Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emmamangum

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2020 11:27 AM UTC
Geastrum - Photo (c) John Plischke, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by John Plischke
Η ταυτότητα του χρήστη blackca: Γένος Geastrum, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 21, 2020
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chickenheart

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2020 07:23 PM EDT
Kalmia latifolia - Photo (c) Malcolm Manners, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη blackca: Kalmia latifolia, Ένα μέλος του Ερεικίδες (Οικογένεια Ericaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 24, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ljs447

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2020 09:43 AM EDT
Hydrangea arborescens - Photo (c) mfeaver, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by mfeaver
Η ταυτότητα του χρήστη blackca: Hydrangea arborescens, Ένα μέλος του Κηλαστρώδη (Τάξη Cornales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 24, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ljs447

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2020 09:43 AM EDT
Hydrangea arborescens - Photo (c) mfeaver, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by mfeaver
Η ταυτότητα του χρήστη blackca: Hydrangea arborescens, Ένα μέλος του Κηλαστρώδη (Τάξη Cornales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 24, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

woodlandpaths

Ημερομηνία

Ιούνιος 2020

Τόπος

Pennsylvania, US (Google, OSM)
Photinus pyralis - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη blackca: Photinus pyralis, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 24, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

woodlandpaths

Ημερομηνία

Ιούνιος 2020

Τόπος

Pennsylvania, US (Google, OSM)
Photinus pyralis - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη blackca: Photinus pyralis, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 24, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

woodlandpaths

Ημερομηνία

Ιούνιος 2020

Τόπος

Pennsylvania, US (Google, OSM)
Photinus pyralis - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη blackca: Photinus pyralis, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 24, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brookebollinger

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2020 06:50 PM EDT
Kalmia latifolia - Photo (c) Malcolm Manners, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη blackca: Kalmia latifolia, Ένα μέλος του Ερεικίδες (Οικογένεια Ericaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 24, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brookebollinger

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2020 06:23 PM EDT
Arisaema triphyllum - Photo (c) Jason Hollinger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη blackca: Arisaema triphyllum, Ένα μέλος του Αροειδή (Οικογένεια Araceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 24, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μακρογλωσσίνες (Υποοικογένεια Macroglossinae)

Παρατηρητής

kaitlynlblack

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2020 05:25 PM EDT
Hemaris thysbe - Photo (c) Charlotte Bill, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Charlotte Bill
Η ταυτότητα του χρήστη blackca: Hemaris thysbe, Ένα μέλος του Μακρογλωσσίνες (Υποοικογένεια Macroglossinae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 24, 2020
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maxbird1

Ημερομηνία

Ιούνιος 2020

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Second one found

Plethodon welleri - Photo (c) Todd Pierson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη blackca: Plethodon welleri, Ένα μέλος του Ουρόδηλα (Τάξη Caudata)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 13, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

coreyw123

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2020 09:02 AM EDT
Rhododendron catawbiense - Photo (c) Lindley Ashline, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη blackca: Rhododendron catawbiense, Ένα μέλος του Ερεικίδες (Οικογένεια Ericaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 13, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kaitlynlblack

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2020 06:49 PM EDT
Lithobius forficatus - Photo (c) Eugenijus Kavaliauskas, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Eugenijus Kavaliauskas
Η ταυτότητα του χρήστη blackca: Lithobius forficatus, Ένα μέλος του Χειλόποδα (Ομοταξία Chilopoda)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2020
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kaitlynlblack

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2020 08:00 PM EDT
Dolomedes tenebrosus - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη blackca: Dolomedes tenebrosus, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Μάιος 18, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kaitlynlblack

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2020 08:00 PM EDT
Dolomedes tenebrosus - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη blackca: Dolomedes tenebrosus, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Μάιος 18, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kaitlynlblack

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2020 02:10 PM EDT
Leucoma - Photo (c) Biopix, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη blackca: Γένος Leucoma, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 18, 2020
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joshakabugman

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2019 10:13 AM EDT

Τόπος

Baden, PA, USA (Google, OSM)
Libellula incesta - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη blackca: Libellula incesta, Ένα μέλος του Λιβελούλα (Γένος Libellula)
Προστέθηκε στις Μάιος 17, 2020
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stdenham

Ημερομηνία

Απρίλιος 18, 2019 10:58 AM EDT
Trillium grandiflorum - Photo (c) sandy richard, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη blackca: Trillium grandiflorum, Ένα μέλος του Λειριώδη (Τάξη Liliales)
Προστέθηκε στις Μάιος 17, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amanda529

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2019 02:15 PM EDT
Carex prasina - Photo (c) Pat Deacon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Pat Deacon
Η ταυτότητα του χρήστη blackca: Carex prasina, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Μάιος 17, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

succhiild

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2020 04:20 PM EDT
Polystichum acrostichoides - Photo (c) pinemartyn, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by pinemartyn
Η ταυτότητα του χρήστη blackca: Polystichum acrostichoides, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Μάιος 17, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stdenham

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2019 09:47 AM EDT
Pinus virginiana - Photo (c) Ram-Man, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (GFDL)
Η ταυτότητα του χρήστη blackca: Pinus virginiana, Ένα μέλος του Πεύκο (Γένος Pinus)
Προστέθηκε στις Μάιος 17, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ψαρόνι (Sturnus vulgaris)

Παρατηρητής

jared-madl

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2017 06:45 PM EDT
Ψαρόνι - Photo (c) Fran W., όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Fran W.
Η ταυτότητα του χρήστη blackca: Ψαρόνι (Sturnus vulgaris)
Προστέθηκε στις Μάιος 17, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dnydick

Ημερομηνία

Απρίλιος 2019

Τόπος

Pennsylvania, US (Google, OSM)
Anthoxanthum - Photo (c) Bruce Calvert, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Bruce Calvert
Η ταυτότητα του χρήστη blackca: Γένος Anthoxanthum, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 17, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kaitlynlblack

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2020 05:24 PM EDT
Reynoutria japonica - Photo (c) Merike Linnamägi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη blackca: Reynoutria japonica, Ένα μέλος του Πολύγονες (Φυλή Polygoneae)
Προστέθηκε στις Μάιος 15, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ctracey

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2015 11:36 AM EDT
Σέδο - Photo (c) Drepanostoma, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Drepanostoma
Η ταυτότητα του χρήστη blackca: Σέδο (Γένος Sedum)
Προστέθηκε στις Μάιος 15, 2020
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 25