Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

djvalkyrie

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2019 05:26 PM HST
Leptoglossus oppositus - Photo (c) Royal Tyler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη bosqueaaron: Leptoglossus oppositus, Ένα μέλος του Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

evelyn45

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2021 10:23 AM CST

Περιγραφή

Want to identify the moth/butterfly trapped in the web

Hemileuca peigleri - Photo (c) Robert J. "Bob" Nuelle, Jr., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Robert J. "Bob" Nuelle, Jr. AICEZS
Η ταυτότητα του χρήστη bosqueaaron: Hemileuca peigleri, Ένα μέλος του Βομβυκοειδή (Υπεροικογένεια Bombycoidea)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wtoddcopeland

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2021 12:35 PM UTC
Porcellionides - Photo (c) Alex Bairstow, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη bosqueaaron: Γένος Porcellionides, Ένα μέλος του Ονισκίδες (Υποτάξη Oniscidea)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

devenhirsch

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 3, 2021 03:01 PM CST
Otala lactea - Photo (c) Alice Abela, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη bosqueaaron: Otala lactea, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

erikpack

Ημερομηνία

Οκτώβριος 11, 2021 12:18 PM UTC

Τόπος

Harker Heights (Google, OSM)
Otala lactea - Photo (c) Alice Abela, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη bosqueaaron: Otala lactea, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hglatter05

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 3, 2021 04:18 PM UTC
Caesalpinia pulcherrima - Photo (c) Jonathan Ortiz Torres, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη bosqueaaron: Caesalpinia pulcherrima, Ένα μέλος του Καισαλπινία (Γένος Caesalpinia)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

acesnature

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2021
Ipomopsis rubra - Photo (c) yakman58, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη bosqueaaron: Ipomopsis rubra, Ένα μέλος του Ερεικώδη (Τάξη Ericales)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

evelyn45

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2021 10:23 AM CST

Περιγραφή

Want to identify the moth/butterfly trapped in the web

Hemileuca - Photo (c) jmrobertia, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη bosqueaaron: Γένος Hemileuca, Ένα μέλος του Βομβυκοειδή (Υπεροικογένεια Bombycoidea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

evelyn45

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2021 10:55 AM CST
Brickellia eupatorioides - Photo (c) Peter Gorman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη bosqueaaron: Brickellia eupatorioides, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nathantaylor

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2020 01:09 PM CDT

Περιγραφή

Likely ID.

Salvia azurea - Photo (c) Brian Peterson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη bosqueaaron: Salvia azurea, Ένα μέλος του Σάλβια (Γένος Salvia)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 26, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rbravo33

Ημερομηνία

Οκτώβριος 5, 2017 11:34 AM CDT
Acanthocephala femorata - Photo (c) Alejandro Santillana, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη bosqueaaron: Acanthocephala femorata, Ένα μέλος του Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 26, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gcwarbler

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2021 01:04 PM CST

Ετικέτες

Acmella repens - Photo (c) Pedro Alanis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη bosqueaaron: Acmella repens, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 26, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sambiology

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2016

Περιγραφή

Elizabeth and I went way up to LLELA to explore. It was nice. :)

Ictiobus - Photo (c) WorldFish Center - FishBase, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη bosqueaaron: Γένος Ictiobus, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 23, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fiddleman

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2021 04:26 PM CST
Glandularia bipinnatifida - Photo (c) Lex García, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη bosqueaaron: Glandularia bipinnatifida, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 23, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fiddleman

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2021 04:19 PM CST
Salvia farinacea - Photo (c) Mauricio Mercadante, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη bosqueaaron: Salvia farinacea, Ένα μέλος του Σάλβια (Γένος Salvia)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 23, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fiddleman

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2021 04:21 PM CST
Eryngium leavenworthii - Photo (c) amy_buthod, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη bosqueaaron: Eryngium leavenworthii, Ένα μέλος του Ερύγγιο (Γένος Eryngium)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 23, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aallana

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2021 11:06 AM UTC
Acanthocephala terminalis - Photo (c) Norm Townsend, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη bosqueaaron: Acanthocephala terminalis, Ένα μέλος του Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 23, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)

Παρατηρητής

aallana

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2021 09:50 AM UTC

Τόπος

Woodway, TX, US (Google, OSM)
Οδοντόγναθα - Photo (c) Vijay Anand Ismavel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Dr. Vijay Anand Ismavel MS MCh
Η ταυτότητα του χρήστη bosqueaaron: Οδοντόγναθα (Τάξη Odonata)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 23, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

katetay

Ημερομηνία

Νοέμβριος 22, 2021 08:24 AM UTC
Αράχνες - Photo (c) Chien Lee, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη bosqueaaron: Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 23, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nathantaylor

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2020 12:52 PM CDT

Τόπος

Canadian, TX, US (Google, OSM)
Oenothera macrocarpa incana - Photo (c) dfewell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη bosqueaaron: Oenothera macrocarpa ssp. incana, Ένα μέλος του Οναγροειδή (Οικογένεια Onagraceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lancas1998

Ημερομηνία

Νοέμβριος 17, 2021 02:31 PM UTC
Hemileuca - Photo (c) jmrobertia, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη bosqueaaron: Γένος Hemileuca, Ένα μέλος του Βομβυκοειδή (Υπεροικογένεια Bombycoidea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 17, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)

Παρατηρητής

mmusharaf

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2021 04:05 AM UTC

Περιγραφή

Found these during my time in Brackenridge Park. Originally I had seen them as sea cucumbers usually found in the bottom of the ocean or some seaweed. Apparently these are found around beaches, lakes, and ponds near the south.

Μονοκοτυλήδονα - Photo (c) J. Maughn, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by James Maughn
Η ταυτότητα του χρήστη bosqueaaron: Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 17, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

taylorrajkowski

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2021 02:18 PM UTC
Viguiera dentata - Photo (c) Alfredo Eloisa, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη bosqueaaron: Viguiera dentata, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 17, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matthew1344

Ημερομηνία

Νοέμβριος 17, 2021 01:48 PM CST
Lagerstroemia indica - Photo (c) Kim, Hyun-tae, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη bosqueaaron: Lagerstroemia indica, Ένα μέλος του Μυρτώδη (Τάξη Myrtales)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 17, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

taylorrajkowski

Ημερομηνία

Νοέμβριος 17, 2021 01:49 PM UTC
Lagerstroemia indica - Photo (c) Kim, Hyun-tae, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη bosqueaaron: Lagerstroemia indica, Ένα μέλος του Μυρτώδη (Τάξη Myrtales)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matthew1344

Ημερομηνία

Νοέμβριος 17, 2021 02:00 PM CST
Fraxinus albicans - Photo (c) CameliaTWU, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη bosqueaaron: Fraxinus albicans, Ένα μέλος του Φραξός (Γένος Fraxinus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 17, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matthew1344

Ημερομηνία

Νοέμβριος 17, 2021 01:59 PM CST
Nandina domestica - Photo (c) sozzles, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη bosqueaaron: Nandina domestica, Ένα μέλος του Βατραχιώδη (Τάξη Ranunculales)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 17, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matthew1344

Ημερομηνία

Νοέμβριος 17, 2021 02:08 PM CST
Verbesina virginica - Photo (c) Kimberlie Sasan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη bosqueaaron: Verbesina virginica, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 17, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)

Παρατηρητής

mmusharaf

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2021 04:05 AM UTC

Περιγραφή

Found these during my time in Brackenridge Park. Originally I had seen them as sea cucumbers usually found in the bottom of the ocean or some seaweed. Apparently these are found around beaches, lakes, and ponds near the south.

Φυτό - Photo (c) United Soybean Board, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη bosqueaaron: Φυτό (Βασίλειο Plantae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 17, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kate1521

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2021 05:31 PM UTC
Scolopendra heros - Photo (c) gilaman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη bosqueaaron: Scolopendra heros, Ένα μέλος του Χειλόποδα (Ομοταξία Chilopoda)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 3470