Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lgrinstead

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2021 04:24 PM AST

Περιγραφή

Belcher's Marsh

Ευρωπαϊκό Κιρκίρι - Photo (c) Mikhail Ezdakov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη bobathome83: Ευρωπαϊκό Κιρκίρι (Anas crecca)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 14, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lgrinstead

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2021 03:39 PM ADT

Περιγραφή

Belcher's Marsh

Junco hyemalis hyemalis - Photo (c) Craig K. Hunt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη bobathome83: Junco hyemalis ssp. hyemalis, Ένα μέλος του Μολυβοτσίχλονο (Junco hyemalis)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 01, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lgrinstead

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2021 03:38 PM ADT

Περιγραφή

Belcher's Marsh

Gaylussacia baccata - Photo (c) Kent McFarland, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη bobathome83: Gaylussacia baccata, Ένα μέλος του Ερεικίδες (Οικογένεια Ericaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 01, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δενδρόπαπια (Aix sponsa)

Παρατηρητής

lgrinstead

Ημερομηνία

Οκτώβριος 30, 2021 04:19 PM ADT

Περιγραφή

Belcher's Marsh

Δενδρόπαπια - Photo (c) Jason Headley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη bobathome83: Δενδρόπαπια (Aix sponsa)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 01, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lauren572

Ημερομηνία

Αύγουστος 30, 2020 11:44 AM ADT
Agalinis neoscotica - Photo (c) Sean Blaney, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη bobathome83: Agalinis neoscotica, Ένα μέλος του Οροβαγχοειδή (Οικογένεια Orobanchaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 31, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lgrinstead

Ημερομηνία

Οκτώβριος 19, 2021 01:47 PM ADT

Περιγραφή

Frog Pond

Aythya collaris - Photo (c) Bill Blauvelt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη bobathome83: Aythya collaris, Ένα μέλος του Χηνόμορφα (Τάξη Anseriformes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexis_orion

Ημερομηνία

Οκτώβριος 11, 2021 12:36 PM CEST
Euthamia graminifolia - Photo (c) Dendroica cerulea, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by John Beetham
Η ταυτότητα του χρήστη bobathome83: Euthamia graminifolia, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 15, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δαύκος Ο Καρώτος (Daucus carota)

Παρατηρητής

alexis_orion

Ημερομηνία

Οκτώβριος 11, 2021 12:37 PM CEST
Δαύκος Ο Καρώτος - Photo (c) Duarte Frade, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη bobathome83: Δαύκος Ο Καρώτος (Daucus carota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 15, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexis_orion

Ημερομηνία

Οκτώβριος 11, 2021 12:36 PM CEST
Lupinus polyphyllus - Photo (c) katroma, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη bobathome83: Lupinus polyphyllus, Ένα μέλος του Σπάρτα (Φυλή Genisteae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 15, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexis_orion

Ημερομηνία

Οκτώβριος 11, 2021 12:37 PM CEST
Solidago - Photo (c) Bev Currie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη bobathome83: Γένος Solidago, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 15, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λειμώνιο Τριφύλλι (Trifolium pratense)

Παρατηρητής

alexis_orion

Ημερομηνία

Οκτώβριος 11, 2021 12:47 PM CEST
Λειμώνιο Τριφύλλι - Photo (c) Susan Elliott, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη bobathome83: Λειμώνιο Τριφύλλι (Trifolium pratense)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 15, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexis_orion

Ημερομηνία

Οκτώβριος 11, 2021 12:53 PM CEST
Πεντάνευρο Το Μεγάλο - Photo (c) Andrey Zharkikh, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη bobathome83: Πεντάνευρο Το Μεγάλο (Plantago major)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 15, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexis_orion

Ημερομηνία

Οκτώβριος 11, 2021 12:57 PM CEST
Populus grandidentata - Photo (c) Brad Walker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη bobathome83: Populus grandidentata, Ένα μέλος του Λεύκα (Γένος Populus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 15, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexis_orion

Ημερομηνία

Οκτώβριος 11, 2021 12:57 PM CEST
Cladonia - Photo (c) Ilja Klutman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη bobathome83: Γένος Cladonia, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 15, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexis_orion

Ημερομηνία

Οκτώβριος 11, 2021 01:06 PM CEST
Usnea - Photo (c) Teodoro Chivatá Bedoya, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη bobathome83: Γένος Usnea, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 15, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexis_orion

Ημερομηνία

Οκτώβριος 11, 2021 01:06 PM CEST
Platismatia glauca - Photo (c) Richard Droker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη bobathome83: Platismatia glauca, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 15, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexis_orion

Ημερομηνία

Οκτώβριος 11, 2021 01:07 PM CEST
Parmelia squarrosa - Photo (c) Tomás Curtis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη bobathome83: Parmelia squarrosa, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 15, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexis_orion

Ημερομηνία

Οκτώβριος 11, 2021 02:38 PM CEST
Αμερικανικός Κόκκινος Σκίουρος - Photo (c) DaPuglet, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη bobathome83: Αμερικανικός Κόκκινος Σκίουρος (Tamiasciurus hudsonicus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 15, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexis_orion

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2021
Limonium carolinianum - Photo (c) Anita Gould, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Anita
Η ταυτότητα του χρήστη bobathome83: Limonium carolinianum, Ένα μέλος του Λειμώνιο (Γένος Limonium)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 15, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κόκκινος Καρδινάλιος (Cardinalis cardinalis)

Παρατηρητής

jamievanbuskirk

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2019 06:25 PM ADT
Κόκκινος Καρδινάλιος - Photo (c) Jen Goellnitz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη bobathome83: Κόκκινος Καρδινάλιος (Cardinalis cardinalis)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 15, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jamievanbuskirk

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2019 03:48 PM ADT
Haemorhous purpureus - Photo (c) Jean-Guy Dallaire, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη bobathome83: Haemorhous purpureus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 15, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jamievanbuskirk

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2018 02:10 PM UTC
Αμερικανική Καρδερίνα - Photo (c) Mdf, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη bobathome83: Αμερικανική Καρδερίνα (Spinus tristis)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 15, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lgrinstead

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2021 04:09 PM ADT
Symphyotrichum novae-angliae - Photo (c) musicmanz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη bobathome83: Symphyotrichum novae-angliae, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lgrinstead

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2021 10:48 AM ADT

Περιγραφή

Belcher's Marsh Trail

Vaccinium macrocarpon - Photo (c) Todd Norris, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη bobathome83: Vaccinium macrocarpon, Ένα μέλος του Ερεικίδες (Οικογένεια Ericaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μακρύποδη Σκαλίδρα (Calidris himantopus)

Παρατηρητής

mkkennedy

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2021 09:37 AM ADT

Περιγραφή

see also eBird checklist from another birder recorded at the same time/place https://ebird.org/checklist/S94878732

Μακρύποδη Σκαλίδρα - Photo (c) Dan Pancamo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη bobathome83: Μακρύποδη Σκαλίδρα (Calidris himantopus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 01, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μακρύποδη Σκαλίδρα (Calidris himantopus)

Παρατηρητής

mkkennedy

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2021 09:37 AM ADT

Περιγραφή

see also eBird checklist from another birder recorded at the same time/place https://ebird.org/checklist/S94878732

Κιτρινοσκέλης - Photo (c) Pablo Balduvino, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη bobathome83: Κιτρινοσκέλης (Tringa melanoleuca)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2021
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αχιλλέα Η Χιλιόφυλη (Achillea millefolium)

Παρατηρητής

benarmstrong

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2021 03:14 PM ADT
Αχιλλέα Η Χιλιόφυλη - Photo (c) Steve Guttman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη bobathome83: Αχιλλέα Η Χιλιόφυλη (Achillea millefolium)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benarmstrong

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2021 03:02 PM ADT
Sympetrum vicinum - Photo (c) Jim Johnson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη bobathome83: Sympetrum vicinum, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benarmstrong

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2021 02:53 PM ADT
Centaurea nigra - Photo (c) Cody Chapman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη bobathome83: Centaurea nigra, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benarmstrong

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2021 02:29 PM ADT
Spiraea alba - Photo (c) Warren Dunlop, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη bobathome83: Spiraea alba, Ένα μέλος του Σπειραία (Γένος Spiraea)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 1721