Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βερονίκη Η Περσική (Veronica persica)

Παρατηρητής

max_wie

Ημερομηνία

Μάρτιος 13, 2022 04:10 PM UTC
Βερονίκη Η Περσική - Photo (c) Douglas Goldman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Douglas Goldman
Η ταυτότητα του χρήστη blaeld: Βερονίκη Η Περσική (Veronica persica)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βερονίκη Η Περσική (Veronica persica)

Παρατηρητής

max_wie

Ημερομηνία

Μάρτιος 13, 2022 04:06 PM UTC
Βερονίκη Η Περσική - Photo (c) Douglas Goldman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Douglas Goldman
Η ταυτότητα του χρήστη blaeld: Βερονίκη Η Περσική (Veronica persica)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thephoxinus

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2021 01:50 PM CEST
Struthiopteris spicant - Photo (c) Kai-Philipp Schablewski, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kai-Philipp Schablewski
Η ταυτότητα του χρήστη blaeld: Struthiopteris spicant, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

melhainie

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2021 03:56 PM CEST
Calliteara pudibunda - Photo (c) Michał Brzeziński, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Michał Brzeziński
Η ταυτότητα του χρήστη blaeld: Calliteara pudibunda, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

max_wie

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2021 02:09 PM UTC
Solidago gigantea - Photo (c) Erika Mitchell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Erika Mitchell
Η ταυτότητα του χρήστη blaeld: Solidago gigantea, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dannywolff

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2021 01:50 PM CEST

Περιγραφή

Dead specimen.

Lucanus cervus - Photo (c) Paul Cools, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paul Cools
Η ταυτότητα του χρήστη blaeld: Lucanus cervus, Ένα μέλος του Σκαραβαιοειδή (Υπεροικογένεια Scarabaeoidea)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 10, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ψαλιδιάρης (Milvus milvus)

Παρατηρητής

foxxfiery

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2021 04:23 PM UTC
Κοινή Γερακίνα - Photo (c) rociomar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη blaeld: Κοινή Γερακίνα (Buteo buteo)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 10, 2021
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Οιδίποδας Ο Κυανωπός (Oedipoda caerulescens)

Παρατηρητής

corinnah

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 7, 2021 05:24 PM CEST
Οιδίποδας Ο Κυανωπός - Photo (c) Nikolai Vladimirov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nikolai Vladimirov
Η ταυτότητα του χρήστη blaeld: Οιδίποδας Ο Κυανωπός (Oedipoda caerulescens)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 10, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

corinnah

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 7, 2021 05:39 PM CEST
Calliptamus italicus - Photo (c) Björn S..., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη blaeld: Calliptamus italicus, Ένα μέλος του Ακριδίδες (Οικογένεια Acrididae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 10, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

svenaage

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2021 07:27 PM EEST

Περιγραφή

Parasitteret. (Mørk farve)

Aglais urticae - Photo (c) Jörg Hempel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη blaeld: Aglais urticae, Ένα μέλος του Νυμφαλίνες (Υποοικογένεια Nymphalinae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 10, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thowo

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2021 12:22 PM SAST
Liparus germanus - Photo (c) Udo Schmidt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη blaeld: Liparus germanus, Ένα μέλος του Κουρκουλιονίδες (Οικογένεια Curculionidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 19, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jnskrfft

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2020 05:00 PM CEST
Ornithogalum umbellatum - Photo (c) Samanta Conte, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Samanta Conte
Η ταυτότητα του χρήστη blaeld: Ornithogalum umbellatum, Ένα μέλος του Ορνιθόγαλο (Γένος Ornithogalum)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jnskrfft

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2021 10:51 AM CEST
Yponomeuta cagnagella - Photo (c) Michał Brzeziński, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Michał Brzeziński
Η ταυτότητα του χρήστη blaeld: Yponomeuta cagnagella, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ludwigia_badensis

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2021 12:21 PM CEST
Geum rivale - Photo (c) Tig, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Tig
Η ταυτότητα του χρήστη blaeld: Geum rivale, Ένα μέλος του Ροδοειδή (Οικογένεια Rosaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 12, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)

Παρατηρητής

doris121

Ημερομηνία

Η ημερομηνία λείπει

Τόπος

Laufenburg (Google, OSM)
Λεπιδόπτερα - Photo (c) Anita, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη blaeld: Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 06, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gehazett

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2021 03:15 PM CEST
Salvia pratensis - Photo (c) Bas Kers, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη blaeld: Salvia pratensis, Ένα μέλος του Σάλβια (Γένος Salvia)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 06, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gehazett

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2021 03:25 PM CEST
Holcus lanatus - Photo (c) Belinda Lo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη blaeld: Holcus lanatus, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 06, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

e_kh

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2021 12:02 PM CEST
Yponomeuta cagnagella - Photo (c) Michał Brzeziński, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Michał Brzeziński
Η ταυτότητα του χρήστη blaeld: Yponomeuta cagnagella, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 25, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

e_kh

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2021 12:02 PM CEST
Yponomeuta cagnagella - Photo (c) Michał Brzeziński, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Michał Brzeziński
Η ταυτότητα του χρήστη blaeld: Yponomeuta cagnagella, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 25, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

annemirdl

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2021
Veronica filiformis - Photo (c) Alexey P. Seregin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alexey P. Seregin
Η ταυτότητα του χρήστη blaeld: Veronica filiformis, Ένα μέλος του Βερονίκη (Γένος Veronica)
Προστέθηκε στις Μάιος 12, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jennxy

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Τόπος

Germany (Google, OSM)

Περιγραφή

Das dritte Foto ist leider auf den Kopf gedreht.

Neottia ovata - Photo (c) Les, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη blaeld: Neottia ovata, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 12, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jennxy

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Τόπος

Germany (Google, OSM)
Phyteuma spicatum - Photo (c) Nicholas Turland, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη blaeld: Phyteuma spicatum, Ένα μέλος του Αστερώδη (Τάξη Asterales)
Προστέθηκε στις Μάιος 12, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jennxy

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Τόπος

Germany (Google, OSM)
Cruciata laevipes - Photo (c) Bill Higham, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη blaeld: Cruciata laevipes, Ένα μέλος του Ερυθροδανοειδή (Οικογένεια Rubiaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 12, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καρακάξα (Pica pica)

Παρατηρητής

nathaniecool2020

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2021 08:26 AM SAST
Καρακάξα - Photo (c) Agustín Povedano, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη blaeld: Καρακάξα (Pica pica)
Προστέθηκε στις Μάιος 12, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lena_bu

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2021 07:41 AM CEST

Τόπος

Weingarten (Google, OSM)
Veronica serpyllifolia - Photo (c) Phil Garnock-Jones, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Phil Garnock-Jones
Η ταυτότητα του χρήστη blaeld: Veronica serpyllifolia, Ένα μέλος του Βερονίκη (Γένος Veronica)
Προστέθηκε στις Μάιος 12, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ludwigia_badensis

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2021 05:27 PM CEST
Euphorbia seguieriana - Photo (c) Tig, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Tig
Η ταυτότητα του χρήστη blaeld: Euphorbia seguieriana, Ένα μέλος του Ευφορβία (Γένος Euphorbia)
Προστέθηκε στις Μάιος 12, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ludwigia_badensis

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2021 05:21 PM CEST
Euphorbia amygdaloides - Photo (c) Bas Kers, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη blaeld: Euphorbia amygdaloides, Ένα μέλος του Ευφορβία (Γένος Euphorbia)
Προστέθηκε στις Μάιος 12, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ludwigia_badensis

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2021 05:49 PM CEST
Lilium martagon - Photo (c) Hermann Falkner, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη blaeld: Lilium martagon, Ένα μέλος του Λειριοειδέες (Υποοικογένεια Lilioideae)
Προστέθηκε στις Μάιος 10, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ludwigia_badensis

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2021 06:05 PM CEST
Lamium galeobdolon - Photo (c) animalview29, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη blaeld: Lamium galeobdolon, Ένα μέλος του Λάμιο (Γένος Lamium)
Προστέθηκε στις Μάιος 10, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγριοκρανιά (Cornus sanguinea)

Παρατηρητής

max_wie

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2021 05:51 PM UTC
Αγριοκρανιά - Photo (c) Ирина, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ирина
Η ταυτότητα του χρήστη blaeld: Αγριοκρανιά (Cornus sanguinea)
Προστέθηκε στις Μάιος 10, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 98