hectorii, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 30, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

john_barkla

Ημερομηνία

Ιανουάριος 23, 2022 04:19 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

Occasional, in alpine rockland

Veronica buchananii - Photo (c) Rowan Hindmarsh-Walls, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Rowan Hindmarsh-Walls
Η ταυτότητα του χρήστη brianrance: Veronica buchananii, Ένα μέλος του Βερονίκη (Γένος Veronica)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 30, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

john_barkla

Ημερομηνία

Ιανουάριος 23, 2022 04:24 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

Occasional, in alpine rockland

Polystichum cystostegium - Photo (c) Mark Crompton, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Mark Crompton
Η ταυτότητα του χρήστη brianrance: Polystichum cystostegium, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 30, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

john_barkla

Ημερομηνία

Ιανουάριος 23, 2022 04:08 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

Locally abundant in alpine rockland

Celmisia semicordata stricta - Photo (c) John Barkla, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by John Barkla
Η ταυτότητα του χρήστη brianrance: Celmisia semicordata ssp. stricta, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 30, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

john_barkla

Ημερομηνία

Ιανουάριος 23, 2022 04:42 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

Occasional, in alpine rockland

Anisotome capillifolia - Photo (c) Cara-Lisa Schloots, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Cara-Lisa Schloots
Η ταυτότητα του χρήστη brianrance: Anisotome capillifolia, Ένα μέλος του Σελινοειδή (Οικογένεια Apiaceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 30, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

john_barkla

Ημερομηνία

Ιανουάριος 23, 2022 04:52 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

Occasional, in alpine rockland

Celmisia hectorii - Photo (c) Milena, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Milena
Η ταυτότητα του χρήστη brianrance: Celmisia hectorii, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 30, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

john_barkla

Ημερομηνία

Ιανουάριος 23, 2022 05:05 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

Occasional, in alpine rockland

Brachyglottis revoluta - Photo (c) chrismorse, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη brianrance: Brachyglottis revoluta, Ένα μέλος του Σενεκίονες (Φυλή Senecioneae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 30, 2022
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 72