Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

josueamado78

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2016 04:37 PM CDT
Caracara plancus - Photo (c) Jamie Drake, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη birdsandbugs27: Caracara plancus, Ένα μέλος του Ιερακίδες (Τάξη Falconiformes)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 19, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

markbuy

Ημερομηνία

Απρίλιος 2018

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)
Caracara plancus - Photo (c) Jamie Drake, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη birdsandbugs27: Caracara plancus, Ένα μέλος του Ιερακίδες (Τάξη Falconiformes)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 19, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maractwin

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1, 2017 03:24 PM EDT
Oedemasia concinna - Photo (c) Larry Clarfeld, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Larry Clarfeld
Η ταυτότητα του χρήστη birdsandbugs27: Oedemasia concinna, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 09, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lynalew

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2017 11:30 AM EDT
Cebus imitator - Photo (c) samjengland, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by samjengland
Η ταυτότητα του χρήστη birdsandbugs27: Cebus imitator, Ένα μέλος του Πρωτεύοντ (Τάξη Primates)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 27, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alapahariverobserver

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021

Τόπος

Georgia, US (Google, OSM)
Uranotaenia lowii - Photo (c) Jay Keller, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jay L. Keller
Η ταυτότητα του χρήστη birdsandbugs27: Uranotaenia lowii, Ένα μέλος του Κουνούπια (Οικογένεια Culicidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 15, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ospr3y

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 1, 2018 12:13 AM CST
Uranotaenia lowii - Photo (c) Jay Keller, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jay L. Keller
Η ταυτότητα του χρήστη birdsandbugs27: Uranotaenia lowii, Ένα μέλος του Κουνούπια (Οικογένεια Culicidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 15, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jameswbeck

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2021 11:37 AM CDT
Uranotaenia lowii - Photo (c) Jay Keller, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jay L. Keller
Η ταυτότητα του χρήστη birdsandbugs27: Uranotaenia lowii, Ένα μέλος του Κουνούπια (Οικογένεια Culicidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 15, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adrianj

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2020 12:02 AM CDT
Uranotaenia sapphirina - Photo (c) Jason M Crockwell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Jason M Crockwell
Η ταυτότητα του χρήστη birdsandbugs27: Uranotaenia sapphirina, Ένα μέλος του Κουνούπια (Οικογένεια Culicidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 15, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adrianj

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2020 11:00 PM CDT
Uranotaenia sapphirina - Photo (c) Jason M Crockwell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Jason M Crockwell
Η ταυτότητα του χρήστη birdsandbugs27: Uranotaenia sapphirina, Ένα μέλος του Κουνούπια (Οικογένεια Culicidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 15, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κουνούπι Τίγρης (Aedes aegypti)

Παρατηρητής

victorengel

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 25, 2021 04:31 PM CST

Ετικέτες

Κουνούπι Τίγρης - Photo (c) Cedric Lee, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Cedric Lee
Η ταυτότητα του χρήστη birdsandbugs27: Κουνούπι Τίγρης (Aedes aegypti)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 15, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dusty_in_vilas-tx

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 29, 2021 03:29 PM CST

Ετικέτες

gif
Ασιατικό Κουνούπι Τίγρης - Photo (c) Jaime M. Simancas, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jaime M. Simancas
Η ταυτότητα του χρήστη birdsandbugs27: Ασιατικό Κουνούπι Τίγρης (Aedes albopictus)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 15, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bio1502

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2022 01:56 PM UTC
Ασιατικό Κουνούπι Τίγρης - Photo (c) Jaime M. Simancas, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jaime M. Simancas
Η ταυτότητα του χρήστη birdsandbugs27: Ασιατικό Κουνούπι Τίγρης (Aedes albopictus)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 15, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

justinfoucart

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 31, 2021 01:36 PM CST

Τόπος

Weslaco, TX, USA (Google, OSM)
Aedes scapularis - Photo (c) César Favacho, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by César Favacho
Η ταυτότητα του χρήστη birdsandbugs27: Aedes scapularis, Ένα μέλος του Αηδής (Γένος Aedes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 15, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

akahl

Ημερομηνία

Μάρτιος 13, 2021 10:31 PM CST

Περιγραφή

Found at night under the outdoor lighting.

Culiseta inornata - Photo (c) Jay Keller, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jay L. Keller
Η ταυτότητα του χρήστη birdsandbugs27: Culiseta inornata, Ένα μέλος του Κουνούπια (Οικογένεια Culicidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 15, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emily2403

Ημερομηνία

Ιανουάριος 15, 2022 10:17 AM AEDT
Aedes notoscriptus - Photo (c) Edithvale-Australia Insects and Spiders, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by vuk
Η ταυτότητα του χρήστη birdsandbugs27: Aedes notoscriptus, Ένα μέλος του Αηδής (Γένος Aedes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 15, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robert834

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2022 04:59 PM UTC
Aedes sollicitans - Photo (c) Liam Wolff, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Liam Wolff
Η ταυτότητα του χρήστη birdsandbugs27: Aedes sollicitans, Ένα μέλος του Αηδής (Γένος Aedes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 15, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tiwane

Ημερομηνία

Αύγουστος 31, 2017 08:50 AM PDT
Junonia grisea - Photo (c) cjackson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by cjackson
Η ταυτότητα του χρήστη birdsandbugs27: Junonia grisea, Ένα μέλος του Νυμφαλίνες (Υποοικογένεια Nymphalinae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 15, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cerg10

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2021 04:23 PM CDT
Prosapia bicincta - Photo (c) Royal Tyler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Royal Tyler
Η ταυτότητα του χρήστη birdsandbugs27: Prosapia bicincta, Ένα μέλος του Κερκοποειδή (Υπεροικογένεια Cercopoidea)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 15, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

udcmrk

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2021 11:28 AM EDT
Magicicada cassinii - Photo (c) Michael Tobler, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Michael Tobler
Η ταυτότητα του χρήστη birdsandbugs27: Magicicada cassinii, Ένα μέλος του Τζιτζίκια (Οικογένεια Cicadidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 15, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

udcmrk

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2021 11:24 AM EDT
Magicicada cassinii - Photo (c) Michael Tobler, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Michael Tobler
Η ταυτότητα του χρήστη birdsandbugs27: Magicicada cassinii, Ένα μέλος του Τζιτζίκια (Οικογένεια Cicadidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 15, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

udcmrk

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2021 11:24 AM EDT
Magicicada cassinii - Photo (c) Michael Tobler, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Michael Tobler
Η ταυτότητα του χρήστη birdsandbugs27: Magicicada cassinii, Ένα μέλος του Τζιτζίκια (Οικογένεια Cicadidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 15, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

roshan2010

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2021 07:28 AM EDT
Magicicada cassinii - Photo (c) Michael Tobler, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Michael Tobler
Η ταυτότητα του χρήστη birdsandbugs27: Magicicada cassinii, Ένα μέλος του Τζιτζίκια (Οικογένεια Cicadidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 15, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

roshan2010

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2021 07:29 AM EDT
Magicicada cassinii - Photo (c) Michael Tobler, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Michael Tobler
Η ταυτότητα του χρήστη birdsandbugs27: Magicicada cassinii, Ένα μέλος του Τζιτζίκια (Οικογένεια Cicadidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 15, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

roshan2010

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2021 08:27 AM EDT
Magicicada cassinii - Photo (c) Michael Tobler, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Michael Tobler
Η ταυτότητα του χρήστη birdsandbugs27: Magicicada cassinii, Ένα μέλος του Τζιτζίκια (Οικογένεια Cicadidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 15, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

roshan2010

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2021 08:27 AM EDT
Magicicada cassinii - Photo (c) Michael Tobler, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Michael Tobler
Η ταυτότητα του χρήστη birdsandbugs27: Magicicada cassinii, Ένα μέλος του Τζιτζίκια (Οικογένεια Cicadidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 15, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

roshan2010

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2021 08:24 AM EDT
Magicicada cassinii - Photo (c) Michael Tobler, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Michael Tobler
Η ταυτότητα του χρήστη birdsandbugs27: Magicicada cassinii, Ένα μέλος του Τζιτζίκια (Οικογένεια Cicadidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 15, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

roshan2010

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2021 08:25 AM EDT
Magicicada cassinii - Photo (c) Michael Tobler, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Michael Tobler
Η ταυτότητα του χρήστη birdsandbugs27: Magicicada cassinii, Ένα μέλος του Τζιτζίκια (Οικογένεια Cicadidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 15, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

roshan2010

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2021 07:27 AM EDT
Magicicada cassinii - Photo (c) Michael Tobler, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Michael Tobler
Η ταυτότητα του χρήστη birdsandbugs27: Magicicada cassinii, Ένα μέλος του Τζιτζίκια (Οικογένεια Cicadidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 15, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ivanmunks

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2021 02:28 PM EDT
Magicicada cassinii - Photo (c) Michael Tobler, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Michael Tobler
Η ταυτότητα του χρήστη birdsandbugs27: Magicicada cassinii, Ένα μέλος του Τζιτζίκια (Οικογένεια Cicadidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 15, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

epic2112

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2021 07:59 PM EDT
Magicicada cassinii - Photo (c) Michael Tobler, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Michael Tobler
Η ταυτότητα του χρήστη birdsandbugs27: Magicicada cassinii, Ένα μέλος του Τζιτζίκια (Οικογένεια Cicadidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 15, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 1074