Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thom

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2021 08:27 PM CDT
Agkistrodon piscivorus - Photo (c) jance, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by jance
Η ταυτότητα του χρήστη billarbon: Agkistrodon piscivorus, Ένα μέλος του Εχιδνίδες (Οικογένεια Viperidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cindychrisler

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2022 10:24 AM CDT
Agkistrodon piscivorus - Photo (c) jance, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by jance
Η ταυτότητα του χρήστη billarbon: Agkistrodon piscivorus, Ένα μέλος του Εχιδνίδες (Οικογένεια Viperidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rachel615

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2022 10:34 AM CDT
Agkistrodon piscivorus - Photo (c) jance, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by jance
Η ταυτότητα του χρήστη billarbon: Agkistrodon piscivorus, Ένα μέλος του Εχιδνίδες (Οικογένεια Viperidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

akr

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2022 09:37 AM CDT
Agkistrodon piscivorus - Photo (c) jance, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by jance
Η ταυτότητα του χρήστη billarbon: Agkistrodon piscivorus, Ένα μέλος του Εχιδνίδες (Οικογένεια Viperidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cheljo789

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 12, 2017

Περιγραφή

Overcast, mid 70s, light breeze; large snake found laying out next to waterfall feature, rested in crevice of large dry boulder above a small pool, moved head slightly, approximately 4 feet long.

Agkistrodon piscivorus - Photo (c) jance, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by jance
Η ταυτότητα του χρήστη billarbon: Agkistrodon piscivorus, Ένα μέλος του Εχιδνίδες (Οικογένεια Viperidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danipetting

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2022 11:13 AM CDT
Agkistrodon piscivorus - Photo (c) jance, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by jance
Η ταυτότητα του χρήστη billarbon: Agkistrodon piscivorus, Ένα μέλος του Εχιδνίδες (Οικογένεια Viperidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wesleyjaredsteinke

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2017 01:34 PM CST
Agkistrodon piscivorus - Photo (c) jance, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by jance
Η ταυτότητα του χρήστη billarbon: Agkistrodon piscivorus, Ένα μέλος του Εχιδνίδες (Οικογένεια Viperidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

markellbj

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2021 12:29 PM UTC

Περιγραφή

Mostly black, triangular head, green-ish white bottom part of head, coiled in a shady area right on side of trail.

I came within about 2 feet of stepping on this snake in Colorado Bend State Park, TX. It didn’t seem to notice me (or care about my presence) even when I was intentionally close - maybe 6-8 feet for pictures. It didn’t make any sounds (rattles or hisses) and only barely moved it’s head when I got close for pictures. I’m not confident about it’s size (maybe 4 feet long?), but it was enough to seriously startle me.

Agkistrodon piscivorus - Photo (c) jance, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by jance
Η ταυτότητα του χρήστη billarbon: Agkistrodon piscivorus, Ένα μέλος του Εχιδνίδες (Οικογένεια Viperidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

farkleberry

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2022 05:32 PM CDT
Agkistrodon piscivorus - Photo (c) jance, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by jance
Η ταυτότητα του χρήστη billarbon: Agkistrodon piscivorus, Ένα μέλος του Εχιδνίδες (Οικογένεια Viperidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wildlandblogger

Ημερομηνία

Απρίλιος 2019

Τόπος

Ιδιωτικό
Agkistrodon piscivorus - Photo (c) jance, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by jance
Η ταυτότητα του χρήστη billarbon: Agkistrodon piscivorus, Ένα μέλος του Εχιδνίδες (Οικογένεια Viperidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wildlandblogger

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2022 05:17 PM CDT
Cathartes aura - Photo (c) Mike Baird, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη billarbon: Cathartes aura, Ένα μέλος του Καθαρτίδες (Οικογένεια Cathartidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joe_monahan

Ημερομηνία

Απρίλιος 12, 2021 02:18 PM CDT
Agkistrodon piscivorus - Photo (c) jance, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by jance
Η ταυτότητα του χρήστη billarbon: Agkistrodon piscivorus, Ένα μέλος του Εχιδνίδες (Οικογένεια Viperidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bobcc

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2022 08:50 PM CDT
Agkistrodon piscivorus - Photo (c) jance, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by jance
Η ταυτότητα του χρήστη billarbon: Agkistrodon piscivorus, Ένα μέλος του Εχιδνίδες (Οικογένεια Viperidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lucas204

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2019 04:01 PM UTC
Agkistrodon piscivorus - Photo (c) jance, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by jance
Η ταυτότητα του χρήστη billarbon: Agkistrodon piscivorus, Ένα μέλος του Εχιδνίδες (Οικογένεια Viperidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 19, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adam_hasik

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2021 01:47 PM CDT
Agkistrodon piscivorus - Photo (c) jance, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by jance
Η ταυτότητα του χρήστη billarbon: Agkistrodon piscivorus, Ένα μέλος του Εχιδνίδες (Οικογένεια Viperidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 19, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ian_myers

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Found way outside listed range in Llano County

Drymarchon melanurus erebennus - Photo (c) Diana-Terry Hibbitts, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Diana-Terry Hibbitts
Η ταυτότητα του χρήστη billarbon: Drymarchon melanurus ssp. erebennus, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 14, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hannah-loveland

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2021
Drymarchon melanurus erebennus - Photo (c) Diana-Terry Hibbitts, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Diana-Terry Hibbitts
Η ταυτότητα του χρήστη billarbon: Drymarchon melanurus ssp. erebennus, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 14, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ellard

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2020

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Περιγραφή

my first encounter with a wild Texas Indigo happened during my first visit to Lost Maples state park. the snake was ridiculously girthy and so large it looked like a giant plastic toy snake someone hid in the brush. As I scrambled to focus my lens with it in frame, it quickly departed into the underbrush far enough off the trail that I wasn't willing to pursue it. But it was amazing. I wish I had a better image to share.

Drymarchon melanurus erebennus - Photo (c) Diana-Terry Hibbitts, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Diana-Terry Hibbitts
Η ταυτότητα του χρήστη billarbon: Drymarchon melanurus ssp. erebennus, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 14, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gtsalmon

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2018

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Images supplied by Donnie Davis. Specimen relocated to safe area nearby.

Drymarchon melanurus erebennus - Photo (c) Diana-Terry Hibbitts, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Diana-Terry Hibbitts
Η ταυτότητα του χρήστη billarbon: Drymarchon melanurus ssp. erebennus, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 14, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juancruzado

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2022 08:45 PM EST

Τόπος

Leona Vicario (Google, OSM)
Pepsis mexicana - Photo (c) psweet, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by psweet
Η ταυτότητα του χρήστη billarbon: Pepsis mexicana, Ένα μέλος του Κεντριοφόρα (Ανθυποτάξη Aculeata)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 14, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lisa281

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2022 11:01 AM CDT

Τόπος

Carrollton, TX, US (Google, OSM)
Αμερικανικός Σταχτοτσικνιάς - Photo (c) Dan Roach, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Dan Roach
Η ταυτότητα του χρήστη billarbon: Αμερικανικός Σταχτοτσικνιάς (Ardea herodias)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 14, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dracorjc

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2022 12:25 PM CDT
Opheodrys aestivus - Photo (c) Patrick Coin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη billarbon: Opheodrys aestivus, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

centratex

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2022 04:27 PM CDT

Τόπος

Tatum, TX, USA (Google, OSM)
Echinacea sanguinea - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη billarbon: Echinacea sanguinea, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lindseyelkins

Ημερομηνία

Αύγουστος 18, 2021 11:29 AM CDT
Hexagenia - Photo (c) Wolfgang Siebeneich, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Wolfgang Siebeneich
Η ταυτότητα του χρήστη billarbon: Γένος Hexagenia, Ένα μέλος του Εφημερόπτερα (Τάξη Ephemeroptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tereka

Ημερομηνία

Οκτώβριος 28, 2012
Nannopterum brasilianum - Photo (c) Kala Murphy King, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Kala Murphy King
Η ταυτότητα του χρήστη billarbon: Nannopterum brasilianum, Ένα μέλος του Φαλακροκορακίδες (Οικογένεια Phalacrocoracidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 16, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανική Σαρσέλα (Spatula discors)

Παρατηρητής

mikaelb

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2022 07:23 PM CDT

Περιγραφή

Taken during the Great Texas Birding Classic on the Mustang Migrants team's Big Day with Warren Pulich and Beau Hardegree.

We ended our day at the south jetty where a large flock of Blue-winged Teal was in the surf! It looked like they were preparing to cross the ship channel and continue their northward migration. I've seen these ducks flying over the surf, but I've never seen them in the surf.

Ετικέτες

Αμερικανική Σαρσέλα - Photo (c) Juan Miguel Artigas Azas, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Juan Miguel Artigas Azas
Η ταυτότητα του χρήστη billarbon: Αμερικανική Σαρσέλα (Spatula discors)
Προστέθηκε στις Μάιος 08, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

victoriathaxton

Ημερομηνία

Απρίλιος 10, 2022 04:31 PM CST
Buteo swainsoni - Photo (c) Gordon Dietzman, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Gordon Dietzman
Η ταυτότητα του χρήστη billarbon: Buteo swainsoni, Ένα μέλος του Αετίδες (Οικογένεια Accipitridae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 25, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

victoriathaxton

Ημερομηνία

Απρίλιος 10, 2022 03:33 PM CST
Plegadis chihi - Photo (c) assmann, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by assmann
Η ταυτότητα του χρήστη billarbon: Plegadis chihi, Ένα μέλος του Πελεκανόμορφα (Τάξη Pelecaniformes)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 25, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dianaterryhibbitts

Ημερομηνία

Ιούνιος 2011

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)
Macrochelys temminckii - Photo (c) J.D. Willson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by J.D. Willson
Η ταυτότητα του χρήστη billarbon: Macrochelys temminckii, Ένα μέλος του Χελώνα (Τάξη Testudines)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 25, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bobbyfingers

Ημερομηνία

Μάρτιος 2018

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Salvaged from large specimen unfortunately road-killed just North of Carabelle. Skull is 5.5" wide X 6.8" long.

Macrochelys temminckii - Photo (c) J.D. Willson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by J.D. Willson
Η ταυτότητα του χρήστη billarbon: Macrochelys temminckii, Ένα μέλος του Χελώνα (Τάξη Testudines)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 25, 2022
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 3106