Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricky_taylor

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2019 12:26 PM SAST
Berkheya onopordifolia - Photo (c) Alan Manson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Alan Manson
Η ταυτότητα του χρήστη brendancole: Berkheya onopordifolia, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tonyrebelo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2022 04:59 PM SAST
Muraltia ericifolia - Photo (c) Brian du Preez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Brian du Preez
Η ταυτότητα του χρήστη brendancole: Muraltia ericifolia, Ένα μέλος του Κυαμώδη (Τάξη Fabales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 12, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ren_hoekstra

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2022 08:25 AM SAST
Muraltia ericifolia - Photo (c) Brian du Preez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Brian du Preez
Η ταυτότητα του χρήστη brendancole: Muraltia ericifolia, Ένα μέλος του Κυαμώδη (Τάξη Fabales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ren_hoekstra

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2022 02:47 PM SAST
Muraltia alopecuroides - Photo (c) Tony Rebelo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Tony Rebelo
Η ταυτότητα του χρήστη brendancole: Muraltia alopecuroides, Ένα μέλος του Κυαμώδη (Τάξη Fabales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 06, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ren_hoekstra

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2022 07:31 AM SAST
Muraltia alopecuroides - Photo (c) Tony Rebelo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Tony Rebelo
Η ταυτότητα του χρήστη brendancole: Muraltia alopecuroides, Ένα μέλος του Κυαμώδη (Τάξη Fabales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 06, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ludwig_muller

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2022 04:06 PM SAST
Metalasia pulcherrima pulcherrima - Photo (c) Dave U, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Dave U
Η ταυτότητα του χρήστη brendancole: Metalasia pulcherrima pulcherrima, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicky

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2021 10:27 AM SAST
Muraltia ciliaris - Photo (c) Brian du Preez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Brian du Preez
Η ταυτότητα του χρήστη brendancole: Muraltia ciliaris, Ένα μέλος του Κυαμώδη (Τάξη Fabales)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 30, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

katrivier

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2022 10:15 AM SAST
Muraltia ericifolia - Photo (c) Brian du Preez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Brian du Preez
Η ταυτότητα του χρήστη brendancole: Muraltia ericifolia, Ένα μέλος του Κυαμώδη (Τάξη Fabales)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 30, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

erickmunro

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2022 04:09 PM SAST
Metalasia pulcherrima pulcherrima - Photo (c) Dave U, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Dave U
Η ταυτότητα του χρήστη brendancole: Metalasia pulcherrima pulcherrima, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 29, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

katrivier

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2022 04:08 PM SAST

Τόπος

R328, WC, ZA (Google, OSM)
Metalasia pulcherrima pulcherrima - Photo (c) Dave U, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Dave U
Η ταυτότητα του χρήστη brendancole: Metalasia pulcherrima pulcherrima, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 29, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ren_hoekstra

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2022 10:44 AM SAST
Metalasia dregeana - Photo (c) Petra Broddle, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Petra Broddle
Η ταυτότητα του χρήστη brendancole: Metalasia dregeana, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 24, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sallyslak

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2022 10:30 AM SAST
Muraltia ciliaris - Photo (c) Brian du Preez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Brian du Preez
Η ταυτότητα του χρήστη brendancole: Muraltia ciliaris, Ένα μέλος του Κυαμώδη (Τάξη Fabales)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 14, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

outrampsjenny

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2022 12:07 PM SAST

Ετικέτες

Muraltia depressa - Photo (c) Sandra Falanga, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sandra Falanga
Η ταυτότητα του χρήστη brendancole: Muraltia depressa, Ένα μέλος του Κυαμώδη (Τάξη Fabales)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 09, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

outrampsjenny

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2022 10:36 AM SAST
Metalasia brevifolia - Photo (c) Nick Helme, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Nick Helme
Η ταυτότητα του χρήστη brendancole: Metalasia brevifolia, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 09, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ren_hoekstra

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2022 11:40 AM SAST
Muraltia leptorhiza - Photo (c) Nick Helme, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Nick Helme
Η ταυτότητα του χρήστη brendancole: Muraltia leptorhiza, Ένα μέλος του Κυαμώδη (Τάξη Fabales)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 31, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ren_hoekstra

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2022 11:07 AM SAST

Τόπος

George, WC, ZA (Google, OSM)
Metalasia pungens - Photo (c) Nick Helme, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Nick Helme
Η ταυτότητα του χρήστη brendancole: Metalasia pungens, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 05, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

renierbalt

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2022 09:47 AM SAST

Τόπος

Eden, ZA-WC, ZA (Google, OSM)
Metalasia pungens - Photo (c) Nick Helme, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Nick Helme
Η ταυτότητα του χρήστη brendancole: Metalasia pungens, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 13, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

outrampsjenny

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2022 09:15 AM SAST

Τόπος

Pardeberg East (Google, OSM)
Psoralea diturnerae - Photo (c) Joti Daya, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Joti Daya
Η ταυτότητα του χρήστη brendancole: Psoralea diturnerae, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 12, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

outrampsjenny

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2022 11:32 AM SAST

Τόπος

Pardeberg East (Google, OSM)
Metalasia tricolor - Photo (c) Sandra Falanga, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sandra Falanga
Η ταυτότητα του χρήστη brendancole: Metalasia tricolor, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 09, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

outrampsjenny

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2022 10:12 AM SAST

Τόπος

Pardeberg East (Google, OSM)
Metalasia densa - Photo (c) Tony Rebelo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Tony Rebelo
Η ταυτότητα του χρήστη brendancole: Metalasia densa, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

outrampsjenny

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2022 10:49 AM SAST

Τόπος

Pardeberg East (Google, OSM)
Metalasia massonii - Photo (c) Tony Rebelo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Tony Rebelo
Η ταυτότητα του χρήστη brendancole: Metalasia massonii, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

outrampsjenny

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2022 10:20 AM SAST

Τόπος

Pardeberg East (Google, OSM)
Metalasia pungens - Photo (c) Nick Helme, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Nick Helme
Η ταυτότητα του χρήστη brendancole: Metalasia pungens, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

outrampsjenny

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2022 11:48 AM SAST

Τόπος

Pardeberg East (Google, OSM)
Muraltia ciliaris - Photo (c) Brian du Preez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Brian du Preez
Η ταυτότητα του χρήστη brendancole: Muraltia ciliaris, Ένα μέλος του Κυαμώδη (Τάξη Fabales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σενέκιο (Γένος Senecio)

Παρατηρητής

tonyrebelo

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 9, 2021 08:55 AM SAST
Σενέκιο - Photo (c) Dra. Laura Elvia Uribe Lara, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Dra. Laura Elvia Uribe Lara
Η ταυτότητα του χρήστη brendancole: Σενέκιο (Γένος Senecio)
Προστέθηκε στις Μάιος 31, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

outrampsjenny

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2022 12:40 PM SAST
Metalasia pungens - Photo (c) Nick Helme, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Nick Helme
Η ταυτότητα του χρήστη brendancole: Metalasia pungens, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Μάιος 30, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

outrampsjenny

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2022 12:44 PM SAST
Metalasia massonii - Photo (c) Tony Rebelo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Tony Rebelo
Η ταυτότητα του χρήστη brendancole: Metalasia massonii, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Μάιος 30, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

outrampsjenny

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2022 12:40 PM SAST
Metalasia pungens - Photo (c) Nick Helme, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Nick Helme
Η ταυτότητα του χρήστη brendancole: Metalasia pungens, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Μάιος 30, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

slivesey

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2022 11:11 AM SAST
Muraltia dispersa - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Di Turner
Η ταυτότητα του χρήστη brendancole: Muraltia dispersa, Ένα μέλος του Κυαμώδη (Τάξη Fabales)
Προστέθηκε στις Μάιος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ren_hoekstra

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2022 11:23 AM SAST

Τόπος

WC, ZA (Google, OSM)
Metalasia luteola - Photo (c) Sandra Falanga, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sandra Falanga
Η ταυτότητα του χρήστη brendancole: Metalasia luteola, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Μάιος 18, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγγειόσπερμα (Υποσυνομοταξία Angiospermae)

Παρατηρητής

brayan04

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2022 07:50 PM PDT
Tradescantia - Photo (c) Jeff, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jeff
Η ταυτότητα του χρήστη brendancole: Γένος Tradescantia, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Μάιος 16, 2022
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 1237