Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vernonia

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2022 03:30 PM CDT
Symphyotrichum oolentangiense - Photo (c) Erin Faulkner, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Erin Faulkner
Η ταυτότητα του χρήστη bouteloua: Symphyotrichum oolentangiense, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 26, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kenklick

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2022 11:01 AM CDT
Juncus - Photo (c) Bart  Wursten, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη bouteloua: Γένος Juncus, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 26, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amyphillips

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2022 10:39 AM CDT
Scirpus pendulus - Photo (c) Jason Whittle, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Jason Whittle
Η ταυτότητα του χρήστη bouteloua: Scirpus pendulus, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 26, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amyphillips

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2022 10:22 AM CDT
Phlox pilosa - Photo (c) Frank Mayfield, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη bouteloua: Phlox pilosa, Ένα μέλος του Ερεικώδη (Τάξη Ericales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 26, 2022
Κορυφαίος
Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)

Παρατηρητής

amyphillips

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2022 10:18 AM CDT
Μύκητας, Λειχήνα - Photo (c) pbertner, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by pbertner
Η ταυτότητα του χρήστη bouteloua: Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 26, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amyphillips

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2022 10:11 AM CDT
Anemone cylindrica - Photo (c) Bill Crins, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Bill Crins
Η ταυτότητα του χρήστη bouteloua: Anemone cylindrica, Ένα μέλος του Ανεμώνη (Γένος Anemone)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 26, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amyphillips

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2022 10:02 AM CDT
Toxomerus - Photo (c) John Klymko, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by John Klymko
Η ταυτότητα του χρήστη bouteloua: Γένος Toxomerus, Ένα μέλος του Συρφίδες (Οικογένεια Syrphidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 26, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amyphillips

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2022 10:02 AM CDT
Tradescantia ohiensis - Photo (c) Marco Pellegrini, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Marco Pellegrini
Η ταυτότητα του χρήστη bouteloua: Tradescantia ohiensis, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 26, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amyphillips

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2022 10:00 AM CDT
Ambrosia artemisiifolia - Photo (c) Erik Jørgensen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη bouteloua: Ambrosia artemisiifolia, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 26, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amyphillips

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2022 09:57 AM CDT
Asclepias syriaca - Photo (c) Corey Lange, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Corey Lange
Η ταυτότητα του χρήστη bouteloua: Asclepias syriaca, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 26, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Υμενόπτερα (Τάξη Hymenoptera)

Παρατηρητής

amyphillips

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2022 02:10 PM CDT
Υμενόπτερα - Photo (c) Noel Pennington, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Noel Pennington
Η ταυτότητα του χρήστη bouteloua: Υμενόπτερα (Τάξη Hymenoptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 26, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amyphillips

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2022 02:13 PM CDT
Euphorbia corollata - Photo (c) Gordilly, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη bouteloua: Euphorbia corollata, Ένα μέλος του Ευφορβία (Γένος Euphorbia)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 26, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amyphillips

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2022 02:19 PM CDT
Dalea purpurea - Photo (c) Paul Tavares, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paul Tavares
Η ταυτότητα του χρήστη bouteloua: Dalea purpurea, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 26, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amyphillips

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2022 02:22 PM CDT
Dasiphora fruticosa - Photo (c) Rich Kostecke, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Rich Kostecke
Η ταυτότητα του χρήστη bouteloua: Dasiphora fruticosa, Ένα μέλος του Ροδοειδή (Οικογένεια Rosaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 26, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τριανταφυλλιά (Γένος Rosa)

Παρατηρητής

amyphillips

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2022 02:24 PM CDT
Τριανταφυλλιά - Photo (c) Mathieu Massaviol, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Mathieu Massaviol
Η ταυτότητα του χρήστη bouteloua: Τριανταφυλλιά (Γένος Rosa)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 26, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τύφα (Γένος Typha)

Παρατηρητής

amyphillips

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2022 02:37 PM CDT
Τύφα - Photo (c) Jay Keller, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jay L. Keller
Η ταυτότητα του χρήστη bouteloua: Τύφα (Γένος Typha)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 26, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amyphillips

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2022 03:16 PM CDT
Hesperostipa spartea - Photo (c) Mark Kluge, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Mark Kluge
Η ταυτότητα του χρήστη bouteloua: Hesperostipa spartea, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 26, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vernonia

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2022 10:52 AM CDT
Scutellaria lateriflora - Photo (c) Kerry Woods, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη bouteloua: Scutellaria lateriflora, Ένα μέλος του Χειλανθή (Οικογένεια Lamiaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 26, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γάλιο (Γένος Galium)

Παρατηρητής

vernonia

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2022 11:37 AM CDT
Γάλιο - Photo (c) Kuan-Chieh (Chuck) Hung, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kuan-Chieh (Chuck) Hung
Η ταυτότητα του χρήστη bouteloua: Γάλιο (Γένος Galium)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 26, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vernonia

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2022 11:40 AM CDT
Lithospermum canescens - Photo (c) Patrick Coin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη bouteloua: Lithospermum canescens, Ένα μέλος του Βοραγινοειδή (Οικογένεια Boraginaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 26, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανθρώπου (Homo sapiens)

Παρατηρητής

aukauk

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2022 11:42 AM CDT

Περιγραφή

Test well?

Ανθρώπου - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Abhas Misraraj
Η ταυτότητα του χρήστη bouteloua: Ανθρώπου (Homo sapiens)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 26, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vernonia

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2022 11:47 AM CDT
Sisyrinchium - Photo (c) Edward Lisowski, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Edward Lisowski
Η ταυτότητα του χρήστη bouteloua: Γένος Sisyrinchium, Ένα μέλος του Ιριδοειδή (Οικογένεια Iridaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 26, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vernonia

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2022 11:57 AM CDT
Comandra umbellata - Photo (c) Patrick Alexander, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη bouteloua: Comandra umbellata, Ένα μέλος του Σανδαλιώδη (Τάξη Santalales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 26, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vernonia

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2022 12:07 PM CDT
Pycnanthemum virginianum - Photo (c) Sherrie Snyder, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sherrie Snyder
Η ταυτότητα του χρήστη bouteloua: Pycnanthemum virginianum, Ένα μέλος του Χειλανθή (Οικογένεια Lamiaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 26, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vernonia

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2022 12:17 PM CDT
Sisyrinchium - Photo (c) Edward Lisowski, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Edward Lisowski
Η ταυτότητα του χρήστη bouteloua: Γένος Sisyrinchium, Ένα μέλος του Ιριδοειδή (Οικογένεια Iridaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 26, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)

Παρατηρητής

vernonia

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2022 12:23 PM CDT
Αστεροειδή - Photo (c) Ram-Man, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη bouteloua: Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 26, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)

Παρατηρητής

vernonia

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2022 12:26 PM CDT
Αγρωστώδη - Photo (c) Konstantin Romanov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Konstantin Romanov
Η ταυτότητα του χρήστη bouteloua: Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 26, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joshuafishbein

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Τόπος

Illinois, US (Google, OSM)
Trillium recurvatum - Photo (c) Eric Hunt, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη bouteloua: Trillium recurvatum, Ένα μέλος του Λειριώδη (Τάξη Liliales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 25, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανθρώπου (Homo sapiens)

Παρατηρητής

daniela_belen

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2022 03:39 PM CST

Περιγραφή

No puedo creerlo yo pensaba que no existían los unicornios

Pero este lleva parte cerdo es

Caballo,cerdo, unicornio

Ανθρώπου - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Abhas Misraraj
Η ταυτότητα του χρήστη bouteloua: Ανθρώπου (Homo sapiens)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 25, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Προύνος (Γένος Prunus)

Παρατηρητής

kcramp

Ημερομηνία

Απρίλιος 18, 2022 07:16 PM -05
Προύνος - Photo (c) meliains, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη bouteloua: Προύνος (Γένος Prunus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 24, 2022
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 82775