Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

courtneyfdavis

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2022 12:14 PM NZDT
Clematis paniculata - Photo (c) Jon Sullivan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη bill-nz: Clematis paniculata, Ένα μέλος του Κληματίς (Γένος Clematis)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

liblib

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2022 09:32 AM NZDT
Coprosma arborea - Photo (c) Mike Lusk, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mike Lusk
Η ταυτότητα του χρήστη bill-nz: Coprosma arborea, Ένα μέλος του Ερυθροδανοειδή (Οικογένεια Rubiaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

liblib

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2022 09:45 AM NZDT
Jacobaea vulgaris - Photo (c) Sylvain Niavlys, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Sylvain Niavlys
Η ταυτότητα του χρήστη bill-nz: Jacobaea vulgaris, Ένα μέλος του Σενεκιόνινες (Υποφυλή Senecioninae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

liblib

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2022 09:36 AM NZDT
Hedycarya arborea - Photo (c) Melissa Hutchison, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Melissa Hutchison
Η ταυτότητα του χρήστη bill-nz: Hedycarya arborea, Ένα μέλος του Δαφνώδη (Τάξη Laurales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

liblib

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2022 09:58 AM NZDT
Ageratina riparia - Photo (c) Jean-Philippe BASUYAUX, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jean-Philippe BASUYAUX
Η ταυτότητα του χρήστη bill-nz: Ageratina riparia, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mohuamike

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2022 11:08 AM NZST
Dysoxylum spectabile - Photo (c) Paul_NJ, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paul_NJ
Η ταυτότητα του χρήστη bill-nz: Dysoxylum spectabile, Ένα μέλος του Μελιίδες (Οικογένεια Meliaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wlandsnz

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2022 12:02 PM NZDT
Ageratina riparia - Photo (c) Jean-Philippe BASUYAUX, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jean-Philippe BASUYAUX
Η ταυτότητα του χρήστη bill-nz: Ageratina riparia, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leonperrie

Ημερομηνία

Αύγουστος 2013

Περιγραφή

Still-emerging frond.

Thelypteris confluens - Photo (c) Bill Campbell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Bill Campbell
Η ταυτότητα του χρήστη bill-nz: Thelypteris confluens, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tangatawhenua

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2016

Περιγραφή

Growing in a wetland area.

Thelypteris confluens - Photo (c) Bill Campbell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Bill Campbell
Η ταυτότητα του χρήστη bill-nz: Thelypteris confluens, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καλαμιά (Arundo donax)

Παρατηρητής

ghroper

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2022 04:18 PM NZDT
Καλαμιά - Photo (c) sylb, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by sylb
Η ταυτότητα του χρήστη bill-nz: Καλαμιά (Arundo donax)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hmk8

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2022 10:29 AM NZST
Pittosporum cornifolium - Photo (c) Jacqui Geux, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Jacqui Geux
Η ταυτότητα του χρήστη bill-nz: Pittosporum cornifolium, Ένα μέλος του Σελινώδη (Τάξη Apiales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hmk8

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2022 01:04 PM NZST
Vitex lucens - Photo (c) miro, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη bill-nz: Vitex lucens, Ένα μέλος του Άγνος (Γένος Vitex)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ghroper

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2022 02:02 PM NZDT
Erythrina ×sykesii - Photo (c) Katy Johns, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Katy Johns
Η ταυτότητα του χρήστη bill-nz: Erythrina ×sykesii, Ένα μέλος του Ερυθρίνη (Γένος Erythrina)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jack4

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2021

Τόπος

Northland, NZ (Google, OSM)
Ceodes brunoniana - Photo (c) Jack Warden, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jack Warden
Η ταυτότητα του χρήστη bill-nz: Ceodes brunoniana, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 23, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chrise

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2022 12:50 PM NZST
Corybas vitreus - Photo (c) memopob, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by memopob
Η ταυτότητα του χρήστη bill-nz: Corybas vitreus, Ένα μέλος του Ορχιδοειδή (Υποοικογένεια Orchidoideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fergus

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2, 2017 04:41 PM NZDT

Περιγραφή

Aggregate

Corybas trilobus aggregate - Photo (c) Mathew Zappa, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Mathew Zappa
Η ταυτότητα του χρήστη bill-nz: Σύνθετο Corybas trilobus aggregate, Ένα μέλος του Ορχιδοειδή (Υποοικογένεια Orchidoideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jack4

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2017 05:24 PM NZST

Περιγραφή

Associated with roots of Phyllocladus trichomanoides and Agathis australis. Seems to also be associated with moss, fungus, Acianthus sinclairii and Acianthus oblongus. Not sure if this is a variation or different species than previous observation. Have got ID from NZNOG handbook. Not overly familiar with this genus. Updated 21 June 2017.

Corybas trilobus aggregate - Photo (c) Mathew Zappa, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Mathew Zappa
Η ταυτότητα του χρήστη bill-nz: Σύνθετο Corybas trilobus aggregate, Ένα μέλος του Ορχιδοειδή (Υποοικογένεια Orchidoideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aunty

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2016 02:50 PM NZST
Corybas trilobus aggregate - Photo (c) Mathew Zappa, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Mathew Zappa
Η ταυτότητα του χρήστη bill-nz: Σύνθετο Corybas trilobus aggregate, Ένα μέλος του Ορχιδοειδή (Υποοικογένεια Orchidoideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jack4

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2017 05:24 PM NZST

Περιγραφή

Associated with roots of Phyllocladus trichomanoides and Agathis australis. Have got ID from NZNOG handbook. Not overly familiar with this genus. Updated 21 June 2017 to show open flower.

Corybas trilobus aggregate - Photo (c) Mathew Zappa, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Mathew Zappa
Η ταυτότητα του χρήστη bill-nz: Σύνθετο Corybas trilobus aggregate, Ένα μέλος του Ορχιδοειδή (Υποοικογένεια Orchidoideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jack4

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2017 07:16 PM NZST

Περιγραφή

Growing within leaf litter of Agathis australis. Large colony I suspect this is the entity known as Corybas 'pygmy'.

Corybas trilobus aggregate - Photo (c) Mathew Zappa, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Mathew Zappa
Η ταυτότητα του χρήστη bill-nz: Σύνθετο Corybas trilobus aggregate, Ένα μέλος του Ορχιδοειδή (Υποοικογένεια Orchidoideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kererukade

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2021 10:23 AM NZDT

Περιγραφή

Is this just a kauri greenhood that hasn't opened up yet?

Pterostylis agathicola - Photo (c) Jack Warden, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jack Warden
Η ταυτότητα του χρήστη bill-nz: Pterostylis agathicola, Ένα μέλος του Ορχιδοειδή (Υποοικογένεια Orchidoideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chrise

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2022 09:46 AM NZST
Corybas vitreus - Photo (c) memopob, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by memopob
Η ταυτότητα του χρήστη bill-nz: Corybas vitreus, Ένα μέλος του Ορχιδοειδή (Υποοικογένεια Orchidoideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

knifeplex

Ημερομηνία

Αύγουστος 31, 2022 01:11 PM NZST
Veronica ligustrifolia - Photo (c) tangatawhenua, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by tangatawhenua
Η ταυτότητα του χρήστη bill-nz: Veronica ligustrifolia, Ένα μέλος του Βερονίκη (Γένος Veronica)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 14, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

artemisnz

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 7, 2022 04:52 PM NZST

Περιγραφή

x 25

Platalea regia - Photo (c) I Am birdsaspoetry.com , μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη bill-nz: Platalea regia, Ένα μέλος του Πελεκανόμορφα (Τάξη Pelecaniformes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 07, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pfolsenstaff

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2022 12:37 PM NZST

Περιγραφή

In drain

Myriophyllum aquaticum - Photo (c) 曾云保, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by 曾云保
Η ταυτότητα του χρήστη bill-nz: Myriophyllum aquaticum, Ένα μέλος του Σαξιφραγκώδη (Τάξη Saxifragales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 04, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tutukiwi

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2022 03:26 PM NZST

Ετικέτες

Paryphanta busbyi - Photo (c) memopob, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by memopob
Η ταυτότητα του χρήστη bill-nz: Paryphanta busbyi, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tutukiwi

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2022 04:20 PM NZST

Ετικέτες

Schizaea fistulosa - Photo (c) Tindo2, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη bill-nz: Schizaea fistulosa, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tutukiwi

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2022 12:24 PM NZST

Ετικέτες

Acianthus sinclairii - Photo (c) Mike Lusk, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mike Lusk
Η ταυτότητα του χρήστη bill-nz: Acianthus sinclairii, Ένα μέλος του Ορχιδοειδή (Υποοικογένεια Orchidoideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tutukiwi

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2022 02:38 PM NZST

Ετικέτες

Pterostylis agathicola - Photo (c) Jack Warden, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jack Warden
Η ταυτότητα του χρήστη bill-nz: Pterostylis agathicola, Ένα μέλος του Ορχιδοειδή (Υποοικογένεια Orchidoideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tutukiwi

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2022 12:58 PM NZST

Ετικέτες

Corybas trilobus - Photo (c) Murray NZ, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Murray Dawson
Η ταυτότητα του χρήστη bill-nz: Corybas trilobus, Ένα μέλος του Ορχιδοειδή (Υποοικογένεια Orchidoideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 04, 2022
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 12626