Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ungberg

Ημερομηνία

Ιούλιος 2020

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Tentative ID

Dichanthelium arenicoloides - Photo (c) Grayson Sasser, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Grayson Sasser
Η ταυτότητα του χρήστη brettbudach: Dichanthelium arenicoloides, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 25, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ungberg

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)
Dichanthelium filiramum - Photo (c) Eric Keith, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Eric Keith
Η ταυτότητα του χρήστη brettbudach: Dichanthelium filiramum, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 25, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ungberg

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)
Dichanthelium angustifolium - Photo (c) jim_keesling, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by jim_keesling
Η ταυτότητα του χρήστη brettbudach: Dichanthelium angustifolium, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 25, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ungberg

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Περιγραφή

This one a bit weird. Ligules membranous but rather long for this taxa. Initially thought I had come across the seldom seen D. aculeatum but spikelets not sufficiently pointy I'd say

Dichanthelium commutatum commutatum - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by John Kees
Η ταυτότητα του χρήστη brettbudach: Dichanthelium commutatum ssp. commutatum, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 25, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

glsasser

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2022 05:15 PM CDT

Περιγραφή

occasional in disturbed upland oak hammock

Dichanthelium patulum - Photo (c) brettbudach, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη brettbudach: Dichanthelium patulum, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 25, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjpapay

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)
Dichanthelium dichotomum dichotomum - Photo (c) Eric Ungberg, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Eric Ungberg
Η ταυτότητα του χρήστη brettbudach: Dichanthelium dichotomum var. dichotomum, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 25, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chris-kc

Ημερομηνία

Μάρτιος 7, 2021 05:43 PM UTC
Andropogon gerardi - Photo (c) Kingsbrae Garden, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη brettbudach: Andropogon gerardi, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 21, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chris-kc

Ημερομηνία

Μάρτιος 7, 2021 05:45 PM UTC
Andropogon virginicus - Photo (c) plectrudis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by plectrudis
Η ταυτότητα του χρήστη brettbudach: Andropogon virginicus, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 21, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alliecology

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2022 09:25 AM -05

Τόπος

Elsmore, KS, US (Google, OSM)
Dichanthelium - Photo anonymous, δεν υπάρχουν γνωστοί περιορισμοί πνευματικών δικαιωμάτων (Κοινό Κτήμα)
Η ταυτότητα του χρήστη brettbudach: Γένος Dichanthelium, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 21, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

raffe01

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2022 09:52 AM CDT
Dichanthelium oligosanthes scribnerianum - Photo (c) Suzette Rogers, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη brettbudach: Dichanthelium oligosanthes var. scribnerianum, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 21, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

raffe01

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2022 09:50 AM CDT
Dichanthelium oligosanthes scribnerianum - Photo (c) Suzette Rogers, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη brettbudach: Dichanthelium oligosanthes var. scribnerianum, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 21, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

raffe01

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2022 10:37 AM CDT

Τόπος

Welda, KS, US (Google, OSM)
Dichanthelium - Photo anonymous, δεν υπάρχουν γνωστοί περιορισμοί πνευματικών δικαιωμάτων (Κοινό Κτήμα)
Η ταυτότητα του χρήστη brettbudach: Γένος Dichanthelium, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 21, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

niholcroft

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2022 04:28 PM CDT
Chasmanthium latifolium - Photo (c) ixi the beericorn, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by ixi the beericorn
Η ταυτότητα του χρήστη brettbudach: Chasmanthium latifolium, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 21, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lauren1106

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2022 02:08 PM EDT
Ruellia caroliniensis - Photo (c) cotinis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη brettbudach: Ruellia caroliniensis, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Μάιος 08, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

slapcin

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2022 10:04 AM EDT
Ruellia caroliniensis - Photo (c) cotinis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη brettbudach: Ruellia caroliniensis, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Μάιος 08, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

srob

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2022 06:10 PM EDT
Dichanthelium portoricense - Photo (c) Joseph Kurtz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Joseph Kurtz
Η ταυτότητα του χρήστη brettbudach: Dichanthelium portoricense, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 08, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joe_alec_king

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2022 09:25 AM EDT
Ruellia caroliniensis - Photo (c) cotinis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη brettbudach: Ruellia caroliniensis, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Μάιος 07, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

autumndrose

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2022 10:05 AM EDT
Ruellia caroliniensis - Photo (c) cotinis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη brettbudach: Ruellia caroliniensis, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Μάιος 07, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paulgap49

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2004
Ruellia ciliosa - Photo (c) Eleanor, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη brettbudach: Ruellia ciliosa, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Μάιος 07, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marykeim

Ημερομηνία

Απρίλιος 20, 2013 10:42 AM EDT

Περιγραφή

Econlockhatchee Sandhills Conservation Area, Orange County, FL, April 2013.

Ruellia ciliosa - Photo (c) Eleanor, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη brettbudach: Ruellia ciliosa, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Μάιος 07, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marykeim

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2013 10:30 AM EDT

Περιγραφή

Charles H. Bronson State Forest, Orange County, FL, September 2013.

Ruellia ciliosa - Photo (c) Eleanor, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη brettbudach: Ruellia ciliosa, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Μάιος 07, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stevendaniel

Ημερομηνία

Απρίλιος 4, 2014 09:22 AM EDT
Ruellia ciliosa - Photo (c) Eleanor, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη brettbudach: Ruellia ciliosa, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Μάιος 07, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marykeim

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2016 01:37 PM EDT

Περιγραφή

Hal Scott Preserve, Orange County, FL, April 2016.

Ruellia ciliosa - Photo (c) Eleanor, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη brettbudach: Ruellia ciliosa, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Μάιος 07, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ericpo1

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2016 11:44 AM EDT
Ruellia ciliosa - Photo (c) Eleanor, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη brettbudach: Ruellia ciliosa, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Μάιος 07, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gulfchick

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2017 12:16 PM CDT
Ruellia caroliniensis - Photo (c) cotinis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη brettbudach: Ruellia caroliniensis, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Μάιος 07, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dhirth

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2017 08:23 AM EDT
Ruellia caroliniensis - Photo (c) cotinis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη brettbudach: Ruellia caroliniensis, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Μάιος 07, 2022
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anewman

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2017 06:32 AM CDT

Περιγραφή

Deep sands associated with sand pine plantations.

Ruellia ciliosa - Photo (c) Eleanor, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη brettbudach: Ruellia ciliosa, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Μάιος 07, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ericpo1

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2017 09:35 AM EDT
Ruellia ciliosa - Photo (c) Eleanor, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη brettbudach: Ruellia ciliosa, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Μάιος 07, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

old-bean-adams

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2017 08:29 AM EDT

Περιγραφή

Econlockhatchee Sandhills Conservation Area

Ruellia ciliosa - Photo (c) Eleanor, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη brettbudach: Ruellia ciliosa, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Μάιος 07, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

silverdollarpond

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2018 10:02 AM EDT

Περιγραφή

Not positive on ID of R. ciliosa rather than R. caroliniensis however I believe it is due to hairy leaves and flowers and form of plant

Ruellia ciliosa - Photo (c) Eleanor, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη brettbudach: Ruellia ciliosa, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Μάιος 07, 2022
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 4678