Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

richardreynolds3956

Ημερομηνία

Αύγουστος 2010
Bletia warnockii - Photo (c) Sam Kieschnick, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη bill_carr: Bletia warnockii, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 03, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brentano

Ημερομηνία

Ιούλιος 2014

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Περιγραφή

A few of my favorites from last survey.

Bletia warnockii - Photo (c) Sam Kieschnick, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη bill_carr: Bletia warnockii, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 03, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zooga1961

Ημερομηνία

Αύγουστος 2014

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Wild orchids at cedar ridge preserve.

Habitat is very specific and this plant cannot be cultivated

(Please note the exact location is obscured to protect this rare plant from collectors)

I have not looked for them at the other near by parks - mainly Dogwood Canyon, Cedar Mountain Preserve, and Cedar Hill State Park.

I am told these also are in the Big Bend area of Texas but not many other places.

Ετικέτες

Bletia warnockii - Photo (c) Sam Kieschnick, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη bill_carr: Bletia warnockii, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 03, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sambiology

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2014

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)
Bletia warnockii - Photo (c) Sam Kieschnick, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη bill_carr: Bletia warnockii, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 03, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zooga1961

Ημερομηνία

Ιούλιος 2015

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Hexalectris warnockii are blooming

Ετικέτες

Bletia warnockii - Photo (c) Sam Kieschnick, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη bill_carr: Bletia warnockii, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 03, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nancyed

Ημερομηνία

Ιούνιος 2015

Τόπος

Ιδιωτικό

Περιγραφή

One solitary plant growing on the edge of a ravine alongside a creek.

Kendall County, TX

Lithospermum helleri - Photo (c) Bill Dodd, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη bill_carr: Lithospermum helleri, Ένα μέλος του Βοραγινοειδή (Οικογένεια Boraginaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 21, 2018
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnbarr

Ημερομηνία

Μάιος 2015
Lithospermum helleri - Photo (c) Bill Dodd, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη bill_carr: Lithospermum helleri, Ένα μέλος του Βοραγινοειδή (Οικογένεια Boraginaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 21, 2018
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

billdodd

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2013
Lithospermum helleri - Photo (c) Bill Dodd, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη bill_carr: Lithospermum helleri, Ένα μέλος του Βοραγινοειδή (Οικογένεια Boraginaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 21, 2018
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cullen

Ημερομηνία

Ιούνιος 2012

Τόπος

Ιδιωτικό
Streptanthus bracteatus - Photo (c) owennnnnnnnnn, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by owenmoorhead
Η ταυτότητα του χρήστη bill_carr: Streptanthus bracteatus, Ένα μέλος του Κραμβοειδή (Οικογένεια Brassicaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 07, 2015
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nancyed

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2013

Τόπος

Ιδιωτικό
Tragia nigricans - Photo (c) nancyed, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη bill_carr: Tragia nigricans, Ένα μέλος του Ευφορβιοειδή (Οικογένεια Euphorbiaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 07, 2015
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Χωρίς φωτογραφίες ή ήχους

Παρατηρητής

layla

Ημερομηνία

Μάρτιος 13, 2014

Τόπος

Falfurrias, Texas (Google, OSM)

Ετικέτες

Abronia ameliae - Photo (c) Layla, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Layla Dishman
Η ταυτότητα του χρήστη bill_carr: Abronia ameliae, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 05, 2015
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kucycads

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2014
Campanula reverchonii - Photo (c) Kenneth Bader, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη bill_carr: Campanula reverchonii, Ένα μέλος του Καμπανούλα (Γένος Campanula)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 05, 2015
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Χωρίς φωτογραφίες ή ήχους

Παρατηρητής

layla

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 22, 2013

Ετικέτες

Tauschia texana - Photo (c) Layla, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Layla Dishman
Η ταυτότητα του χρήστη bill_carr: Tauschia texana, Ένα μέλος του Σελινοειδή (Οικογένεια Apiaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 05, 2015
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nancyed

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2014

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Περιγραφή

there are well over 100 plants in a canyon in Real County, TX

Phaseolus texensis - Photo (c) nancyed, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη bill_carr: Phaseolus texensis, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 05, 2015
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

knightericm

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2014

Τόπος

United States (Google, OSM)
Tillandsia baileyi - Photo (c) mattbuckingham, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη bill_carr: Tillandsia baileyi, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 05, 2015
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marcopperman

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2013 03:47 PM CDT

Περιγραφή

matelea edwardsensis

Matelea edwardsensis - Photo (c) Marc Opperman, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη bill_carr: Matelea edwardsensis, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 05, 2015
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

billdodd

Ημερομηνία

Απρίλιος 2012

Περιγραφή

Plateau Milkvine (Matelea edwardsensis)

Matelea edwardsensis - Photo (c) Marc Opperman, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη bill_carr: Matelea edwardsensis, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 05, 2015
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nancyed

Ημερομηνία

Μάρτιος 2014

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)
Endodeca serpentaria - Photo (c) Patrick Coin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη bill_carr: Endodeca serpentaria, Ένα μέλος του Πιπερώδη (Τάξη Piperales)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 05, 2015
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mikaelb

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2014 09:44 AM CDT
Matelea edwardsensis - Photo (c) Marc Opperman, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη bill_carr: Matelea edwardsensis, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 05, 2015
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nancyed

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2015

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Περιγραφή

See a lot of it climbing the Ashe junipers

Kendall County, TX

Matelea edwardsensis - Photo (c) Marc Opperman, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη bill_carr: Matelea edwardsensis, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 05, 2015
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

richardreynolds3956

Ημερομηνία

Αύγουστος 2010
Hexalectris warnockii - Photo (c) Sam Kieschnick, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη bill_carr: Hexalectris warnockii [inactive], Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 05, 2015
Αντισυμβατική
(Ανενεργό Taxon)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brentano

Ημερομηνία

Ιούλιος 2014

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Περιγραφή

A few of my favorites from last survey.

Hexalectris warnockii - Photo (c) Sam Kieschnick, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη bill_carr: Hexalectris warnockii [inactive], Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 05, 2015
Αντισυμβατική
(Ανενεργό Taxon)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zooga1961

Ημερομηνία

Αύγουστος 2014

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Wild orchids at cedar ridge preserve.

Habitat is very specific and this plant cannot be cultivated

(Please note the exact location is obscured to protect this rare plant from collectors)

I have not looked for them at the other near by parks - mainly Dogwood Canyon, Cedar Mountain Preserve, and Cedar Hill State Park.

I am told these also are in the Big Bend area of Texas but not many other places.

Ετικέτες

Hexalectris warnockii - Photo (c) Sam Kieschnick, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη bill_carr: Hexalectris warnockii [inactive], Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 05, 2015
Αντισυμβατική
(Ανενεργό Taxon)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sambiology

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2014

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)
Hexalectris warnockii - Photo (c) Sam Kieschnick, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη bill_carr: Hexalectris warnockii [inactive], Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 05, 2015
Αντισυμβατική
(Ανενεργό Taxon)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zooga1961

Ημερομηνία

Ιούλιος 2015

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Hexalectris warnockii are blooming

Ετικέτες

Hexalectris warnockii - Photo (c) Sam Kieschnick, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη bill_carr: Hexalectris warnockii [inactive], Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 05, 2015
Αντισυμβατική
(Ανενεργό Taxon)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cullen

Ημερομηνία

Μάιος 2015

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)
Ambrosia cheiranthifolia - Photo (c) Cullen Hanks, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη bill_carr: Ambrosia cheiranthifolia, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 05, 2015
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

greglasley

Ημερομηνία

Απρίλιος 4, 2010

Περιγραφή

Crown Tickseed
Coreopsis nuecensis
AKA Tickseed Coreopsis
with
Phlox
Phlox drummondii
near Westhoff,
De Witt Co., Texas
4 April 2010

Coreopsis nuecensis - Photo (c) Sam Kieschnick, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη bill_carr: Coreopsis nuecensis, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 05, 2015
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

natureranger

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2013
Coreopsis nuecensis - Photo (c) Sam Kieschnick, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη bill_carr: Coreopsis nuecensis, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 05, 2015
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

natureranger

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2013
Coreopsis nuecensis - Photo (c) Sam Kieschnick, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη bill_carr: Coreopsis nuecensis, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 05, 2015
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sambiology

Ημερομηνία

Μάρτιος 31, 2015

Περιγραφή

Will need to look this one up later. I think it's a Coreopsis sp., but I need to find out which one.

Coreopsis nuecensis - Photo (c) Sam Kieschnick, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη bill_carr: Coreopsis nuecensis, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 05, 2015
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 34