Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

daviddubose

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2020 10:53 PM PDT

Περιγραφή

Saw a few.

Calopteryx aequabilis - Photo (c) Jim Johnson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Jim Johnson
Η ταυτότητα του χρήστη bobbyj2004: Calopteryx aequabilis, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 12, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jbreznay

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2019 02:46 PM EDT
Erythemis simplicicollis - Photo (c) TexasEagle, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη bobbyj2004: Erythemis simplicicollis, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 26, 2019
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maxweinstein

Ημερομηνία

Αύγουστος 18, 2019 01:41 PM EDT
Sympetrum - Photo (c) Stavros Markopoulos, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη bobbyj2004: Γένος Sympetrum, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 26, 2019
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

djpmapfer

Ημερομηνία

Αύγουστος 18, 2019 02:05 PM EDT

Τόπος

Plymouth, MA, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Azure bluet

Enallagma doubledayi - Photo (c) Benjamin Schwartz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Benjamin Schwartz
Η ταυτότητα του χρήστη bobbyj2004: Enallagma doubledayi, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 26, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lauravalentine

Ημερομηνία

Αύγουστος 19, 2019 02:23 PM EDT

Περιγραφή

Large, blue black. Don’t know my dragonfly species at all, im a slacker. At the Mytoi.

Libellula incesta - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη bobbyj2004: Libellula incesta, Ένα μέλος του Λιβελούλα (Γένος Libellula)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 26, 2019
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

akilee

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2019 10:48 AM EDT

Τόπος

Belmont, MA, USA (Google, OSM)

Ετικέτες

EXZ
Ischnura posita - Photo (c) Cletus Lee, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη bobbyj2004: Ischnura posita, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 26, 2019
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dalien

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2019 10:13 AM EDT

Τόπος

Belmont, MA, USA (Google, OSM)
Ischnura posita - Photo (c) Cletus Lee, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη bobbyj2004: Ischnura posita, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 26, 2019
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jef

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2019 12:38 PM EDT

Τόπος

Falmouth, MA, USA (Google, OSM)
Enallagma civile - Photo (c) ronthill, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη bobbyj2004: Enallagma civile, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 26, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joemac

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2019 09:29 AM EDT
Sympetrum vicinum - Photo (c) Cameron Eckert, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Cameron Eckert
Η ταυτότητα του χρήστη bobbyj2004: Sympetrum vicinum, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 26, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sialia

Ημερομηνία

Αύγουστος 25, 2019 11:22 AM EDT
Aeshnidae - Photo (c) Alexandro Minicò, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Alexandro Minicò
Η ταυτότητα του χρήστη bobbyj2004: Οικογένεια Aeshnidae, Ένα μέλος του Ανισόπτερα (Υποτάξη Anisoptera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 26, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mamiles

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2019 09:46 AM EDT

Τόπος

Natick, MA, USA (Google, OSM)
Libellula incesta - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη bobbyj2004: Libellula incesta, Ένα μέλος του Λιβελούλα (Γένος Libellula)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 26, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mamiles

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2019 10:11 AM EDT

Τόπος

Natick, MA, USA (Google, OSM)
Erythemis simplicicollis - Photo (c) TexasEagle, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη bobbyj2004: Erythemis simplicicollis, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 26, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

teelynnhope

Ημερομηνία

Αύγουστος 25, 2019 08:08 PM EDT
Aeshna canadensis - Photo (c) Jim Johnson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Jim Johnson
Η ταυτότητα του χρήστη bobbyj2004: Aeshna canadensis, Ένα μέλος του Ανισόπτερα (Υποτάξη Anisoptera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 26, 2019
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)

Παρατηρητής

wakeman

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2017 01:41 PM EDT
Λεπιδόπτερα - Photo (c) Gilles San Martin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη bobbyj2004: Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 26, 2019
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jef

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2019 11:28 AM EDT
Erythemis simplicicollis - Photo (c) TexasEagle, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη bobbyj2004: Erythemis simplicicollis, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 26, 2019
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ebaitchman

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2019 12:58 PM EDT
Aeshna constricta - Photo (c) Joe Bartok, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Joe Bartok
Η ταυτότητα του χρήστη bobbyj2004: Aeshna constricta, Ένα μέλος του Ανισόπτερα (Υποτάξη Anisoptera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 26, 2019
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andypatrick

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2019

Τόπος

Undefined location (Google, OSM)
Archilochus alexandri - Photo (c) Michael Gray, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Michael Gray
Η ταυτότητα του χρήστη bobbyj2004: Archilochus alexandri, Ένα μέλος του Κολίμπρι (Οικογένεια Trochilidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 26, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

markvigil

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2019 05:33 PM MDT
Dryobates scalaris - Photo (c) Dmitry Mozzherin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη bobbyj2004: Dryobates scalaris, Ένα μέλος του Δρυοκολάπτες (Οικογένεια Picidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 26, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robertluke1

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2019 04:15 PM MDT
Spinus psaltria - Photo (c) eric feldkamp, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by eric feldkamp
Η ταυτότητα του χρήστη bobbyj2004: Spinus psaltria, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 26, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stemmepilot

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2018 12:56 PM HST
Geococcyx californianus - Photo (c) jefferykarafa, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by jefferykarafa
Η ταυτότητα του χρήστη bobbyj2004: Geococcyx californianus, Ένα μέλος του Κοκκυγόμορφα (Τάξη Cuculiformes)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 26, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

g33k5p34k

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2019 11:54 AM MDT
Dryobates scalaris - Photo (c) Dmitry Mozzherin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη bobbyj2004: Dryobates scalaris, Ένα μέλος του Δρυοκολάπτες (Οικογένεια Picidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 26, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανικός Κορμοράνος (Phalacrocorax auritus)

Παρατηρητής

mrossberg

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2019 02:51 PM EDT
Αμερικανικός Κορμοράνος - Photo (c) Martina N, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Martina N
Η ταυτότητα του χρήστη bobbyj2004: Αμερικανικός Κορμοράνος (Phalacrocorax auritus)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 26, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανική Γερακίνα (Buteo jamaicensis)

Παρατηρητής

mpgmd1

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2019 06:20 PM EDT
Αμερικανική Γερακίνα - Photo (c) Craig K. Hunt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Craig K. Hunt
Η ταυτότητα του χρήστη bobbyj2004: Αμερικανική Γερακίνα (Buteo jamaicensis)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 26, 2019
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

srmyers

Ημερομηνία

Αύγουστος 2019

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)
Aeshna constricta - Photo (c) Joe Bartok, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Joe Bartok
Η ταυτότητα του χρήστη bobbyj2004: Aeshna constricta, Ένα μέλος του Ανισόπτερα (Υποτάξη Anisoptera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 25, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γαλαζοτσικνιάς (Egretta caerulea)

Παρατηρητής

denver

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2019 07:23 AM CDT

Τόπος

Lewisville, TX USA (Google, OSM)
Γαλαζοτσικνιάς - Photo (c) martin-birder, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by martin-birder
Η ταυτότητα του χρήστη bobbyj2004: Γαλαζοτσικνιάς (Egretta caerulea)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 25, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seigmond

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2009 05:22 PM EDT

Περιγραφή

Least Grebe Tachybaptus dominicus at the Port Aransas Water Treatment Plant, TX

Tachybaptus dominicus - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη bobbyj2004: Tachybaptus dominicus, Ένα μέλος του Πυγοποδίδες (Οικογένεια Podicipedidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 25, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καστανός Τοξόστομος (Toxostoma rufum)

Παρατηρητής

kellyfuerstenberg

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2019 02:32 PM EDT

Τόπος

Aiken, SC, USA (Google, OSM)
Καστανός Τοξόστομος - Photo (c) Kenneth Cole Schneider, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη bobbyj2004: Καστανός Τοξόστομος (Toxostoma rufum)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 25, 2019
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καναδική Χήνα (Branta canadensis)

Παρατηρητής

greywolfmidnight

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2019 05:57 PM EDT
Καναδική Χήνα - Photo (c) Dimitris S, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Dimitris S
Η ταυτότητα του χρήστη bobbyj2004: Καναδική Χήνα (Branta canadensis)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 25, 2019
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καστανόπλευρη Πάρουλα (Setophaga pensylvanica)

Παρατηρητής

djweyer

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2019 04:13 PM EDT

Τόπος

Ashburn, VA, USA (Google, OSM)
Καστανόπλευρη Πάρουλα - Photo (c) Weston Barker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Weston Barker
Η ταυτότητα του χρήστη bobbyj2004: Καστανόπλευρη Πάρουλα (Setophaga pensylvanica)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 25, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δενδρόπαπια (Aix sponsa)

Παρατηρητής

teodelina

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2019 08:18 AM MDT
Δενδρόπαπια - Photo (c) Olaf Oliviero Riemer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη bobbyj2004: Δενδρόπαπια (Aix sponsa)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 25, 2019
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 61