Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μέλισσα (Apis mellifera)

Παρατηρητής

herons_pccs

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2021 06:27 PM UTC
Μέλισσα - Photo (c) Oregon Department of Agriculture, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη bibaker: Μέλισσα (Apis mellifera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ispylifers

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2021 06:19 PM UTC

Τόπος

Detroit Lakes (Google, OSM)
Helenium autumnale - Photo (c) Kingsbrae Garden, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη bibaker: Helenium autumnale, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mcingram

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2017 07:51 AM EDT

Τόπος

Minnehaha Falls (Google, OSM)
Ageratina altissima - Photo (c) Bend in the Trail, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη bibaker: Ageratina altissima, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kemerso21

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2021 09:37 AM CDT

Τόπος

Dundee, MN, US (Google, OSM)
Equisetum hyemale affine - Photo (c) Tony Frates, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη bibaker: Equisetum hyemale ssp. affine, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

viola2020

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2021 09:46 AM UTC
Elymus canadensis - Photo (c) eknuth, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη bibaker: Elymus canadensis, Ένα μέλος του Ποοειδή (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arfolsom

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2021 01:35 PM CDT
Symphyotrichum novae-angliae - Photo (c) musicmanz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη bibaker: Symphyotrichum novae-angliae, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnbingea

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2021 12:16 PM UTC
Asclepias syriaca - Photo (c) Meneerke bloem, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη bibaker: Asclepias syriaca, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnbingea

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2021 12:18 PM UTC
Asclepias syriaca - Photo (c) Meneerke bloem, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη bibaker: Asclepias syriaca, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λειμώνιο Τριφύλλι (Trifolium pratense)

Παρατηρητής

jblewis

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2021 01:17 PM CDT
Λειμώνιο Τριφύλλι - Photo (c) Ivar Leidus, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη bibaker: Λειμώνιο Τριφύλλι (Trifolium pratense)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jjpeterfeso

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2021 12:20 PM EDT
Papilio polyxenes - Photo (c) Steve Collins, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη bibaker: Papilio polyxenes, Ένα μέλος του Παπιλιονοειδή (Υπεροικογένεια Papilionoidea)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κόκκινος Ναύαρχος (Vanessa atalanta)

Παρατηρητής

meganhanson

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2021 03:47 PM CDT
Κόκκινος Ναύαρχος - Photo (c) Gilles San Martin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη bibaker: Κόκκινος Ναύαρχος (Vanessa atalanta)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paynedj

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2021 03:18 PM UTC
Hydrophyllum virginianum - Photo (c) Dan Mullen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη bibaker: Hydrophyllum virginianum, Ένα μέλος του Βοραγινοειδή (Οικογένεια Boraginaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

laurabenson

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2021 03:19 PM UTC

Τόπος

Minneapolis (Google, OSM)
Symphyotrichum novae-angliae - Photo (c) musicmanz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη bibaker: Symphyotrichum novae-angliae, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kayla_hoff

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2021 03:31 PM UTC
Symphyotrichum novae-angliae - Photo (c) musicmanz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη bibaker: Symphyotrichum novae-angliae, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γλιστρίδα (Portulaca oleracea)

Παρατηρητής

kayla_hoff

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2021 03:38 PM UTC
Γλιστρίδα - Photo (c) Ehoarn Bidault, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη bibaker: Γλιστρίδα (Portulaca oleracea)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μέλισσα (Apis mellifera)

Παρατηρητής

wyattbauch

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2021 04:07 PM CDT
Μέλισσα - Photo (c) Oregon Department of Agriculture, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη bibaker: Μέλισσα (Apis mellifera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tyler735

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2021 04:24 PM CDT

Τόπος

Troy, WI, USA (Google, OSM)
Abutilon theophrasti - Photo (c) John Beetham, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη bibaker: Abutilon theophrasti, Ένα μέλος του Μαλάχες (Φυλή Malveae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rlshore

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2021 04:45 PM CDT
Symphyotrichum novae-angliae - Photo (c) musicmanz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη bibaker: Symphyotrichum novae-angliae, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινός Φασιανός (Phasianus colchicus)

Παρατηρητής

campwebb12

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2021 04:52 PM UTC
Κοινός Φασιανός - Photo (c) Mark Kilner, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη bibaker: Κοινός Φασιανός (Phasianus colchicus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cgvanegas

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2021 06:03 PM CDT
Agastache foeniculum - Photo (c) Paul Tavares, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη bibaker: Agastache foeniculum, Ένα μέλος του Χειλανθή (Οικογένεια Lamiaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

madisonba13

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2021 09:41 AM CDT
Monotropa uniflora - Photo (c) Charlotte, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Charlotte Bill
Η ταυτότητα του χρήστη bibaker: Monotropa uniflora, Ένα μέλος του Ερεικίδες (Οικογένεια Ericaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

natlin85

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2021 05:25 PM UTC
Dolichovespula maculata - Photo (c) Sara Schnackel, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη bibaker: Dolichovespula maculata, Ένα μέλος του Βεσπίνες (Υποοικογένεια Vespinae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scarlet_begonias

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2021 05:46 PM CDT
Melilotus albus - Photo (c) Sarah Gregg, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη bibaker: Melilotus albus, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jwalewski

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2021 05:13 PM CDT
Eurosta solidaginis - Photo (c) bob15noble, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη bibaker: Eurosta solidaginis, Ένα μέλος του Σχιζοφόρα (Ενότητα ζώων Schizophora)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jedman

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2021 06:06 PM UTC

Τόπος

St. Louis Park (Google, OSM)
Ageratina altissima - Photo (c) Bend in the Trail, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη bibaker: Ageratina altissima, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mattlavin

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2015 04:48 PM MDT

Περιγραφή

Andropogon gerardii (big bluestem) is common along roadsides and in relatively undisturbed settings where prairie species are naturally reassembling.

More photos and a species diagnosis at https://www.flickr.com/photos/plant_diversity/sets/72157688269200874/

Andropogon gerardi - Photo (c) Gordon Dietzman, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη bibaker: Andropogon gerardi, Ένα μέλος του Ποοειδή (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lucascrawford

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2021 05:14 PM CDT
Symphyotrichum novae-angliae - Photo (c) musicmanz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη bibaker: Symphyotrichum novae-angliae, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

callio15

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2021 06:31 PM UTC
Symphyotrichum novae-angliae - Photo (c) musicmanz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη bibaker: Symphyotrichum novae-angliae, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λιναρία Η Κοινή (Linaria vulgaris)

Παρατηρητής

benbullard

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2021 06:38 PM CDT
Λιναρία Η Κοινή - Photo (c) Ivar Leidus, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη bibaker: Λιναρία Η Κοινή (Linaria vulgaris)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

prairie_anthropocene

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2021 05:18 PM CDT
Eryngium yuccifolium - Photo (c) Kevin Metcalf, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη bibaker: Eryngium yuccifolium, Ένα μέλος του Ερύγγιο (Γένος Eryngium)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 5826