Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκόουρο Ελάφι (Odocoileus virginianus)

Παρατηρητής

bingo2442

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 6, 2023 03:22 PM CST
Λευκόουρο Ελάφι - Photo (c) Teresa Murr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Teresa Murr
Η ταυτότητα του χρήστη bosqueaaron: Λευκόουρο Ελάφι (Odocoileus virginianus)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανώτερα Φυτά (Συνομοταξία Tracheophyta)

Παρατηρητής

lhowton

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 6, 2023 02:16 PM CST
Αγριοπασχαλιά - Photo (c) 葉子, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη bosqueaaron: Αγριοπασχαλιά (Melia azedarach)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 06, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγγειόσπερμα (Υποσυνομοταξία Angiospermae)

Παρατηρητής

bingo2442

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 6, 2023 03:18 PM CST

Περιγραφή

Found in creek

Nasturtium officinale - Photo (c) emanon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by emanon
Η ταυτότητα του χρήστη bosqueaaron: Nasturtium officinale, Ένα μέλος του Κραμβοειδή (Οικογένεια Brassicaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 06, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)

Παρατηρητής

bingo2442

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 6, 2023 03:18 PM CST

Περιγραφή

Moss

Βρύο, Μούσκλο - Photo (c) Jason M Crockwell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Jason M Crockwell
Η ταυτότητα του χρήστη bosqueaaron: Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 06, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αρμαδιλλίδιο Το Κοινό (Armadillidium vulgare)

Παρατηρητής

bingo2442

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 6, 2023 03:20 PM CST
Αρμαδιλλίδιο Το Κοινό - Photo (c) Russell Pfau, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Russell Pfau
Η ταυτότητα του χρήστη bosqueaaron: Αρμαδιλλίδιο Το Κοινό (Armadillidium vulgare)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bingo2442

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2023

Τόπος

Ιδιωτικό
Quercus fusiformis - Photo (c) Dr. Alison Northup, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Dr. Alison Northup
Η ταυτότητα του χρήστη bosqueaaron: Quercus fusiformis, Ένα μέλος του Δρυς (Υπογένος Quercus)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 06, 2023
Κορυφαίος
Plants

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φυτό (Βασίλειο Plantae)

Παρατηρητής

faith263

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 6, 2023 02:29 PM CST
Φυτό - Photo (c) Alan Rockefeller, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Alan Rockefeller
Η ταυτότητα του χρήστη bosqueaaron: Φυτό (Βασίλειο Plantae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 06, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)

Παρατηρητής

bingo2442

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 6, 2023 03:21 PM CST
Γαστερόποδα - Photo (c) John Slapcinsky, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη bosqueaaron: Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sambiology

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 6, 2023 01:23 PM CST

Περιγραφή

Had to drop off my computer for some repairs, so I stopped by this pretty small park in North Richland Hills. Outside of some weeds in the margins, not a lot of wildlife habitat here.

Solenopsis invicta - Photo (c) Judy Gallagher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη bosqueaaron: Solenopsis invicta, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανική Γερακίνα (Buteo jamaicensis)

Παρατηρητής

silerss1

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 5, 2023 06:00 PM CST

Τόπος

Moody, TX, US (Google, OSM)
Αμερικανική Γερακίνα - Photo (c) Craig K. Hunt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Craig K. Hunt
Η ταυτότητα του χρήστη bosqueaaron: Αμερικανική Γερακίνα (Buteo jamaicensis)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

taylorgarrison

Ημερομηνία

Μάιος 2019

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Pollen yellow. Sandy to deep sand soils.

Echinacea atrorubens - Photo (c) Steve Harbula, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Steve Harbula
Η ταυτότητα του χρήστη bosqueaaron: Echinacea atrorubens, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 06, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leane2

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2021
Micropterus punctulatus - Photo (c) Oscar Johnson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Oscar Johnson
Η ταυτότητα του χρήστη bosqueaaron: Micropterus punctulatus, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jcowdog

Ημερομηνία

Μάρτιος 12, 2018 10:30 AM UTC
Micropterus punctulatus - Photo (c) Oscar Johnson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Oscar Johnson
Η ταυτότητα του χρήστη bosqueaaron: Micropterus punctulatus, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

silerss1

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2023 05:21 PM CST
Micropterus salmoides - Photo (c) Phil's 1stPix, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη bosqueaaron: Micropterus salmoides, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγγειόσπερμα (Υποσυνομοταξία Angiospermae)

Παρατηρητής

chrissyhyland

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 6, 2023 12:24 PM CST
Αγγειόσπερμα - Photo (c) Rocío Ramírez Barrios, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Rocío Ramírez Barrios
Η ταυτότητα του χρήστη bosqueaaron: Αγγειόσπερμα (Υποσυνομοταξία Angiospermae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 06, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φτελιά (Γένος Ulmus)

Παρατηρητής

chrissyhyland

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 6, 2023 12:22 PM CST
Ulmus crassifolia - Photo (c) Suzette Rogers, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη bosqueaaron: Ulmus crassifolia, Ένα μέλος του Φτελιά (Γένος Ulmus)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 06, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mdh2021

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 6, 2023 11:11 AM CST
Σφιγγίδες - Photo (c) Manoj Kumar Tuteja, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Manoj Kumar Tuteja
Η ταυτότητα του χρήστη bosqueaaron: Σφιγγίδες (Οικογένεια Sphingidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 06, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gardenheart

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 5, 2023 12:05 PM CST
Verbascum thapsus - Photo (c) Craig Evans, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Craig Evans
Η ταυτότητα του χρήστη bosqueaaron: Verbascum thapsus, Ένα μέλος του Φλόμος (Γένος Verbascum)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

r3ydaniel

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 6, 2023 11:13 AM CST
Paleacrita vernata - Photo (c) Royal Tyler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Royal Tyler
Η ταυτότητα του χρήστη bosqueaaron: Paleacrita vernata, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 06, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elkoster

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2022 12:08 PM AKDT

Τόπος

Anchorage (Google, OSM)
Potentilla - Photo (c) jroderick, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη bosqueaaron: Γένος Potentilla, Ένα μέλος του Ροδοειδή (Οικογένεια Rosaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 06, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γεράνιο (Γένος Geranium)

Παρατηρητής

jonscales

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 28, 2020 12:07 PM CST
Γεράνιο - Photo (c) Apollonio Tottoli, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη bosqueaaron: Γεράνιο (Γένος Geranium)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 06, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kylewadsworth

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)
Vireo - Photo (c) Ricardo Arredondo T., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ricardo Arredondo T.
Η ταυτότητα του χρήστη bosqueaaron: Γένος Vireo, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 06, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φυλλοκνίστης (Γένος Phyllocnistis)

Παρατηρητής

ejenright

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2022 11:29 AM CDT

Περιγραφή

Order Lepidoptera Infraorder Heteroneura Family Gracillariidae

Φυλλοκνίστης Των Εσπεριδοειδών - Photo (c) Charlie Russell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Charlie Russell
Η ταυτότητα του χρήστη bosqueaaron: Φυλλοκνίστης Των Εσπεριδοειδών (Phyllocnistis citrella)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 06, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bcvi

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 5, 2023 11:16 AM CST
Sagittaria latifolia - Photo (c) Susan Elliott, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Susan Elliott
Η ταυτότητα του χρήστη bosqueaaron: Sagittaria latifolia, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

silerss1

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2021 07:48 PM CDT
Lepomis cyanellus - Photo (c) m_ignoffo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by m_ignoffo
Η ταυτότητα του χρήστη bosqueaaron: Lepomis cyanellus, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγριοπασχαλιά (Melia azedarach)

Παρατηρητής

brianna481

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 5, 2023 06:23 PM CST
Αγριοπασχαλιά - Photo (c) 葉子, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη bosqueaaron: Αγριοπασχαλιά (Melia azedarach)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 06, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κολλητσίδα (Galium aparine)

Παρατηρητής

addisonlett

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 5, 2023 04:39 PM CST
Κολλητσίδα - Photo (c) Magnus Hagdorn, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη bosqueaaron: Κολλητσίδα (Galium aparine)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 06, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

easton_parfitt1

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 5, 2023 05:25 PM CST
Solenopsis invicta - Photo (c) Judy Gallagher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη bosqueaaron: Solenopsis invicta, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 06, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)

Παρατηρητής

kenseyschilhab

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 3, 2023 11:53 AM CST
Paleacrita vernata - Photo (c) Royal Tyler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Royal Tyler
Η ταυτότητα του χρήστη bosqueaaron: Paleacrita vernata, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 06, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)

Παρατηρητής

easton_parfitt1

Ημερομηνία

Ιανουάριος 30, 2023 05:57 PM CST
Μίμος Του Βορρά - Photo (c) Ad Konings, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ad Konings
Η ταυτότητα του χρήστη bosqueaaron: Μίμος Του Βορρά (Mimus polyglottos)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 06, 2023
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 8038