Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leomondacal

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2022 12:07 PM -04
Anthus correndera - Photo (c) Cláudio Dias Timm, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη biovipah: Anthus correndera, Ένα μέλος του Σεισοπυγίδες (Οικογένεια Motacillidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nmoorhatch

Ημερομηνία

Μάρτιος 30, 2022 04:23 AM PDT

Περιγραφή

Longer bill than White-throated Earthcreeper (we had both species on the same road on the same morning). Overall drabber, with less rufous in wings and tail than White-throated, less contrast between throat and breast.

Upucerthia validirostris - Photo (c) Ron Knight, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη biovipah: Upucerthia validirostris, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alonsillo

Ημερομηνία

Μάρτιος 12, 2022 05:54 PM -03
Pyrope pyrope pyrope - Photo (c) Gregoire Dubois, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη biovipah: Pyrope pyrope ssp. pyrope, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lebreton_jean-do

Ημερομηνία

Νοέμβριος 15, 2003

Περιγραφή

C:\LEBRETON\PHOTOS\2003_11_1_Chili-Arg\2003_11_1_010.jpg

Pelecanus thagus - Photo (c) Alastair Rae, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη biovipah: Pelecanus thagus, Ένα μέλος του Πελεκανόμορφα (Τάξη Pelecaniformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lebreton_jean-do

Ημερομηνία

Νοέμβριος 15, 2003

Τόπος

Cueva del Pirata (Google, OSM)

Περιγραφή

C:\LEBRETON\PHOTOS\2003_11_1_Chili-Arg\2003_11_1_021.jpg

Nannopterum brasilianum - Photo (c) JUAN ROMERO, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by JUAN ROMERO
Η ταυτότητα του χρήστη biovipah: Nannopterum brasilianum, Ένα μέλος του Φαλακροκορακίδες (Οικογένεια Phalacrocoracidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lebreton_jean-do

Ημερομηνία

Νοέμβριος 29, 2003

Περιγραφή

C:\LEBRETON\PHOTOS\2003_11_1_Chili-Arg\2003_11_1_198_recadrée.jpg

Merganetta armata - Photo (c) Josh Vandermeulen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Josh Vandermeulen
Η ταυτότητα του χρήστη biovipah: Merganetta armata, Ένα μέλος του Χηνόμορφα (Τάξη Anseriformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lebreton_jean-do

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 8, 2003

Τόπος

Port PN (Google, OSM)

Περιγραφή

C:\LEBRETON\PHOTOS\2003_11_1_Chili-Arg\2003_11_1_309.jpg

Leucocarbo atriceps - Photo (c) Sebastián Lescano, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sebastián Lescano
Η ταυτότητα του χρήστη biovipah: Leucocarbo atriceps, Ένα μέλος του Φαλακροκορακίδες (Οικογένεια Phalacrocoracidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lebreton_jean-do

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 8, 2003

Τόπος

Port PN (Google, OSM)

Περιγραφή

C:\LEBRETON\PHOTOS\2003_11_1_Chili-Arg\2003_11_1_309.jpg

Leucocarbo magellanicus - Photo (c) Enzo Bonanno, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Enzo Bonanno
Η ταυτότητα του χρήστη biovipah: Leucocarbo magellanicus, Ένα μέλος του Φαλακροκορακίδες (Οικογένεια Phalacrocoracidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lebreton_jean-do

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2003

Περιγραφή

C:\LEBRETON\PHOTOS\2003_11_1_Chili-Arg\2003_11_1_310.jpg

Rhea pennata - Photo (c) Chris Fisher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Chris Fisher
Η ταυτότητα του χρήστη biovipah: Rhea pennata, Ένα μέλος του Ρεόμορφα (Τάξη Rheiformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jejimenez

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2017

Τόπος

El Loa, CL-AN, CL (Google, OSM)
Charadrius alticola - Photo (c) Jorge Schlemmer, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη biovipah: Charadrius alticola, Ένα μέλος του Χαραδριόμορφα (Τάξη Charadriiformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nmoorhatch

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2022 06:45 AM PDT
Elaenia albiceps modesta - Photo (c) Daniel González Amat, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Daniel González Amat
Η ταυτότητα του χρήστη biovipah: Elaenia albiceps ssp. modesta, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diegoalmendras

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2022 06:41 PM -04
Curaeus curaeus - Photo (c) Rigoberto Yáñez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Rigoberto Yáñez
Η ταυτότητα του χρήστη biovipah: Curaeus curaeus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

szimpla

Ημερομηνία

Μάρτιος 2016
Eudyptes chrysocome - Photo (c) Liam Quinn, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη biovipah: Eudyptes chrysocome, Ένα μέλος του Απτηνοδυτόμορφα (Τάξη Sphenisciformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

josemaria_acevedo_urzua

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2022 04:52 PM -04
Accipiter bicolor chilensis - Photo (c) javiergross, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by javiergross
Η ταυτότητα του χρήστη biovipah: Accipiter bicolor ssp. chilensis, Ένα μέλος του Αετίδες (Οικογένεια Accipitridae)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eitel

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 12, 2015 01:00 PM -03
Αμερικανικός Λευκοτσικνιάς - Photo (c) Juan Miguel Artigas Azas, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Juan Miguel Artigas Azas
Η ταυτότητα του χρήστη biovipah: Αμερικανικός Λευκοτσικνιάς (Egretta thula)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αργυροτσικνιάς (Ardea alba)

Παρατηρητής

pauli_bahamonde

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2022 03:29 PM -04
Αργυροτσικνιάς - Photo (c) daverowe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη biovipah: Αργυροτσικνιάς (Ardea alba)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diegoalmendras

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2022 05:17 PM -04

Τόπος

Curicó, CL-ML, CL (Google, OSM)

Περιγραφή

Cachudito

Anairetes parulus - Photo (c) rdwilcox51, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by rdwilcox51
Η ταυτότητα του χρήστη biovipah: Anairetes parulus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jacob_smith4

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1, 2020 07:35 PM -04
Patagona gigas - Photo (c) andresamenabar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη biovipah: Patagona gigas, Ένα μέλος του Κολίμπρι (Οικογένεια Trochilidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jacob_smith4

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2021 12:04 PM -04
Sephanoides sephaniodes - Photo (c) Mauricio Ocampo Ballivian, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Mauricio Ocampo Ballivian
Η ταυτότητα του χρήστη biovipah: Sephanoides sephaniodes, Ένα μέλος του Κολίμπρι (Οικογένεια Trochilidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lpbateman

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2018 10:47 AM -03
Zenaida auriculata - Photo (c) Diego Caballero, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Diego Caballero
Η ταυτότητα του χρήστη biovipah: Zenaida auriculata, Ένα μέλος του Περιστερόμορφα (Τάξη Columbiformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sur_endemico

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2022 09:14 AM -04
Leucocarbo atriceps atriceps - Photo (c) Paul Balfe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη biovipah: Leucocarbo atriceps ssp. atriceps, Ένα μέλος του Φαλακροκορακίδες (Οικογένεια Phalacrocoracidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pa_pauu

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2022 01:54 PM -04
Fulica armillata - Photo (c) Mariano Ordoñez, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Mariano Ordoñez
Η ταυτότητα του χρήστη biovipah: Fulica armillata, Ένα μέλος του Ραλλίδες (Οικογένεια Rallidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bastian_riveros

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2022 02:12 PM -03
Cyanoliseus patagonus - Photo (c) jose_canas_fotografia, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη biovipah: Cyanoliseus patagonus, Ένα μέλος του Παπαγάλος (Τάξη Psittaciformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bastian_riveros

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 28, 2022 08:06 PM -03
Cyanoliseus patagonus - Photo (c) jose_canas_fotografia, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη biovipah: Cyanoliseus patagonus, Ένα μέλος του Παπαγάλος (Τάξη Psittaciformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κιτρινοσκέλης (Tringa melanoleuca)

Παρατηρητής

rocio_jh

Ημερομηνία

Ιανουάριος 25, 2022 12:41 PM -03

Τόπος

Chile (Google, OSM)
Κιτρινοσκέλης - Photo (c) Pablo Balduvino, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Pablo Balduvino
Η ταυτότητα του χρήστη biovipah: Κιτρινοσκέλης (Tringa melanoleuca)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pauli_bahamonde

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2017

Τόπος

Aisén, CL-AI, CL (Google, OSM)
Campephilus magellanicus - Photo (c) Jorge Schlemmer, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη biovipah: Campephilus magellanicus, Ένα μέλος του Δρυοκολάπτες (Οικογένεια Picidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jugalde_29

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 5, 2021 10:43 AM -03
Muscisaxicola albilora - Photo (c) Juan Rodolfo Lillo Lobos, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Juan Rodolfo Lillo Lobos
Η ταυτότητα του χρήστη biovipah: Muscisaxicola albilora, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

felipe_fuenzalida

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Τόπος

Bío-Bío, CL (Google, OSM)
Aphrastura spinicauda - Photo (c) Ken Chamberlain, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ken Chamberlain
Η ταυτότητα του χρήστη biovipah: Aphrastura spinicauda, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

duban_espinoza

Ημερομηνία

Ιανουάριος 19, 2022 07:22 PM -03
Fulica rufifrons - Photo (c) Jorge Schlemmer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jorge Schlemmer
Η ταυτότητα του χρήστη biovipah: Fulica rufifrons, Ένα μέλος του Ραλλίδες (Οικογένεια Rallidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ben56

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2022 02:37 PM -04

Τόπος

Coquimbo, Chile (Google, OSM)
Nannopterum brasilianum - Photo (c) JUAN ROMERO, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by JUAN ROMERO
Η ταυτότητα του χρήστη biovipah: Nannopterum brasilianum, Ένα μέλος του Φαλακροκορακίδες (Οικογένεια Phalacrocoracidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2022
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 4424