Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnwilliams

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2006
Pantherophis emoryi slowinskii - Photo (c) Toby Hibbitts, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη billreynolds: Pantherophis emoryi ssp. slowinskii, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 22, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινή Κοινονύμφη (Coenonympha pamphilus)

Παρατηρητής

reddad

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2018 01:23 PM CEST

Περιγραφή

Uncertain ID. (Satyridae?)
Here in Greece the time setting of my camera is two hours behind local time.

Coenonympha - Photo (c) Rachel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη billreynolds: Γένος Coenonympha, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 30, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

artifore

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2020 04:00 PM EDT
Neotibicen - Photo (c) Faith Reaves, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Faith Reaves
Η ταυτότητα του χρήστη billreynolds: Γένος Neotibicen, Ένα μέλος του Τεττιγίνες (Υποοικογένεια Cicadinae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 25, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juangpe1

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 9, 2017 11:51 AM CST

Περιγραφή

Ayuden con la especie.

Dynastes hyllus - Photo (c) Alan Cortes, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alan Cortes
Η ταυτότητα του χρήστη billreynolds: Dynastes hyllus, Ένα μέλος του Σκαραβαιοειδή (Υπεροικογένεια Scarabaeoidea)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 28, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jlhifl

Ημερομηνία

Αύγουστος 2020

Τόπος

Virginia, US (Google, OSM)
Dynastes tityus - Photo (c) Nils Tack, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nils Tack
Η ταυτότητα του χρήστη billreynolds: Dynastes tityus, Ένα μέλος του Σκαραβαιοειδή (Υπεροικογένεια Scarabaeoidea)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 23, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

omgwaitwhat

Ημερομηνία

Αύγουστος 2019

Τόπος

New Jersey, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Molted shells?

Neotibicen - Photo (c) Faith Reaves, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Faith Reaves
Η ταυτότητα του χρήστη billreynolds: Γένος Neotibicen, Ένα μέλος του Τεττιγίνες (Υποοικογένεια Cicadinae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 23, 2020
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

caw33iii

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2020 10:24 PM EDT
Neotibicen robinsonianus - Photo (c) strix_v, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by strix_v
Η ταυτότητα του χρήστη billreynolds: Neotibicen robinsonianus, Ένα μέλος του Τεττιγίνες (Υποοικογένεια Cicadinae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 23, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thehaplesshiker

Ημερομηνία

Αύγουστος 18, 2018 09:47 PM CDT
Cicadettana calliope calliope - Photo (c) William (Bill) Reynolds, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by William (Bill) Reynolds
Η ταυτότητα του χρήστη billreynolds: Cicadettana calliope ssp. calliope, Ένα μέλος του Τζιτζίκια (Οικογένεια Cicadidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 01, 2020
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

atjelmeland

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2018 01:08 PM CDT
Cicadettana calliope calliope - Photo (c) William (Bill) Reynolds, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by William (Bill) Reynolds
Η ταυτότητα του χρήστη billreynolds: Cicadettana calliope ssp. calliope, Ένα μέλος του Τζιτζίκια (Οικογένεια Cicadidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 01, 2020
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

karinhansen

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2019 08:53 AM ADT
Neotibicen tibicen australis - Photo (c) Richard  Crook, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη billreynolds: Neotibicen tibicen ssp. australis, Ένα μέλος του Τεττιγίνες (Υποοικογένεια Cicadinae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 31, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicholaslongo

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2019 10:48 AM EDT
Diceroprocta - Photo (c) Bob Peterson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη billreynolds: Γένος Diceroprocta, Ένα μέλος του Τεττιγίνες (Υποοικογένεια Cicadinae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 27, 2020
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bellumknight

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2019 03:02 PM EDT
Diceroprocta - Photo (c) Bob Peterson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη billreynolds: Γένος Diceroprocta, Ένα μέλος του Τεττιγίνες (Υποοικογένεια Cicadinae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 27, 2020
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jmott1

Ημερομηνία

Αύγουστος 31, 2018 09:05 PM EDT

Περιγραφή

8/31/18 9:05 PM
Found in my backyard. Weather conditions: 83 degrees Fahrenheit (28.33 degrees Celsius) and well after sunset. Habitat conditions: urban. No observed environmental interaction it was just sitting on our grill. Having grown up hearing cicadas and seeing their exoskeletons or entire bodies, I knew what the specimen was, I just needed to determine specifically what kind of cicada it was. I initially thought it looked like the Resonant Cicada, but another user proposed that it was a Saltmarsh Cicada. This suggestion makes more sense as the coloration of the specimen more closely resembles the darker colors of the Saltmarsh Cicada.

Diceroprocta - Photo (c) Bob Peterson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη billreynolds: Γένος Diceroprocta, Ένα μέλος του Τεττιγίνες (Υποοικογένεια Cicadinae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 27, 2020
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jlynn41

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2018 03:37 PM EDT
Diceroprocta - Photo (c) Bob Peterson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη billreynolds: Γένος Diceroprocta, Ένα μέλος του Τεττιγίνες (Υποοικογένεια Cicadinae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 27, 2020
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shawnteter

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2018 10:45 AM EDT
Diceroprocta - Photo (c) Bob Peterson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη billreynolds: Γένος Diceroprocta, Ένα μέλος του Τεττιγίνες (Υποοικογένεια Cicadinae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 27, 2020
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jtuttle

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2018 11:29 PM EDT

Περιγραφή

I think it's either M. resonans or M. figuratus. The black anterior-most basal wing cell shown in the second photo makes me think it's M. figuratus, but I'm not sure.
https://bugguide.net/node/view/84191

Diceroprocta - Photo (c) Bob Peterson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη billreynolds: Γένος Diceroprocta, Ένα μέλος του Τεττιγίνες (Υποοικογένεια Cicadinae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 27, 2020
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kefastabend

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2018 07:37 PM EDT
Diceroprocta - Photo (c) Bob Peterson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη billreynolds: Γένος Diceroprocta, Ένα μέλος του Τεττιγίνες (Υποοικογένεια Cicadinae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 27, 2020
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joemdo

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2014 12:03 PM EDT
Diceroprocta - Photo (c) Bob Peterson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη billreynolds: Γένος Diceroprocta, Ένα μέλος του Τεττιγίνες (Υποοικογένεια Cicadinae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 27, 2020
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sandralamberts

Ημερομηνία

Νοέμβριος 28, 2014 11:54 AM CET

Ετικέτες

Morpho helenor theodorus - Photo (c) Steven Daniel, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Steven Daniel
Η ταυτότητα του χρήστη billreynolds: Morpho helenor ssp. theodorus, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 12, 2020
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

douglasbete

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2017 09:48 AM -03
Morpho epistrophus - Photo (c) Cláudio Dias Timm, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη billreynolds: Morpho epistrophus, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 12, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

douglasbete

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2017 09:48 AM -03
Morpho epistrophus - Photo (c) Cláudio Dias Timm, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη billreynolds: Morpho epistrophus, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 12, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nelson_wisnik

Ημερομηνία

Ιανουάριος 25, 2015 11:43 AM -02
Morpho epistrophus - Photo (c) Cláudio Dias Timm, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη billreynolds: Morpho epistrophus, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 12, 2020
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jm27

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 18, 2020 12:02 PM EST
Riodinidae - Photo (c) Ana Carolina, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ana Carolina
Η ταυτότητα του χρήστη billreynolds: Οικογένεια Riodinidae, Ένα μέλος του Παπιλιονοειδή (Υπεροικογένεια Papilionoidea)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 12, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nonestfinis

Ημερομηνία

Ιανουάριος 7, 2020 08:17 AM -03
Caligo - Photo (c) Helio Lourencini, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Helio Lourencini
Η ταυτότητα του χρήστη billreynolds: Γένος Caligo, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 12, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wernsmank

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2019 12:39 PM CDT

Τόπος

Panama (Google, OSM)
Morpho cypris - Photo (c) Edgar Abel Toribio Pèrez, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Edgar Abel Toribio Pèrez
Η ταυτότητα του χρήστη billreynolds: Morpho cypris, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 12, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeirortegagalvan

Ημερομηνία

Οκτώβριος 6, 2017 07:52 AM -05
Morpho helenor peleides - Photo (c) Ivo Antušek, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη billreynolds: Morpho helenor ssp. peleides, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 12, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hubertszcz

Ημερομηνία

Νοέμβριος 6, 2019 02:13 PM CST

Ετικέτες

Morpho helenor narcissus - Photo (c) darielsaqui, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by darielsaqui
Η ταυτότητα του χρήστη billreynolds: Morpho helenor ssp. narcissus, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 12, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jake351

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2016
Morpho helenor narcissus - Photo (c) darielsaqui, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by darielsaqui
Η ταυτότητα του χρήστη billreynolds: Morpho helenor ssp. narcissus, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 12, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

frankdietze

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2019 02:38 PM -05

Τόπος

Guayaquil, Ecuador (Google, OSM)
Morpho helenor maculata - Photo (c) Geomaira, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Geomaira
Η ταυτότητα του χρήστη billreynolds: Morpho helenor ssp. maculata, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 12, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danielbranch94

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2020 10:40 AM GMT
Morpho epistrophus - Photo (c) Cláudio Dias Timm, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη billreynolds: Morpho epistrophus, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 12, 2020
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 8539