Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnhboldt

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2019 02:46 PM CDT

Τόπος

Waukegan, IL, USA (Google, OSM)
Liatris spicata - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Dale Knox
Η ταυτότητα του χρήστη bouteloua: Liatris spicata, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 17, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sanguinaria33

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2022 10:47 AM CDT

Περιγραφή

Symphyotrichum subulatum - Photo (c) 葉子, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη bouteloua: Symphyotrichum subulatum, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 16, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aimrenatus

Ημερομηνία

Απρίλιος 12, 2022 04:50 PM CDT
Scilla siberica - Photo (c) Nova, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη bouteloua: Scilla siberica, Ένα μέλος του Σκίλλα (Γένος Scilla)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 13, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

brdnrdr

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2021 03:58 PM CDT
Salix interior - Photo (c) Mark Kluge, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Mark Kluge
Η ταυτότητα του χρήστη bouteloua: Salix interior, Ένα μέλος του Ιτιά (Γένος Salix)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 12, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)

Παρατηρητής

brittanyf123

Ημερομηνία

Οκτώβριος 4, 2022 09:34 AM ADT
Αστεροειδή - Photo (c) mattbuckingham, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by mattbuckingham
Η ταυτότητα του χρήστη bouteloua: Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 12, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ροδώδη (Τάξη Rosales)

Παρατηρητής

kblacketter

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2017 04:30 PM EDT
Elaeagnus - Photo (c) Rudy Gelis, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Rudy Gelis
Η ταυτότητα του χρήστη bouteloua: Γένος Elaeagnus, Ένα μέλος του Ροδώδη (Τάξη Rosales)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 11, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sjcarton

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2019 10:13 AM CDT
Fulgoromorpha - Photo (c) Vijay Anand Ismavel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη bouteloua: Ανθυποτάξη Fulgoromorpha, Ένα μέλος του Αυχενόρρυγχα (Υποτάξη Auchenorrhyncha)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 10, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tim-frier

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2020 12:54 PM CDT
Fulgoromorpha - Photo (c) Vijay Anand Ismavel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη bouteloua: Ανθυποτάξη Fulgoromorpha, Ένα μέλος του Αυχενόρρυγχα (Υποτάξη Auchenorrhyncha)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 10, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

terrypie

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2020 07:17 PM CDT
Fulgoromorpha - Photo (c) Vijay Anand Ismavel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη bouteloua: Ανθυποτάξη Fulgoromorpha, Ένα μέλος του Αυχενόρρυγχα (Υποτάξη Auchenorrhyncha)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 10, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

guessingatgreen

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2019 06:43 AM UTC
Liatris spicata - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Dale Knox
Η ταυτότητα του χρήστη bouteloua: Liatris spicata, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 08, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανθρώπου (Homo sapiens)

Παρατηρητής

reddyanggara

Ημερομηνία

Ιανουάριος 6, 2023 09:53 AM WIB
Ανθρώπου - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Abhas Misraraj
Η ταυτότητα του χρήστη bouteloua: Ανθρώπου (Homo sapiens)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 06, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

botanicalblue

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2017

Τόπος

Lansing, Michigan (Google, OSM)
Hesperis matronalis - Photo (c) Owen Wolter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη bouteloua: Hesperis matronalis, Ένα μέλος του Κραμβοειδή (Οικογένεια Brassicaceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 02, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καναδέζικη Χήνα (Branta canadensis)

Παρατηρητής

pfautsch

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 29, 2022 09:24 AM CST
Καναδέζικη Χήνα - Photo (c) Bridget Spencer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Bridget Spencer
Η ταυτότητα του χρήστη bouteloua: Καναδέζικη Χήνα (Branta canadensis)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pfautsch

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 29, 2022 09:28 AM CST
Ανατολικός Γκρι Σκίουρος - Photo (c) Mila B., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Mila B.
Η ταυτότητα του χρήστη bouteloua: Ανατολικός Γκρι Σκίουρος (Sciurus carolinensis)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κόκκινος Καρδινάλιος (Cardinalis cardinalis)

Παρατηρητής

b2cahill

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 29, 2022 01:50 PM CST
Κόκκινος Καρδινάλιος - Photo (c) Ad Konings, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ad Konings
Η ταυτότητα του χρήστη bouteloua: Κόκκινος Καρδινάλιος (Cardinalis cardinalis)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jaimekc

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2018 01:32 PM CDT

Περιγραφή

Q27

Medicago lupulina - Photo (c) Gordo Laidlaw, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Gordo Laidlaw
Η ταυτότητα του χρήστη bouteloua: Medicago lupulina, Ένα μέλος του Μηδική (Γένος Medicago)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 23, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

katrina_crossley

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2022 04:51 PM CDT
Oenothera biennis - Photo (c) Tig, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη bouteloua: Oenothera biennis, Ένα μέλος του Οναγροειδή (Οικογένεια Onagraceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 23, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturalist_glenn

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2019 06:20 PM UTC
Ammophila breviligulata - Photo (c) Peter Zika, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Peter Zika
Η ταυτότητα του χρήστη bouteloua: Ammophila breviligulata, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 23, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

birdboy

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2021 05:53 PM CDT
Zizia aurea - Photo (c) Joshua Mayer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη bouteloua: Zizia aurea, Ένα μέλος του Σελινοειδή (Οικογένεια Apiaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 23, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andrewstpaul

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2019 08:24 PM CDT
Heliopsis helianthoides - Photo (c) Joshua Mayer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη bouteloua: Heliopsis helianthoides, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 23, 2022
Κορυφαίος
Insects

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Έντομα (Ομοταξία Insecta)

Παρατηρητής

izabella46

Ημερομηνία

Νοέμβριος 9, 2022 08:45 AM CST
Έντομα - Photo (c) José Manuel Carreón Silva, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη bouteloua: Έντομα (Ομοταξία Insecta)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 22, 2022
Βελτίωση
Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)

Παρατηρητής

criddibean

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2022 12:54 PM CDT
Μύκητας, Λειχήνα - Photo (c) Adam Bryant, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Adam Bryant
Η ταυτότητα του χρήστη bouteloua: Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 22, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

salumu

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2022 01:32 PM CDT

Περιγραφή

Oak apple gall wasp

Μαγνολιόψιδα - Photo (c) KC Kasem, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by KC Kasem
Η ταυτότητα του χρήστη bouteloua: Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 22, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανθρώπου (Homo sapiens)

Παρατηρητής

abrianna3

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2022 02:14 PM CDT
Ανθρώπου - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Abhas Misraraj
Η ταυτότητα του χρήστη bouteloua: Ανθρώπου (Homo sapiens)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 22, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανθρώπου (Homo sapiens)

Παρατηρητής

abrianna3

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2022 02:15 PM CDT
Ανθρώπου - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Abhas Misraraj
Η ταυτότητα του χρήστη bouteloua: Ανθρώπου (Homo sapiens)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 22, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανθρώπου (Homo sapiens)

Παρατηρητής

abrianna3

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2022 02:15 PM CDT
Ανθρώπου - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Abhas Misraraj
Η ταυτότητα του χρήστη bouteloua: Ανθρώπου (Homo sapiens)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 22, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανθρώπου (Homo sapiens)

Παρατηρητής

abrianna3

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2022 02:20 PM CDT
Ανθρώπου - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Abhas Misraraj
Η ταυτότητα του χρήστη bouteloua: Ανθρώπου (Homo sapiens)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 22, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανθρώπου (Homo sapiens)

Παρατηρητής

abrianna3

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2022 02:18 PM CDT
Ανθρώπου - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Abhas Misraraj
Η ταυτότητα του χρήστη bouteloua: Ανθρώπου (Homo sapiens)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 22, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανθρώπου (Homo sapiens)

Παρατηρητής

abrianna3

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2022 02:17 PM CDT
Ανθρώπου - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Abhas Misraraj
Η ταυτότητα του χρήστη bouteloua: Ανθρώπου (Homo sapiens)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 22, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shannon_young

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 6, 2022 04:52 PM CST

Τόπος

Urbandale, IA, US (Google, OSM)
Eurosta solidaginis - Photo (c) bob15noble, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by bob15noble
Η ταυτότητα του χρήστη bouteloua: Eurosta solidaginis, Ένα μέλος του Σχιζοφόρα (Ενότητα ζώων Schizophora)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 22, 2022
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 84103