Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bamaboy

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2019

Περιγραφή

Lytta aenea

Ετικέτες

Lytta aenea - Photo (c) kim fleming, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη borisb: Lytta aenea, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeckberg

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2019 02:40 PM PDT
Epicauta - Photo (c) Mary Keim, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη borisb: Γένος Epicauta, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sfrn

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2019 12:43 PM MDT
Epicauta puncticollis - Photo (c) Jason Headley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη borisb: Epicauta puncticollis, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

merdadefeis

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2019 01:42 PM UTC
Η ταυτότητα του χρήστη borisb: Lytta erebea, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mbstevens

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2019 09:33 AM PDT
Epicauta puncticollis - Photo (c) Jason Headley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη borisb: Epicauta puncticollis, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eschlather

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2019 11:26 AM UTC
Lytta - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη borisb: Γένος Lytta, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scottsimmons

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2019 11:41 AM HST
Lytta - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη borisb: Γένος Lytta, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scottsimmons

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2019 11:41 AM HST
Lytta - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη borisb: Γένος Lytta, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nrpeters

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2019 10:15 AM EDT
Macrosiagon - Photo (c) molanic, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη borisb: Γένος Macrosiagon, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stormcatcher

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2019 03:08 PM PDT

Περιγραφή

on Wyethia angustifolia, Narrowleaf Mule's Ear.

Epicauta puncticollis - Photo (c) Jason Headley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη borisb: Epicauta puncticollis, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cappaert

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2019 01:29 PM EDT

Ετικέτες

Lepturini - Photo (c) Jim & Lynne Weber, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη borisb: Φυλή Lepturini, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cappaert

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2019 11:44 AM EDT
Epicauta puncticollis - Photo (c) Jason Headley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη borisb: Epicauta puncticollis, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cappaert

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2019 02:16 PM EDT

Ετικέτες

Epicauta puncticollis - Photo (c) Jason Headley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη borisb: Epicauta puncticollis, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturegirlandmom

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2019 03:55 PM EDT
Oedemeridae - Photo (c) Felix Winterhoff, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη borisb: Οικογένεια Oedemeridae, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shoofy12

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2019 09:54 AM MDT
Lytta - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη borisb: Γένος Lytta, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Lytta sayi

Παρατηρητής

bibaker

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2019 12:43 PM CDT

Τόπος

Victoria, MN, USA (Google, OSM)
Lytta sayi - Photo (c) Jimmy Dee, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη borisb: Lytta sayi, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cappaert

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2019 12:49 PM EDT

Ετικέτες

Epicauta puncticollis - Photo (c) Jason Headley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη borisb: Epicauta puncticollis, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Lytta sayi

Παρατηρητής

karensattler

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2020 02:45 PM EDT
Lytta sayi - Photo (c) Jimmy Dee, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη borisb: Lytta sayi, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tylerbyron

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2020 05:48 PM EDT
Lytta aenea - Photo (c) kim fleming, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη borisb: Lytta aenea, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lucy_cp

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2020 10:14 PM EDT
Lytta aenea - Photo (c) kim fleming, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη borisb: Lytta aenea, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ladydeath97

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2020 07:14 PM EDT
Lytta aenea - Photo (c) kim fleming, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη borisb: Lytta aenea, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

campbler

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2020 08:41 PM UTC

Τόπος

Takoma Park (Google, OSM)
Lytta aenea - Photo (c) kim fleming, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη borisb: Lytta aenea, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tvsmurphman

Ημερομηνία

Απρίλιος 12, 2020 02:04 PM EDT
Lytta aenea - Photo (c) kim fleming, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη borisb: Lytta aenea, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kathleenobrien

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2020 10:08 PM UTC

Τόπος

Zion (Google, OSM)
Lytta aenea - Photo (c) kim fleming, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη borisb: Lytta aenea, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

surry_nc

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2020 05:11 PM EDT

Περιγραφή

ecoEXPLORE Username: saramac

Lytta aenea - Photo (c) kim fleming, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη borisb: Lytta aenea, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matango

Ημερομηνία

Μάρτιος 15, 2020 11:28 PM UTC
Lytta - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη borisb: Γένος Lytta, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cfastiggi

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 24, 2020 11:26 AM MST
Lytta - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη borisb: Γένος Lytta, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mstory19

Ημερομηνία

Μάρτιος 13, 2020 09:35 PM EDT
Lytta polita - Photo (c) Jonathan Carpenter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jonathan (JC) Carpenter
Η ταυτότητα του χρήστη borisb: Lytta polita, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mmcmasters

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2020
Lytta - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη borisb: Γένος Lytta, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ameeds

Ημερομηνία

Απρίλιος 4, 2020 01:29 PM MDT
Lytta - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη borisb: Γένος Lytta, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 392324